You are on page 1of 22

Pengurusan Kokurikulum 2013

PENGURUSAN
KOKURIKULUM
SK FELDA LOK
HENG 2013

Pengurusan Kokurikulum 2013


DASAR-DASAR KOKURIKULUM
Objektif :
a)
b)
c)

Membina murid yang memiliki kekuatan dari segi ketrampilan minda,


kecergasan jasmani, kemantapan rohani, kecerdasan emosi dan kemahiran sosial.
Memperseimbangkan perkembangan mental, jasmani dan rohani murid.
Membentuk watak sekolah

Fokus :
a)
b)
c)

Penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid.


Memantapkan perlaksanaan kokurikulum sekolah.
Pembinaan semangat ketahanan fizikal, mental dan jasmani.

Dasar Perlaksanaan :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Semua persatuan, kelab dan badan beruniform didaftarkan berserta


dengan Perlembagaan Persatuan dan permohonan menjadi ahli.
Aktiviti yang dijalankan melibatkan semua murid Tahap 2. & Th. 3
Murid diberi peluang untuk mengendalikan aktiviti dengan pemantauan guru kecualli
melibatkan kewangan.
Nilai-nilai untuk membina semangat berpasukan dan kekitaan diterapkan kepada murid
melalui pertandingan antara kumpulan, pasukan dan rumah sukan.
Semua aktiviti dibuat mengikut Perancangan, Perlaksanaan, Pemantauan, Penilaian dan
Laporan.
Semua murid didedahkan dan diperkenalkan kepada semua jenis sukan
dan permainan, sesuai dengan dasar sukan untuk semua dan penglibatan yang menyeluruh.
Aktiviti luar sekolah diadakan sekurang-kurangnya satu kali bagi setiap persatuan, kelab
dan unit uniform.
Aktiviti perkhemahan/Hari Kokurikulum dijalankan dengan melibatkan semua murid
Tahap 2 untuk menguji kemahiran belajar.
Bagi menyertai pertandingan, perancangan dibuat bagi persediaan
yang bermatlamatkan Bertanding Untuk Menang bukan untuk pendedahan.
Majlis dan aktiviti perhimpunan kokurikulum dikendalikan oleh murid.
Semua aktiviti menjurus kepada memberi cabaran, semangat daya juang dan daya tahan.
Kebenaran ibu bapa dan Sekolah Agama dibuat dalam melaksanakan aktiviti yang
dijalankan di luar sekolah.
Sekiranya menggunakan kenderaan sendiri untuk membawa murid, guru hendaklah
melengkapkan borang Arahan Membawa Murid dan disahkan oleh Guru Besar.

Pengurusan Kokurikulum 2013


PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR
KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM
1.0 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum)
1.1 Tatacara pelajar
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.


Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan di peringkat sekolah kecuali yang
diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.
Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.
Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu
program.
Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.
Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.
Pelajar dikehendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan
dijalankan/disertai.
Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri,keluarga dan sekolah.

2.0 Penggunaan Bilik Sukan , Alatan Dan Kemudahan Sukan


2.1 Tatacara pelajar
2.1.1
2.1.2

Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.


Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas
sukan yang bertugas.
2.1.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.
2.1.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.
2.1.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.
2.1.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ke tempat asal.
2.1.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa
rekod.
2.1.8 Pelajar dikehendaki menulis surat permohonan untuk meminjam peralatan dan kemudahan
untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).
2.1.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan
tanpa kebenaran.
2.1.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada di padang dan gelanggang pada masa hujan.
2.1.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri sewaktu menjalankan aktiviti dan
menggunakan peralatan sukan.
2.1.12 Pelajar mesti melaporkan kepada guru sekiranya berlaku kecemasan/kemalangan.

Pengurusan Kokurikulum 2013


3.0 Sukan Dan Permainan
3.1 Tatacara pelajar
3.1.1

Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum
menjalankan sebarang aktiviti.
3.1.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.
3.1.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti
dijalankan.
3.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.
3.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.
3.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.
3.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau di luar kemampuan diri semasa aktiviti sila
berhenti dan memberitahu kepada guru.
3.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.
3.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada
guru/pengawas yang bertugas.
3.1.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.
4.0 Kegiatan Unit Beruniform
4.1 Tatacara Pelajar
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan
pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.
Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang
ditentukan.
Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.
Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.
Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila
masa.
Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan
lengkap.
Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau
digunakan rosak.
Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat.

