Вы находитесь на странице: 1из 2

Her p berget. Kap 3.

Study online at quizlet.com/_186o6a


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

avlaste - avlaster avlastet - har avlastet

bedmme - bedmmer
- bedmte - har bedmt

behandle - behandler behandlet - har


behandlet

binde - binder - bandt har bundet

sikre - sikrer - sikret


- har sikret

slippe unna - slipper


- slapp - har sluppet

st verst p
nskeliste

stelle - steller - stelte har stelt

med s

stifte - stifter - stiftet


- har stiftet

()

strekke seg - strekker


- strakte - har strakt

svikte - svikter sviktet - har sviktet

25.

ta opp

1)
2)

26.

ta seg av

med ta

tilbringe - tilbringer tilbrakte - har tilbrakt

()

tilfre - tilfrer tilfrte - har tilfrt

1.

med t

betydelig

det falle fra


hverandre

31.

det kan virke som om

32.

det offentlige

()

33.

ei stemor

34.

ei ugle

35.

en godhet

18.

19.

20.

21.

erstatte - erstatter erstattet - har erstattet

22.

f lite stell og omsorg

23.

feste - fester - festet har festet

1).

2).

forsyne - forsyner forsynte - har forsynt

2.
med f

framheve - framhever framhevet - har


framhevet

g for lut og kaldt vann

hekte - hekter - hektet har hektet

legge til

14.

legge vekt p

16.

1).

2). -
, ,

danne - danner dannet - har dannet

13.

15.

pleie - pleier - pleide har pleid

17.

nyansere - nyanserer nyanserte - har nyansert

omtale - omtaler omtalte - har omtalt

24.

27.

28.

29.
30.

36.

en husholdning

37.

en kjele

en kontantsttte

39.

en levealder

40.

en nedbryting

38.

41.

en omsorg

med o

42.

en omtanke

43.

en opplsning

44.

en stefar

45.

en trend

46.

en velstand

47.

et bekjentskap

48.

et brensel

49.

et ddsfall

50.

et egenskap

med e

51.

et livsfase

52.

et lovforslag

53.

et regelverk

54.

et samvr

55.

et stell

med s

56.

et trekk

med t

et utkast til en
ny lov

58.

forlatt

59.

formidabel

57.

60.

kring

61.

langt fra

62.

man kan f inntrykk av

63.

moteriktig ide


trendy

nr det kommer til


stykket

65.

rett som det er

66.

tenrene

(13-19 )

67.

til en viss grad

68.

vellykket

64.

Вам также может понравиться