Вы находитесь на странице: 1из 52

profesor Viorel Nacu

2013, Chiinu


1.

Crista iliaca

Spina iliac postero superioar

Trohanterul mare

Plica glutealis

Tuber ischiadicus

Os sacrum
2.

Plica inguinalis Spina ilii anterio superior et simphisis.

M. tensor fascia lata, m.quadriceps femoris,

Fossa iliopectinea.
3.

patella

ligamentum patella

Condili femuralis medialis et lateralis

Condili tibialis medialis et lateralis

Tuberculum Jerd

Tendo m. Biceps femuris et tendo m. Semimembranous et semitendinous

Fossa poplitea.
4.

Capu fibula

Maleolis mediale et laterale

Tendo Achile

Calcaneus


.
A. femoralis -
lig. Ingvinalis,
spina iliaca anterior superior
.
a. poplitea -
,

,
.

:
- a. Femuralis ;
- a. Poplitee
-

a. tibialis posterior
( tendo achile maleola medialis)

a. Dorsalis pedis (

. ).

m. iliopectineus
Arcus ilio-pecineus
a.,v. femuralis

Lig. Lacunaris
Gimbernati

Ganglion limfatic
n. femuralis


:
lacuna vasorum
ligamentum inghinalis , - ligamentum
pectinealis
ligamentum lacunare
v.femuralis a.femuralis;
lacuna musculorum -
- ligamentum inghinalis , - os
pubis - arcus
iliopectineus. B
m.iliopsoas n. Femuralis.

a., v., n. obturatorius

-
,
.
.
: - lig.
Inghinale; - lig. Pectineale;
- lig lacunare ; - v. Femuralis.
H hiatus
safenus ( fossa ovale).
: - lig. Inghinale cornus
superior margo falciformis; - fascia
iliopectinea; - v. Femuralis.

Corona mortis -
.obturatoria a epigastrica inferior ( a.
Iliaca interna) a. Obturatoria lig.
Lacunare.T Corona mortis -
-a. Epigastrica inferior ; - v. Femuralis;
- a. Obturatoria.

Canalis adductorius

(Hunteri, 5-6 cm)( canalis adductorius )
.
.femoralis , v. femoralis n. Safenus.;
.genus descendens
n. Safenus.;
.femoralis , v.femoralis
. :
- membrana vasto-adductoria; m. Adductor magnus ; - m. Vastus
medialis.

a. femuralis
a) : a. Epigastrica
superficialis; a. pudenda externa;a.
Circumflexa ilium superficialis.
b) : a. Profunda femoris a. perforantes
, a.
Circumflexa femoris lateralis ; a.
Circumflexa femoris medialis.
a. femuralis

a. profunda femoris,

.

1. a. Femoralis; 2. a. Iliaca comunis; 3. a. Iliaca interna; 4. a. obturatoria; 5. a.


glutea inferioris; 6. a. glutea superioris; 7. ramus ascendens a. circumflexa femoris
lateralis; 8. a. circumflexa femoris lateralis; 9. ramus descendens a. circumflexa
femoris lateralis; 10. a. circumflexa femoris medialis; 11. a. profunda femoris.

:
,
.
- ,
.
( textus celulozus lumbo-glutealis)
- , m.gluteus maximus
.
:
- m. Gluteus maximus,
.
- m. Gluteus medius, m. Piriformis, m.obturatorius
internus, mm. Gemellis, m. quadratus femoris.
: m. gluteus minimus et m. Obturatorius externus


:
n. Ischiadicus -

-
- foramen infrapiriformis

) a.v. pudenda interna et n. Pudendus
( canalis pudendalis Olcock ) - e
- .
d) - a. obturatoria -
.


: -
- .
regio genu anterior, s.patellaris
regio genu posterior, s. poplitea

regio genu anterior regio genu posterior
.
patella
tuberozitas tibia.
, -
tractus iliotibialis ,
.

(condolus medialis et lateralis) .
(epicondili). lig.patellae,
,

. tractus iliotibialis,

m.vastus lateralis.

. m.bicipitis, - m.
Semitendinosi, m. Semimembranosi, - m. Gracilis.

lig.patellae.
- 2
.

.


: 1) 2) - 3)
4) , 5) ; m.
Quadriceps femoris
lig. Patellae tuberositas tibia.
mm. Sartorii, gracilis semitendinosi -
tuberositas tibia pes anserinus;
m. Biceps femoris caput os fibula.
:
. C
, .