5.0 Kegiatan Persatuan dan Kelab


5.1 Tatacara pelajar
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang
ditetapkan.
Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.
Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan.
Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.
Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.
Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.

Pengurusan Kokurikulum 2013


5.1.7
5.1.8
5.1.9

Sekiranya anda merasa tidak selesa atau di luar kemampuan diri semasa aktiviti sila
berhenti dan memberitahu kepada guru.
Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.
Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

6.0 Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong


6.1 Tatacara pelajar
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.


Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai.
Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas.
Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga
yang ganjil dan berbahaya.
6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan.
6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan.
6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan
sempurna.
6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak.
6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan.
6.1.10 Pelajar hendaklah membersihkan diri selepas tamat program.
6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.
7.0 Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar
7.1 Tatacara pelajar.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.


Pelajar dikehendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut \ atur cara.
Pelajar dikehendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan.
Pelajar dikehendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah.
Pelajar dikehendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat
lawatan.
7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan.
7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tunggu di satu tempat dan minta bantuan.
7.1.8 Pelajar dikehendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku.
7.1.9 Pelajar dikehendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan.
7.1.10 Pelajar dikehendaki membuat catatan sepanjang program.
7.1.11 Pelajar dikehendaki menulis laporan/esei selepas program lawatan.
8.0 Kegiatan Luar Perkhemahan
8.1 Tatacara pelajar
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

Pelajar dikehendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.


Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang
ditentukan.
Pelajar dikehendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang
ditetapkan.
Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan.

Pengurusan Kokurikulum 2013


8.1.5
8.1.6
8.1.7

Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian.


Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpasti selamat.
Pelajar dikehendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang di
sekeliling khemah.
8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan.
8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku.
8.1.9 Pelajar dikehendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan
liar ,gigitan serangan dan kecemasan.
8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan
di hospital / klinik.
8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pengawasan guru / penyelamat
kelemasan.
8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di
air.
9.0 Perjumpaan Mingguan ( Hari Gerak Kerja Kokurikulum )
9.1 Tatacara pelajar
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan /
pakaian seragam.
Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi
mengikut jadual.
Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran.
Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.
Pelajar hanya dibenarkan makan di kantin pada waktu rehat.
Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah.
Pelajar digalakkan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan.
Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemas kinikan maklumat
perjumpaan dalam buku / fail gerko.

Pengurusan Kokurikulum 2013


MAJLIS KOKURIKULUM
Pengerusi

En.Muhamed Bin Omar

Naib Pengerusi

En Rosli Bin Kasmodin

Naib Pengerusi I

Pn Umi Kalthom Bt Mahat

Naib Pengerusi II

Pn Hajah Salmah Bt Hassan

Setiausaha Majlis Kokurikulum 1

Pn Samayah Binti Ibrahim

Setiausaha Majlis Kokurikulum 2

Pn Yunita Bt Mohamed Yatim

Setiausaha Majlis Sukan Sekolah 1

En Mohd Zulfaiz Bin Mohd Nor

Setiausaha Majlis Sukan Sekolah 2

En Asrul Hisham Bin Jasiman

Pengurusan Kokurikulum 2013


PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
EN MOHD FAIZUL BIN SUGIMAN
BSMM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En.Rosli Bin Ab.Ghani (K)


Pn. Siti Noor Afiza Bte Kaddran
Cik Hazura Bte Hasbollah
En.Mohd.Zulfaiz Bin Mohd.Noor
Pn.Noor Adilah Binti Mohd.Saleh
Pn Nor Shuhaida Bt Ishak

PPIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENGAKAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pn Suzi Bt Mohd Salleh (K )


En.Asrul Hisham Bin Jasiman
Pn Samayah Binti Ibrahim
Pn.Siti Suhada Binti Hj.Daud
Pn. Hjh Siti Eshah Bt. Hj.Jusoh
En. Nasruddin Bin Abd Razak
Pn. Yunita Binti Mohd.Yatim

