You are on page 1of 1

BORANG BIODATA

AHLI PERSATUAN ALUMNI


SMK BANDAR BARU SALAK TINGI,
SEPANG SELANGOR

1.

NAMA

: .
.

2. NO. K/P

3. TARIKH LAHIR

: .

4. TEMPAT LAHIR

: .

5. PEKERJAAN

: .

6. ALAMAT RUMAH

: .
.
.

7. ALAMAT PEJABAT

: .
.
.

8. NO. TELEFON RUMAH

: .

9. NO. TELEFON PEJABAT : .


10. NO. TELEFON BIMBIT

: .

11. ALAMAT EMEL

: .

TANDATANGAN
TARIKH

:
: