Вы находитесь на странице: 1из 3

12.05.

2014

Dup[ ce expir[ jum[tate din termenul


depozitului, lunar max.20% din soldul
depozitului la sf=ritul lunii precedente,
p[str=nd soldul minim/
,
. 20%
,

Dup[ ce expir[ jum[tate din termenul


depozitului, lunar max.20% din soldul
depozitului la sf=ritul lunii precedente,
p[str=nd soldul minim/
,
. 20%
,

2,70/3,70
2,70/3,70

2,80/3,80
2,80/3,80

12.05.2014

9,50

5,25

5,25

9,75

5,50

5,50

10,00

10,25

10,50

5,75

6,00

6,50

5,75

6,00

6,50

12.05.2014

PROGRESIV

Depozit PROGRESIV

1.Depozitul poate fi constituit ]n MDL;USD; EUR. , .


2. Termenul de plasare a depozitului- 60 luni. C - 60 .
3. Dob=nda este progresiv[ i este ]n cretere pe ]ntreaga perioad[ de constituire a depozitului. Ratele de dob=nd[
aferente fiec[rui interval sunt fixe pe toat[ durata intervalului respectiv. C
. , ,
.
4. V[rs[m=ntul ini\ial minim - 3 000 MDL; 200 USD; 200EUR; - 3000 . ;
200 , 200 .
5. Completarea depozitului - nu se permite; - .
6. Retrageri par\iale - nu se permit; - .
7. Plat[ dob=nzii - dob=nda se transfer[ lunar ]n contul de card sau ]n contul curent, ]n func\ie de op\iunea clentului;
- , .
8. Retragerea depozitului - la maturitate; C - .
9. Dac[ se lichideaz[ depozitul ]n primele 30 zile - se re\ine comision ]n m[rime de 0.8%( min. 50 MDL sau 5 USD/EUR);
30 - 0,8% (. 50 .
5 /).
10. Dac[ se lichideaz[ depozitul ]nainte de termen, dar p=n[ la scaden\a primului interval de 6 luni de la data constituiriiBanca nu va acorda dob=nd[; , 6 ,
.
11. Dac[ se lichideaz[ depozitul ]nainte de termen, dar dup[ scaden\a primului interval de 6 luni de la data constituiriidob=nda calculat[ se achit[ integral; ,
, - 6 ,
.
Ratele dob=nzii*:

p=n[ la 6 luni

6 .

6 luni/.30 luni/. 36 luni/. 42 luni/. 48 luni/. - 54 luni/. 24 luni/. 12 luni/.18 luni/.12 luni/.
18 luni/.
36 luni/.
30 luni/.
24 luni/.
42 luni/.
48 luni/.
54 luni/.
60 luni/.

4,00

9,50

10,00

10,25

10,75

11,00

11,25

11,50

12,00

12,50

2,50

5,25

6,25

6,50

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

8,50

2,25

5,00

5,25

5,75

6,25

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

* ratele fixe ale dobanzilor/

18 luni/.

0,50

Depozit RACCOLTO

1,00

2,75

6,50

7,25

8,25

8,50

9,15

9,20

RACCOLTO

Dup[ ce expir[ jum[tate din termenul depozitului, lunar


max.20% din soldul depozitului la sf=ritul lunii precedente,
p[str=nd soldul minim/
, . 20%
,

3,00/4,00
3,00/4,00

completarea depozitului se permit, cu excep\ia ultimelor 30 zile/ , 30