You are on page 1of 37

BAB 6

PEMBEZAAN DAN
PENGAMIRAN
BERANGKA
PEMBEZAAN BERANGKA

TERBITAN PERTAMA
TERBITAN KEDUA

PENGAMIRAN BERANGKA

PETUA TRAPEZIUM
PETUA SIMPSON
KAMIRAN ROMBERG
KUADRATUR GAUSS

PEMBEZAAN BERANGKA

Tujuan Penggunaan:

mendptkan terbitan:

Jenis Pembezaan:

bg fungsi f(x) yg agak sukar


fungsi f(x) tidak diketahui dan hanya di beri maklumatnya dlm bentuk jadual (set
data)

Terbitan Pertama
Terbitan Kedua

Jenis Kaedah yg digunakan:

Terbitan Pertama

Rumus Beza Depan,Beza Belakang (n=2,n=3,n=5)


Rumus Beza Tengah (n=3,n=5)

Terbitan Kedua

Rumus Beza Tengah (n=3,n=5)

TERBITAN PERTAMA

n=2

Rumus Beza Depan


f ( xi 1 ) f ( xi ) f ( xi h) f ( xi )
f ( xi )

xi 1 xi
h

Rumus Beza Belakang


f ( xi ) f ( xi 1 ) f ( xi ) f ( xi h)
f ( xi )

xi xi 1
h

contoh
i
x
f

0
1
2
3
0.5 1.0 1.5 2.0
0.25 1.0 2.25 4.0

Dapatkan f(1.0) dgn h = 0.5 menggunakan


rumus beza depan 2 titik dan beza
belakang 2 titik.

Penyelesaian :
Rumus beza depan 2 titik
f(x) = f(x+h) f(x) f(1.0) = f(1.5) f(1.0)
h
0.5

f(1.0) = 2.25 1.0


0.5
= 2.5
Rumus beza belakang 2 titik
f(x) = f(x) f(x-h) f(1.0) = f(1.0) f(0.5)
h
0.5
f(1.0) = 1.0 0.25
0.5
= 1.5

TERBITAN PERTAMA

n=3

Rumus Beza Depan

1
f ( xi ) 3 f ( xi ) 4 f ( xi h) f ( xi 2h)
2h

Rumus Beza Belakang

1
f ( xi ) f ( xi 2h) 4 f ( xi h) 3 f ( xi )
2h

Rumus Beza Tengah

f ( xi h) f ( xi h)
f ( xi )
2h

contoh
i
x
f

0
0
0

1
0.5
0.25

2
1.0
1.0

3
1.5
2.25

4
2.0
4.0

Dapatkan f(1.0) dgn h = 0.5 menggunakan


rumus beza depan 3 titik dan beza belakang
3 titik.
Penyelesaian :
Rumus beza depan 3 titik
f(x) = 1 [-3f(x)+4f(x+h)- f(x+2h)
2h

f(1.0) = 1 (-3(1.0) +4(2.25) 4.0


2(0.5)
= 2.0
Rumus beza belakang 2 titik
f(x) = 1 [3f(x)- 4f(x-h)+ f(x-2h)
2h
f(1.0) = 1 (3(1.0) -4(0.25) + 0.0)
2(0.5)
= 2.0

TERBITAN PERTAMA

n=5
Rumus Beza Tengah
1
f ( xi 2h) 8 f ( xi h) 8 f ( xi h) f ( xi 2h)
f ( xi )
12h

Rumus Beza Depan

1
25 f ( xi ) 48 f ( xi h) 36 f ( xi 2h) 16 f ( xi 3h) 3 f ( xi 4h)
f ( xi )
12h

TERBITAN KEDUA

n=3

Rumus Beza Tengah


1
f ( xi ) 2 f ( xi h) 2 f ( xi ) f ( xi h)
h

n=5

Rumus Beza Tengah

1
f ( xi 2h) 16 f ( xi h) 30 f ( xi ) 16 f ( xi h) f ( xi 2h)
f ( xi )
2
12h

contoh
Diberi f(x) = x3, dapatkan f(2.0) dengan h
= 0.1 menggunakan rumus beza depan 2
titik & 3 titik
Penyelesaian:
Buat jadual sendiri utk nilai x yg berkaitan.
I
X
F

0
2.0

1
2.1

2
2.2

PENGAMIRAN BERANGKA
(KUADRATUR)
b

a f ( x)dx
Pengamiran tentu f(x) berbentuk
Tujuan:

mendptkan kamiran:

bg fungsi kamiran f(x) yg agak sukar


fungsi kamiran f(x) tidak diketahui dan
hanya di beri maklumatnya
dlm bentuk
b
jadual (set data) f ( x)dx

Jika f(x) adalah fungsi selanjar pd selang


[a,b] maka kamiran tentu mewakili luas di
bawah graf y=f(x) yg dibatasi oleh paksi x,
garis x=a dan garis x=b

y=f(x)

