You are on page 1of 4

SC TOTAL LUBRIFIN SA

Bucharest Business Park, Str. Menuetului Nr. 12,


Intrarea D, Etaj V, Sector 1, Bucure[ti, Cod po[tal 013713
Tel: (021) 310.64.94 Fax: (021) 310.64.96

Uleiul

n\scut ^n Formula 1

EXCELLIUM : excelen]a tehnologiei

Benzin\ [i motorin\
Ulei universal bazat pe tehnologie de sintez\,
conceput pentru intervale de schimb extinse,
chiar pentru condi]ii severe de conducere.
M\re[te durata de
via]\ a motorului.

Stare de cur\]enie optim\ a


motorului.

Minimizeaz\ dezvoltarea uzurii cu 56%*

Excep]ional\ rezisten]\ la oxidare**

Confort de conducere excep]ional.


*~n conformitate cu testul TU-3, standardul 5W-40.
**Testul ACEA, punctaj ob]inut 9,6/10.

Lubrifiantul ideal
pentru motorul modern
O cercetare tehnologic\
permanent\...

Prin oferirea produselor perfect adaptabile


tuturor motoarelor, ELF permite utilizarea
celor mai multe dintre performan]ele
autovehicului vostru n acela[i timp cu
prelungirea duratei de via]\ a acestuia.
Pentru atingerea acestui nivel de
performan]\, uleiurile ELF sunt
concepute de inginerii no[tri n centrele
de cercetare ale Grupului. Fiecare
produs este rezultatul simul\rilor
asistate pe calculator, testelor de
laborator [i numeroaselor teste n condi]ii
reale de utilizare, n parteneriat cu
principalii constructori mondiali de
echipamente.

...pentru produsele de vrf care s\


corespund\ reglement\rilor impuse
de Formula 1.
Uleiurile ELF beneficiaz\ de experien]a de
peste 30 de ani n competi]iile automobilistice,
la care marca ELF este recunoscut\ ca
prim expert pe plan mondial. Solu]iile
tehnologice dezvoltate in Formula 1 `n raport
cu propriet\]ile anti-uzur\, propriet\]ile
anti-oxidante [i cele referitoare la
rezisten]a filmului de ulei, sunt utilizate
n dezvoltarea produselor noastre pentru
publicul general.
C>nd alegi un ulei ELF, trebuie s\ fii
sigur c\ beneficiezi de experien]a unei
m\rci recunoscute pentru dinamismul
cercet\rii ei [i a eficien]ei tehnice a
produselor sale.

ACEA A3/B3/B4

API SL/CF

RENAULT
MB p. 229.3
GM-LL-B025

VW 502.00 / 505.00
BMW Longlife 98

EXCELLIUM

EXCELLIUM

XLL 5W-40

LDX OW-30

EXCELLIUM

229.5 5W-30

EXCELLIUM
DID 5W-40

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Este un ulei nou n domeniul lubrifian]ilor


cu durat\ foarte mare de func]ionare
(eXtra Long Life Lubricant), fiind rezultatul
tehnologiilor de sintez\ ELF.
Este un ulei prin excelen]\ recomandat
noilor motoare BMW.

Ulei complet sintetic, dezvoltat pentru a


respecta reglement\rile tehnologiilor de
v>rf ale motoarelor germane.

Este un ulei cu durat\ mare de func]ionare


(Long Life Lubricant) ob]inul pe baz\ de
tehnologie de sintez\.
Este un ulei prin excelen]\ recomandat
noilor motoare Mercedes-Benz.

Este un lubrifiant ob]inut printr-o tehnologie


de sintez\, adecvat n special motoarelor
Volkswagen. Este recomandat, n mod
particular, motoarelor Diesel cu injec]ie
direct\, TDI care utilizeaz\ pentru
alimentare pompe de injec]ie.

Intervale de schimb extinse.

Confort n conducere.

Intervale de schimb extinse.

Conducere sportiv\.
Confort n conducere.
Intervale de schimb extinse.
ACEA A3/B4

ACEA A3/B3/B4

API SJ/CF

ACEA A3/B3/B4

ACEA A3/B3-98

API SL/CF

MB p. 229.3

API SJ/CF

API SJ/CF

BMW Longli fe 01

BMW Longlife 01

MB p. 229.5

VW 500.00/505.00/505.01

VW 502.00/505.00/503.01

EVOLUTION : inventivitate maxim\

COMPETITION : spiritul performan]ei

EVOLUTION

SXR 5W-30
Benzin\ [i motorin\
Pentru tehnologii de v>rf Fuel Eco. Acest ulei pe baz\
de tehnologie de sintez\ asigur\ o economie de
combustibil de p>n\ la 9,3%*. Formula sa optim\ este
acceptat\ ecologic (prietenoas\ mediului ambiental)**.
*Distan]e mici cu opriri dese. Test aprobat de I'UTAC.
**Prin reducerea emisiei de particule n regim de rulaj urban cu 15.5% [i a emisiilor de CO2 cu 5,5%.

Formul\ unic\ n\scut\ din competi]ia


automobilistic\ Formula 1: IMF Technology*
reducerea frec\rii moleculare.

Rezisten]\ excep]ional\ la
mb\tr>nire.

Economie de combustibil.

Intervale de schimb extinse.

COMPETITION
ST/STI 10W-40

10W-40

ST 15W-50

Motorin\

Benzin\ [i motorin\

Sunt uleiuri semi-sintetice dezvoltate pentru


a asigura performan]e optime motoarelor,
n condi]ii severe de rulaj. Formulele lor au
fost concepute pentru a asigura respectarea
reglement\rilor reclamate de func]ionarea
motoarelor cu injec]ie direct\.

