You are on page 1of 1

LAMPIRAN M

SEK.JEN.KEB.TAMIL .LADANG KATUMBA


09300 KUALA KETIL KEDAH DARULAMAN.
KOD SEKOLAH : KBD 0053
TEL: 019-4363282
KEDAH GEMILANG

Surat Makluman Ibu Bapa


Tarikh : 2 MEI 2014
Tuan/Puan/Encik/Cik
-------------------------------------------------------------------

Tuan/Puan,
PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA 2014
Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Sukacita
dimaklumkan
bahawa
anak
Tuan/Puan/Encik/Cik
.............................................................
(No.
Sijil
Lahir :.............................) telah dikenal pasti untuk mengikuti Kelas
Pemulihan
Bahasa
Malaysia
tahun
...............................
mulai .................................
3. Sehubungan dengan itu, anak tuan/puan dikehendaki hadir mengikuti
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Kelas ini akan dijalankan di luar waktu
pembelajaran supaya anak tuan/puan dapat menguasai kemahiran
berbahasa Bahasa Malaysia dengan baik.
4. Kerjasama tuan/puan sangat dihargai. Sebarang pertanyaan sila hubungi
_______________ melalui talian ________________.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

..................................................