: . Meniscus lateralis -
, ,
meniscus medialis - .
: lig. Transversum
genus. lig.
Cruciformis anterior et posterior.
lig. Patella, retinaculum
patella mediale et laterale, c lig.
Collaterale fibulare, a lig. Collaterale fibuare. C
lig. Popliteum obliquum et lig. Popliteum
arcuatum.

Bursa sinoviales:
1) bursa
infrapatellaris
subcutanea -

lig. Patella.
2) bursa
infrapatellaris
profunda

lig.
Patella

tuberositas tibia -

.
3) bursa prepatelares ; a.- bursa
subcutanea


b. subfascialis
-

m. Quadriceps
femoris c.- subtendinea m. Quadriceps
femoris periostum.

:
: 1) 2) - 3)
4)

5)

m. Biceps femoris
m. Semimembranosus et semitendinosus;
m. Gastrocnemius. 6)
: N. Ichiadicus , n.
Tibialis n. Cutaneus sura medialis (
) et n.
peroneus comunis n. Cutaneus sura lateralis (

canalis musculoperoneus superior) 7)
V. Poplitea 8) a. poplitea ( : a.a.
genus superior medialis et lateralis, a. genus media ,a.a.
genus inferior medialis et lateralis)

Fossa Jobert
a.
poplitea
-
v. Poplitea et n.
Tibialis
fossa
Jobert :
- m. Sortorius ;
- condilus medialis et caput
medialis m. Gastrocnemius ,
- m. Adductor
magnus , - m.
semitendinosus , m.
Semimembranosus , m.
Gracilis.


a.v. poplitea
canalis
cruropopliteus, n. Ischiadicus
,
a.v. femoralis canalis
femuropopliteus
.

: tuberositas tibia,
caput fibula, margo anterioris os tibia,
maleola lateralis et medialis, tendo ahilis,
tuberositas os calcaneus, 5
, .

.
:
,
-
,
v.safena magna et n. Saphenus, v.safena
parva et n. Suralis ( v.safena parva -
( )

v. Poplitea.
-
-

os
fibula ;
, ..
: ( . Extensor
digitorum communis , m. Extensor halucis longus,
m. Tibialis anterior.
- ( a.v. tibialis
anterior - a. tibialis posterior;n. Peroneus
prophundus n. Peroneus comunis.).

.
: ,

-
,
v. safena magna et n. Saphenus,
v.safena parva et n. Suralis
(v.safena parva -
)

v.
Poplitea
-

-
c: ; 1.m.
gastrcnemius, 2.m. soleus, 3. M. flexor
digitorum communis , 4. m. flexor halucis
longus, 5. m. Tibialis posterior.


m.
Extensori


m. Flexori

m. peroni

Canalis musculoperoneus
superior

- os fibula et m.
peroneus longus.

- (

n.
Peroneus comunis

n. peroneus profundus

n. peroneus superficial

Canalis musculoperoneus inferior


(Hyrtl)
.
Canalis musculoperoneus inferior os fibula et m. Flexor halucis
longus; un orificiu de intrare i dou de

ieire) :
- - m.tibialis posterior; m.
Flexor hallucis longus; os
peroneus a.v. peronea
( m. Tibialis
posterior et m. Flexor hallucis longus) a.v.
Peronea

(membrana interosea) rr. Perforantes a.
peronea
(
m. Flexor hallucis longus et os peroneus)
ramurile terminale ale a. Peronea (rr.
Malleolaris mediales).

analis cruropopliteus (Grubert)

:.m. soleus m. Tibialis posterior


canalis cruro-popliteus (Grubert) , 3
: .v. poplitea
n.Tibialis; . a. tibialis
anterior; .v. tibialis posterior et
n. Tibialis . : - m. Tibialis posterior;
- M. flexor digitorum communis ; - m.
flexor halucis longus m. soleus .
- (9) ( a.v. tibialis posterior;
n.tibialis) .

-
.
1. ,
2. - ,
v.safena magna et n. Saphenus
n. Peroneus superficialis.
3. - ( retinaculum extensorum
superius et retinaculum extensorum inferius.) -
( . Extensor digitorum communis , m. Extensor halucis
longus, m. Tibialis anterior.), -
m. Extensor halucis longus : a.v. tibialis anterior )
a. dorsalis pedis.) n. Peroneus profundus.
- -
v.saphena parva et n. Suralis.
m. Peroneus longus et brevis.

.
Canalis maleolaris medialis : a.v.
tibialis posterior; n.tibialis M. flexor digitorum
communis , m. flexor halucis longus, m. Tibialis posterior,(
a. tibialis posterior) .

