Вы находитесь на странице: 1из 23

EAZ – Wyklad 4

4.

Z

4.1. SPOSÓB

ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWE

PRACY

PUNKTU

ZEROWEGO

SIECI

SN

I

STOSOWANE

sposobu pracy punktu zerowego (gwiazdowego, neutralnego) sieci. Sieci SN (6, 10, 15, 20,

30, 60

- izolowanym;

-

rsena). W sieciach tych do celów

(AWSC);

-

4.2. ZABEZPIECZENIA PUNKTEM ZEROWYM

ZIEMNOZWARCIOWE

W

SIECI

Z

IZOLOWANYM

- w sieci kablowej i kablowo-napowietrznej 50

- w sieci napowietrznej i napowietrzno-

tej sieci odpowiednio:

- 30 A dla sieci 3-6 kV,

- 20 A dla sieci 10 kV,

- 15 A dla sieci 15-20 kV,

- 10 A dla sieci 30-40 kV,

- 5 A dla sieci 60 kV.

1

EAZ – Wyklad 4

ieszanej przy

I

z max1f

I

C

=

I

k

C

+

I

n

C

U (0,22l

n

k

+

0,003l )

n

gdzie:

l

k

,l

n

- napowietrznych,

w km;

U

-
n

4.2.1 Uproszczona analiza zjawisk ziemnozwarciowych w sieci z izolowanym punktem

zerowym

gólnych faz

U

0

=

1

3

(U

A

+

U

B

+

U

C

),

I

0

=

1

3

(I

A

+

I

B

+

I

C

),

S

0

=

U

0

I

0

(4.1)

wych na podstawie tych

4.1.

si

na

rys. 4.2.

2

EAZ – Wyklad 4                    

EAZ – Wyklad 4                    

EAZ – Wyklad 4                    

EAZ – Wyklad 4

EAZ – Wyklad 4                    

 
 
 
 
 
 

           

           

 
     
     
 
     
     
 
     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               

               

 
     
     
 
     
     
 
     
     

 

                        3

3

EAZ – Wyklad 4

EAZ – Wyklad 4 Rys. doziemieniu 4

EAZ – Wyklad 4 Rys. doziemieniu 4

Rys.

doziemieniu

4

EAZ – Wyklad 4

- i zerowej

poszczególnych linii

C

A1

= C

B1

= C

C1

= C

01

,

C

A2

= C

A2

= C

A2

= C

02

-

zerowej poszczególnych linii

G

A1

= G

B1

= G

C1

= G

01

,

G

A2

= G

B2

= G

C2

= G

02

-

E

A

=

E

B

=

E

C

,

E

A

+

E

B

+

E

C

=

0

C

0S

= C

01

+ C

02

-

G

0S

=

G

01

+ G

02

-

Y

01

= G

01

+ jB

01

= G

01

+ j

C

01

- admitancja zerowa linii LN1;

Y 02

= G

02

+ jB

02

= G

02

+ j

C

Y

0S

=

Y

01

+

k

0

= G

0S

/ B

Y

0S

02

=

G

0S

+

jB

0S

-

02

=

- admitancja

zerowa linii LN2;

B

0S

(k

0

+

j)

- admitancja zerowa i sieci;

I

ZL1

= I

GL1

(czynna)

I

+ jI

CL1

-

GL1

I

CL1

I

ZL2

= I

GL2

+ jI

CL2

-

I

ZS

= I

ZL1

+ I

ZL2

= I

GS

+ jI

CS

jI

CS

-

'

I ,

p1

I

''

p1

-

'

I ,

p2

I

''

p2

-

5

EAZ – Wyklad 4

U

A

U 0

I

CL1

= 0, U = 3E B 1 = U = (U A + U n
=
0,
U
=
3E
B
1
= U
=
(U A
+
U
n
3
=
I
+
I
=
2
CB1
CC1

A

B

e

j

4

6

=

Ue

j

4

6

+

U

C

)

=

E

A

C

01

o

U cos(30 )

