You are on page 1of 5

ema uraena u Circuit Maker-u.

Funkcijski generator postavite na vrijednosti:Amplituda

napona 1(V) i frekvencija 500Hz.


Promjenljivi otpornika R1 izaberite 100().Iza ovog broja
stoji raspodjela otpornosti na ovom otporniku i to u
procentima .Znaenje je slijedee:Ako iza otpornosti od
100() stoji na primjer 30% onda je otpornost podjeljenja
na 70() i 30() i to tako da je R3=30() , a R4=70().
Na slijedeoj slici je na primjer podeeno 99.85%.Znai ,
tada je R3=99,85() ,a R4=0.15().Kapacitet
C2=0,01(F).
Nepoznati kapacitet je:
Cx=C2(R4/R3)=0,01(0,15/99,85)10=1,51010=15

10=15(pF)
Normalno, da u programu moramo podesiti odreenu
vrijednost kapaciteta Cx , ali neka tu vrijednost podesi va
kolega iz grupe i onda tu vrijednost prekrije na slijedei
nain.Desni klik na radnu povrinu , izabrati PlaceNode Label
i prekrijte podeenu vrijednost.Neka bude reda piko farada.

Posmatrajte pokazivanje
ampermetra.Sve dok se
umanjuje struja zapisujte i
mijenjajte procente.Kada
pone struja rasti
uveanjem procenata
prekinite i oitajte
vrijednost.

Ovdje smo podesili raspodjelu na


99.85% , a to znai
slijedee.Dvoklik na otpornik i
otvori se kartica i pogledajte ova
polja.

Od 1 do 2 je 99.85() ,
a od 2 do 3 iznosi
0.15() znai
R=0.15() a
R=99.85()

Rezultati mjerenja:

Znai, unijeti tri vrijednosti Cxp za 500(Hz) i tri za

4000(Hz) te dvije vrijednosti za C2 i to za 500(Hz)


0,01(F) , a za drugu frekvenciju 0,1(F).P% je
relativna greka nainjena u mjerenjima.