You are on page 1of 2

OTKRIVANJE KOGNITIVNOG POPUTANJA U ORDINACIJAMA LIJENIKA

OBITELJSKE MEDICINE

U Hrvatskoj ima 80.000 dementnih osoba.


U svijetu je 2001.g. 4,6 milijuna ljudi
2040. g. 81,1 milijun irom svijeta
Blago kognitivno poputanje
mild cognitive impairment MCI
slabljenje kognitivnih funkcija kad su one u osoba starijih od 65 godina ispod
oekivanja s obzirom na dob, a poputanje se nije uoavalo ranije tijekom
ivota niti je uznapredovalo do stupnja dementnosti
postoje tek blaga oteenja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i time se one
razlikuju od dementnih bolesnika u kojih je dnevno funkcioniranje znaajno
izmijenjeno ili onemogueno
Demencija je zavrni stupanj kontinuiranog progresivnog propadanja
kognitivnih funkcija
Poputanje kognitivnih funkcija nije normalan dio starenja kao to se to
nekada mislilo
Dijagnostika
NINCDS-ADRDA kriteriji
vizualizirajue tehnike CNS-a
dva naina bodovanja kognitivnih funkcija
o Clinical dementia rating (CDR)
o Global deterioration scale (GDS)

CDR ljestvica
osobe s normalnim kognitivnim funkcijama ocjena 0
blaga demencija ocjena 1
sumnja na kognitivno poputanje ocjena 0,5
o kontinuirano su umjereno zaboravljive
o povremeno oteano obavljanje uobiajenih dnevnih aktivnosti poput
odlaska u kupovinu, brige o novanim izdacima i kontakata s drugim
ljudima.
GDS ljestvica
razlikuje 3 stupnja kognitivnog poputanja
1. normalno funkcioniranje bez pritubi
2. subjektivne pritube na gubitak pamenja, ali uredno dnevno
funkcioniranje i uredni rezultati objektivnih testiranja
3. najranije uoljivo poputanje koje je mogue objektivno potvrditi
Uestalost blagog kognitivnog poputanja

prevalencija 3 20% na 1000 osoba/godina


incidencija 8 58 na 1000 osoba/godina
prevalencija 8 do 30% u starijih od 65 godina
1

prevalencija MCI 15 do 20%


prevalencija blagog kognitivnog poputanja
o zbirna prevalencija u starijih osoba od 15,4%
Uestalost napredovanja kognitivnog poputanja u demenciju

u 10 15% bolesnika sa sindromom MCI tijekom godine dana kognitivne


funkcije pogoraju do stupnja dementnosti
18% MCI bolesnike s mnestikim oteenjem progredira u demenciju
Alzheimerovog tipa
alel apolipoproteina E
Uloga lijenika obiteljske medicine

kontinuiran i neposredan uvid u cjelokupne aktivnosti osoba o kojima skrbi


Primjena testova na nivou lijenika obiteljske medicine

kratki testovi
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test
Mini Mental State Exam (MMSE)
o zlatni standard