,

=

U

3
3
= 3E C C U = 01
=
3E
C
C
U
=
01

A

3

e

j

4

6

C

=

Ue

01

U

f

j

4

6

I

I

GL1

=

ZL1 =

o I 2G + I = U cos(30 ) = 3G = GB1 GC1 01
o
I 2G
+
I
=
U cos(30 )
=
3G
=
GB1
GC1
01
01 U
2
2
+ I
= 3U
G
+
(
C
)
=
3U
I GL1
CL1
01
01
k 0,1 I 3U C = I 0 ZL1 01 CL1 Podobnie I = I
k
0,1
I
3U
C
= I
0
ZL1
01
CL1
Podobnie
I
=
I
+
I
=
3
C
U
=
3
C
U
CL2
CB2
CC2
02
02
f
I
=
I 3G
+
I
=
=
3G
U
GL2
GB2
GC2
01 U
01
f
I
=
+
I
=
3U
C
k
2 +
1
3U
C
ZL2
I GL2
CL2
02
0
I
+
I
+
I
=
0
A
B
C
'
=
I
+
I
+
I
I
=
I
,
I
=
0
I p1
A1
B1
C1
A
A1
A2
+
I
=
(I
+
I
= I
I
I
)
A1
B
C
B
B1
B2
'
I
=
I
+
I
I
=
(I
+
I
)
+
I
C
C1
C2
p1
B
C
B1
I
=
I
=
(I
+
I
)
=
''
k
A1
B
C
I I
=
+
I
+
I
p2
A 2
B2
C2
=
(I
+
I
)
=
I
ZL1
ZL2
ZS

3G

01

U

f

C

01

2 k + 1 0
2
k
+
1
0

02

+

=

=

I

I

C1

I

B2

CL2

=

+

I

(I

C2

B2

=

+

I

C2

I

ZL2

)

=

I

ZL2

I I

I

I I

I

+

=

B

+

C

A2

B1

C1

A2

,

+

+

I

I

=

+

I

=

A1

I

0

= 0

A

A

B

=

I I

I

I

=

=

C

k

=

B2

C2

(I

B

I

ZL2

)

I

=

+

(I

ZL1

C

)

=

I

ZS

''

I I

p1

'

=

A1

+

I

B1

+

I

C1

=

I I

I

I

p2

A2

'

p2

=

=

=

A2

(I

+

B

I

+

B2

I

C

(I

B

+

I

C

I

+

)

)

+

C2

I

B2

6

I

B1

+

I

+

C2

I

C1

=

=

I

ZL1

(I

B1

+

I

C1

)

=

I

ZL1

EAZ – Wyklad 4

ym znakiem tj.

U

n

= E

a

.

miejsca zwarcia.

I

k

= (I

ZL1

+ I

ZL2

) =

I

ZS

przy (R

k =

0)

I

'

p1

=

I

ZL2

-

R

k =

0

.

o .

I

''

p1

= I

ZL1

-

R

k =

0

.

o .

4.2.2. Ziemnozwarciowe zabezpieczenie zerowo-

zabezpieczenie zerowo-

wzoru

U

r

0,15 3U

0

=

0,15U

n

=

15V

7

EAZ – Wyklad 4

gdzie:

U

n

-

n u =

U / 3 N
U
/
3
N

0,1/3

-

s.

EAZ – Wyklad 4 gdzie: U n - n u = U / 3 N 0,1/3

EAZ – Wyklad 4 gdzie: U n - n u = U / 3 N 0,1/3

U

n =

100V

. W

EAZ – Wyklad 4 gdzie: U n - n u = U / 3 N 0,1/3

Rys.

8

EAZ – Wyklad 4

4.2.3. Ziemnozwarciowe zabezpieczenie zerowo-

-

W przypadku

uziemionej

konstrukcji

wsporczej

(rys.

4.4b,

zerowo- - W przypadku uziemionej konstrukcji wsporczej (rys. 4.4b, Rys. rowego kablowej 9
zerowo- - W przypadku uziemionej konstrukcji wsporczej (rys. 4.4b, Rys. rowego kablowej 9

Rys. rowego

kablowej

9

EAZ – Wyklad 4

k

I

r

k

b

gdzie:

b =

1,5

2,0

3I

0L

n

i

3I

0L

-

+ I

u

=

k

b

I

CL

n

i

+ I

u

= I

ZL

I

CL

-

I

u

-

linii,

Holmgreena n

n

i

-

i =

30, 40, 60

, a dla filtru Ferrantiego n

i =

75, 100, 120

.

Powszechnie

przy

-

I

u

=

0,1

0,3 A

-

-

I

u

0,02 A

-

3I

0S

3I

0L

k

=

2

c I n

r

gdzie: 3I

0S

i

-

- 0,51,0 s.