Pn. Wan Aliza Binti Hj.Suddin (K )


Pn. Nor Ashikin Binti Md. Razali
Pn Shambani Binti Mohammed
Pn.Aminah Binti Maskan
Pn.Rokiah Binti Mustafa
Pn Norlela bt Ayob

TKRS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En.Sy Abd Rahman Bin Sy Hussin (K)


Pn.Latifah Binti Abd.Jalil
Pn Mimi Shamsihani Bt Hanipah
Siti Rafidah Bt Mohd Ismail
Pn Nor Ashima Bt Omar
En Khairul Azly Bin Ahmad

Pengurusan Kokurikulum 2013


PENYELARAS KELAB & PERSATUAN :
PN NOR SHUHAIDA BINTI ISHAK
KELAB BAHASA
1.
2.
3.
4.

KELAB SAINS DAN TEKNOLOGI

Pn. Nor Ashikin Binti Md. Razali (K)


En.Rosli Bin Ab.Ghani
Pn Siti Rafidah Bt Mohd Ismail
Pn Suzi Binti Mohd Salleh

1.
2.
3.
4.

KELAB BUKU SEKOLAH


1.
2.
3.
4.

Cik Hazura Bte Hasbollah (K )


Pn.Aminah Binti Maskan
Pn. Yunita Binti Mohd.Yatim
Pn Shambani Binti Mahammad

En.Asrul Hisham Bin Jasiman (K )


Pn.Rokiah Binti Mustafa
En. Nasruddin Bin Abd Razak
Pn Samayah Binti Ibrahim
KELAB RUKUNEGARA

1.
2.
3.
4.

Pn Nor Ashima Bt Omar (K )


Pn Norlela bt Ayob
Pn. Wan Aliza Binti Hj.Suddin
Pn Mimi Shamsihani Bt Hanipah

KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN


1.
2.
3.

En.Mohd.Faizul Bin Sugiman (K)


Pn. Siti Noor Afiza Bte Kaddran
Pn.Latifah Binti Abd.Jalil

KELAB CATUR
Pn.Noor Adilah Binti Mohd.Saleh (K)
En.Syed Abdul Rahman Bin Syed
Hussin
3. Pn. Hjh Siti Eshah Bt. Hj.Jusoh
1.
2.

KELAB DIDIK BESTARI


1.
2.
3.

En.Mohd.Zulfaiz Bin Mohd.Noor


Pn Siti Suhada Bt Hj Daud
En Khairul Azly bin Ahmad

Pengurusan Kokurikulum 2013


PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN
EN MOHD ZULFAIZ BIN MOHD NOR
BOLA SEPAK
1.
2.
3.
4.
5.

BOLA BALING

En. Nasruddin Bin Abd Razak (K)


En.Sy Abdul Rahman Bin Sy Hussin
Pn Nor Ashima Bt Omar
Pn Norlela bt Ayob
En.Rosli Bin Ab.Ghani

1.
2.
3.
4.
5.

BOLA JARING
1.
2.
3.
4.
5.

Pn Nor Shuhaida Bt Ishak (K)


Cik Hazura Bte Hasbollah
Pn.Aminah Binti Maskan
Pn. Hjh Siti Eshah Bt. Hj.Jusoh
En.Mohd.Faizul Bin Sugiman
HOKI

Siti Rafidah Bt Mohd Ismail (K)


Pn. Siti Noor Afiza Bte Kaddran
Pn.Latifah Binti Abd.Jalil
Pn. Nor Ashikin Binti Md. Razali
Pn. Wan Aliza Binti Hj.Suddin

1.
2.
3.
4.
5.

Pn.Rokiah Binti Mustafa (K)


Pn.Noor Adilah Binti Mohd.Saleh
En Khairul Azly Bin Ahmad
Pn Siti Suhada Bt Hj Daud
Pn Mimi Shamsihani Bt Hanipah

OLAHRAGA
1.
2.
3.
4.
5.

