Вы находитесь на странице: 1из 96

1.

. .
.
. .

1.1.
1. {{5,6,7},8, }?
: A . 1-
{5,6,7}, 2- 8,
3- .
2.
A=xZ (x-3)(x2-1)=0 i x 0.
: A
(x-3)(x2-1)=0. , A=1,3.
3.
A=1,2,4,8,16,32,64,....
:
:
) x1=1, x2=2.
) xi+1=2i, i=1,2,3,4,
4.
, :
a) ; ) ; ) { }; ) { }.
:
a) ,
;
) ,
, ;
) , {}
- ;

) ,
,
{}.
5. B=0,1. B, (B),
(B), ((B)) |((B))|.
: (B),
B,
B.
Card
.
B B=2.
(B)=,0,1,0,1.
(B)
B 4:
2
(B)=2 =4.
((B))=, , 0, 1, 0,1, , 0, ,
1, , 0,1, 0, 1, 0, 0,1, 1, 0,1, ,
0, 1, , 0, 0,1, , 1, 0,1, 0, 1, 0,1,
, 0, 1, 0,1.
|((B))| ((B)) 16: |
((B))|=24=16.
6.
A=(x,y)NN x+3y=2001.
: 3y=2001-x y=667-

x
x=3k y=667-k,
3

0 k 667. ,
A =668.
7. mn, m, nZ, , m
n.
AB, : A=xN 12x i B=xN 8x.
: A B
AB=x xA xB.

A ,
12: A=12, 24, 36, 48, ....,
B ,
8: B=8, 16, 24, 32, ....
AB=24k kN.
8. AR BR, A=(-1, 2] B=[1, 4).
AB, AB, A\B, B\A.
:
A B
AB=x xA xB.
A B
A\B=x xA xB.
AB=(-1, 4), AB=[1, 2], A\B=(-1, 1), B\A=(2, 4).
9. An, nN
An An , An 1, 1 , 1 ,..., 1 .
nN
nN

2 3

An = x R | x 1 , n N ,
nN

An = 1
nN

10. U=[0,5] ,
:
A={0,5}.
: A ( U)
C u A A x xU xA.
: C u A A (0,5).
11. , ,
:
ABC=1,2,3,4,5
AC=4
C \ A=1,2,3
B \ A=1
3AB
BC=5,2,3
5

,2
,3
A 1
,4,5
,3
B 1,2
,4,5

C 1,2,3,4,5

A 4,5
B 1,4,5
C 1,2,3,4

12. , ,
:
A1, 2, 41, 2, 3, 5B;
1, 2, 3BA1, 2, 4, 5;
(5, 3) AB;
(1, 5)AB;
AB=3, 4, 5
: MNA B MA i NB.
1. A1, 2, 3, 5 , 1, 2, 4B;
2. 1, 2, 3A, B1, 2, 4, 5;
,5
A 1,2,3,4

A=1, 2, 3;
B 1,2,3
,4,5
B=1, 2, 4, 5.
13. E, F G.
A B?
A=E(FG)
B=(EF)(EG)
:
E(FG)=(x,y) xE, yFG=(x,y) xE, yF sau yG;
(EF)=(x,y) xE, yF;
(EG)= (x,y) xE, yG;
(EF)(EG)=(x,y) xE, yF, yG.
, AB BA, , A=B.
14. :
((S T)-R)((S-R)(T-R)).
:

E F, :
a) x E ,
F;
) x F ,
E.
6

a) x ,
.
. 1.1.

1
2
3
4

1.1

x ((ST)-R)
x (ST)
x R
x S

- (1)
- (1)
, (1)
(2)
, (1)
5 xT
(2)
-, (4)
6 x (SR)
(3)
-, (5)
7 x (T-R)
(3)
, (6)
8 x ((S-R)(T-R))
(7)
, x
. x ,
:
((ST)-R)((S-R)(T-R)).
,
.
) , x((S-R)(T-R)).
. 1.2.

1
2
3
4

x ((S-R)(T-R))
x (din S-R)
x (T-R)
xS

1.2.

