You are on page 1of 3

:

LAPORAN AKTIVITI

JABATAN GERKO

UNIT

KOKURIKULUM
LAPORAN AKTIVITI / PROGRAM
SUKAN DAN PERMAINAN
PERKARA
BUTIRAN
a) Nama Program

: KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KE-22/2015

b) Tarikh Program

: 2 4 MAC 2015

c) Tempat Program

: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

d) Penganjur

e) J/Kuasa

f) Kumpulan Sasaran/Peserta

: PELAJAR-PELAJAR IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

g) Ringkasan Perjalanan Program (Rumusan mengikut tentatif keseluruhan program)

LAPORAN AKTIVITI

h) Kos Perbelanjaan (RM) (sertakan bersama Penyata Perbelanjaan)

i) Masalah/ kekangan yang dihadapi

j) Kelebihan / Manfaat program kepada peserta

k) Cadangan penambahbaikan program

Disediakan oleh

LAPORAN AKTIVITI

Nama

Kumpulan/Opsyen/Jawatan

Tarikh

P/s:

Laporan setiap aktiviti atau program yang telah dijalankan oleh pelajar atau penganjur perlu
dihantar ke SU selewat-lewatnya 1 minggu selepas program dilaksanakan. ( 11 Mac 2014)
Laporan hendaklah dihantar dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Bagi laporan berbentuk
softcopy bolehlah emailkan kepada chin_jiayi@hotmail.com / inbox FB saya (Jia Yi Chin).
Laporan tersebut juga perlu disertakan dengan gambar aktiviti.
Kegagalan pelajar untuk menghantar laporan aktiviti akan menyebabkan permohonan
pelaksanaan program seterusnya tidak akan dilayan.

Kerjasama anda amat dihargai. Sekian terima kasih.