Вы находитесь на странице: 1из 1

FORMULARIO BSICO PARA LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

F s

f t
0

1
s

n!

tn

sn 1

e at

1
sa

A sen kt

Ak
s k2

s0

Acos kt

As
s k2

s0

Ae a t sen kt

Ak

Ae at cos kt

sa

s a

sa

k2

A s a

s a

sa

k2

s0

sen 2 kt

s s k2

cosh kt

s
s k2

s0

sen h kt

k
s k2

s0

t n f t

F s a

e at f t

Notas de clase AVEM

n0

dn
F s
dsn

s n F s s n 1 f 0 s n 2 f ' 0 f

t a

e as

f t a u t a

e a s F s

g t u t a

e a s L g t a

n 1