Вы находитесь на странице: 1из 1

SOALAN AKTIVITI KUMPULAN

1.Tahukah kamu cara untuk kita mengelakkan


dari terkena penyakit merbahaya Denggi?
2.Bolehkah
kamu
terangkan
cara
untuk
mengelakkan

makanan

kuman dan kotor?


3.Bolehkah
kamu

kita

berikan

memastikan kawasan

rumah

dari

terkena

cara

untuk

kita sentiasa

bersih?
4.Tahukah kamu cara untuk memastikan diri kita

5.

sentiasa dalam keadaan yang sihat?


Bolehkah kamu memberikan cara
memastikan kita terhindar dari penyakit?

untuk