You are on page 1of 2

SIFAR PEMULIHAN BM

BORANG CAKNA ILMU

Nama Sekolah
Nama Guru
Subjek
: 4
Bi
l
1

: SJK (T) Ladang Katumba

: Cik Jeeva A/P Ellapillai


: Bahasa Melayu

Isu/ Masalah yang dihadapi

Tahun
Penyelesaian

SIFAR PEMULIHAN BM