Pn. Yunita Binti Mohd.Yatim (K)


Pn Samayah Binti Ibrahim
En Asrul Hisham Bin Jasiman
Pn Shambani Binti Mohammad
Pn Suzi Bt Mohd Salleh

Pengurusan Kokurikulum 2013


RUMAH SUKAN
ZAMRUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pn.Latifah Binti Abd.Jalil


En.Sy Abdul Rahman Bin Syed Hussin
En Khairul Azly Bin Ahmad
Pn. Hjh Siti Eshah Bt. Hj.Jusoh
Pn Nor Ashima Bt Omar
Pn. Wan Aliza Binti Hj.Suddin

DELIMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INTAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pn. Siti Noor Afiza Bte Kaddran (K)


En.Mohd.Zulfaiz Bin Mohd.Noor
Cik Hazura Bte Hasbollah
Pn.Aminah Binti Maskan
Pn Nor Shuhaida Bt Ishak
Pn Siti Rafidah Bt Mohd Ismail

Pn Shambani Binti Mohammad (K)


En.Mohd.Faizul Bin Sugiman
Pn Samayah Binti Ibrahim
En.Asrul Hisham Bin Jasiman
Pn. Yunita Binti Mohd.Yatim
Pn.Rokiah Binti Mustafa
Pn Suzi Bt Mohd Salleh
MUTIARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pn Norlela bt Ayob (K)


En. Nasruddin Bin Abd Razak
En.Rosli Bin Ab.Ghani
Pn Siti Suhada Bt Hj Daud
Pn.Noor Adilah Binti Mohd.Saleh
Pn. Nor Ashikin Binti Md. Razali
Pn Mimi Shamsihani Bt Hanipah

Pengurusan Kokurikulum 2013


PENYELARAS PERAYAAN SEKOLAH
HARI GURU
(PENGERUSI KEBIRU)
PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM
(PENYELARAS UNIT UNIFORM)
HARI ANUGERAH
(SETIAUSAHA KURIKULUM)

SUKAN TAHUNAN
(SETIAUSAHA SUKAN)

MAULIDUR RASUL
(KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM)

BULAN PATRIOTIK
(KETUA KELAB RUKUNEGARA)
LAWATAN
( PENGERUSI LAWATAN SEKOLAH )

Pengurusan Kokurikulum 2013


JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM RABU & SABTU
SK FELDA LOK HENG 2012

TAKWIM AKTIVITI KO KURIKULUM


RABU & SABTU 2012
TARIKH
04/01/12
11/01/12
14/01/12
18/01/12
21/01/12
01/02/12
08/02/12
15/02/12
22/02/12
25/02/12
29/02/12
07/03/12
21/03/12
24/03/12
28/03/12
31/03/12

HARI
RABU
RABU
SABTU
RABU
SABTU
RABU
RABU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
RABU
SABTU
RABU
SABTU

04/04/12
11/04/12
18/04/12
25/04/12
28/04/12
02/05/12
09/05/12
12/05/12
16/05/12
19/05/12
23/05/12
06/06/12
09/06/12
13/06/12
16/06/12
20/06/12
27/06/12
30/06/12
04/07/12
11/07/12
14/07/12
18/07/12

RABU
RABU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU

AKTIVITI
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
Sukan Permainan
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Sukan Permainan
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
Sukan Permainan
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Sukan Permainan

CATATAN

Pengurusan Kokurikulum 2013


TARIKH

HARI

25/07/12
28/07/12
01/08/12
08/08/12
11/08/12
15/08/12
29/08/12
05/09/12
08/09/12
12/09/12
15/09/12
19/09/12
22/09/12
26/09/12
03/10/12
06/10/12
10/10/12
17/10/12
20/10/12
24/10/12
31/10/12
03/11/10
07/11/10

RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
RABU
SABTU
RABU
SABTU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU
RABU
SABTU
RABU

AKTIVITI
Kelab Persatuan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Sukan Permainan
Kelab Persatuan
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Unit Beruniform
Sukan Permainan
1M1S/ UNIT BERUNIFORM
Kelab Persatuan
Unit Beruniform
1M1S/ KELAB PERSATUAN
Sukan Permainan