(1)
(1)
- (2)
7

xR
xT
x (ST)

5
6
7
(6)

(5)

x ((ST)-R)

- (2)
- (3)
, (4)
-, (7)

. 1.2 , ((S-R)(T-R))((ST)-R).
. 1.1 1.2 , ((S-R)(T-R))((ST)-R).
15. M 2, N 2, P 2, MN,
MP, NP, :
M=-2,10, 2,
N=-2, 1[0, 2],
P=[-2,1][0,2].
:
M=-2, 1, 0, 2,
M 2=MM=-2, 1, 0, 2-2, 1, 0, 2 (. 1.1).
N=-2, 1[0, 2]=-2[0, 2],
N 2 2 0,2 2 0,2 (. 1.2).
P=[-2,1][0,2]=[-2, 2], P 2 2,2 2,2 (. 1.3).
M N 2,1,0,2 2 0,2 (. 1.4).
M P 2,1,0,2 2,2 (. 1.5).
N P 2 0,2 2.2 (. 1.6).
M

2
P
2

-2
-2

.1.1.
M2
-2

2
-2. 1.2. N 2

-2

-22
2

-2

-2
8
. 1.3. P2

. 1.4. MxN

P
2

-2

-2

-2

. 1.6. NxP

1.5. MxP

16. ,
.
: ,

. , N,
.
:
A=a1, a2, a3, ..., an, ...
B=b1,, b2, b3, ..., bn, ...
C=AB =a1, b1, a2, b2, ..., an, bn, ... an, bn .
C ,
(, 2 3
, b2 4 , aj (2j-1) , bj 2j ).
17. ,
.
: A={a1, a2, a3, ..., an, ...}.
A . :
A={a1, a2, a3, a4} {a5, a6,, an, }.
9

{a1,a2, a3, a4} ,


.
{a5, a6,, an, }
,
C {(a5,1), (a6,2),,(an,(n-4)),}, ..
.
18. , A
B.
: A .
A o

a1. A ,
a1,
a2 .
A
,
a1, a2, a3, ..., an,..,
B A.
19. A
B ( f : A B ).
A=0,1,4
B=(-, +)
: y 2 x .
: A B
H A B . 1
,
2 .

y B , x A:
x 0 1 4
y 0 2 8
x A
y B: 00, 12, 48;
A B. ,
x A
10

y B . , x
A
y B , ,
.
,
y B x A .
20. f g g f :
f(x)=x2 , g(x)= x
: f: AB g: BC.
h: AC f g (
f g ), h(x)=g(f(x)), x A .
:
f g x f g x f

x x

g f x g f x g x 2

x2 x

21.
N12 1 12.
:

N12 1 12:
A , ,..., - ,
B 1,2,3,...,12 - N12 1
12.
H A B ,1 , ,2 ,..., ,12 .
:
1. 1H A - ,
;
2. 2 H B - ,
;
3. ,
( )
(
);
11

4. ,
( )
(
).
22. A B
( f: A B),
: - .
:
-

( A)
( B) .
(
, ,
); ,
:
, .
23. - : =
, , .
R = . R.
.
:
. (a,b) ,
a b. R=(, ),
(,), (, ), (, ).
,
, 4.

. 1.7

12

24. = 2,4,8,16
b .
.
: b
= 2,4,8,16 :
) , R, ..
;
) ,
b, , Rb bR, .. ,
4 2 , 2 4
;
) , , b ,
, Rb bR R, .. 4
2 8 4 , 8
2 .
25. Qz , Q2z-
. , (Qz; +) (Q2z; +)
.
:
A K ;1 ,..., p
B M ; 1 ,..., p .
:


: ,

i k j1 ,..., k jl i i k j1 ,..., k jl i

i 1,..., p k jr K , l i -
i i , .
.

1 : ,
.
, (Qz; +) (Q2z; +) (2), + - .
2n : n2n,
: 2(a+b)=2a+2b.
13

, ,
+ Qz
, ,
Q2z +,
.
-n:n(-n) (Qz; +)
, (-)+(-b)=-(+b).
1.2.
1.
?
)aa,b,c
) aa,b,c
){a,b}a,b,c
){b,c}a,b,c
2. , A B.
a) ={1 ,(2,5),6}, ={1,2,5,6};
) A={2,4,5}, ={5,2,4};
) ={1,4,2}, B={1,2,4};
) A={2,4,5}, B={2,4,3};
) A={1,{2,5},6}, B={1,{5,2},6};
) A={1,{2,7},8}, B={1,(2,7),8}.
3. U=[0,1] ,
:
a) B=(1/4,1/2);
) C=(0,1/2];
) D={1/4}[3/4,1).
4. B=a, b :
) (B);
) ((B)).
5. , :
14

a) 1, 21, 2, 1, 2, 3 1,21, 2, 1, 2, 3;
) 1, 21, 2, 1, 2 1, 21, 2, 1, 2.
6.
A=(x,y)NN 5x+3y=1980.
7. :
a) A=xR x(x+5)=14;
) A=xR x3-3x2+2x=0;
) A=xR x+1/x 2 x>0;
) A=xN x2-3x-4 0;
) A=xN log1/21/x2;
) A=xR cos22x=1 0 x 2;
8.

