You are on page 1of 1

CUVIER

Jean Lopold Cuvier (1769/1832). Fou un naturalista Francs i professor


d'anatomia al Museu Nacional d'Histria.
Va estudiar els fossils, ell intentava trobar el gnere, la forma i l'espcie de
l'animal sobretot amb el cap i els ossos de les cames.
Dues grans branques:
-El catastrofisme que deia que les espcies no sn mutades.
-Fixisme que les espcies sn creades per la natura, i descriu la naturalesa com
una realitat inmutable.
Classifica els animals en quatre grans grups:
- Vertebrats
- Invertebrats
- Molucs
- Radiats
Cuvier pensa que el disseny efica de cada animal no canvia desde la seva
aparici.
Les seves principals publicacions sn:
- Histria natural dels peixos
- Teoria de la terra (1821)