CATATAN

UPSR 2012

Perhatian kepada ketua Unit:


- Sila ambil buku catatan aktiviti sebelum aktiviti dimulakan.
- Lengkapkan ruangan AJK Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Sukan &
Permainan.
- Senaraikan aktiviti yang dirancang mengikut jadual pada Buku Catatan
Aktiviti.
- Tandakan kehadiran dan aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut.
- Pastikan Buku Catatan Aktiviti sentiasa di kemaskini dan di tandatangan.
- Buku Catatan Aktiviti hendaklah sentiasa berada di Bilik GPK.

Pengurusan Kokurikulum 2013


RANCANGAN/AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM
TAHUN 2012
SUKAN &
PERMAINAN

UNIT BERUNIFORM
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Pendaftaran dan
Mesyuarat Agong
Perlantikan AJK. Dan
Suai Kenal.

1.

Mesyuarat agong dan


pendaftaran ahli.

2.

Membentangkan
Rancangan Sepanjang
Tahun dan Aktiviti
Mingguan.

Membentangkan
Rancangan
Sepanjang Tahun dan
Aktiviti Mingguan dan
Undang-undang.

3.

Pakaian dan
kelengkapan yang
perlu disediakan

Mencatat kehadiran
disetiap perjumpaan

4.

Undang-undang dan
peraturan permainan.

5.

Kemahiran-kemahiran
asas perlu diajar
berperingkatperingkat mengikut
permainan.

Istiadat menaik
bendera , lagu
kebangsaan, watikah
pemimpin dan latihan
kawad kaki mesti
diadakan setiap
perjumpaan.
Kemahiran
memasang dan
mengemas Khemah.
Simpulan/ikatan dan
gejet.
Pertolongan Cemas
spt. Pernafasan, jenis
ikatan kain anduh,
mengangkat/memba
wa pesakit dan
kawad membawa
Strecher

8.

Ikhtiar Hidup spt


memasak, pemetaan,
kompas dan
pengembaraan

9.

Ujian Lencana
Kemahiran dan
Persembahan.

6.

Pembahagian
Kumpulan-kumpulan.

7.

Sekurang-kurangnya
satu aktiviti luar
diadakan.

8.

Adakan dan sertai


pertandinganpertandingan
dalaman dan luar
sekolah.

PERSATUAN &
KELAB
1. Pendaftaran, Mesyuarat
Agong dan perlantikan
AJK.
2. Membentangkan
Rancangan Tahunan dan
Mingguan
3. Mengadakan aktivitiaktiviti berasaskan pada
pertandingan Peringkat
Zon, Daerah dan Negeri
seperti syarahan ,
pidato, kuiz, tulisan khat,
bercerita, nyanyian dan
hafazan.
4. Mengadakan aktivitiaktiviti berkumpulan dan
lain-lain seperti
syarahan atau pidato
pada setiap
perhimpunan Mingguan
sekolah.
5. Mencatat kehadiran pada
setiap perjumpaan.

Pengurusan Kokurikulum 2013


BILIK/LOKASI AKTIVITI PERJUMPAAN KOKURIKULUM ( HARI
RABU )
2012
JENIS AKTIVITI

BILIK/LOKASI

1. UNIT UNIFORM
BBSM
PPIM
PENGAKAP
TKRS

- 4 AMANAH
- 4 BESTARI
- 5 AMANAH
- 5 BESTARI

2. KELAB & PERSATUAN


- BAHASA
- SAINS DAN TEKNOLOGI
- BUKU SEKOLAH
- RUKUNEGARA
- SENI DAN KEBUDAYAAN
- DIDIK BESTARI

- 4 BESTARI
- 4 AMANAH
- 5 AMANAH
- 5 BESTARI
- BILIK MUZIK
- 3 AMANAH

3. SUKAN & PERMAINAN


-BOLASEPAK
-BOLA JARING
-HOKI
-BOLA BALING
-OLAHRAGA

- 3 AMANAH / PADANG
- 4 AMANAH / PADANG
- 4 BESTARI / PADANG
- 5 AMANAH / PADANG
- 5 BESTARI / PADANG

Pengurusan Kokurikulum 2013

PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM


1. Setiap Persatuan / Unit Berruniform / Kelab hendaklah didaftarkan dengan
disertakan Borang Permohonan Pendaftaran , Perlembagaan Persatuan ,
Draf Aktiviti Asas, senarai ahli dan minit mesyuarat agong pertama.
2.

