Вы находитесь на странице: 1из 11

A

Anexa nr.1
la Ordinul InspectoratuluiFiscal Principalde Stat nr. 1804 din 30.12.2014
1
1804 30.12.2104.

ntreprindere individual (ntreprinztor individual/


(
)
Gospodrie rneasc (de fermier)/
()

Formularul UNIF14

n ptrelul literei alese se pune semnul " " /


" "
Pentru meniunile IFS/

DARE DE SEAM FISCALUNIFICAT / (DECLARAIA)


/ ()
pentru perioada fiscal / ___________
Denumirea
contribuabilului
_______________________

Email_____________________
_______
Codul
genului
principal
de
activitate
________________________

Data
prezentrii
________________________
__

Codul fiscal ________________________________Inspectoratul Fiscal de Stat ___________________

Codul localitii (CUATM) ___________________
-

I. IMPOZITUL PE VENIT/

1.1

Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor/


Tabelul nr.1

Declaraia cu privire la impozitul pe venit/


Indicatori /

Cod /

Suma (lei)/
( )

Profitul (pierderi) obinut n perioada gestionar pn la impozitare(rnd. 0101-0102)/


() (. 0101-0102)
Suma total a veniturilor constatate conform datelor contabilitii financiare (suma clasei Venituri)/
, ( )
Suma total a cheltuielilor constatate conform datelor contabilitii financiare (suma clasei Cheltuieli)/
, ( )
Ajustarea (majorarea /micorarea) veniturilor conform prevederilor legislaiei fiscale/

010
0101
0102
020

( /)
Ajustarea (majorarea /micorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaiei fiscale/
( /)
Venitul (pierderi) obinut n perioada fiscal, lund n considerare ajustrile (majorrile /micorrile) (rnd. 010 + rnd. 020 rnd. 030)/
(), , ( /) (.010 + .020 .030)
Suma cheltuielilor legate de donaiile n scopuri filantropice i de sponsorizare n folosul organizaiilor specificate n art.36 din Codul fiscal, n limitele stabilite (rndul 040 %)
/ , , .36 ,
(.040 %)
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, n limitele stabilite (rnd. 040 %)
, , (.040 %)
Suma scutirilor acordate fondatorilor ntreprinderii individuale, gospodriei rneti (de fermier) (acest indicator nu trebuie s depeasc rezultatul pozitiv a calculului (rnd.
040 - rnd.050-rnd-060)
, , ()
, (. 040-.050-.060)
Suma venitului impozabil fr luarea n calcul a pierderilor fiscale ale anilor preceden i
(rnd. 040 rnd. 050 rnd. 060 rnd. 0701) (se indic doar rezultatul pozitiv, iar n cazul calculrii unui indicator negativ el urmeaz a fi reflectat n rndul 100)
( )
(.040 .050 .060 .0701) ( , .100)
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere n perioada fiscal curent
,
Suma venitului impozabil pn la aplicarea facilitilor fiscale(rnd.070 rnd.080)
(.070 - . 080)
Suma venitului scutit de impozitare(anexa nr.8)
, (8)
Suma venitului impozabil (rnd.0901 rnd. 0902)
C (.0901 . 0902)
Suma pierderilor fiscale (a se reflecta fr semnele "" sau "( )")
( "" "( )")
Suma impozitului pe venit (suma total din anexa nr.1)
( 1)
Suma facilitilor acordate din suma calculat a impozitului pe venit (anexa nr.9)
, ( 9)
Suma impozitului pe venit n perioada fiscal curent, exceptnd facilitile fiscale (rnd.120 rnd.130)
, (.120 .130)
Suma trecerilor n cont a impozitului onform art.82 din CF
.82
Suma impozitului pe venit pasibil reflectrii n fia personal a contribuabilului (rnd.150 rnd.160)
, (.150 .160)
Suma total a impozitului pe venit achitat n cursul anului fiscal (achitat n rate n conformitate cu art. 84 din CF)
( .84 )
Total impozitul pe venit spre plat (rnd. 150 rnd. 160 rnd. 180)
(.150 .160 .180)
Suma plii n plus a impozitului pe venit (rnd. 160 + rnd. 180 rnd. 150)
(.160 + .180 .150)