A B, A B,

A\ B B\ A , :

A x R | x 2 x 20 0 , B x R | x 2 x 12 0 .
9. mn, m,nZ, , m
n. :
a) xN x8 x1;
) xN x12xN x8;
) xZ 8x.
) x N | 12 | x x N | 8 | x .
10. A=xN 2 x 7, B=xN 1 x 5, C=xN
2
x -9=0. :
a) BC;
) ABC;
) ABC; ) (AB)(BC);
) BC;
) CB.
11. , () mR, xR
x2+2(m+1)x+m=0xR x2+2mx+m-1=0
.
12. An, nN
An An :
nN

nN

15

a) An=3n-2, 3n-1;
) An=xZ -n x n.
13.

:
a) AB=1,2,3,4,5;
) C1,2,41,2,3,5B;
A\B=1,2;
1,2,3BC1,2,4,5;
AB=3,4;
(5,3)CB;
B\A=5.
(1,5)CB;
CB=3,4,5;
) AC=1,2,5;
BC=1,2,4,5,6;
C\A=6;
CB=1,5,4,6;

) AB=1,2,3,4,5;
5A\B;
AB=1,2;
A B ;

14. :
a) (S(TR))((ST)(SR));
) (S-(TR))((S-T)-R);
) E(FG)=(EF) (EG);
) E(FG)=(EF)(EG);
) E(FG)=(EF)(EG);
)

A \ B \ C A \ B C

15. A2, B2, C2, AB,


AC, BC, :
a) A= [-3, -1] [1, 3];
B=-3, -1 [1, 3];
C=-3, -1 1, 3.
16

) A=[2,5] [3,7];
B={2,5} [3,7];
C={2,5} {3,7};
) A={-3,3} {0,4};
B={-3,3} [0,4];
C=[-3,3] [0,4].
16. , :

a) S T S T ;
) S T S T .

17. ,
.
18. ,
N .
19. ,

.
20. ,

.
21.
A B ( f : A B ),
:
3
5

a) A 0,2,6 , B , , y x .
) A Z ,
) A N ,

B Z , y x2 .
B N , y x2 x .

22.
:
a) f(x)=1-x, g(x)=x2;

f g

g f

) f(x)=ex, g(x)=ln x;
0, x (,0]
0, x (,0]
, g ( x)
) f ( x)
;
2
x, x (0,)
x , x (0,)
17

) f x sin x, x , , g x arcsin x .
23. M 2,4,6,8 R =
. R.

.
24. A B
( f:AB),
:
a) ;
) - ;
) .
25. , (R+, ) (R, +)
. (R+ - R).

18

1.3.
1. a) ; ) ; ) ; ) .
2. a) A B ; ) A B ; ) A B ;
) A B ; ) A B ; ) A B .
1
1
3. a) B 0, ,1 ;
4
2

1
2
1
1 3
) D 0, , 1 .
4
4 4

) C 0 ( ,1] ;

4. ) (B)=,a,b,a,b;
) ((B))=, , a, b, a,b, ,a,
,b,,a,b,a,b,a,a,b,b,a,b,,a,b
,, a, a,b,, b, a,b,a, b, a,b, , a,b,
a,b.
5. a) 1,2 1,2, 1,2,3 ; ) .
6. 3y=1980-5x y=660-

5x
x=3k y=660-5k, 0
3

k132. , A =133.
7. a) A 7,2 ; ) A 0,1,2 ; ) A 1 ;
) A 1,2,3,4 ; ) A 1,2,3 ;
3

,2 .
) A , ,
2

8. A B 5,3,4 ; A B 4 ;

A \ B 5 ; B \ A 3 .

9. a) 2,4,8 ; ) 1,2,4 ; ) 8k | k Z ; ) 24k | k N .


