You are on page 1of 1

NAMA SEKOLAH: SJKT (T) LADANG KATUMBA

KOD SEKOLAH: KBD 0053


BI
L.
1.

2.

PROGRAM/AKTIVITI
Mesyuarat Pertama dan Penubuhan
AJK LINUS SJK (T) Ladang Katumba
bagi Tahun 2014
Mesyuarat Guru Linus

3.

Penyediaan Sudut LINUS sekolah


dan kelas

4.

Program Mentor-Mentee

5.

Bacaan pagi / waktu rehat

6.
7.

Program Bijak Angka / Sifir


Ujian Saringan dalaman

8.

Program 20 Minit

TARIKH
PELAKSANAAN
22 Januari 2014

Minimum 3 kali
setahun
Sepanjang tahun
2014

Bermula dari Jan


2014
Sepanjang Tahun
bermula dari Jan
2014
Sepanjang Tahun
setiap 2 bulan sekali
atau mengikut
kemahiran
Bermula Jun 2014

TINDAKAN
GB dan para guru
LINUS
Semua guru LINUS
Penyelaras LINUS,
Guru BM dan
Matematik kelas
Tahun 1, 2 dan 3.
Semua guru
Guru Linus dan murid
Linus
Guru subjek Matematik
Guru BM dan
Matematik kelas LINUS
Semua guru