You are on page 1of 10

LEGISLATIA CONCURENTEI IN ROMANIA

I.Practici anticoncurentiale
II. Concentrari economice
Legislatia relevanta
- Legea concurentei nr.21/1996, publicata in M.of. nr.88/30.04.1996;
- Ordonanta de urgenta nr.121/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1996,
publicata in M.of. nr.875/10.12.2003;
- Legea nr.184/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2003
pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in M.of.
nr.461/24.05.2004;
- Legea nr.538/2004 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996, publicata
in Monitorul Oficial nr.1130/2004;
- Regulament privind constatarea contraveniilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul
Concurentei, publicat in M.O. 430/2004;
- Regulament pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu
modificrile si completrile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale n cazul
plngerilor, publicat in M.O. 430/2004;
-Regulament pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu
modificrile si completrile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, publicat in
M.O.430/2004;
-Regulament privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificrile
prevzute n Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr.
21/1996, cu modificrile si completrile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale,
publicat M.O. 443/2004;
-Instructiuni privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clement potrivit
prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificrile si completrile
ulterioare, publicate in M.O. 430/2004;

- Instructiuni cu privire la calculul cifrei de afaceri n cazurile de comportament


anticoncurential prevzute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si n cazurile de
concentrare economic, publicate in M.O. 440/2004;
- Instructiuni privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevzute la art. 55
din Legea concurenei nr. 21/1996, publicate in M.O. 439/2004;
-Instructiuni privind individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevzute la art. 56
din Legea concurentei nr. 21/1996, publicate in M.O. 439/2004;
- Regulament privind autorizarea concentrarilor economice, publicat in M.O. 280/2004;
- Instructiuni privind masurile corective acceptabile in cazul autorizarii conditionate a unor
concentrari economice, publicate in M.O. 280/2004.
I. Practici anticoncurentiale
1. Sediul materiei - Legea concurentei nr.21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare:
Art. 5. (1) Sunt interzise orice ntelegeri exprese sau tacite ntre agenii economici ori
asociatiile de ageni economici, orice decizii luate de asociatiile de agenti economici si orice
practici concertate, care au ca obiect sau ca efect restrngerea, mpiedicarea ori denaturarea
concurentei pe piata romneasc sau pe o parte a acesteia, n special cele care urmresc:
a) fixarea concertat, n mod direct sau indirect, a preturilor de vnzare ori de cumprare, a
tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum si a oricror alte conditii comerciale;
b) limitarea sau controlul productiei, distributiei, dezvoltrii tehnologice ori investitiilor;
c) mprtirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al
volumului de vnzri si achizitii ori pe alte criterii;
d) aplicarea, n privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente,
provocnd n acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj n pozitia concurenial;
e) conditionarea ncheierii unor contracte de acceptare de ctre parteneri a unor clauze
stipulnd prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor
comerciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte;
f) participarea, n mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs
de oferte;

g) eliminarea de pe piat a altor concurenti, limitarea sau mpiedicarea accesului pe piat si a


libertii exercitrii concurentei de ctre alti agenti economici, precum si ntelegerile de a nu
cumpra de la sau de a nu vinde ctre anumiti agenti economici fr o justificare rezonabil.
(2) Pot fi exceptate de la interdictia stabilit la alin. (1) ntelegerile, deciziile luate de asociatiile
de agenti economici sau practicile concertate care ndeplinesc cumulativ condiiile de la lit. a)
d) si una dintre conditiile de la lit. e), dup cum urmeaz:
a) efectele pozitive prevaleaz asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa
restrngerea concurentei provocat de respectivele ntelegeri, decizii luate de asociatiile de
agenti economici sau practici concertate;
b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigur un avantaj corespunztor celui realizat de
prtile la respectiva ntelegere, decizie luat de ctre o asociatie de agenti economici sau
practic concertat;
c) eventualele restrngeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obtinerea avantajelor
scontate, iar prin respectiva ntelegere, decizie luat de ctre o asociatie de agenti economici
sau practic concertat prtilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru
realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);
d) respectiva ntelegere, decizie luat de o asociatie de agenti economici sau practic
concertat nu d agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici posibilitatea de a
elimina concurenta de pe o parte substantial a pietei produselor ori serviciilor la care se
refer;
e) ntelegerea, decizia luat de o asociatie de agenti economici sau practica concertat n cauz
contribuie ori poate contribui la:
1. ameliorarea productiei ori distributiei de produse, executrii de lucrri ori prestrilor de
servicii;
2. promovarea progresului tehnic sau economic, mbunttirea calittii produselor si
serviciilor;
3. ntrirea pozitiilor concurentiale ale ntreprinderilor mici si mijlocii pe piata intern;
4. practicarea n mod durabil a unor preturi substantial mai reduse pentru consumatori.
(3) Regimul exceptarii sub forma de dispensa, al deciziei de acordare a acesteia, termenele,
informatiile de prezentat, durata si conditiile dispensei se stabilesc de ctre Consiliul
Concurentei prin regulamente si instructiuni. Beneficiul exceptrii prevzut la alin. (2) se
acord prin decizie a Consiliului Concurentei, pentru cazuri individuale de ntelegeri, decizii
luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate si se stabileste prin regulamente

ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de ntelegeri, decizii ale
asociatiilor de agenti economici sau practici concertate. Agentii economici sau asociatiile de
agenti economici pot solicita Consiliului Concurentei dispens, probnd ndeplinirea
conditiilor stabilite la alin. (2);
(4) Categoriile de ntelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici
concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de
ncadrare pe categorii, de acordare si de retragere a beneficiului exceptarii se stabilesc de
Consiliul Concurentei, prin regulament.
(5) ntelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate care se
ncadreaz n vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) si
stabilite prin prevederile alin.(3)sunt considerate legale, fr obligatia notificrii sau obtinerii
unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti
economici care se prevaleaza de beneficiul exceptrii pe categorii sunt tinuti s fac dovada
ndeplinirii conditiilor si criteriilor prevzute la alin. (3) si (4).
(6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru ntelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti
economici ori practici concertate, emise n aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data
de la care se aplic, durata pentru care este acordat dispensa, precum si conditiile si
obligatiile ce trebuie respectate de ctre beneficiari.
(7) Dispensa acordat conform alin. (6) pentru o ntelegere, decizie luat de o asociatie de
agenti economici ori practic concertat poate fi rennoit, la cerere, dac sunt satisfcute n
continuare conditiile cerute, si poate fi revocat dac conditiile n care a fost acordat nu mai
corespund; decizia de acordare a dispensei este nul dac a fost acordat pe baza unor
informatii false, inexacte ori incomplete in raport cu cele solicitate.
Art. 6. Este interzis folosirea n mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de ctre unul
sau mai multi agenti economici pe piata romneasc ori pe o parte substantial a acesteia, prin
recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea
activitatii economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta,
n special, n:
a) impunerea, n mod direct sau indirect, a preturilor de vnzare sau de cumprare, a tarifelor
ori a altor clauze contractuale inechitabile si refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau
beneficiari;

b) limitarea productiei, distributiei sau dezvoltrii tehnologice n dezavantajul utilizatorilor


ori consumatorilor;
c) aplicarea, n privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente,
provocnd n acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj n pozitia concurential;
d) conditionarea ncheierii unor contracte de acceptare, de ctre parteneri, a unor clauze
stipulnd prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor
comerciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte;
e) abrogata;
f) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, n scopul
nlturrii concurentilor sau vnzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea
diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;
g) exploatarea strii de dependent n care se gseste un alt agent economic fat de un
asemenea agent sau agenti economici si care nu dispune de o solutie alternativ n conditii
echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv c partenerul
refuz s se supun unor conditii comerciale nejustificate.
Art. 9. - (1) Sunt interzise orice actiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale,
avnd ca obiect sau putnd avea ca efect restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea
concurentei, n special:
a) s ia decizii care limiteaz libertatea comertului sau autonomia agentilor economici, ce se
exercit cu respectarea reglementrilor legale;
b) s stabileasc conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici.
(2) Dispoziiile alin. (1) nu fac obiectul aplicrii exceptiei stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b).
(3) n cazul n care organele administratiei publice centrale sau locale nu se conformeaz
deciziei Consiliului Concurentei, acesta are posibilitatea de a ataca actiunea la Curtea de Apel
Bucuresti.