10. a) 1,2,3,4 ; ) 3 ; ) 1,2,3,4,5,6,7 ; ) 1,2,3,4 ;
) 1,3 , 2,3 , 3,3 , 4,3 ; ) 3,1 , 3,2 , 3,3 , 3,4 .
12. a) n N | n 3k , k N , ; ) Z, 1,0,1 .
13.a) A 1,2,3,4 , B 3,4,5 ;
) C 1,2,3 , B 1,2,4,5 ;
19

) A 1,2,5 , B 2,4 ; C 1,2,5,6 ;


) A 1,2,3,4 , B 1,2,5 .
14. a) ; ) ; ) ; )
; ) ; ) .
A 3,1 1,3 ;
B 3,1 1,3 ;
15.a)
C 3,1,1,3 .
A 2 A A 3,1 1,3 3,1 1,3 (.
1.1).
B 2 B B 3,1 1,3 3,1 1,3 (.
1.2).
C 2 C C 3,1,1,3 3,1,1,3 (. 1.3).
A B 3,1 1,3 3,1 1,3 (. 1.4).
A C 3,1 1,3 3,1,1,3 (. 1.5).
B C 3,1 1,3 3,1,1,3 (. 1.6).
3

3 A

-3

3 B

-3

-3

-3

. 1.1. A2

. 1.2. B2

3 C

-3

3 A

-3

-3

-3

. 1.3. C2

. 1.4. AxB
20

3 B

-3

3 A

-3

-3

-3

. 1.6. BxC

. 1.5. AxC

) A 2,7 ; B 2 3,7 ; C 2,5,3,7 .


A 2 A A 2,7 2,7 .
B 2 B B 2 3,7 2 3,7 .
C 2 C C 2,5,3,7 2,5,3,7 .
A B 2,7 2 3,7 .
A C 2,7 2,5,3,7 .
B C 2 3,7 2,5,3,7 .
) A 3,3,0,4 ; B 3 0,4 ; C 3,4 .
A 2 A A 3,3,0,4 3,3,0,4 .
B 2 B B 3 0,4 3 0,4 .
C 2 C C 3,4 3,4 .
A B 3,3,0,4 3 0,4 .
A C 3,3,0,4 3,4.

B C 3 0,4 3,4 .
16. a) S T
, S, , T.
S T S T .
,

, S T
S, T.
21

, , S 1,2,3 , T 4,5 , C 1,2,5 . ,


, C S T , , , C S T .
) C S T . C S C T ,
S T S T .
C S T . ,
C S T . C S T , .. C S
C T .
, S T S T .
S T S T .
17. : E .
, -
; e1 ; E- e1 ;
- e2 ..
n E-(
e1 , e2 , e3 ,..., en )
en 1 .. ,

(
e1 , e2 , e3 ,..., en ,... ).
19. : :

A a1 , a 2 , a3 ,..., a n ,

B b1 , b2 , b3 ,..., bn ,... .

A B , A B
:
C a1 , a 2 , a3 ,..., a n , b1 , b2 , b3 ,..., bn ,... , ..

,
, .
20. :
,
.

,
,

:
A a1 , a2 , a3 ,... , B b1 , b2 , b3 ,... C c1 , c2 , c3 ,... .
D A B C
:
22

D a1 , b1 , c1 , a2 , b2 , c2 , a3 ,... ,

D .
21. a)

,
, , ;
)

,
, , ;
)

,
, , .
22. a) f g 1 x 2 , g f 1 x 2 ;
) f g x , x 0 ; g f x ;
) f g 0 , g f g ;

x , x , 2


) f g x , g f x, x ,
.
2 2

x , x 2 ,

4
,
2

6
,
2

6
,
4

8,2 , 8,4 , 8,6 .


23.

, , .
24. ) -
.
,
, ,
.
:
, ;
)

.
,
. ,
, .. -
.
23

25. (R+, ) (R, +)


a log a .
log ab log a log b .

24

2.
.
. .

2.1.
1.

y x1 x 2 x1 x3 x 4 ~ x1 x3 x1 x 4 | x 2 x3 x 4 ~ x 2

a) ;
) ;
)
;
) -
(NAND) - (NOR).
:
a) ,
, :
x3 x 4 3
x1 x 2 1
3 4
1 2
x3 8

x1 4 5

5 6

2 6 7

x1 8 9

x 4 10

x1 10 11

9 11 12

x 2 x3 13

13 14

x 4 ~ x 2 15

15 16

14 16 17 12 | 17 18

18 19

7 ~ 19 20

20 y

, 2.1.

