You are on page 1of 2

DOKTOR NUI

Adaptacija:
Kokan Mladenovi
Tekstovi songova:
Marko eli Marchelo

Kruevako pozorite i Narodno pozorite Sombor

mart/april 2014. godine


Lica:
ivota Cvijovi, liferant sa ambicijama Saa Torlakovi
Mara, njegova ena, pokondirena Biljana Keskenovi
Milorad, njihov sin, izgubljen u izobilju Branislav Trifunovi
Slavka, njihova ki, pametna dok se ne dokae da je to nevano Milica Janevski
Ujka Blagoje, brat Marin, meetar Bojan Veljovi

Ga Spasojevika, ogrezla u pravoslavlju, - Slaana Nestorovi Risti


Ga Protika, pita se po enskom pitanju, - Viktorija Arsi
Ga Popovika, velika rodilja, - Jovana ori
Sve tri predstavljaju Savez humanitarnih organizacija Srbije
Msje Dragi, provodaija, francuska mirodjija u engleskoj orbi, - Nikola Raki
Velimir Pavlovi, uveren da je znanje novac Marko Markovi
Dr Rajser, prijatelj srpskoga naroda Boba Stojimirovi
Sojka, ujdurmaica Marija Gai Gaji
Sojkin mu, ujdurm Nikola Pantovi
Klara, od snajke do hajke, - Biljana Nikoli
Nikoli, batler kod Cvijovia, profesor u livreji Dragan Marinkovi
Marica, izbeglica iz horora Jelena Tomi
Pepika Teofil Stojkovi Begu/Nemanja Vuji

O projektu:

Obeleavajui jubilej roenja Branislava Nuia, odluili smo se za njegovu komediju koja je manje
igrana, a kao i veina njegovih dela, i danas je aktuelna. Da bi se to kvalitetnije i bolje uradila ovako znaajna
predstava, spojila su se dva znaajna pozorita, vodee pozorite u Vojvodini, Narodno pozorite Sombor, i
vodee pozorite u centralnoj Srbiji, Kruevako pozorite.
Ono to je u vreme nastanka Nuievog komada bilo tek naznaka jedne drutvene devijacije, jedan
beskrupulozni postupak novih bogataa, u medjuvremenu je postalo manir naeg doba. Miljenja smo da je, u
vreme kada naa zemlja preivljava neunitivu estradizaciju svakog sistema vrednosti i kada evidentna inflacija
znanja i obrazovanja uzima svoj danak u naem svakodnevnom i javnom ivotu, Nuieva komedija DR,
svojim komikim zapletom i ubojitou satirike otrice, zasluuje da progovori sa scene jednim novim
pozorinim jezikom, koji e, uz autorske stihove Marka elia Marela, predstavljati ne samo zanimljiv
pozorini dogaaj, ve i estoki obraun sa devijacijama naeg vremena.
Dr je komad o kupovini i rasprodaji znanja, o unitenom sistemu vrednosti u kome novac primitivaca diktira
drutveni ukus i modu. Bolno prepoznatljivo zvue rei pekulanta ivote Cvijovia: Danas ti je, brate, sve na
prodaju. Sve se prodaje, potenje, ast, savest, ljubav, prijateljstvo, ugled, potovanje, sve, brate, sve! Inflacija
znanja, kupovina diploma, inostrani meetari i lani humanitarni radnici, prepliu se u ovoj mrei polusveta
inei je aktuelnijom no ikada. Nuiev komad, nasuprot komikom maniru epohe, gotovo da nema pozitivnog
junaka. Vreme koje je veliki komediograf nasluivao, a u kome mi ivimo, je upravo takvo vreme bez
pozitivnog junaka. U takvom vremenu pokuaemo da, ne izneveravajui Nuiev humor, ni satiriki potencijal
komada, progovorimo o dananjoj Srbiji, zemlji koja je rasprodala sopstvenu pamet.

Premijera: Narodno pozorite Sombor 25. april 2014.


Kruevako pozorite 4. maj 2014.