-krotnie

Zabezpieczenie jest nieskuteczne przy zwarciach wysokorezystancyjnych.

4.2.4. Ziemnozwarciowe zabezpieczenie bierno-

10

EAZ – Wyklad 4

a) U

b) I

0

0

>

cos(

U

w których:

U

0r

0r

0

,

)

>

I

0r

,

0

=

arg(I )

0

arg(U )

0

=

arg(I )

0

-

I

0r

-

0

=

;

-

tego, czy zwarcie jest na

a) U

b)

0

I

0

>

U

0r

sin(

,

0

)

>

I

0r

lub

I

0

>

I 0r

sin(

0

)

,

0

=

arg(I )

0

= 90

o

.

Wówczas kryteria

sinusowym lub powszechnie biernomocowym

biernej jako takiej.

Z analizy wykresu wektorowego (rys. 4.2) i przytoczonych warunków kryterialnych

rys. 4.5.

I

r

k

b

I

u

z warunku

U

r

0,3 3U

0

=

0,3U

n

=

30V

0,5÷1,0 s.

-

11

EAZ – Wyklad 4

wysokorezystancyjnych.

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12
EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

EAZ – Wyklad 4 wysokorezystancyjnych. Rys. 12

Rys.

12

4.3. ZABEZPIECZENIA

EAZ – Wyklad 4

ZIEMNOZWARCIOWE

W

SIECI

Z

PUNKTEM

W

punktu ze

4.6):

-

4.6a);

- kompensacyjnej (rys. 4.6b);

-

kompensacyjnej (rys. 4.6c).

kompensacyjnej (rys. 4.6b); - kompensacyjnej (rys. 4.6c). Rys. ziemnozwarciowego - zabezpieczenia czynno-mocowe (typu

kompensacyjnej (rys. 4.6b); - kompensacyjnej (rys. 4.6c). Rys. ziemnozwarciowego - zabezpieczenia czynno-mocowe (typu

kompensacyjnej (rys. 4.6b); - kompensacyjnej (rys. 4.6c). Rys. ziemnozwarciowego - zabezpieczenia czynno-mocowe (typu

kompensacyjnej (rys. 4.6b); - kompensacyjnej (rys. 4.6c). Rys. ziemnozwarciowego - zabezpieczenia czynno-mocowe (typu

Rys.

ziemnozwarciowego

- zabezpieczenia czynno-mocowe (typu RTEst-

- admitancyjne (typu RYGo).

13

EAZ – Wyklad 4

4.3.1. Uproszczona

analiza

zjawisk

ziemnozwarciowych

w

sieci

kompensowanej

z

rys. 4.7, natomiast na rys.

rznym i zabezpieczenie linii LN1

t

w =

(2

3) s

. Jego

rezystancja jest dobierana z warunku wymuszenia w obwodzie zwarciowym podczas zwarcia

R

w

I

Rw

A, tj.

U R = w 3I Rw
U
R
=
w
3I
Rw

w którym: U –

Wymuszanie dodatkow

R

w

oraz

etap wymuszania (rezystor

R

w

I

k

wymuszania

I

k

= (I

I kw

ZL1

+ I

ZL2

) + I

Ld

=

I

GS

+ j(I

Ld

I

CS

) =

I

kw

= (I

ZL1

+ I

ZL2

) + I

Ld

I

Rw

=

I

GS

+ j(I

Ld

14

I

na

etapie

I

GS

+ jsI

CS

CS

) = (I

GS

wyczekiwania

+ I

Rw

) + jsI

CS

oraz

podczas

EAZ – Wyklad 4

w których:

I

Ld

-

s =

I

Ld

I

CS

I CS

I

CS

-

charakter czynno-

w miejscu zwarcia ma charakter czynno-

w przypadku zwarcia

I

'

p1 =

I

ZL2

+

I

Ld

=

I

GL 2

+

j(I

Ld

I

CL2

)

=

(1

)I

GS

+

jI

CS

(

+

s)

I

'

p1w

=

w której:

I

ZL2

+

I

Ld

= I

ZL1

/ I

ZS

I

Rw

==

(1

)I

GS

I

Rw

+

jI

CS

(

+

s)

-

powoduje wz

w przypadku zwarcia

I

''

p1

= I

''

p1w

= I

ZL1

=

I

ZS

=

I

GS

+ j I

CS

o

15

EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16

EAZ – Wyklad 4                   16

EAZ – Wyklad 4

EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
EAZ – Wyklad 4                   16
 
 
 
 
 

   

   

   

EAZ – Wyklad 4                   16
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             

             

 
     
     
 
     
     
 
     
     

EAZ – Wyklad 4                   16

16

EAZ – Wyklad 4

EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17

EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17

EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17
EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17

EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17
EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17

EAZ – Wyklad 4 Rys. SC przy 17

Rys.