25

x1
x2
x3
x4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
y

2.1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1

) ()


x1 1 x 2 2 ...x n n .
,
.
,
.
()

. x1 1 x 2 2 ... x n n .

. (),

.
1) ,
:

26

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0

, 1,
, xi
, xi 0
, , xi 1 .
x1 x 2 x3 x 4
: x1 x 2 x3 x 4
x1 x 2 x 3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x 3 x 4

x1 x 2 x 3 x 4

x1 x 2 x 3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

:
f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4
x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4
x1 x 2 x3 x 4

- .
:
f x1 , x2 , x3 , x4 (4-8,10,11,13) .
2) ,
:

, 0.

(), xi ,
0, , 1.
x1 x 2 x3 x 4
x1 x 2 x3 x 4
:
x1 x 2 x 3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4

:
f x1 , x2 , x3 , x4 ( x1 x 2 x3 x 4 ) ( x1 x 2 x3 x 4 )
x1 x 2
x1 x 2

(
x3 x 4 )( x1 x 2 x3 x 4 )
( x1 x 2 x3 x 4 ) (
x3 x 4 ) ( x1 x 2 x3 x 4 ) ( x1 x 2 x3 x 4 )

.
:
f x1 , x2 , x3 , x4 (0,1,2,3,4,9,12,14,15) .
27

)
:
x1x2

00

01

11

10

00

01

11

10

x3x4

.2.1
1950-
().
,
, .

, n- 2 p
2 q , p q n .
,
.

, .

. ,
( ).
xy x y x
. ,
. , ,

28

,
.

2 n ( n 1,2,3,... ).
,
:
f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x2 x4 x2 x3 x4 x1 x2 x3

,
:

f x1 , x2 , x3 , x4 ( x1 x2 ) ( x1 x2 x3 ) ( x2 x3 x4 ) x1 x2 x4

) ,
:
f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x2 x4 x2 x3 x4 x1 x2 x3 =
x1 x 2 x1 x 2 x 4 x 2 x 3 x 4 x1 x 2 x 3 x1 x 2 x1 x 2 x 4 x 2 x 3 x 4 x1 x 2 x 3

(. 2.2).

,
-:

f x1 , x2 , x3 , x4 ( x1 x2 ) ( x1 x2 x3 ) ( x2 x3 x4 ) x1 x2 x4

= ( x1 x2 ) ( x1 x2 x3 ) ( x2 x3 x4 ) x1 x2 x4

( x1 x2 ) ( x1 x2 x3 ) ( x2 x3 x4 ) x1 x2 x4

(. 2.3).

29

x1

x2

x3

x4

&

x1

&

x2

&

x4

&

x1 x2

&

&
&

&

214

x143

x3
&

x213

. 2.2
x1

x2

x3

x4

x1

x2

x1 x2

x1 x 2 x3

x3
1

x
324

x4
1

x1 x 2 4 x3

. 2.3

2. f ( x1 , x 2 , x 3 , x 4 ) :

f ( x1 , x 2 , x3 , x 4 ) x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4
x1 x 2 x 3 x 4 x1 x 2 x 3 x 4 x1 x 2 x 3 x 4

30

.
:
I.
xy x y x .
x1 x 2 x 3 x 4 x1 x 2 x 3 x 4 x1 x 3 x 4
x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3
x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x 2 x3 x 4

x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x 3 x 4 x1 x 3 x 4
x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3

II.
, .
, 3
.
III.
x xy x .
.
IV.
.

.

:
f ( x1 , x 2 , x3 , x 4 ) x1 x3 x 4 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 2 x3 x 4 x1 x3 x 4 x1 x 2 x3

V. .

( 2.2).
- ,

, .
i- j- ,
() .
, .

(), , .
31

2.2

()
x1 x 2 x3 xx
x1 x 2 x3 xx41 x 2 x 3 xx41 x 2 x3 xx41 x 2 x3 x 4
4 1 x 2 x3 x 4

x1 x 3 x 4

x 2 x3 x 4

x1 x 2 x 3

x 2 x3 x 4

x1 x3 x 4

x1 x 2 x3

VI.
:
f ( x1 , x 2 , x3 , x 4 ) x1 x3 x 4 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3
f ( x1 , x 2 , x3 , x 4 ) x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x1 x3 x 4

.
,
.


