Вы находитесь на странице: 1из 6

Anexa nr.

PRODUSUL INTERN BRUTmii lei

ianuarie-septembrie
-
preuri
preuri curente
comparabile**

2010

2011

inclusiv trimestrul III


III
preuri
preuri curente
comparabile**

indici de volum

**

2011

2011/2010

2010

2011

indici de volum

**

2011

2011/2010

RESURSE
Volumul produciei

107,067,238 122,427,433

114,359,992

106.8 42,678,445 48,695,020

45,107,955

105.7

Consumul intermediar

63,248,508

71,626,857

67,795,190

107.2 25,520,308 28,505,234

27,037,933

105.9

Valoarea adugat brut

43,818,730

50,800,576

46,564,802

106.3 17,158,137 20,189,786

18,070,022

105.3

Impozite nete pe produse

8,510,444

9,696,015

9,246,522

3,679,232

3,468,735

105.2

PRODUSUL INTERN BRUT

52,329,174

60,496,591

55,811,324

106.7 20,454,776 23,869,018

21,538,757

108.6

3,296,639

105.3

UTILIZRI
Consumul final al gospodriilor populaiei

50,160,013

60,343,112

55,404,079

110.5 19,353,057 23,872,022

21,094,830

109.0

Consumul final al administraiei publice i


instituiilor fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilor populaiei

12,190,705

12,972,860

12,371,002

101.5

3,845,509

4,000,341

3,955,565

102.9

Formarea brut de capital

10,545,696

11,345,116

10,694,912

101.4

4,415,628

4,431,658

4,124,137

93.4

formarea brut de capital fix

8,837,282

10,568,809

10,005,263

113.2

3,686,738

3,753,826

3,494,182

94.8

variaia stocurilor

1,708,414

776,307

689,649

40.4

728,890

677,832

629,955

86.4

Exportul net de bunuri i servicii

-20,567,240

-24,164,497

-22,658,669

2)

-7,159,418 -8,435,003

-7,635,775

2)

exportul de bunuri i servicii

18,890,698

25,973,857

25,716,640

136.1

9,364,545

9,316,175

131.2

importul de bunuri i servicii (-)

39,457,938

50,138,354

48,375,309

122.6 14,261,280 17,799,548

16,951,950

118.9

(-)

7,101,862

**

** preurile perioadei respective a anului precedent

Anexa nr. 5

VOLUMUL PRODUCIEI

mii lei

ianuarie-septembrie
-
preuri
preuri curente
comparabile**

Activiti economice

2010

Bunuri - total

2011

inclusiv trimestrul III


indici de volum

**

2011

2011/2010

III
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

2010

2011

**
-

%
2011

2011/2010

42,044,707

49,580,651

45,401,193

108.0 18,032,253 21,954,933

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura, pescuitul i piscicultura

13,973,857

16,610,081

14,403,180

103.1

9,115,097

7,508,031

102.6

, ,

Industria - total

28,070,850

32,970,570

30,998,013

110.4 10,713,427 12,839,836

12,006,560

112.1

417,851

524,896

493,413

118.1

254,089

246,041

115.4

24,286,082

28,711,394

27,252,636

112.2

9,818,391 11,865,339

11,104,600

113.1

3,366,917

3,734,280

3,251,964

96.6

720,408

655,919

96.2

Servicii - total

65,022,531

72,846,782

68,958,799

106.1 24,646,192 26,740,087

25,593,364

Construcii

7,491,542

8,731,560

8,030,358

Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap

107.2

7,318,826

213,207

681,829

3,325,393

3,412,279

19,514,591

3,139,171

108.2 -

- ,

103.8 -
94.4

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

12,705,958

15,140,722

14,522,683

114.3

4,806,489

5,452,315

5,192,681

108.0

;
, ,

Transporturi i comunicaii

14,170,447

15,335,022

14,862,801

104.9

5,842,783

6,147,632

6,161,378

105.5

Alte activiti de servicii 1)