030
040
050
060

0701

070

080
0901
0902
090
100
120
130
150
160
170
180
190
200

Anexa 1 la tabelul nr.1


Not la rndul 120"Suma impozitului pe venit"/
120" "
Cod/

Sumavenituluisupusimpozitrii
(nconformitatecumrimeavenituluiimpozabilspecificat
n art.15 lit.a) sau c) dup caz din CF) (lei) /
, (

Cotaimpozituluipevenit
nfunciedemrimeavenituluiimpozabilspecificat nart.15
lit.a) sau c) din CF (%) /

Suma impozitului pe venit (col.2 col.3) (totalul se


indic n rnd.120 din Declaraie) (lei) /
(.2 .3) (
.120 ) ( )

,
.) ) . 15 ) ( )

,
, .)
) . 15 (%)

1201
1202
120
TOTAL /

Anexa 2 la tabelul nr.1


Not la rndul 0701Suma scutirilor/
0701

Nr.
d/o

Codul fiscal al
fondatorilor/

Numeleiprenu
melefondatorulu
i/

Codul fiscal al
persoanelorntre
inute/

Codul fiscal al
soiei (soului)/

()

Sumatotal
ascutirilor
(coloana 6 sau 7 +
coloana 8 sau 9 +
coloana 10 + coloana
11)/

(. 6 7 + 8
9 + 10 + 11)

Sumascutirilorutilizate/

Sm

10

11

12

TOTAL/
Anexa 3 la tabelul nr.1

Suma impozituluipevenit care urmeaz a fi achitatn rate nanulurmtoranului de gestiune/


, ,
Moduldeachitareaimpozituluipevenit nrate/

25.03

Termene de plat/C
25.06
25.09

25.12

innd cont de suma prognozat a impozitului pe venit care urmeaz a fi achitat n anul fiscal/
,
innd cont de suma impozitului pe venit care urma s fie achitat pentru anul precedent/
,

Anexa4 la tabelul nr.1

Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni/


,

Nr.
d/o

Codulsubdiviziunii/

Codullocalitii/

Sumaimpozituluipevenitpasibilreflectrii
nfiapersonal acontribuabilului (rndul 170 dinDeclaraie)/
, (.170
)

Totalpecontribuabil/

Anexa 5 la tabelul nr.1

Informaia cu privire la contribuabilii ntreprinztorul individualsaugospodrierneasc (de fermier)


()
Sumascutirilor
fiscaleacordate
ntreprinztorilor
individuali/

Nr. d/o

Numeleiprenumele/

Codulfiscal/

Corespunztorcoteideparticipaie/
Suma
Sumaimpo- Sumafacilitil Sumavenituluii Sumavenituluii Sumaimpozitului
venitului
zituluipevenit/ orfiscaleacorda mpozabilrecalc
mpozabil,
pevenit
impozabil/
tedinsumacalc
ulat
exceptndsuma nperioadafiscal

C
ulat
delacareseaplic venituluisupusf
curent,

aimpozituluipe

acilitiifiscal/ exceptndfacilit
(rnd/ .120)

venit/
facilitateafiscal
ilefiscal/


(rnd./
,
, dinsumacalcul

.090)

at
,

aimpozituluipe ,
venit/(rnd/ .130)

(col./.6- col./.7)

(col./.5col./.8)
,

10

TOTAL/

1.2 Impozitul pe venit reinut la sursa de plat/


,
Tabelul nr.2

Informaia privind suma venitului achitat i impozitul pe venit reinut din acesta/
,

Cod/

Tipulsurseidevenit/

Codul
sursei
devenit/

Venitulcalculati
ndreptatspreachitare, lei/
,

( )

Impozitul
pevenit
reinut, ei/

( )

