You are on page 1of 2

1.

Koje je naelo Googleove strategije dominacije meu trailica?

Osnivai Larry Page i Sergey Brin upoznali su se na Sveuilitu Stanford 1995. Do


1996. napravili su trailicu (u poetku se zvala BackRub) koja je na temelju veza
odreivala vanost pojedinanih web-stranica. Cilj im je bio maksimalno
pojednostaviti pronalaenje informacija koje trebamo i obavljanje onoga to
elimo obaviti. To znai znai pametnije i bre pretraivanje. Uzmimo primjer
rijei jaguar trailica razumije da se mi odnosimo na automobil, a ne na
ivotinju. Zbog tog principa Google danas dominira na tritu. Osim toga, iza
stranice stoji jedna od najveih istraivakih grupa koja je iskljuivo fokusirana na
rjeavanje problema s pretraivanjem. Neprestanom iteracijom tekih problema
uspjeli su rijeiti sloene potekoe i kontinuirano poboljavaju uslugu koja ve
sad traenje informacija ini brzim i ugodnim iskustvom za milijune ljudi. Njihova
predanost poboljanju pretraivanja olakava nam primjenu steenog znanja na
nove proizvode. Na primjer, kad je jedan od inenjera spoznao da pretraivanje
radi dobro za ispravno napisane rijei, upitao se to e biti s pogreno
napisanima. To ga je navelo da stvori intuitivan i korisniji alat za provjeru
pravopisa. Svi ovi navedeni primjeri ine Google trailicu najposjeenijom
trailicom na internetu, ne samo zbog jednostavnosti, ve prvenstveno zbog
funkcionalnosti koje prua korisniku.

2. Kako se Google razlikuje od drugih glavnih trailica?


Googleovo suelje za pretraivanje nudi se na vie od 130 jezika, takoer pruaju
mogunost ograniavanja rezultata na sadraj pisan jezikom korisnika. Pomou
prijevodnih alata korisnici mogu otkriti sadraj napisan na drugom kraju svijeta
na jezicima koje ne govore. Prednost je mogunost postavljanja hrvatskog suelja
to korisnicima olakava rad. Nudi pretraivanje u etiri kategorije: pretrauje
web, slike, grupe i imenike. Predvodnici su u novim tehnologijama i nude nova
rjeenja za mobilne usluge koje ljudima irom svijeta olakavaju izvravanje
brojnih zadataka na njihovim telefonima, od provjere e-pote i kalendara do
gledanja videozapisa.

3. to je PageRank?
Google PageRank je algoritam za analizu linkova nazvan po Larry Page-u a poznat
je po numerikoj ocjeni od 0 do 10 koju Google pridjeljuje web stranicama na
temelju tog algoritma. Sam Google opisuje PageRank na sljedei nain:
"PageRank oslanja se na jedinstveno demokratsko svojsto interneta koristei
njegovu ogromnu strkturu poveznica (linkova) kao indikator vrijednosti
pojedinane stranice. Praktino, Google interpretira link sa stranice A prema
stranici B kao glas stranice A za stranicu B. No Google razmatra vie faktora od
samog volumena glasova ili poveznica koje neka stranica prima. Google takoer
analizira stranice koje daju glasove/poveznice. Glasovi stranica koje su i same
'vane' imaju vie teine te vie doprinose pri izraunu PageRanka."
Zato bi to stvorilo uinkovitije rezultate od pretraivanja velikih baza? Jer je
rezultat glasanja svih ostalih stranica na internetu na temu 'koliko je bitna ova
stranica'. Link jedne stranice na drugu rauna se kao glas podrke. Stranica na

koju postoji puno poveznica sa stranica 'visoke vanosti' i sama e imati visoki
PageRank. Google dodjeljuje numeriku vrijednost od 0 do 10 svakoj stranici na
internetu. Poznato je da na PageRank utjeu i drugi faktori poput relevantnosti
kljunih rijei na stranici te broj posjeta stranice prema mjerenju Google toolbara.
Kako bi se sprijeila manipulacija Google ne otkriva na koji nain ostali faktori
utjeu na PageRank.

4. to su ogranienja ovog pristupa?


Novije stranice imaju nii rang, i treba proi dosta vremena prije nego to se nau
na viim pozicijama. Zatim, ako netko pogreno citira, i to netko proita i ponovno
citira na nekoj drugoj stranici, trailica e to pohraniti i samim time e se stvoriti
nered, tj netone informacije za pretraitelje. I posljednje rezultati pretraivanja
se baziraju na doslovnom znaenju (kljune rijei, oznake, meta podaci), a ne na
pravom znaenju rijei.

5. Koji poslovni model(e) rabi Google?


Google bazira svoj pristup na korisnikim podacima. Google je uvrstio svoj upjeh
na temelju oglasnih platformi (ad platform). Google je takoer privukao veliki broj
korisnika trailice preuzimanjem Android telefona na tritu. Iako je Android open
source operativni sistem, mnogi Android telefoni nose Google-ov brand. To isto
omoguuje Googlu da koristi informacije prikupljene od strane korisnika Andorid
telefona kako bi poboljao svoju trailicu i samim time i prodaju. Glavni cilj
Google-a je privui to vie ljudi na njihovu trailicu naime, Google zaradi 98%
svojih prihoda prodajom oglasnih mjesta. A to vie Google zna o nama, to im je
lake izabrati oglase, i samim time zaraditi vie novaca. Ovaj nain oglaavanja je
vie skriven nego oit. Google je shvatio da je poanta marketinga jednostavna
nai to kreativnije naine kako bi uinili svoj brand primjetnim. Strategija se
bazira na tome da treba biti to manje oiti u manipuliranju potroaa i utjecati
to vie na trite.