Canalis maleolaris medialis:


Plasat: ntre retinaculum
flexorum et os calcaneus.
Coninutul: tendo m. Flexor
hallucis longus; tendo m.
Flexor digitorum longus;
tendo m. Tibialis posterior;
a.v. Tibialis posterior et n.
Tibialis.
Superior se prelungete n
loja posterioar a gambei,
distal canalul calcanean.

,
- .


. 5-6
. , - ,
.

m. Extensor digitorum longus
-
.
a.tibialis
posterior.

, .
: , -
aponeurosis plantares.
- , ,
.
aponeurosis plantares ,
.
, .
C -
. ( : m. Flexor digitorum brevis, m.qvadratus
planta, m. Lumbricales, m. Abgductor halucis; a.n. plantares laterales. A plantares lateralis
, a. dorsalis
pedis)
- - 5- ( m.
abductor digiti minimi, m. Flexor digiti minimi)
Medi - - m. abductor halucis, m. Flexor halucis
brevis a. n. Plantares mediales

Canalis calcaneus: este o prelungire a canalului maleolar


medial i este delimitat din exterior os calcaneus i din
medial m abductor hallucis. Lungimea de 3-4 cm.
a. et n. plantaris medialis
sulcus plantaris medialis (m.
Flexor digitorum brevis et
m.abductor hallucis.
a. et n. plantaris lateralis
trece prin loja medie (m.
quadratus plantaris et m. flexor
digitorum brevis) apoi n loja
lateral. anastomozeaz cu r.
profundus a. dosrsalis pedis i
formeaz arcus plantaris (aa.
Metatarsea plantares aa.
plantares digitales.

.
articulatio
talonavicularis articulatio calcaneocuboidea.
,
, S,
. Lig. Bifurcatum (lig.
Calcaneocuboidea et lig. calcaneo naviculare
.
articulatio tarsometatarsealonavicularis
(ossa metatarsalia)
(ossa tarsalia -
). Lig. Cuneo metatarseum interosseum
mediale I II
.

.
-

.
,

,
.
consolidarea osoas deficient n fracturi a 1/3 distal a
tibiei
- ,
- .

a. femurale

a.
Femuralis

tuberculum
adductorium condilus femoris medialis.

Linia de proiecie a n. ischiadictuber ischiadica
trohanter major

n. peroneus comunis

imediat sub fascia proprie se determina n. peroneu comun ce se afla


pe colul fibulei, la ntrare n canalis musculo - peroneus superior .
distal se ramific n n.peroneus profundus et superficialis.
(n acest loc poate avea loc compresia acestui nerv, care aduce la
neuropatie i dereglarea funciei muchilor inervai de acest nerv)

a. Poplite n.
tibialis

Pielea
tesutului subcutan
fasciei superficial
v.saphena parva.
fascia proprie
n.tibial.
Mai profund si medial de nerv
se determina vena poplitee.
Sub vena se afla a.poplitee

a. tibialis
posterior
- 1cm

,

tendol "Ahile"
et maleolus medialis

Proiecia a. Tibialis anterior
caput fibulae et
tuberozitas tibia,

Proiecia a. dorsalis pedis

Accesul la a.dorsalis pedis si


n. peroneus profundus
linia de proecie - mijlocul distantei intre maleole
spre spatiul interdigital I a piciorului
Cu 1cm lateral de tendonul extensor lung a
halucelui, pe sonda canulata se deschide fascia
proprie si se descopera marginea m. extenzor
scurt a halucelui
Teaca acestui muschi se sectioneaza si pe
parcursul marginii interne se determina lateral a.dorsalis pedis, iar medial n.peroneu profund

N. peroneus communis

(m. Tibialis anterior, m.


Extensor halucis longus, m. Extensor
digitorum longus) (m. Peroneus longus et
brevis).
:

(din cauza tonusului


majorat al mm. Flexori),
(ecvinus)

N. ischiadicus
: m.
Biceps femoris, m semimembranous et semitendinous),, m. Tibialis
anterior, m. Extensor halucis longus, m. Extensor digitorum longus, m.
Peroneus longus et brevis, m. Plantaris longus, m. tibialis posterior, m. Flexor
digitorul longus, m. Flexor halucis longus, m.m. soleus et gastrocnemius )

Manifestarea clinic:
( ),
, ,
.

N. tibialis

(m.
Plantaris longus, m. tibialis posterior, m.
Flexor digitorul longus, m. Flexor halucis
longus, m.m. soleus et gastrocnemius).
:

(din cauza tonusului


majorat al mm. Flexori),
( ).
-
.


:
: a)
1/3 -

,
.
1/3 -
m. Gastrocnemius ,

.

Mulumesc pentru
atenie.