You are on page 1of 2

)Zikir Asas (Pendinding Diri

Amalan ini mestilah diamalkan oleh para pengamal perubatan Islam dan amalan ini
dibekalkan kepada pesakit-pesakit yang sedang dalam rawatan atau yang telah dirawat
sebagai pembenteng daripada segala bentuk gangguan/kejahatan jin dan syaitan serta
manusia dengan izin Allah S.W.T.
.


) (

*
) (


,
,
) (


) (


) (


. ) (] [7:][9:
][64:
][45:

][82:][80: