Вы находитесь на странице: 1из 11

Suyun basncn 105 N/m2 artrnca hacmi ne kadar deiir.

Suyun younluunu %1 orannda artrmak iin gerekli basn


artn hesaplaynz.
Suyun sktrlamaz kabul edilebileceini gsteriniz.
Suyun elastisite modln
N/m2 alnz.

Hacmi 0.5 m3 olan bir yan ktlesi 425 kg dr. Bu yan younluunu,
birim hacim arln ve bal younluunu bulunuz.
Younluu

kg/m3,
N/m3

Birim hacim arl


Bal younluu

A, B, C ve D svlarnn dinamik viskoziteleri arasndaki iliki aadaki gibidir.


Bu svlarla dolu X, Y, Z ve W kavanozlarna zellikleri ayn olan bilyeler
atlyor. Bilyelerin kavanozlarn dibine varmas iin geen sreleri byklk
srasna gre sralaynz.
olduundan

olur.

Paralel iki dzlem levha 0.4 mm aralkla yerletirilmi olup


aralarnda dinamik viskozitesi 0.012 Pa.s olan newtoniyen bir
akkan vardr. Levhalardan birisi sabit olup dieri 1 m/s hzla
hareket etmektedir. Buna gre levhalara etkiyen kayma gerilmesi
aadakilerden hangisidir?
a) 20 N/m2

b) 25 N/m2

c) 30 N/m2

d) 35 N/m2

Gazlarn ve svlarn viskozitelerinin scaklkla nasl deitiini bir grafik


zerinde gsteriniz.

1 mm aralkla yerletirilmi paralel iki dzlem levha arasnda


Newtoniyen bir akkan vardr. Levhalardan birisi sabit olup dieri
1.25 m/s lik hzla hareket ettirildiinde levhalara etkiyen kayma
gerilmesi 3924 N/m2 olduuna gre akkann dinamik viskozitesini
bulunuz.

ekildeki sabit plakalar


arasnda yer alan 1 m2 yzey
alanl hareketli plakann
4 m/s hzla hareket
edebilmesi iin uygulanmas
gereken kuvveti hesaplaynz.

50 cm x 30 cm x 20 cm boyutlarnda ve 150 N arlndaki bir blou


yatayla 200 a yapan ve srtnme katsays 0.27 olan bir eik dzlem
zerinde 0.8 m/s sabit bir hz ile yukarya doru hareket ettirmek iin
gerekli olan yatay kuvveti hesaplaynz. Eik dzlem zerinin 0.4 mm
kalnlnda bir ya filmi ile kaplanmas durumunda blou ayn ekilde
hareket ettirmek iin uygulanmas gereken kuvvet ne olur. Yan
dinamik viskozitesi 0.012 Pa.s dir.

a) Bir kat cismin havadaki arl 35 N ve sudaki arl 15 N ise bu


cismin bal younluunu hesaplaynz.
b) Bir yan kinematik viskozitesi 0.00012 m2/s ve bal younluu
0.85 dir. Bu yan dinamik viskozitesini hesaplaynz.

ekilde gsterilen plakalar


arasnda iki farkl akkan
bulunmaktadr. stteki plaka
3 m/s hzla hareket
ettirilirken akkanlar
ierisinde oluan hz dalm
ekilde gsterildii gibi
oluyor. Buna gre, alttaki
sabit plakaya ve stteki
hareketli plakaya etkiyen
kayma gerilmelerinin orann
hesaplaynz.

10

ekildeki iki sabit levha viskoziteleri 1


ve 2 olan viskoz svlar ile
ayrlmaktadr.
Levha
aralklar,
gsterildii gibi h1 ve h2 olup eit
deildir. Ortada yer alan levha ile her iki
svnn temas alan A dr. Her iki svda
hz dalmn dorusal kabul ederek,
levhay V hz ile hareket ettirmek iin
gereken F kuvvetini bulunuz.

11