. -
--
3.
f x1 , x 2 , x3 , x 4 = (0,1,2,3,4,7,8,11,12,13,15)
--.
:

.
. (x
0, 1).
I.
,
.
(.2.4).
32

Nivelele

Echivalentul binar

0000
0001
0010
0100
1000
0011
1100
0111
1011
1101
1111

1
2
3
4

Echivalentul
zecimal
0
1
2
4
8
3
12
7
11
13
15

. 2.4
II. .
.
.(.2.5).
00000-0
0-00
-000
00-1
001-100
1-00

A
B

0-11
-011
110-111
1-11
11-1

.2.5

, ,
A,B,..
.
III. 2 (.2.6).
, ,
.
33

C
D
E

00---00
--11

.2.6
IV. .
,
( 2.3).
Ta 2.3

B
C
D
E

0
0
0
1
1
0

1
0
0
1
0
0


2
3
4
7
8
11 12
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

13
1
1
0
0
0

15
0
1
0
0
1

V. . ( ).
,
:
1) f x1 , x 2 , x3 , x 4 = A+C+D+E= x1 x 2 x3 x1 x 2 x3 x 4 x3 x 4

2) f x1 , x 2 , x3 , x 4 =B+C+D+E= x1 x 2 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x3 x 4
.
: .
4.
f x1 , x 2 , x3 = x1 x 2 x 2 x3
.
: :
x1 1

x3 4

1 x2 2

3 4 5

x2 3

2 5 6 .
34

(
2.4):
x1

x2

x3

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0

2
0
0
1
1
0
0
0
0


(. 2.7):

3
1
1
0
0
1
1
0
0

4
1
0
1
0
1
0
1
0

Ta 2.4
5 6
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

f x1 , x 2 , x3 = x1 x 2 x 2 x3

x1
t

x2

t
x3

t
.2.7

35

5. f x1 , x 2 , x3 , x 4 :
f x1 , x 2 , x3 , x 4 =(0,1,2,3,6,7).
a) -.
:
I. ()
:
4 - 0100
11 - 1011
5 - 0101
12 - 1100
8 - 1000
13 - 1101
9 - 1001
14 - 1110
10 - 1010
15 1111
II. ()
(. 2.8).

0
1
2
3

0100
1000
0101
1001
1010
1100
1011
1101
1110
1111

4
8
5
9
10
12
11
13
14
15

010-100
10010-0
1-00

. 2.8
III. (. 2.9, 2.10, 2.11).

-101
10-1
1-01
1011-10
11036

11-0
1-11
11-1
111-

.2.9. I-
A
B

-1010-1--0
1--1
1-1-

.2.10. II-
D

1---

.2.11. III-
IV. (. 2.5):
Ta 2.5

A
B
C
D

4
1
0
0
0


5
8
9
10 11 12 13 14
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

15
0
0
1
1

f x1 , x 2 , x3 , x 4 = A D= x2 x3 x1 - .
)
.
,
(. 2.12):
f x1 , x 2 , x3 , x 4 = x2 x3 x1
x1x2
x3x4
00

00

01

11

10

37

01

11

10

.2.12
6. :
a c a b b c a b b c
:
a c a b b c a b b c a c a c

a a a c c a c c

38

2.2
1. , ,
:
a) xy x y x y x y ;
) x y x y x y x y ;
) xy x y x y x y ;
) x z xy x y x z y ;
) xy y z z xz y z ;
) x y xz yz x y ;
) xy z x y z x y z z ;
) xz yz xz z ;
) x y yz x y z y.
2. :
a) xy x y x y ;
) xy x y x y ;
) xy x y x y
) x z xy x y ;
) x y yz x y z ;
) xy yz x y ;
) xz yz xz ;
) x y xz yz ;
) a c a d c c b c a ;

) b d d c a c d c a c b d ;

d d c d b b d b a ;
) d a d a b d d c c a d a .
)

3.
:
a) f ( x, y , z ) = x y xy yz ;
) f ( x, y, z ) = x y yz x y z ;
) f ( x, y , z ) = x z xy x y ;
) f ( x1 , x 2 , x3 , x 4 ) x1 x 2 x3 x 4 x1 x3 x 2 x 4 ;
39

