Вы находитесь на странице: 1из 48

........................................................................

2
1990 2013:
, , ,
....................................................................................... 3
I.

..................................................... 3

II.

............. 8

III.

................................................ 12

IV.

................................................. 16

................................................................................. 19
.................................................................................. 20
2011 : ,
, ....................... 25
..................................................................................... 25
, , ............. 26
1.
................ 27
1.1. , .27
1.2. ..33

2. ,
................... 36
2.1. .36
2.2. ...39

3.
....................................................................... 40
........................................................................................ 44


,
.

,
2012 2013 .
, , ,
,
,

.1
(
). ,
, -,
,
.

, 2012
(BPPF).
,
.
, (2015)

, . 1990
2013 : , , , ,
// . 20. 2013. . 122-140.

c 1990 2013:
, , ,


,
, , 2015- .
, ,
. , ,
,

.. 2011-13

,
.
- :

- .
I.

,
, .
20- ,

,
,
(, 1982: 370).

80-

.
.
.
3


;
, . ,
, (
, 1989: 5-6).
. ,
,
1987-
.


.

. ,
,

,
( , 1989: 7),
, .
1988- (
8998- XI, 1988) ,
,

(. , 1989; , 2007).
,


, .
,
1989- ( 10277-, 1989).,
, ,
,
.
,
, ,
, .
,


. , 234
1989- ,
4

700 ( , 1989:
22).
.
,

,
. ,
,

.
-
,

, (, 1991: 15).
,
, ,
.
,
,

, ,
.

,
-
.
1990- , ,
,
, (
) ( 1305-1, 1990).

. , 1991-,

( 2278-1, 1991). 1991-

.

,
.

. ,

,
, . 1991-
6 ,
5

150 . 6%
.
1990-
,
.
, 1991-
19 42
23
(, 2010: 8-9).
. 1992-
189
47 .
,
.
.
1960-70-

,
,
, .
,

.

,
1991- .

: ,
,

.
,
... , ,
, 70%
52% , 54%
60% (, 1991: 7).
,
1991-
.

.
1991-
, ,

(
6

323, 1991).


1 1992 .

( 343, 1991).


1991- ( 360, 1991),

.


,
( 385, 1991),
14 1991-
.
1 1992
.
,

1992- ,

9 1992-
(, 1992).
, ,
(
,
)
.
,
- ,

.
,
1992- ,
, 40
(, 1992: 14-15) ,

1991- ( 42
).
, ,

7

,
.
II.

,
,
.
1991-
19
42 .
,
1992-
( 486, 1991).

( ),
,

. ,
, .

.
, ,
.

,
: , 40%
( ,
12%, 16% )

(, 1992: 15-16).
, 10%

1993- 20% 1994-.
: , ,
- .

, ,
.
8

1993-

(
2103-,
1993)

,

.

( 2468-, 1993).

,
,
.

,
. ,
: ,
,
.

.
,


( 2103- XII, 1993).
,

.
(
) ( ) 50 50.
( 20%
) .
,

,

() ( 53, 1994).
:
, ,
. 1994 47 ,

(
)
60 .
9

10%

5% .


.
,

.
,
, 32 47

.
,
.
, 1994- 22,4
,
5,6% , , 20%

3,3 ,
(, 1995: 1).
,

. ,
1997- ,
1995-
30%
(, 1995: 1).

,
, 80-
.

. ,
1993 1997- 173
, 116
.
, , ,10

.
,
,
. .
, , ,
.


. ,

, , ..
, , ,
, . ,

(, 1993: 3). .
90- ,
.

. 1998-
3 ( 3, 1998), ,

,
, .
,

.
, ,
.

,
, .

.

,
. ,

, .
,

2000-.

1997- .
11


.
III.
2007-2008 .
,

,
. , 2007-
,

.

. 2007-

,

( , 2008- 15 ) ( 108,
2007). , ,
(
100 ) 20%
,
( 113, 2008).
,
,
. 2009- 205
984 . (, 2010, 8).
2008-

( 7, 2008).
2011- ,
.

2008-2010 ,
(
1021, 2008).

( , ),

.
197 ,
12

503
147 .
, 2007 2010
. ,
667
, 1 2008 ,

, ( 667, 2007).
, ,
,

( 169-, 2010)
,
.
1997- .

90-,

1997- .

, ,
, .
,
2010 ( 172-, 2010),

. - ,
,


.
,


:
,
, ,
. ,
1%
.

.

. ,

, ,
,
13

.
100-
(,
2010: 13).

,
,
-
: ,

), 35%
. , ,
, ,
.
,
. 2012-
30 2015
( 1111, 2012), ,
2005- . ,
4400
.

.

2011-
2011-2013 ( 348, 2011),

181
52 .

240.

- ,
. 2012-

2011 : , ,
. ,

2011- ,
(.
; , 2012; 2012b).

,
,

.
14

500
, .
, ,
.
.
, , , ,

, , ,

. , ,
: ,
.
, ,


1980-90 .

.

, (
,

).

.
:
,
, .
, ,
( ),
.
, , .
,, .
2011
.
36 181 .
(,
)
,
. ,
- ,
15


.


5%.

.
,
. ,
(26 36 )
, . ,
,
.

,

.

,
.
: 2-5 ,

. , ,

,

.
, ,
: , ,
,
90-.
,

.
,
,

.
IV.
2011
:
16


,
.
.
30 2012 ,
-
, ,
(, 2012).
, 2012
,
. ,

, .
, , ,

-.
1990-
,

.
1 2011 , (
,
)
,
( , 2011).

,
.

(, 1990- ,

) ,

.
, 2011
,

(
, ,

,
). ( 107, 2011). , ,
,
, .
17

,
2011 .
,

, 1
14 2011 ,
.
.
, 2012
,
,
.

(, 2012b). , 12 2012 ,


(, 2012).
15 2012 , ,

2012
50% + 1
(Tut.b, 2012). 2013
21% ( ,
, ).
,
-
,
26
2013

.
, 50%
,
. ,

,
,
.
, .
,
, 2013 ,
, (
9 2013 . 196)
18

(
, 2013). ,
.
75
,
2011
.
,

. ,
,

2015 .

1990-
,
,
.


.


.

( , )
.

, ,

.
-
,

,

.
(, ,
) (,
, ).


19

, -

,
.
, ,


.

,
.

1. , .. (1993) . ?, , 10.
2. (2011).
. 14.07.2011, URL ( c 12.06.2013)
http://naviny.by/rubrics/economic/2011/07/14/ic_news_113_372254
3. (2012a).
. 12.10.2012, URL ( c
17.06.2013)
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenkorasporjadilsja-likvidirovat-nabljudatelnye-sovety-na-Spartake-iKommunarke_i_611582.html
4. (2012b).
. 17.10.2012, URL ( c 17.06.2013)
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Spartak-i-Kommunarka-otozvalizhaloby-na-reshenija-xozsuda-po-iskam-Goskomimuschestva_i_612052.html
5. , . ., , . . (1989) ,
: .
6. , .. (2007) ,
: - .
7. (2013).

() ()
. 11.10.2013, URL ( c 10.01.2015).
http://www.gki.gov.by/about/press/news/d69375d1f9f4068d.html
8. 3 (1998) 20 1998 .

,
URL
(
c
17.04.2013)
http://www.levonevski.net/pravo/razdel1/num2/1d2331.html
9. 7 (2008) 14 2008 .

20 1998 . 3, URL ( c 17.04.2013)
http://laws.newsby.org/documents/dekretp/dek00014.htm

20

10. , . (2010)

, 3: 12-14.
11. , .. (2002) . : .
12. , . (2010) 20
, ,
4(17): 8-16.
13. , . (1992) ?,
, 9-10.
14. 169- (2010) 15 2010 .
, ,
,

, URL ( c 29.04.2013)
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11000169&p2
15. 172- (2010) 16 2010 ., URL ( c 29.04.2013)
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11000172&p2
16. 2103-XII (1993) 19 1993 .

,
URL
(
c
23.02.2013)
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1332.htm
17. 2468-XII (1993) 6 1993 .
, URL ( c
23.02.2013) http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1275.htm
18. 8998-XI (1988) 26 1988 . ,
URL
(
c
17.06.2014)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1361
19. 1305-1 (1990) 6 1990 . ,
URL ( c 23.02.2013) http://www.lawmix.ru/docs_cccp/1126
20. 2278-I (1991) 1 1991 .
, URL ( c
23.02.2013)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7795
21. -
(1989), . . (.)