2. Exceptia de la aplicarea art.5 art. 8 din Legea concurentei nr.21/1996, cu modificarile


ulterioare.
3. Atributiile Consiliului Concurentei autoritatea de concurenta din Romania:
a) preluarea legislatiei comunitare;

b)promovarea culturii concurentei;


c)descoperirea si sanctionarea practicilor anticoncurentiale;
e)certificarea prealabila a neinterventiei sale;
f)acordarea exceptarii individuale.
4. Aplicarea politicii de clementa conditiile si criteriile de aplicare prevazute in legislatia
secundara aplicabila.
5. Instantele competente sa cenzureze deciziile Consiliului Concurentei:
- Inalta Curte de Casatie si Justitie;
- Curtea de Apel Bucuresti;
-Judecatorii (O.G. nr.2/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.180/2002).
6. Legislatia comunitara referitoare la practici anticoncurentiale.
Atributiile si competentele judecatorilor in materie dupa aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana.
II. Concentrari economice
1.Sediul materiei- Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare:
Art. 11. - (1) Concentrarea economic se realizeaz prin orice act juridic, indiferent de forma
acestuia si care, fie opereaz transferul propriettii sau al folosintei asupra totalittii ori a unei
prti a bunurilor, drepturilor si obligatiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect
s permit unui agent economic ori unei grupri de agenti economici de a exercita, direct sau
indirect, o influent determinant asupra unui alt agent economic sau mai multor alti agenti
economici.
(2) O operaiune de concentrare economic are loc atunci cnd:
a) doi sau mai multi agenti economici, anterior independenti, fuzioneaz;
b) una sau mai multe persoane care detin deja controlul cel putin asupra unui agent economic
ori unul sau mai multi agenti economici dobndesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia
sau mai multor alti agenti economici ori asupra unor prti ale acestora, fie prin luare de
participare la capital, fie prin cumprare de elemente de activ, prin contract sau prin alte
mijloace.

(3) Operaiunile de asociere, avnd ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului


concurential al agentilor economici participanti care rmn independenti, nu constituie
concentrare prin dobndirea controlului, chiar cnd asemenea operatiuni ar consta n crearea
de entitti economice comune. Dac entitatea economic comun este o persoan juridic
ndeplinind statornic toate functiile unei entitti economice autonome, fr ns a realiza o
coordonare a comportamentului concurential fie ntre agenti economici fondatori, fie ntre ea
si acestia, operatiunea este o concentrare n sensul prevederilor alin. (2) lit. b).
(4) n sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente
care confer, fiecare n parte ori luate mpreun si tinnd seama de circumstantele de fapt sau
de drept, posibilitatea de a exercita o influent determinant asupra unui agent economic, n
special din: a) drepturi de proprietate sau de folosint asupra totalittii ori a unei prti a
bunurilor unui agent economic; b) drepturi sau contracte care confer o influent
determinant asupra constituirii, deliberrilor ori deciziilor organelor unui agent economic.
(5) Controlul este dobndit, conform prevederilor alin. (2)(4), de ctre persoana sau
persoanele ori de ctre agentii economici care sunt titulari ai
drepturilor ori beneficiari ai contractelor mentionate la alin. (4) sau care, fr a fi titulari ai
unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenta determinant
conferit de acestea.
Art.12. - Nu constituie o operatiune de concentrare economic situatiile n care:
a) controlul este dobndit si exercitat de ctre un lichidator desemnat prin hotrre
judectoreasc sau de ctre o alt persoan mandatat de autoritatea public pentru
ndeplinirea unei proceduri de ncetare de plti, redresare, concordat, lichidare judiciar,
urmrire silit sau alt procedur similar;
b) bncile si alte institutii de credit, institutiile financiare si societtile financiare, societtile de
servicii de investitii financiare sau societtile de asigurare si reasigurare, a cror activitate
normal include tranzactii si negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, detin,
cu titlu temporar, participri de capital la un agent economic pe care le-au dobndit n
vederea revnzrii lor, ct timp ele nu exercit drepturile de vot aferente acestor participri
astfel nct s determine comportamentul concurential al respectivului agent economic ori le
exercit numai n vederea revnzrii acestei participri, cu conditia ca revnzarea respectivei
participri s intervin n termen de un an calculat de la data dobndirii; la cerere, Consiliul