Kaedah yg akan dibincangkan


merupakan kaedah utk
menganggarkan luas tersebut sbg
penghampiran
kpd
b

f ( x)dx
a

kaedah yg selalu digunakan ialah:

Kaedah Newton-Cotes. Terdiri drpd:

Petua Trapezium
Petua Simpson

Kamiran Romberg
Kuadratur Gaussan

Jika dlm kaedah interpolasi, f(x) dpt


dihampiri dgn polinomial penghampiran
Pn(x), maka dgn pengamiran tentu:
b

f ( x)dx p ( x)dx
n

a
dpta dihampiri
olh pn ( x)dx
utk sebarang sub aselangx x x
di dlm
0
n
selang [a,b]
Penghampiran ini menjadi hampir tepat
jika ralat e=[f(x)-pn(x)] di dlm selang
(xk,xk+1) cukup kecil

PETUA TRAPEZIUM
y=f(x)

Rumus Petua Trapezium

f ( x )dx

h
f (a) f (b), h b a
2

PETUA TRAPEZIUM
y=f(x)

Menggunakan penghampiran polinomial


interpolasi linear p1(x) atau garis lurus
terhadap fungsi f(x) yg hendak dikamirkan
Rumus Petua Trapezium gubahan dgn n sub
b
selang h

f ( x)dx 2 ( f
a

f n ) 2( f1 f 2 ... f n 1 )

contoh
2

Nilaikan kamiran
x3 + 1.dx dengan
1
bilangan
selang,N=4. Gunakan petua trapezium
Penyelesaian:
N=4, a=1, b= 2 N=(b-a)/h h = (b-a)/N
h = (2-1)/4
h = 0.25
Bina jadual bagi nilai yang diperlukan
k
0
1
2
3
4
x
1
1.25
1.5
1.75
2
f(x) 2
2.9531
4.375
6.3594

Gunakan rumus trapezium bg n sub-selang


h[f0 +f4 + 2(f1+f2+f3)]
2
= 0.25 [2+ 9 + 2(2.9531+ 4.375 +6.3594)
2
= 4.7969

PETUA SIMPSON

Ia menggunakan penghampiran
interpolasi kuadratik P2(x) (atau parabola)
terhadap fungsi f(x) yg hendak dikamirkan
Rumus Petua Simpson
b

h
ba
f ( x )dx f (a ) 4 f (a h) f (b), h
3
2

Rumus Petua Gubahan Simpson

Ada 2 jenis:

Gubahan satu-pertiga
Gubahan tiga-perlapan

Rumus Petua Gubahan Simpson


satu-pertiga

h
f ( x)dx ( f 0 f n ) 4( f1 f 3 ... f n 1 ) 2( f 2 f 4 .. f n 2 )
3

Rumus Petua Gubahan Simpson


tiga-perlapan

3h

f ( x)dx ( f 0 f n ) 3 ( f 3i 2 f 3i 1 ) 2 f 3i
8
i 1
i 1

N/3
4

(N/3)-1
3

contoh
2

Nilaikan kamiran
x3 + 1.dx dengan
1
bilangan
selang,N=4. Gunakan petua SIMPSON 1/3
Penyelesaian:
N=4, a=1, b= 2 N=(b-a)/h h = (b-a)/N
h = (2-1)/4
h = 0.25
Bina jadual bagi nilai yang diperlukan
k
0
1
2
3
4
x
1
1.25
1.5
1.75
2
f(x) 2
2.9531
4.375
6.3594

Gunakan rumus SIMPSON 1/3 bg 4 sub-selang

h[f0 +f3 + 4(f1)+2(f2)]


3
= 0.25 [2+ 9 + 4(2.9531+ 6.3594)+2(4.375)
3
= 4.75

contoh
Nilaikan kamiran
x3 + 1.dx dengan
bilangan
selang,N=3. Gunakan petua SIMPSON 3/8
Penyelesaian:
N=3, a=1, b= 2 N=(b-a)/h h = (b-a)/N
h = (2-1)/3= 0.333
Bina jadual bagi nilai yang diperlukan
k

