You are on page 1of 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LAPORAN PEMENTORAN PISA OLEH BAHAGIAN PEMBANGUNAN


KURIKULUM

Nama Sekolah
Tarikh Laporan

: SMK B
: 28 JAN 2015

TINDAKAN SEKOLAH BAGI MENYEDIAKAN MURID KE ARAH KAJIAN PISA


A. MATA PELAJARAN SAINS PROGRES PENGGUNAAN BAHAN
INTERVENSI

TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN INTERVENSI SC pada 29/1/2015 jam 1.05


INTERVENSI MESTI SELESAI SEBELUM 23 FEB
PENGGUNAAN MODUL SAINS 21-13%

B. MATA PELAJARAN MATEMATIK PROGRES PENGGUNAAN BAHAN


INTERVENSI

C.

TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN INTERVENSI MATEMATIK


JAM 1.05- 2.05 pada 26/1/2015
* SEMASA PDP
* EXTRA KELAS JAM 1.30-2.30
* KEM PADA HARI SABTU
MENGIKUT KESESUAIAN KLAS MASING2
PENGGUNAAN MODUL MATH 1-25%
MATA PELAJARAN LITERASI BACAAN PROGRES PENGGUNAAN
BAHAN INTERVENSI

UJIAN PRA PISA LITERASI BACAAN (SOALAN JPN PERAK) PADA


22/1/15
UJIAN PASCA INTERVENSI PISA LITERASI BACAAN (SOALAN JPN
PERAK) PADA 26/1/15
Penggunaan Modul(BPK) 7 unit 100%

D. CABARAN YANG DIHADAPI GURU


a) Kekangan masa untuk menghabiskan modul.
b) Kandungan sukatan agak sukar difahami pelajar
c) Pelaksanaan kelas terganggu dan terpaksa ditunda kewaktu lain.
d) Ada item yang perlu penjelasan terperinci dari guru.
e) Bhan perlu dicetak dan disusun di sekolah.

E. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL BAGI MENGATASI CABARAN


TERSEBUT

MEMBERI TAKLIMAT RINGKAS MENGENAI


PISA DALAM MESYUARAT GURU 1
MEMBINCANG SECARA DETAIL MENGENAI PISA-31/12/2014
MESYUARAT PANITIA SAINS
MESYUARAT PANITIA MATEMATIK
MENERIMA BAHAN PRA PISA DAN TAKLIMAT KHAS DARI PEGAWAI
JPN -13/1/2015
MEMBERIKAN TAKLIMAT KHAS KEPADA SEMUA PELAJAR
TINGKATAN 4 DENGAN SLIDE PISA DARI KPM -14/1/2015
UJIAN PRA PISA, (48 X3)RESPONDEN DIPILIH DARI
KLAS 4R1,R2,R3,R4,R5 DAN R8 (8.30-9.30 PAGI) PADA 14/1/2015
EKSPLORASI SAINS SEMUA PELAJAR T4
SERAMAI 236 ORANG (KOS MAKAN= 2.5X236 = RM590, KOS 8
STESEN= RM400 -7.30PAGI - 1.30 TENGAHARI PADA 21/1/2015
BENGKEL KERJA INTERVENSI PISA - HOTEL HERRITAGE IPOH
PADA 22/1/2015 (8.00PAGI-5.00 PETANG)

F. TINDAKAN DAN SARANAN SELEPAS PERJUMPAAN INI


EKSPLORASI MATEMATIK SEMUA PELAJAR T4- SERAMAI 236

ORANG (8.15PAGI -12.15 TENGAHARI)- KOS MAKAN=2.5


X236=RM590, KOS KERTAS DAN MODUL = RM100
PENERIMAAN 84 NETBOOK- SET UP NETBOOK UNTUK KEGUNAAN
PISA(MASA SET UP DIBERIKAN SEHINGGA 25/2/2015) 23/1/2015
UJIAN PASCA PISA PADA 26/1/2015 JAM10.45-11.45
TEMPLETE SENARAI GURU DAN MURID PISA - DISERAHKAN
SECARA EMAIL PADA DR IHSSAN EPRD, EN AHMAD REZAUDDINJPN PADA 26/1/2015
TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN INTERVENSI MATEMATIK- JAM
1.05- 2.05, SEMASA PDP, EXTRA KELAS JAM 1.30-2.30, KEM PADA

HARI SABTU MENGIKUT KESESUAIAN KLAS MASING2 PADA29


JAN- 23 FEB 2015
TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN INTERVENSI SC PADA 29/1/2015
JAM 1.05, INTERVENSI MESTI SELESAI SEBELUM 23 FEB
TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN INTERVENSI LITERASI BM,
INTERVENSI MESTI SELESAI SEBELUM 23 FEB
PENYERAHAN MARKAH PRA DAN PASCA PISA PADA 6/2/2015(JPN)
DIJANGKA MENERIMA SENARAI 42 PELAJAR -19/2/2015
DIJANGKA INTERVENSI 42 PELAJAR BERMULA - SET UP NETBOOK
SELESAI
KEM PECUTAN AKHIR PISA NEGERI PERAK PADA 2/3-9/4/2015
UJIAN PISA SEBENAR 19 APR 2015