SC przy

17

EAZ – Wyklad 4

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

EAZ – Wyklad 4 Rys. 4.9. -mocowego) 18

Rys. 4.9. -mocowego)

18

EAZ – Wyklad 4

4.3.2. Zabezpieczenia czynno-mocowe

abezpieczanej)

miejsca zwarcia.

= 0

o

180

o (patrz rys. 4.9), lecz zamiast tego

a) U

b) I

0

0

>

U

cos(

0r

0

,

)

>

I

0r

lub

I

0

>

I 0r

cos(

0

)

,

0

=

arg(I )

0

kosinusowym lub powszechnie y czynnej jako takiej.

czynnomocowym

z

I

r

k

b

I

u

Powszechnie

przyjmuje

s

kompensowanej nie przekracza:

-

I

u

=

0,1 A

-

-

I

u

0,02 A

-

warunku

19

-

-

U

U

r

r

= ◊

0,3 U

n

= ◊

0,15 U

=

30 V

n

=

15 V

EAZ – Wyklad 4

- -23),

-

4.3.3. Zabezpieczenie admitancyjne typu RYGo

ziemnozwarciowych

w

kraju

i

stopniowo

wypiera

zabezpieczenia

czynno-mocowe.

ze

Y

0

=

I

0

U

0

>

Y

0r

;

G

0

=

I cos(

0

0

)

U

0

> G

0r

owej spowodowany

z doziemieniem.

U

r

U

as

b)

G

0r

k

b

G

u

= k

I

u

b U

r

chybowej linii

Y

0r

k

b

n

i

gdzie:

doziemieniu

U

n =

I

pL

U

n

+

I

u

U

r

=

k

b

n

i

I

pL

U

n

+ Y

u

100V

-

fazy);

k

b =

1,1

1,3

-

Y

u

-

( Y

u

=1,52

Y

u

=0,5

20

-

-

-

U

r =

G

0r =

G

0r =

15 V

,

2,6 mS

0,9 mS

EAZ – Wyklad 4

- i z filtrami Holmgreena,

-

przedstawiono na rys. 4.10.

i z filtrami Holmgreena, - przedstawiono na rys. 4.10. Rys. 4.10. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia RYGo:

i z filtrami Holmgreena, - przedstawiono na rys. 4.10. Rys. 4.10. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia RYGo:

i z filtrami Holmgreena, - przedstawiono na rys. 4.10. Rys. 4.10. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia RYGo:

Rys. 4.10. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia RYGo: a) z odblokowanym kryterium admitancyjnym, b) z zablokowanym kryterium admitancyjnym

4.4. ZABEZPIECZENIA

ZIEMNOZWARCIOWE

W

SIECI

Z

PUNKTEM

a

A, a dla sieci napowietrznych do 150 A.

21

Podstawowym

EAZ – Wyklad 4

zabezpie

zabezpieczenie zerowo-

zabezpieczenia w sieci z izolowanym punktem zerowym

I

r

k

b

3I

0L

n

i

+ I

u

= k

b

I pL

n

i

+ I

u

4.4.2. Zabezpi

prof. J.

typu RYIo

I

0 >

z kryterium admitancyjnym Yo > .

0

pow

0 > i Y 0

0 >).

0 >, natomiast po podzieleniu ich

I

0r

k

b

I pL

n

i

+ I

u

Y

0n

=

k

b

I

pL

I

u

+

U

n

n

i

U

r

=

k

b

I

pL

U

n

n

i

+ Y

u

w których:

I

pL

-

k

b

k

b =

2

),

U

n =

100 V

U

r

uziemionej przez rezystor U

r =

10 V ),

n -
i

I

-
u

22

EAZ – Wyklad 4

I

u

=0,020,1

I

u

=0,010,02

23