30,654,584

33,639,478

31,542,957

102.9 10,671,527 11,727,861

11,100,134

104.0

1)

107,067,238 122,427,433

114,359,992

106.8 42,678,445 48,695,020

45,107,955

105.7 -

Bunuri i servicii - total

Anexa nr. 6

CONSUMUL INTERMEDIAR

mii lei

ianuarie-septembrie

Activiti economice

-
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

III
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

2010

Bunuri - total
Agricultura, economia vnatului,
silvicultura, pescuitul i piscicultura
Industria - total
Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap
Servicii - total
Construcii

inclusiv trimestrul III

2011

30,285,782 34,709,895

**
-

%
2011

32,790,091

2011/2010

2010

2011

108.3 12,896,870 14,862,976

**
-

%
2011

14,001,058

2011/2010

108.6 -

9,943,900

9,449,130

103.2

4,869,709

5,241,856

4,999,353

102.7

, ,

21,127,843 24,765,995

23,340,961

110.5

8,027,161

9,621,120

9,001,705

112.1

266,184

250,462

118.0

109,867

130,172

126,465

115.1

18,682,586 22,029,334

20,936,353

112.1

7,492,724

9,043,492

8,467,258

113.0

2,470,477

2,154,146

96.5

424,570

447,456

407,982

96.1

31,861,530 35,677,789

33,795,737

106.1 12,233,222 13,209,978

12,623,192

9,157,939

212,271

2,232,986

5,478,210

6,382,360

5,873,530

107.2

2,391,272

2,449,911

2,255,494

- ,

103.2 -
94.3

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

5,238,732

6,223,200

5,980,483

114.2

2,026,787

2,311,291

2,196,504

108.4

;
, ,

Transporturi i comunicaii

7,719,865

8,408,741

8,139,466

105.4

3,169,424

3,363,801

3,352,744

105.8

13,424,723 14,663,488

13,802,258

102.8

4,645,739

5,084,975

4,818,450

103.7

1)

1,239,173

1,209,362

109.8

390,216

432,280

413,683

63,248,508 71,626,857

67,795,190

107.2 25,520,308 28,505,234

27,037,933

Alte activiti de servicii 1)


Serviciile intermediarilor financiari
indirect msurate

Bunuri i servicii - total

1,101,196

106.0
105.9 -

Anexa nr. 7

VALOAREA ADUGAT BRUTmii lei

ianuarie-septembrie

Activiti economice

-
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

III
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

2010

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

2011

11,758,925 14,870,756

**
-

%
2011

2011/2010

2010

2011

**
-

%
2011

2011/2010

12,611,102

107.2

5,135,383

7,091,957

5,513,533

107.4 -

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura, pescuitul i piscicultura

4,815,918

6,666,181

4,954,050

102.9

2,449,117

3,873,241

2,508,678

102.4

, ,

Industria - total

6,943,007

8,204,575

7,657,052

110.3

2,686,266

3,218,716

3,004,855

111.9

205,580

258,712

242,951

118.2

103,340

123,917

119,576

115.7

Industria prelucrtoare

5,603,496

6,682,060

6,316,283

112.7

2,325,667

2,821,847

2,637,342

113.4

Energie electric i termic, gaze i


ap

1,133,931

1,263,803

1,097,818

96.8

257,259

272,952

247,937

96.4

33,161,001 37,168,993

35,163,062

106.0 12,412,970 13,530,109

12,970,172

Industria extractiv

Servicii - total
Construcii

2,013,332

2,349,200

2,156,828

107.1

934,121

962,368

883,677

- ,

104.5 -
94.6

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

7,467,226

8,917,522

8,542,200

114.4

2,779,702

3,141,024

2,996,177

107.8

;
, ,

Transporturi i comunicaii

6,450,582

6,926,281

6,723,335

104.2

2,673,359

2,783,831

2,808,634

105.1

17,229,861 18,975,990

17,740,699

103.0

6,025,788

6,642,886

6,281,684

104.2

1)