, : .
22. , . (2012a) " ", .
03.04.2012,
URL
(

06.04.2012)
http://nmnby.eu/news/express/4790.html
23. , . (2012b) " ",
.
18.04.2012
URL
(

20.04.2012)
http://nmnby.eu/news/express/4801.html

21

24. , .. (1982), . . ,
, 5-, . 45, :
.
25. , . (1991) :
?, , 7.
26. , .. (1991) .
?, , 2.
27. 323 (1991) 20
1991 .
,
() , URL (
c 15.01.2013) http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org507/sbor21/texw0580.htm
28. 1111 (2012)
3 2012 "

"",
URL
(
c
19.06.2013)
http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num02/d02678.html
29. 348 (2011)
21 2011
, ,
2011-2013
2011-2013 , URL
(

06.04.2012)
http://pda.government.by/upload/docs/file18bd198ce0971bd1.pdf
30. 1021 (2008)
14 2008 . ,
, 2008-2010
,

,
, , 2008-2010
,
URL
(
c
23.06.2013)
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos00/sovmin00351/index.htm
31. 343 (1991) 4
1991 .
,
URL
(
c
17.02.2013)
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos20/sovmin20327.htm
32. 360 (1991) 23
1991 .
1991 , URL
(
c
17.02.2013)
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic63/text865.htm
33. 385 (1991) 14
1991 .
, ,
22

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

,
URL
(
c
17.02.2013)
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org507/sbor21/texw0521.htm
486 (1991) 23
1991 .

1992
,
URL
(
c
17.02.2013)
http://www.levonevski.net/pravo/temy/tema22/glav/docm0513.html
53 (1994) 1
1994 .
,

,
URL
(
c
17.02.2013)
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos19/sovmin19232.htm
(2012) 30
.
30.03.2012,
URL
(
c
17.03.2013)
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/30-marta-glava-gosudarstva-aleksandrlukashenko-provel-soveschanie-po-voprosam-privatizatsii-72/
, .. (2010)
2009- ,
, 1: 4-9.

9 1992 (1992), URL ( c 07.05.2013)
http://spravka-jurist.com/base/part-eq/tx_xswkwy.htm
, (1995) , , 6,
24.04.1995.
, .., , .. (2002)
: , , . : . .
". ".
, . (1992) ?,
, 2.
107 (2011) 14 2011 . "

16 2006 . 677", URL ( c 05.06.2013)
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31100107
108 (2007) 27 2007

,
URL
(
c
17.06.2013)
http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos00/ukaz00948.htm
113 (2008) 25 2008 .

,
URL
(
c
05.06.2013)
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P30800113
667 (2007) 27 2007
, URL ( c
05.06.2013) http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num25/d25443.html
10277-XI (1989) 7
1989 . , URL ( c
23

17.06.2013)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3465
47. , . (1995) ?
, , 2(15).
48. Tut.by (2012). " ".
26.11.2012,
URL
(
c
18.06.2014)
http://news.tut.by/economics/322327.html

24

2011 : ,
,

2011-
,
, 2011 2013 (
). 2011
181 ,
.

,
.
..

52
.

. 2011- 38
, 2
.

, , ,
,
- ,
.

,
-
. , 2011-13 .
. ,

25

,
2, .
,

2011-2013.
:


2011
.

,
2011 .
, ,

2
3


2011
.
.. ,
,

.
,


,
3()
.

.
,
.

,
.
,
,

http://www.president.gov.by/press129519.html
http://www.gki.gov.by/

26

,
.
,
,

,
,

,
-
(
3

).

1.


,
2011 ,
(1) -,

(,
,
.) 181
( 2011 );(2) -
36 ,
,
36 .


2011 .
1.1. ,

:

:
,
.

: ,
, ,
,
,
.
27

- :
,

, 2010
.
:
,
, (,

).

2011
.
39 , . 32,
. 28, . 26, . 20,
. 19, . 17 . 22%
, 25% --
53% -- ,

.

1. ,
2011 , .


,
. ( ,
,
, ,
,
, ,
, ).
28

2011
- , ,
,
, .
,
,
,
.4
2011
52 .
. 29%
100
, 54% - 100 500 , 8% -- 500 1000
, 5% (
3300 2, ).

2. ,
2011 ,

40%
, 2010 , 5 . .
18% 50 100 .

-
, 4 (17). - , 2010. .10.

29

3.
2010 ( . ).

