You are on page 1of 2

\flater Supply and Sanitation Adriatic Coast, Phase

m-

Herceg Novi

'

...............

l~J$AAT

:f~kfw

DAHL:M

CE'LTIKCIO~

'
~ .

REPORT ON WATERTIGHTNESS TESTING I


17\/
ll::l:TA
...
111 ...
tJA
\/nnntJfpDnDI
IC:tJnC:T
.... vva-'-1'
I
vI n
..., IC:DITl\/A
...,. I I I,,
i,.v...,
~
.. ...,...,...,,,.
,,..., ...,...,,,..,....,I

GENERAL DAT A I OPSTi PODACI

1.

I
I Project I Projekat

2.

Employer/ lnvestitor

3.

Contractor I lzvoaac

4.

Supervisor I Nadzor

Water Supply and Sanitation Adriatic Coast, Phase Ill - Herceg Novi
Vodosnabdijevanje i odvoaenje otpadnih voda na Jadranskoj obali II! Herceg Novi

I DRUSTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE

I tNFRASTRUKTURE U OPSTINI HERCEG NOVI


I c;ELTiKc;iOGLU
I DAHLEM Consulting Engineers

II

I
!

OSNOVNI PODACI I BASIC DATA

5.

Record No./ Zapisnik broj

8600/01

I PS

BIJELA WEST - PS DjENOVICI

l PS BIJElA WEST - PS DjENOV1CI

6.1 Section! Dionica

Ii from: ......... HN-4880 ...................to: HN-4890


I

I od: ...........

HN-4880 ................. do: HN-4890

7.

Section length (rn) I Duzina dionice (m)

31.33

8.

Type of piping material I


Vrsta cijevnog materijala

II

GRP

Collector diameter and pipe wall thickness I

01\1600

I Precnik kolektora i debljina zida cevi

10.

Type and number of fittings I


Vrsta i broj spojeva

11.

Pipe manufacturer I Proizvoaac cevi

Spigot I 6
Naglavak/6

TEST DATA I PODACI 0 ISPITIVANJU


I

I
1

12.

r-r-n!
:inti
'-"1V1..1=1'1.....

u.s~f.or"
u1..v1

toii.;Oi II

f\,,,#V'""i

I k'nto ni\/na norl7amno \/ode

I ~~

tu~v

~ u~-111~~-

0.00
.

11me wnen section rn11ng comptete (n:min)/


Vreme zavrsenog punjenja deonice (h:min)

i I _ .. . .. . .
I 111 I :::>ect1on testing scheme I
II ~ I Skica ispitivanja deonice

12:00 h
4880
I

4890

~LJl--------!1 ~

l
I

Duration of pretesting (-1 h) I


II 1-~ . II Trajanje
predispitivanja (-1 h)

16.

Z1 -Water level at the start of 30-min testing/

Quantity of added water to reach Z1 after 30'/


Koi1tina dodate vode do L1 nakon 30

Allowed q1_1::1ntity of ::idrlerl W8ter I


iO.

""--

; _ _ _ _,

!. 1..'V!!! !L!!dU

I 17

I ,, .

1.00m above top of the pipe

.&.:------::- ..:
tj~!!!~!!d C!j~V!
1.0

12.971

Dozvoljena kolicina dodate vode


TEST EVALUATiGr..i i GCENA iSPiTiVANJA

I 19 I Was ihe iesiing successfui? i


I I Da ii je ispitivanje bilo uspesno?

i._.V

NE

! 20

I
Engineer I Za

Date I

NadzL

10.02.2015.