Ulei semi-sintetic care respect\ mai multe


reglement\ri cerute de noile tehnologii de
injec]ie direct\. Prezint\ o rezisten]\
excep]ional\ la temperaturi ridicate.

Ulei semi-sintetic cu o foarte bun\ stabilitate


termic\ pentru care asigur\ prelungirea
peroadei de func]ionare at>t a motoarelor
de vitez\ c>t [i a motoarelor care
func]ioneaz\ n regim de rulaj urban.

Prelunge[te durata de via]\ a motoarelor.

RENAULT (Doar ST COMPETITION )

~mbun\t\]e[te protec]ia motorului.

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF

*IMF- Inter Molecular Friction


(Frecare intermoleculara).

COMPETITION

Benzin\ [i motorin\

Prelunge[te durata de via]\ a motoarelor.

Prelungirea duratei de via]\ a motorului.

TURBO DIESEL

API SL/CF
RENAULT Motorin\

ACEA A3/B3
API SL/CF

MB p. 229.1

MB p. 229.1

MB p. 229.1

VW 500.00/505.00

VW 505.00

VW 500.00/505.00

ACEA A5/B5
API SL/CF
RENAULT benzin\

PRESTIGRADE // SPORTI
: garan]ia calit\]ii

PRESTIGRADE

TS 15W-40/20W-50

PRESTIGRADE
Diesel 15 W-40

SPORTI

TXI 15W-40/TXI 20W-50

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Benzin\ [i motorin\

Motorin\

Benzin\ [i motorin\

Este un ulei premium ob]inut pe baz\ de


tehnologie de sintez\. Formul\ conceput\
n mod special pentru a asigura economia
de combustibil motoarelor VW. Propriet\]ile
acestui ulei mbun\t\]esc eficien]a
motoarelor alimentate cu pomp\ de injec]ie.

Este un ulei sintetic, a c\rui formul\ a fost


conceput\, n mod special, pentru a
respecta reglement\rile motoarelor Opel,
pe benzin\. Acest ulei confer\ remarcabile
propriet\]i de protec]ie a motorului.

Este un ulei pe baz\ de tehnologie de sintez\.


Formula sa high-tech combin\ optimizarea
performan]elor n func]ionare cu m\rirea
duratei de via]\ a motorului. Este recomandat
n special motoarelor Diesel Renault pentru
utilit\]i generale (Common Rail).

Sunt uleiuri cu baz\ mineral\ concepute


pentru a asigura starea de cur\]enie a
motoarelor [i a componentelor acestora.
Datorit\ aditivilor de performan]\ con]inu]i
confer\ o protec]ie eficient\ motoarelor.

Este un ulei cu baz\ mineral\ conceput


n mod special pentru motoare Diesel.
Asigur\ o lubrifiere perfect\ motoarelor.

Uleiuri multigrad pentru condi]ii de


conducere u[oar\.
De]ine bune propriet\]i anti-uzur\.

Economie de combustibil.
Intervale de schimb extinse.

Economie de combustibil.

Prelunge[te durata de via]\ a motoarelor.


ACEA A3/B3 (TS 15W-40)

ACEA A5/B5
VW 503.00/506.00/506.01

ACEA A5/B5
API SL/CF
GM-LL-A025

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
RENAULT

ACEA A2/B2 (TS 20W-50)

ACEA A3/B3
API SL/CF

ACEA A2/B2

RENAULT (Pentru TS20W5: doar motorin\)

RENAULT Motorin\

API SL/CF

MB p. 229.1
VW 501.01/505.00

MB p. 229.1

API SL/CF

V W 505.00

RENAULT

OPEL

MB

Motorin\

229.1
229.3
229.5

GM- LL-B- 025

229.3

ACEA

API

A3/B3/B4

SL/CF

A3/B3/B4

SL/CF

Excellium LDX 0W30

A3/B4

SJ/CF

229.3

Excellium 229.55W30

A3/B3/B4

SJ/CF

229.5

Excellium DID5W40

A3/B3 98

SJ/CF

A3/B3/B4

SL/CF

Evolution SXR 5W30

A5/B5

SL/CF

Evolution SXR 5W40

A3/B3/B4

SL/CF

Evolution CRV 0W30

A5/B5

Evolution SXR 0W30

A5/B5

SL/ CF

Competition ST10W40

A3/B3/B4

SL/CF

229.1

Competition STI10W40

A3/B3/B4

SL/CF

229.1

Competition ST15W50

A3/B3

SL/CF

229.1

Turbo Diesel 10W40

A3/B4

SL/CF

229.1

Prestigrade TS15W40

A3/B3

SL/CF

229.1

Prestigrade TS20W50

A2/B2

SL/CF

229.1

Prestigrade Diesel15W40

A3/B3

SL/CF

229.1

Sporti TXI 15W40

A2/B2

SL/CF

Sporti TXI 20W50

A2/B2

SL/CF

Sporti SRI 15W40

A2

SL

PRODUC|TOR

Excellium LDX 5W40


NOU Excellium XLL 5W40

NOU Excellium GM 5W30

Benzin\

Motorin\

Benzin\

BMW

VOLKSWAGEN
500.00

501.01

502.00

503.00
503.01

505.00

505.01

506.00

506.01

LL01
LL98

LL98
LL01
503.01

503.00
GM- LL-A-025

LL01