, ,
.
16 %
. 30% 0 5%,
28% -- 5 10%. 10% 21%
.
,
,
.

4. ,
2011
30

,
2011
. 18%
1,8 48%.

1,8
.
10%
, .
,

, .
,

23%

.
11% ,

. ,
.

5. , 2011 .100 8,2
, , ,

31

3 5 .
.

,

,


.

6. ,
2011 .


181 , ,
-
(30% 19%), - (26 % 12%)
(37 % 26 %), ,


.
(12%)
25 , 25-35
35-45 , , 19% 25%.
45 (44 %),
.

32

7. ,
2011 .

1.2.
2001 36
181 . 38
, 2
.
36 23
50%. 13
1,8 46%. 13
23,7% 26% 100%.
36 -4,5%
24,8% (
-45%
35,5%). , , ,
,
.

( -- 35,5%
, 12
26,8%
).
10% 24,9%.

:
7
, 2, 8, 2,
33

8, 7, 2. ,

30%
, 26%, 25%.
10 10,5%
.

8. 2011 .


23 ,
(7 ) (6 ),
. ,

.
4 ,
,
500 .
500 .
2011
7 .
34


6 14
( ), 4 7,
- 4 11.
, ,
( ,
).

6
11
2 2

20

3 1
3 1
6 0
5 1
13
7
4

14

30

3 1
0

3
29
26

11
5

29

4
10

15

20

25

30

35

10.


21 , 9
, 2 1
. 3 .
, , 52
, 31

.

35

9.
.

,

.
5% . 8%

2011 168 595


. .
2. ,

2.1.

. 26 36

, 7 (6 ,
1), 3 (
)
, ,
.

36

11. ,
2011 .

,
, :
53. 318 .
, 11 798 , 103 . 479 . .

12. , 2011

.
37

2011
, :
1. ().
() ()
98,9% 96,9% 8746 .
2010
6171 . 245 , 9,5
, 26147 2 .
100%.
2. .
(191
EJ)5 . 88,3%-
54,3%
13329 . 2010
13900 . 279 .
8,3766 , 22846,5
2. 83,9% 99,8%
.
3. .
(97,92%) (46%
46% ), () - 13,4%
13,4% 12151 . 2010
6097 ,
2282 , 4953 .
2010 - 174 , 102, 391 .
, ,
- ,

,
. (
13,4% )
.

36 . -
,
. ,
:
1. ( )
26,381 25,7%,
.
5

http://ej.by/rating/business2011/rakitzky.html
38

2. () 15 (
10,868 ) 99,1%-
( 38 , 662 ).
3. ( ) 12
99,9%-
.
()
,
,

, 32-
6.
,
( , ),
5 10 . , 23
11 2000 , 3 2001 2005,
2006. 7
.
2.2.
29 36
,
7 (
,
). :
, 99,8%
( ),
, 92,2%-
( ), - (
10 6, ,
7)

,
- -,
13,4% .
6

http://by.kompass.com/profile_BY064008_ru/%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D0%BD-%D1%87%D0%BF-gi.html
7
http://by.kompass.com/live/ru/BY064008/%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%BD-%D0%BD%D1%87%D0%BF.html

39

13. ,
2011

, , 36

,
( ) ,
,
.

,

. , ,
,


.

3.

2011-13 .
, ,
. 2007- 27
2007 . 108
,


40

,
.
.


.

14. 2008-2011 .
.

90%
,
, 10%
.

,
, , ,
. ( 20%
) -
, , .
,
,
.
,

( 1
),
41

, ,
.

15.
.

,
100 . , , 26%
,
1 .

16.
42

,
,
40%.


1-2 ,
. , . .
1 ,
.
-
.
,
(
6 7 2012 .

, , ),
,
. .
,

.
,
- , ,
,
,
.
-,
. ,
-


, ,
.
, ,
,
,
.

43


,
.
1.

, 2011-13 .

- ,
,
.
,
.
2.
. ,
,
, ,

, ,
.
,
.
3. ,
2011
,

,
.
,
.

.
4. ,

,
.
,

.
5.
.
,
,
,


.
44

6.

. 2011
,
,
.
, ,
. ,
, , .
7.
. ,
,
.

,
.
,


.
8.

(
,

),
1 .
.
,
, ,

.

-
8.
9.
,

. ,

, .
8

6 7 2012
,
, .

45

10.


. (

,
, ,
).

46