Setiap aktiviti hendaklah dijalankan adalah berdasarkan Plan Strategik


yang telah dirancang terlebih dahulu. Sila lengkapkan Buku Laporan Aktiviti
Mingguan untuk pemantauan pelaksanaan.

3.

Semua aktiviti pertandingan hendaklah dibuat laporan selepas pertandingan


kepada GPK Kokurikulum atau S/U Kokurikulum Isikan juga Buku Laporan
Aktiviti yang disediakan.

4.

Guru kelas hendaklah sentiasa membantu mengemaskini Buku


Pencapaian Kegiatan Kokurikulum pelajar dan sentiasa berada dalam
simpanan fail murid.

5.

Mesyuarat Agong Kelab dan Persatuan hendaklah diadalan sekurangkurangnya 2 kali setahun. Sila hantarkan minit mesyuarat kepada GPK atau
S/U Kokurikulum.

6.

Semua pasukan beruniform dikehendaki sentiasa bersedia untuk menyertai


aktiviti kawad kaki dan acara perbarisan Sukan Tahunan.

7.

Guru Penasihat diminta sentiasa membuat persediaan awal sebelum


melaksanakan sesuatu aktiviti atau pertandingan.

8.

Sentiasa merujuk Takwim Aktiviti Kokurikulum yang disediakan.


Setelah selesai aktiviti guru penasihat hendaklah menyediakan Laporan
Aktiviti dan sediakan ruangan untuk ulasan Guru Besar

9.

Pengurusan Kokurikulum 2013

PENGURUSAN FAIL KOKURIKULUM (SENARAI SEMAK)


1

Kandungan Fail Induk Persatuan./Kelab


1.1

Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan


Kelab Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama :
a.
b.
c.

Draf perlembagaan.
Draf aktiviti utama.
Senarai Jawatankuasa Penaja.

1.2

Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong


Pendaftar
Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.

1.3

Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa


pengelolaan dan penyeliaan.

1.4

Minit Mesyuarat Agung penubuhan.

1.5

Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

1.6

Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

1.7

Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

1.8

Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

1.9

Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.

1.10

Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausah kepada


Pengetua/Guru Besar.

1.11

Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.

1.12

Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.

1.13

Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui


Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

1.14

Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar
melalui Guru Pemimpin.

1.15

Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.

1.16

Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.

1.17

Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

1.18

Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada:


a.
b.
c.
d.

Kementerian Pendidikan Malaysia.


Jabatan Pendidikan Negeri.
Pejabat Pendidikan Daerah.
Sekolah.

1.19

Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.

1.20

Laporan setiap aktiviti.

1.21

Laporan tahunan. (Rujuk Lampiran I)

1.22

Daftar penilaian bagi setiap ahli.

1.23

Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada
Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

Pengurusan Kokurikulum 2013

1.24

Stok dan inventori.

1.25

Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan

Fail Pengerusi.
2.1
2.2
2.3
2.4

Fail Setiausaha.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Maklumat ahli.
Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat.
Perlembagaan kelab.
Minit mesyuarat.

Minit mesyuarat.
Surat-surat berkaitan kelab.
Buku-buku panduan kelab.
Perlembagaan kelab.
Maklumat ahli.
Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat.
Laporan Mingguan. (Rujuk Lampiran J)

Fail Kewangan (Bendahari).


4.1
4.2

Penyata kira-kira kewangan kelab.


Bil-bil pembelian.