) f x1 , x 2 , x3 , x 4 = x 2 x3 | x1 x 4 x1 x 4 x1 x 2 ~ x3 x 4 .
4. f x1 , x 2 , x3 , x 4 ( 2.6)
) ;
) ;
) ;
) -
-.
) .
Ta 2.6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

f x1 , x 2 , x3 , x 4

x x
x x
2

| x1 x 4 x1 x 4 x1 x 2 ~ x3 x 4


x x x x

x3 x4 x1 x3 x2 x4 ~ x3 x4 | x1 x2

1 2

x3 x4 x1 x3 x2 x4 ~ x3 x4 | x1 x2

1 2

x x

x x

x x


| x x x x

x3 x 4 x1 x 2 x3 ~ x3 x 2 | x1 x 4
3

1 3

~ x 2 x3

1 4

x x x x x x x x x x
x x x x x x | x x x x
3

3 4

2 4

1 3

~ x3 x 4

x 2 x1 x3 x3 x 4 | x1 x 2 x3 x 4 x1 x3

x x x x x x | x x x x
x x | x x x x x x ~ x x
3

1 2

~ x1 x3

5. ,

f x1 , x2 , x3 0,1,5,6,7

.
6. f x1 , x 2 , x3 , x 4 :
40

f x1 , x2 , x3 , x4 0 2,6,7,11,15

a) - ;
) ,
-- ;
7.

f x1 , x2 , x3 , x4 1,2,5,6,8,9,12,13,14

)
--;
)
;
) -
-:
) .

41

2.3.
1. a) ; ) ; ) ; ) ; ) ; )
; ) ; ) ; ) .
2. a) x x y ; ) y x y ; ) x x y ; ) x z y ; ) y ; ) y
; ) z ; ) x y ; ) cd a ; ) ad ; ) bda ; ) ad .
3. a) f x, y, z 2 7 , f x, y, z 0,1 ;
) f x, y, z 0,1,4,5 , f x, y, z 2,3,6,7 ;
) f x, y , z 2,3,4,6,7 , f x, y , z 0,1,5 ;
) f x1 , x 2 , x3 , x 4 0 2,4,6,10 15 ,
f x1 , x 2 , x3 , x 4 3,5,7,8,9 ;
) f x1 , x 2 , x3 , x 4 0,1,2,4,5,6,8,10,11,13 ,
f x1 , x 2 , x3 , x 4 3,7,9,12,14,15 .

4. 0)
f x1 , x 2 , x3 , x 4 0,1,2,4,5,6,8,10,11,13

f x1 , x2 , x3 , x4 3,7,9,12,14,15
. :

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x3 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x1 x4 x2 x4

.:

f x1, x2 , x3 , x4 x1 x3 x4 x1 x2 x3 x1 x2 x4

x1 x2 x3 x4

1)
f x1 , x2 , x3 , x4 3,4,5,8 14 ,

f x1 , x2 , x3 , x4 0,1,2,6,7,15

. : f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x2 x3 x1 x4 x2 x3 x4
.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x3 x4 x2 x3 x4
42

2) f x1 , x2 , x3 , x4 0 5,8,10,12,14,15
f x1 , x2 , x3 , x4 6,7,9,11,13
.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x4 x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x2 x3

.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x3 x1 x3 x4 x1 x2 x4

3)
f x1 , x2 , x3 , x4 0,2 5,8,12,13,15

f x1 , x2 , x3 , x4 1,6,7,9,10,11,14

.: f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x4 x2 x3 x1 x2 x4 x1 x2 x3
:

f x1 , x2 , x3 , x4 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x2 x3 x4 x1 x2 x3

4) f x1 , x2 , x3 , x4 0 4,6,9 12,15
f x1 , x2 , x3 , x4 5,7,8,13,14
.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x2 x3 x2 x3 x4 x1 x4 x1 x3 x4 x2 x4

.:

f x1, x2 , x3 , x4 x2 x3 x4 x1 x2 x4 x1 x2 x3 x4

x1 x2 x3 x4

5) f x1 , x2 , x3 , x4 0 6,8,9,11,14,15
f x1 , x2 , x3 , x4 7,10,12,13
.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x2 x3 x4 x1 x3 x4

. :

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4

6) f x1 , x2 , x3 , x4 0,2,4,5,6,10
f x1 , x2 , x3 , x4 1,3,7,8,9,11 15

.: f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x4 x1 x2 x3 x2 x3 x4
43

. :