1.3333

1.6667

f(x) 2

3.3702

5.6299

Gunakan rumus SIMPSON 3/8 bg 3 sub-selan


3h[f0 +f4 + 3 (f1+f2)+]
8
= 3(0.3333) [2+ 9 + 3(3.3702+ 5.6299)+ )]
8
= 4.7496

KAMIRAN ROMBERG

Berdasarkan kaedah ekstrapolasi Richardson dan


penggunaan Petua Trapezium sbg penghampiran awal
Penyelesaian adalah dgn mendapatkan nilai bagi R i,1
dan seterusnya Ri,j
Susunan nilai yg dikira digambarkan seperti rajah
berikut.
Kiraan ditamatkan apabila
bagi suatu nilai
yang ditetapkan dan ambil
sebagai penghampiran terbaik
Ri , j Ri , j 1
b

f ( x)dx R

i, j

Rumus Romberg bg mendptkan Ri,1:


i 2
2

1
Ri ,1 Ri 1,1 hi 1 f 2 k 1 , i 1,2,..., n
2
k 1

Rumus Romberg bg mendptkan Ri,j:


j 1

Ri , j

4 Ri , j 1 Ri 1, j 1
4

j 1

, i 2,3,..., n dan j 2,3,..., i

Penggunaan Kamiran Romberg tidak melibatkan


kiraan yg rumit tetapi hanya menggunakan nilai
sebelum utk mendapatkan nilai yg baru

y=f(x)

a
i

h1

2
3

h2
h3

1,1

i,1

b
R

2,1

2,2

R
3,1

i,2

R3,2

i,3

R
3,3

KUADRATUR GAUSSAN

Rumus Newton-Cotes dan Kamiran


Romberg diperolehi berdasarkan beza
antara x yang seragam.
Tetapi penghampiran pengamiran
menjadi lebih tepat jika titik sampling
(x) yg bersesuaian dipilih. (beza selang
mungkin tidak seragam)
Justeru itu kaedah kaudaratur gaussan
memenuhi penyelesaian ini.

ilustrasi

f(a)

f(b)

b
petua trapezium

f(x1)

a x1

f(x2)

x2 b

Petua gauss

Bentuk am rumus kuadratur gauss:


1

f ( t ) dt

i1

f ( xi )

Nilai dan x bergantung kepada nilai n


Ketepatan nilai hampiran bergantung kpd
polinomial berdarjah paling tinggi 2n-1
Jika n = 2 ( 2 titik), rumus tersebut adalah
1

f ( t ) dt

i1

f ( x i ) = 1f(x1) + 2f(x2)

Polinomial paling tinggi berdarjah 3 dpt


digunakan sebagai penghampiran
Dgn mengambil f(t) = 1, t, t2, t3 kita perolehi

f(t) = 1

1f(x1) + 2f(x2) = f(t).dt = 1.dt = 2


1

1+
f(t) = t

-1

2 = 2

-1

1f(x1) + 2f(x2) = f(t).dt = t.dt = 0


1

1 x1 +
f(t) = t2

-1

2 x2 = 0

-1

1f(x1) + 2f(x2) = f(t).dt = t .dt = 2/3


1

1 x12 +
f(t) = t3

-1

2 x22 = 2/3

1
2

-1

1f(x1) + 2f(x2) = f(t).dt = t .dt = 0


1

-1

1 x13 + 2 x23 = 0

1
3

-1

Diperolehi
1= 2 = 1
X1 = -1/3 =
-0.5774
X2 = 1/3 = 0.5774
Maka rumus kuadratur Gauss 2 titik ialah
1

f ( t ) dt

f ( -0.5774)
) + f(0.5774)

f(-1/3)

f(1/3)

-1 -1/3 0 -1/3 1

Perhatikan, batas dalam rumus


diatas ialah [-1, 1]. Jika diberi
masalah dalam sebarang batas [ a,
b]. Penukaran batas perlu dilakukan
dari [a, b] - ][-1, 1] seperti berikut:

ba
f ( x ) dx
2

ba
ba
1 f 2 t 2 dt

dengan
ba
ba
x
t
2
2

ba
dan dx
dt
2

Contoh
0.3

Nilaikan ex .dx dengan menggunakan


0.1
kamiran gauss 2 titik
Penyelesaian:
- tukarkan batas
a = 0.1, b= 0.3 x = b-a t + b+a
2
2
x = (0.2/2)t + (0.4/2)
x = 0.1 t + 0.2
dx = ((b-a)/2) dt 0.1dt
Gantikan ke dalam persamaan
0.3

f(x) .dx
0.1

0.1 f(0.1t+0.2).dt
-1

1
1

0.1 f(0.1t+0.2).dt 0.1e 0.1t+0.2 .dt


Guna rumus gauss 2 titik
1

f ( t ) dt

f ( -0.5774)
) + f(0.5774)

0.1[e

0.1(-0.5774)+0.2

+ e 0.1(0.5774)+0.2 ]

Rumus Kuadratur Gauss 3 titik


Rumus diperolehi sama seperti sebelum ini
Polinomial paling tinggi berdarjah 5 (2n-1)
dpt digunakan sebagai penghampiran
Dgn mengambil f(t) = 1, t, t2, t3,t4, t5 kita
1
3
perolehi
f ( t ) dt i f ( xi ) = 1f(x1) + 2f(x2) + 3f(x3)
1

i1

1= 3= 5/9 = 0.5556 , 2 = 8/9= 0.8889


-x1 = x3 = 3/5 = 0.7746 , x2 = 0