Contoh Nombor Rujukan Fail:

JBA3049/600-

Pengurusan Kokurikulum 2013


CONTOH LAPORAN AKTIVITI
SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA LOK HENG
KOTA TINGGI , JOHOR
LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI
1. Nama Program

MTQ PERINGKAT ZON

2. Objektif Program : Melahirkan murid yang berbakat , berkebolehan


berilmu

dan

3. Butiran Perlaksanaan :
3.1 Tarikh

: 26 Mac 2011

3.2 Tempat

: SK Tun Dr.Syed Nasir, Pasak

3.3 Penganjur/Anjuran

: Zon Bandar

3.4 Bil.Peserta/Kumpulan Sasaran


3.5 Nama Penyelaras

Masa :

: 13 orang

: Pn.Zakiah bt Ithnin

4. Laporan Aktiviti Yang Dilaksanakan :

Bil
1.

Aktiviti/Gerakerja Yang
Dijalankan
- Bercerita Lelaki/ Perempuan

Tempoh/Masa
1 hari

Pencapaian
Johan Bercerita

- Tilawah Al-Quran

Perempuan

- Berzanji

Johan Bercerita Lelaki


Naib Johan Tilawah
Naib Johan Berzanji

( Sila guna lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi )

5. Laporan Kewangan
Bil

Pendapatan

RM

Bil

Perbelanjaan

205.00

( Sila guna lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi )

6. Halangan/Masalah /Kekurangan semasa menjalankan program

RM
205.00

Pengurusan Kokurikulum 2013


a. Kekurangan masa lati

han

7. Cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang :


a. Kerjasama daripada guru mata pelajaran dan guru kelas amat dialu-alukan.
b. Latihan perlu dijalankan lebih awal supaya persembahan murid lebih
berkualiti

8. Lain-lain Maklumat/Ulasan
Pertandingan MTQ peringkat zon telah diadakan pada 26 Mac 2011 bertempat
di SK Tun Dr.Syed Nasir. Sekolah telah menghantar wakil seramai 13 orang yang
menyertai pertandingan Bercerita bagi Lelaki dan Perempuan, pertandingan Tilawah
Al-Quran dan Berzanji. Hasil daripada pertandingan tersebut, wakil sekolah mendapat
tempat iaitu Johan Bercerita bagi Lelaki dan Perempuan, Naib Johan bagi Tilawah AlQuran dan Naib Johan bagi Berzanji.

Disediakan oleh

_________________________

Disemak oleh :

___________________________

( Pn.Zakiah bt Ithnin )
Jawatan :
Tarikh :

Jawatan :
Tarikh :

Ulasan Guru Besar


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________

_____________________________
Tandatangan Guru Besar/GPK
Tarikh

SK FELDA Lok Heng,


81900 Kota Tinggi,

Pengurusan Kokurikulum 2013


Johor Darul Tazim.

Ruj. Kami :
Tarikh
:

Tuan,

MOHON PERUNTUKAN KEWANGAN


BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI SEKOLAH
(Sediakan dalam 3 salinan apabila mengemukakan permohonan)

Saya / kami ingin memohon /menuntut bayaran bagi tujuan di atas seperti ketetapan berikut;

2.

1.1 : Nama Program/Projek/Aktiviti

1.2 : Tarikh dan Masa

1.3 : Tempat/Pusat

1.4 : Jumlah Peserta/Bilangan Sasaran

Pecahan tuntutan adalah seperti di bawah:Butiran/Perkara

Bil./Unit & Perkiraan

Jumlah

Catatan

Bayaran (RM)
1.
2.
3.
4.
5.

Pendaftaran
Pengangkutan
Minuman murid
Hadiah
Lain-lain

JUMLAH BESAR

RM

Ringgit Malaysia :
Tandatangan
Nama penuh
K.P No
Jawatan

:
:
:
:

Saya telah menyemak dan mengesahkan bahawa

program/projek/aktiviti di atas * akan / * telah


dilaksanakan dan menyokong permohonan ini.

GPK
* Potong yang tidak berkenaan
(Catatan : Sila lampirkan surat-surat arahan/minit mesyuarat atau dokumen yang menyokong permohonan)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Permohonan peruntukan di atas * DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN


Jumlah yang diluluskan : RM . Peruntukan : .... Kepala : ..
Tandatangan Guru Besar & Cop :

Tarikh : .

Baki : RM