You are on page 1of 4

ATZIZKIAK ETA DETERMINATZAILEAK

1. Lotu ondorengo hitzak eta atzizkiak hitz berriak


sortzeko:

• Liburu -tila • iker -men


• Estu • irudi
-kor -tzaile
• Neska • etxe
• laban -kote • ontzi -teria

-tasun -koi

1. Asmatu bina hitz atzizki hauek erabiliz: -ti; -garri; -tsu;


-tegi

2. Asmatu esaldi bana laukian bildutako


determinatzaileak erabiliz.

-ak / horiek / haiek / ugari /


dexente / zazpi / -a

3. Azpimarratu perpaus haueta subjektua eta predikatua.


Identifikatu ere agertzen diren zenbatzaileak eta esan
zein motatakoak diren.
✔ Txartel piloa erosi dugu baina sari bat ere ez zaigu
suertatu.

✔ Aurkeztu dizkizudan bost lagunak iaz ezagutu nituen


udalekuetan.

✔ Uholdeak hainbat baserri utzi ditu argi barik

1. Esan zer motatako determinatzaileak diren


ondorengoak.

-ak / gutxi / horiek / -a / haiek / sei / hura /


asko / hori / mila

Artikuluak Erakusleak Zenbatzaileak


Singula Plural Singula Plural Zehat zehaztuga
rra a rra a za bea
2. Jarri artikulua egoki deritzozun lekuetan.
• Josuk erosi dituen bost txakur…… dira ehizarako
aproposak.
• Amagoiak zazpi urte…… egin ditu Ameriketan eta
azkenengo hiru urte…… Bosotonen.
• Umetan bizi izandako une goxo…… ez dira sekula
ahazten.
• Etxera hurbildu diren lau andre…… dira aitaren
lagun handiak.
• Zuk badakizu Mikel…… etorriko den?

1. Zuzendu perpaus hauek.


• Erosi ditudan mahaiak zenbait aulkiak itzuli egin
behar ditut.
• Ekarri mahaiak bi eta sei aulkiak.
• Nik kafe hartuko dut gosaltzeko.
• Iñakik ez duenez dirurik etxe bat saldu behar izan
du.
• Ibai ondoko etxea oso zaharra da besteen aldean

1. Erabili zenbatzaile orokorik egokiena (dena, guztia,


osoa) hutsuneak betetzeko.
a. Aintzanek goiz ………… eman du lanean eta
ariketa ………… egin ditu ondo.
b. Etxe ………… erre da, goitik behera.
c. Dagoeneko …… heldu zire. Eta opari …………
banatuko zituen.
d. Ipuin ………… irakurriko dut eta hitz ezezagun
………… bilatuko ditut hiztegian.
2. Zeinekin erabiliko zenuke oso eta zeinekin guzti?
Tarta – aire – ogi – esne – jende – aste – ordu