You are on page 1of 1

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA Cluj

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in gradul imediat superior in functia publica de inspector de munca, clasa I, gradul
profesional principal la Serviciul Supravegherea Pietei si indrumare Angajatori si Angajati in domeniul Securitatii si
Sanatatii in Munca .
1.Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
2.Legea nr. 108/1999 republicat - pentru nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii
3.Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
4.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
5.Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, H.G. 1425/2006;
6.Hotrrea de Guvern nr. 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
1425/2006.
7. Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc;
8.Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele
cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munc;
9.Hotrrea de Guvern nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
10.Hotrrea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc;
11.Hotrrea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;
12.Hotrre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
antierele temporare sau mobile;
13.Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduit a funcionarilor publici;
14.Legea nr.156/2000, privind protecia cetaenilor romni care lucreaza n strintate, republicata;
15.Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
16. Hotrrea Guvernului nr. 1377/2009 - privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
Inspeciei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric cu modificrile i completriel
ulterioare;
17.H.G.nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
18. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control
Inspector sef

Emilian Rosca