You are on page 1of 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LAPORAN PEMENTORAN PISA OLEH BAHAGIAN PEMBANGUNAN


KURIKULUM

Nama Sekolah
Tarikh Laporan

: SMK A
: 29 JAN 2015

TINDAKAN SEKOLAH BAGI MENYEDIAKAN MURID KE ARAH KAJIAN PISA


A. MATA PELAJARAN SAINS PROGRES PENGGUNAAN BAHAN
INTERVENSI

UJIAN PRA PISA SAINS DIJALANKAN PADA pada 22/1/15(SOALAN JPN


PERAK)
Menyelaraskan tarikh-tarikh untuk kelas Intervensi PISA bagi subjek Sains
EKSPLORASI SAINS PISA UNTUK SEMUA TINGKATAN 4
UJIAN PASCA INTERVENSI PISA PADA 26/1/15(SOALAN JPN PERAK)
Penggunaan Modul 24 -100%, Modul 21 -22%,Modul 22 22%

B. MATA PELAJARAN MATEMATIK PROGRES PENGGUNAAN BAHAN


INTERVENSI

C.

UJIAN PRA PISA MATH DIJALANKAN PADA 22/1/15(SOALAN JPN


PERAK)
Menyelaraskan tarikh-tarikh untuk kelas Intervensi PISA bagi subjek Matematik
UJIAN PASCA INTERVENSI PISA MATH DIJALANKAN PADA PUKUL
9.10 -10.10 PAGI pada 26/1/15(SOALAN JPN PERAK)
Penggunaan 3 Modul - 67%

MATA PELAJARAN LITERASI BACAAN PROGRES PENGGUNAAN


BAHAN INTERVENSI

UJIAN PRA PISA LITERASI BACAAN (SOALAN JPN PERAK)


UJIAN PASCA INTERVENSI PISA LITERASI BACAAN (SOALAN JPN
PERAK)
Penggunaan Modul(BPK) 4 unit 55%

D. CABARAN YANG DIHADAPI GURU


a) Kekangan masa untuk menghabiskan modul.
b) Kandungan sukatan agak sukar difahami pelajar
c) Pelaksanaan kelas intervensi terganggu dan terpaksa ditunda kewaktu
lain.
d) Ada item yang perlu penjelasan terperinci dari guru.
e) Bhan perlu dicetak dan disusun di sekolah.

E. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL BAGI MENGATASI CABARAN


TERSEBUT

MESYUARAT KECIL JAWATANKUASA PISA


KALI KE-2 (diadakan pada pukul 1.00 petang) PADA 26/1/2015

Mesyuarat diadakan untuk membincangkan :

1. Info dan maklumat yang telah diperolehi


daripada Bengkel Kelas intervensi PISA di Hotel Heritage.
2. Menyelaraskan tarikh-tarikh untuk kelas Intervensi PISA bagi subjek Sains,
Matematik dan Bahasa Melayu
3. Penyediaan Bahan-bahan dari CD yang dibekalkan oleh JPN.
4. Penyerahan markah ujian pra dan pasca kepada setiausaha.
PERJUMPAAN KP DENGAN GURU SUBJEK BAWAH BIDANG
MASING-MASING PADA 27/1/2015

Mesyuarat diadakan untuk menyampaikan maklumat dan aktiviti-aktiviti yang


perlu dilaksanakan oleh guru-guru subjek.
MENYEDIAKAN DATA MURID DAN DATA GURU SAINS DAN GURU
BUKAN SAINS UNTUK DISERAHKAN KEPADA KPM DAN JPN PADA
27/1/2015

F. TINDAKAN DAN SARANAN SELEPAS PERJUMPAAN INI

EKSPLORASI SAINS PISA UNTUK SEMUA TINGKATAN 4


PENYERAHAN MARKAH PASCA INTERVENSI PISA
PENYEMAKAN NETBOOK PISA
UJIAN PASCA INTERVENSI PISA PADA 26/1/2015
PELAKSANAAN KELAS INTERVENSI MENGGUNAKAN MODUL DARI BPK

EKSPLORASI SAINS DAN MATEMATIK MENGGUNAKAN MODUL


EKSPLORASI (JPN PERAK)