11
11a

Plisalariale, art.88 dinCodulfiscal/ , .88


Pli salariale, art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
, . 24 .(21) 1164-XIII 24 1997 .
Dobnzi, art.89 din Codul fiscal / , .89
Veniturile din care se reine impozit conform art. 90 din Codul fiscal
, .90
Venituriledincareseefectueazreinereafinal a impozitului, art.901dinCodulfiscal
, , .901
- veniturileobinutedectrepersoanelefizice, carenudesfoaractivitatedentreprinztor,
delatransmitereanposesiei/saufolosin (locaiune, arend, uzufruct) a proprietiimobiliareiimobiliare,
cuexcepiaterenuriloragricole
- , , ,
/ ( , , )
,
Royalty achitate n folosul persoanelor fizice/,
tigurile de la companiile promoionale i loterii /
- plileefectuate nfolosulpersoaneifizice, cuexcepia ntreprinztorilorindividuali iagospodriilorrneti
(defermier), peveniturileobinutedectreacesteaaferentelivrriiproducieidinfitotehnie ihorticultur nform
natural, inclusivanucilor iaproduselorderivatedinnuci, iaproducieidinzootehnie nform natural, nmas vie
isacrificat, cu excepia laptelui natural
- , ,
() , ,
, ,
, ,
Veniturilenerezidentului, art.91 dinCodulfiscal/ , .91
- plile direcionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepia dividendelor i
sumelor specificate la art. 901 alin.(31) liniua a treia
- , , , . 71,
, (3 1) . 901
Altevenituri/

SAL
SAL a)

21
31

41

44
46
47

51

61

DOB
SER

FOL

ROY
PUB
LIV

PLT

ALT

TOTAL/

Anexa la Informaia venitului achitat i impozitul pe venit reinut din acesta repartizat pe subdiviziuni/
, ,

Nr. d/o
/

Codul
subdivizi
unii/

Codul
localitii/

Sumaimpozituluipevenitreinutpentruperioadadeclarat, lei/
, ( )

SAL

SALa)

DOB

SER

FOL

ROY

PUB

LIV

TOTAL,
lei/

( )
PLT

ALT

10

11

12

13

14

TOTAL/

Tabelul nr.3

Informaia privind plile salariale i alte pli efectuate de ctre patron


n folosul angajailor, precum i privind plile achitate rezidenilor din sursele de venit,
altele dect salariul,i impozitul pe venit reinut din aceste pli /
,
, , ,
, ,
Codulfiscalalan
Numele
Codulfiscalals
gajaiprenumeleang oului (soiei)
tului sau al
ajatului sau al angajatului /
d/o altui beneficiar- altui beneficiar-

rezident /
rezident /

/ ()

Nr.

Codul
sursei
de
venit/

Sumaveni Numrul
tului, de luni n
ndreptat
care
spreachit venitul a
arenperi
fost
oadafisca ndreptat
l (lei) /
spre
Sumascutiriloracordatepentruperioadafiscalconformcoduluiscutirii
achitare
(lei) /
, ,

( )
,

( )

SM

10

11

12

13

14

Sumatotal
a
scutiriloraco
rdatenperio
adafiscalcu
rent (lei)
Sumadeducerilorconfor
(col.8+9+10+ m art.36 dinCodulfiscal
11
(lei) /
+12+13+14) /

, .36
( )
-

Suma
impozituluipe
venit
reinut
(lei)/

( )

( )
(.8+9+10+11
+12+13+14)

15

Primedeas
igurareobl
igatoriede
asistenm
edical /

Contribuiii
ndividualede
asigurrisoci
aledestatobli
gatorii/

16

17

18

TOTAL/
Anexa la tabelul nr.3

Informaia privind persoanele ntreinute/


Nr/
d/o

Codul fiscal angajatului


Codul fiscal a persoanelor ntreinute

Tabelul nr.4

Informaiaprivindplileachitatenerezidenilordin sursele de venit,


alteledectplilesalarialeiprivindimpozitulpevenitreinut din acestepli/
, ,
, ,
Nr.
d/o /

Codul fiscal al
beneficiarului
plii/

Denumirea sau numele,


prenumele beneficiarului
plii /


Tipul
persoanei
(JUR sau
FIZ) /

(JUR
FIZ)

Denumirearii /

Adresa juridic sau a


domiciliului beneficiarului
plii/


Codul
sursei
de venit

TOTAL/

II. PRIMELE DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTEN MEDICAL/

Suma total a
venitului ndreptat
spre achitare (lei) /

,

( )

Suma impozitului
pe venit reinut
(lei)

( )


Tabelul nr.5

Informaia privind primele de asigurare obligatorie de asisten medical /Nr.
d/o /

1.
2.

