You are on page 1of 3

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

MECHANIKOS ININERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS


APRANGOS IR POLIMERINI GAMINI TECHNOLOGIJOS KATEDRA

LABORATORINIAI DARBAI
Gaminio kompiuterinis projektavimas (T150B161)

Atliko : MD4/13 gr. stud. Greta Gedgaudait


Prim : dst. E. Mackeviien

KAUNAS, 2015

1 laboratorinis darbas
MOGAUS MATMEN TYRIMAS STATIKOJE IR DINAMIKOJE

DARBO TIKSLAS. sisavinti mogaus kno matmen tyrimo statikoje ir dinamikoje metodik.
DARBO TURINYS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Susipainti su mogaus kno matmen nustatymo metodika.


Pateikti mogaus figros pagrindini antropometrini tak isidstymo ir matavim schemas.
Apmatuoti mogaus figr statikoje bei dinamikoje.
Nustatyti mogaus figros laikysenos tip pagal stuomens padt ir pei aukt.
Palyginti su tipins figros matmenimis.
Pateikti mogaus figros matmen kitimo grafik dinamikoje.
Pateikti ivadas.

DARBO PRIEMONS. Matavimo juostel, pietukas, tuinukas, ploktel, liniuot.


Matavim programa. Antropometrini matavim programa, skirta drabui konstravimui apima didel
skirting matmen skaii ( iki 60-70).
Matuojamasis matavimo metu turi ilaikyti nustatyt poz, galvos padt, kvpavimo reim ir t.t.
Matuojamasis privalo stovti tiesiai, nesitemps, t.y stovsena prastin, kvpavimas ramus, galv laikyti
tiesiai, nuleistomis rankomis, itiestais pirtais, itiestomis per kelius kojomis, suglaustais kulnais, atstumas
tarp koj pirt 15 -20 cm. Matuojamasis turi bti be avalyns ir virutini drabui. Matuojama mogaus
kno deinioji pus. Matavimo tikslumas + / - 0,1 cm.
Pagrindiniai antropometriniai takai atitinka rykiai ireiktus ir lengvai apiuopiamus mogaus griaui
ikilimus ( kaul isikiimus, ataug galus, nelygumus, gumburlius ir t.t.). Teorinje antropometrijoje
naudojama daugiau kaip 100 antropometrini tak, taikomoje apie 20.

1 grafikas. Dinaminio defekto priklausomyb nuo matmens

Dinaminio defekto priklausomyb nuo matmens


70
60
50
40
Dinaminis defektas, %

30
20
10
0

IVADOS :
Imatavus antropometrinius duomenis statikoje ir dinamikoje paaikjo, kad praktiniai matavimai labai
skiriasi nuo teorini. Didiausias dinaminis defektas atsiranda nugaros plotyje, ambiame pei auktyje.
Pagal stuomens padt T74 ( T74 = 5 cm) nustaiau figros laikysenos tip normali. Susipainau su
standartiniais mogaus figros matmenimis, nustaiau matuotos figros matmen pokyius nuo tipins
figros matmen ( 1 grafikas ).