Serviciile intermediarilor financiari


indirect msurate

-1,101,196

-1,239,173

-1,209,362

2)

-390,216

-432,280

-413,683

2)

Bunuri i servicii - total

43,818,730 50,800,576

46,564,802

106.3 17,158,137 20,189,786

18,070,022

Alte activiti de servicii 1)

10

105.3 -

Anexa nr. 8

CONSUMUL FINAL AL GOSPODRIILOR POPULAIEImii lei

ianuarie-septembrie

inclusiv trimestrul III

-
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

III
preuri
preuri curente
comparabile** indici de volum

2010

2011

**
-

%
2011

2011/2010

2010

2011

**
-

%
2011

2011/2010

Cheltuielile gospodriilor populaiei la


procurarea bunurilor pentru consumul
final

27,900,843 34,572,855

32,105,497

115.1 10,297,153 13,065,149

Cheltuielile pentru procurarea serviciilor


din contul bugetului individual

13,191,309 15,410,286

14,131,211

107.1

4,583,545

5,517,932

4,997,539

109.0

8,198,537

100.2

4,188,004

5,010,504

4,210,939

100.5

Consumul final de bunuri i servicii n


natur

Cheltuieli pentru consumul final al


gospodriilor populaiei pe teritoriul
economic al rii - total

Procurarea mrfurilor i serviciilor de


ctre rezideni peste hotare
Procurarea mrfurilor i serviciilor de
ctre nerezideni pe teritoriul economic al
rii

Consumul final al gospodriilor


populaiei - total

8,184,555

9,439,520

49,276,707 59,422,661

2,245,334

1,362,028

2,349,359

54,435,245

2,353,477

1,428,908

1,384,643

50,160,013 60,343,112

55,404,079

110.5 19,068,702 23,593,585

104.8108.7 -

115.1

560,347

538,796108.6

110.5 19,353,057 23,872,022

21,094,830

11

496,316

838,784

20,734,909

898,717

101.7

780,671

11,526,431111.9

109.0 -

Anexa nr. 9

FORMAREA BRUT DE CAPITAL FIXmii lei

ianuarie-septembrie
-
preuri
preuri curente
comparabile**

2010

Investiii capitale

2011

inclusiv trimestrul III


III
preuri
preuri curente
comparabile**

indici de
volum

**

2011

2011/2010

2010

2011

**

2011

2011/2010

6,885,116

8,254,519

7,794,221

48,963

21,752

20,500

41.9

4,933

-11,490

-9,356

1,052,647

1,323,107

1,249,170

118.7

556,694

703,208

655,978

Variaia de stocuri a utilajului nemontat

91,854

107,526

104,581

113.9

33,171

30,196

28,168

Procurarea utilajului i inventarului de


ctre instituiile bugetare

73,355

123,930

117,722

160.5

30,272

41,784

38,978

Procurarea crilor pentru biblioteci

14,972

11,394

11,036

73.7

6,237

3,106

2,995

589,139

667,416

652,648

110.8

170,135

154,879

157,397


92.5

77,307

54,660

51,021

66.0

16,492

16,638

15,434

93.6

3,929

4,505

4,364

111.1

1,290

1,303

1,256

Sporul valorii capitalului fix n vite


Cheltuieli pentru reparaii capitale ale
mijloacelor fixe

Cheltueli pentru elaborarea i procurarea


programelor i a bazelor de date
Cheltueli pentru lucrri de prospeciuni
geologice
Procurarea originalelor operelor literare i
artistice

Formarea brut de capital fix - total

8,837,282 10,568,809

10,005,263

113.2 2,867,514 2,814,202

indici de
volum

113.2 3,686,738 3,753,826

12

2,603,332

3,494,182

90.8
2)


117.8

84.9

128.8
48.0


97.4


94.8 -