Indicii /

Tarifulstabilit (%) /
(%)

Sumasalariului i a altor
recompense ndreptate spre
achitare (lei) /


( )

Sumaprimelorcalculate
(col.3 col.4) (lei) /
()
(.3 .4) ( )

Angajatorul

Angajaii, alte persoane fizice care obin salarii i alte recompense


,

Total spre calcul (col.5 (rnd.1+rnd.2)) /


(.5 (.1+.2))

III. TAXELE LOCALE I IMPOZITELE PE PROPRIETATE/


E
Tabelul nr.6

Sumele impozitelor i taxelor locale repartizate pe subdiviziuni/


,

Taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-

Taxa pentru amenajarea teritoriului /

Taxa balnear / (115/42)

Taxa pentru cazare / (122/29)

Taxa de pia/ (122/27)

Taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii/

Suma impozitului/

114/2

Suprafaa ha/ ,

Suma impozitului/

114/1

Suprafaa ha/ ,

Suma impozitului/

Suprafaa ha/,

Taxa pentru ap/ (115/51)

axa pentru dispozitivele publicitare/ (122/69)

Taxa pentruparcare / (122/34)

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul


municipiilor, oraelor, satelor(comunelor) /

(122/30)

(col./ . 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+17+19+21+22+23)

Impozitul funciar/

Impozitul pe
bunurile
imobiliare/

114/6
114/10
114/12

TOTAL /

(122/32) Taxa de aplicare a simbolicii locale /

/41) Taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei)/

(122/28)

Codul localitii /

Codul subdiviziunii /

Nr..d/o/ /

Sumele impozitelor i taxelor locale spre achitare repartizate pe subdiviziuni (lei) / , (


)

TOTAL /

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tabelul nr.7

/Nr.d/o /

Darea de seam pe taxele locale i impozitele pe proprietate/


Denumireataxei (impozitului)/
()

Baza
Suma taxei
impozabil a
(impozitului)
obiectului
calculate (lei)/
impunerii (se
indic n
() (
expresie
)
cantitativ sau,
3

Sumafacilit
ilorfiscaleaco
rdate(lei) /

Suma reducerilor
acordate la
achitarea
impozitelor pe
proprietate pn
la 30 iunie a
anului gestionar
6

Taxa pentru amenajarea teritoriului/ (122/28)

Taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativteritoriale/


- (115/56)

2
3

Taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei)/


(115/41)

Taxa de aplicare a simbolicii locale/


(122/32)

x
x

Taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii /


/ (122/30)
Taxa de pia/ (122/27)

Taxa pentru cazare/ (122/29)

10

Taxa balnear/ (115/42)


Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul
municipiilor, oraelor i satelor (comunelor) /
,
() (115/39)
Taxa pentru parcare/ (122/34)

11

Taxa pentru dispozitivele publicitare/ (122/69)

12

Taxa pentru ap/C (115/51)

Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica


Moldova/ C ,
(115/44)
Impozitulfunciar/ :

13

14

15

Suma spre plat


(lei) (col.4 col.5
col. 6) /

()
(. 4 - . 5 .
6)

a) pentru terenurile cu destinaie agricol, altele dect puni i fnee; terenurile


ocupate
de
obiectele
acvatice
(iazuri,
lacuri,
etc.)
/
,
;
,
(, .)(114/1)
b) pentru terenurile cu destinate neagricol, neevaluate de ctre organele cadastrale
teritoriale conform valorii estimate/,

(114/2)
c) pentruterenurile destinate punilor i fneelor/, e
(114/6)
Impozitul pe bunurile imobiliare/ :
a) pentru bunurile imobiliare a cror impozitare se realizeaz reieind din valoarea
estimat/
(114/12)
b) pentru bunurile imobiliare a cror impozitare se realizeaz reieind din valoarea
de bilan/ ,
(114/10)

TOTAL /
Not: . Formularele drilor de seam i modul de completare a acestora/ pe site-ul/ www.fisc.md
Suma de control / _____________________
(se reflect suma indicatorilor din rnd. 170 din tabelul nr.1, col. 5 rndul Total din tabelul nr.4, col. 7 rndul Total din tabelul nr.7 al Declaraiei unificate
/ 170 1, . 5 4 , . 7 7 ).
Declarm c informaia n cauz este veridic i purtm rspundere conform legislaiei n vigoare, n cazul includerii n aceasta a informaiei false sau care
induce n eroare/ , , ,
.

Conductor /

________________

(semnatur / )

Contabill-ef /
(semnatur/ )

L../..

________________