Concurentei poate proroga termenul, dac solicitantul dovedete c revnzarea participrii


dobndite nu a fost rezonabil posibil n termenul fixat;
c) controlul este dobndit de persoanele sau agenii economici menionai la art. 11 alin. (2) lit.
b), cu condiia ca drepturile de vot aferente participrii deinute s nu fie exercitate, mai ales
la numirea de membri n organele de administrare, conducere executiv, supraveghere i
control ale agentului economic la care dein participarea, dect n scopul salvgardrii valorii
integrale a acestei investiii, fr a determina direct sau indirect comportamentul concurenial
al agentului economic controlat;
d) agenii economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizeaz operaiuni
de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati.
Art.13. - Sunt interzise concentrrile economice care, avnd ca efect crearea sau consolidarea
unei poziii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrngerea, nlturarea sau
denaturarea semnificativ a concurenei pe piaa romneasc sau pe o parte a acesteia.
Art.14. - (1) Pentru stabilirea compatibilitii lor cu un mediu concurenial normal,
operaiunile de concentrare economic se apreciaz dup urmtoarele criterii:
a) necesitatea de a menine i de a dezvolta concurena pe piaa romneasc, innd seama de
structura tuturor pieelor n cauz i de concurena existent sau potenial dintre agenii
economici situai n Romnia sau n strintate;
b) cota de pia deinut de ctre agenii economici n cauz, puterea lor economic i
financiar;
c) alternativele disponibile pentru furnizori i utilizatori, accesul lor la piee i la surse de
aprovizionare, precum i orice bariere instituite prin acte normative sau de alt natur la
intrarea pe pia;
d) tendina cererii i a ofertei pentru bunurile i serviciile n cauz;
e) msura n care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor;
f) contribuia la progresul tehnic i economic.
(2) Concentrrile economice susceptibile a conduce la restrngerea, nlturarea sau
denaturarea semnificativ a concurenei pe piaa romneasc sau pe o parte a acesteia pot fi
autorizate dac prile interesate n operaiunea de concentrare dovedesc ndeplinirea
cumulativ a urmtoarelor condiii:

a) operaiunea de concentrare urmeaz a contribui la creterea eficienei economice, la


ameliorarea produciei, distribuiei sau progresului tehnic ori la creterea competitivitii la
export;
b) efectele favorabile ale concentrrii compenseaz efectele nefavorabile ale restrngerii
concurenei;
c) de avantajele rezultate profit ntr-o msur rezonabil i consumatorii, n special prin
preuri reale mai reduse.
Art.15. Prevederile prezentului capitol nu se aplic operaiunilor de concentrare economic,
atunci cnd cifra de afaceri cumulat a agenilor economici implicai nu depete echivalentul
n lei a 10.000.000 euro i nu exist cel puin doi ageni economici implicai n operaiune care
s realizeze pe teritoriul Romniei, fiecare n parte, o cifr de afaceri mai mare dect
echivalentul n lei a 4.000.000 euro. Echivalentul n lei se calculeaz la cursul de schimb
comunicat de Banca Naional a Romniei valabil pentru ultima zi a exerciiului financiar din
anul anterior operaiunii.
Art. 16. (1) Concentrrile economice care depesc pragurile prevzute la art. 15 sunt supuse
controlului i trebuie notificate Consiliului Concurenei.
(2) Concentrrile economice care se realizeaz prin fuziunea a doi sau mai multor ageni
economici trebuie notificate de ctre fiecare dintre prile implicate; n celelalte cazuri,
notificarea trebuie s fie naintat de ctre persoana, agentul economic sau agenii economici
care dobndesc controlul asupra unuia sau mai multor ageni economici ori asupra unor pri
ale acestora.
(3) Procedura de notificare, termenele, documentele i informaiile de prezentat, comunicrile
i prezentarea de observaii de ctre agenii economici interesai se stabilesc prin regulament i
instruciuni adoptate de Consiliul Concurenei.
(4) Este interzis punerea n aplicare a unei operaiuni de concentrare economic pn la
emiterea de ctre Consiliul Concurenei a unei decizii n conformitate cu art. 51.
(5) Consiliul Concurenei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituit la alin. (4);
cererea de acordare a derogrii trebuie s fie motivat. n decizia pe care o va emite Consiliul
Concurenei va ine cont de efectele suspendrii concentrrii economice asupra unuia sau mai
multora dintre agenii economici implicai n operaiune, asupra unei tere pri, precum i de
efectele asupra concurenei. Aceast derogare poate fi condiionat de impunerea unor

obligaii ce trebuie ndeplinite de ctre pri i poate fi acordat oricnd, att anterior, ct i
ulterior notificrii.
(6) Validitatea oricrei operaiuni realizate n contradicie cu alin. (4) va depinde de decizia pe
care Consiliul Concurenei o va lua cu privire la operaiunea notificat, conform art. 51 alin.
(1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3).
2. Praguri de minimis si obligatia notificarii.
3. Deciziile Consiliului Concurentei si instanta competententa sa verifice legalitatea acestora :
- Inalta Curte de Casatie si Justitie ;
- Curtea de Apel Bucuresti.

10