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x3 x4 x1 x3 x1 x2 x4

7)
f x1 , x2 , x3 , x4 0,1,4,5,8,9,10,12,13,14

f x1 , x2 , x3 , x4 2,3,6,7,11,15

.: f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x1 x4
.: f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x4 x1 x3
8) f x1 , x2 , x3 , x4 0 4,6,10,11,13,14

f x1 , x2 , x3 , x4 5,7,8,9,12,15
.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x3 x4 x2 x3 x1 x4 x1 x2 x3 x4

.:

f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x3 x4 x1 x2 x4 x2 x3 x4 x1 x2 x3

9)
f x1 , x2 , x3 , x4 0 8,10,12,14

f x1 , x2 , x3 , x4 9,11,13,15

.: f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x4
.: f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x4
5. . : f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x2 x1 x3
.: f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x1 x2 x3
6.
a)

f x1 , x2 , x3 , x4 x2 x3 x1 x3 x1 x4 x1 x2 x3 x4

) f x1 , x2 , x3 , x4 x1 x2 x3 x1 x3 x4 x2 x3 x4 x1 x3 x4
7. .: f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x4 x1 x3 x1 x3 x4 x2 x3 x4

.: f x1 , x2 , x3 , x4 x3 x4 x1 x3 x1 x3 x4 x1 x2 x4
.:

f x1 , x 2 , x3 , x 4 x 3 x 4 x1 x 2 x 3 x1 x3 x 4
44

3.
. .
. . .
() . .
()
3.1.
1. G X , U (.3.1).
, U
X 1,6 X.
2

4
6

1
5

.3.1
: U X
X :
U 4 4,2 , 4,6 ;
U 1 1,1 , 1,2 , 1,3 , 1,6 ;
U 5 5,3 , 5,4 , 5,6 ;
U 2 2,1 , 2,3 , 2,5 ;
U 3 3,1 , 3,4 ;
U 6 6,3 , 6,4 , 6,5 , 6,6 .
2. , G,
n 2 ,
.
: , ,
, n , ..
x X,

d (x) 0,1,2,,n-1.

G (d=0)
45

, (d=n-1),
.
, , , n 2
, .
3. G=(X,Y)
G1=(X,U1). , G
, G1 .
: , G
G1 G,
G1
, G.
x,y X , x y. , Lx,y G1.
x y G1,
G. , G , , G
C,
x y. z , C.
, G1
[x,z] [y,z], Lx,y=[x,z,y].
, G1 .
4. ,
.

46

3.2

4
5
.3.2
.

:
,
,
. , ,
G , :
i ;
j , +,
(i,j), -,
(j,i).

G
, .

,
.
3.2
, ,
, .
5. H=(X,U) H1=(X1,U1), H2=(X2,U2)
. , Y= X1 X2, Y
H.
47

:
,
. , H ,
, A, Y,
. ,
. x y Y.
H1 H2 x y.
, y H1,
H2, . H.
,
. ,

,
. ,
,
X1, X2.
, ,
Y, x y, .. ,
A . , ,
,
, H.
6. D=(x,,y) , x y (x
y) G. , G
, x y (x y).
: k D,
, D=(x,,I,k,j,,q,k,p,,y). D
,
k ( k) k (
k), D1=(x,I,k,p,,y).
,
. ,
D1 ..,
.
7.
,

G ,
G
48

, G
.
: ,
G , ,
G
. ,
. ,
. ,
G . ,
, .
,
,
, .. x X , d(x)
.
8.
G , n , m f (
), :
n-m+f=2
: ,
,
,
.
G. m =
0, n = 1(.. G ) f = 1 ( ); ,
.
,
G, m 1 , G .

1) ,
, ,
2) G,
G ,
,
,

49

3) G,
,
,
.

( ).
9.
R X ,U , 3.3,
-.
4
2
8

7
5
9

5
6

3
6
3

. 3.3
:
-:

, ..
max f b min c A ,

b , A - , A X .
.
.

50

. ,
.

.
.
,
.
I. ,
, .. f(u) = 0 uU.
II. ()
() x1 () x9
:
a) x1 +;
) xi xk ,
xi , xk U ;
) - xk xi ,
xi , xk U f xi , xk 0 .
III. ,
:
1 =min(c(u) f(u)), uU +, (U + - ,
).
2 min f u , uU -, (U - - ,
).

1,

U
min 1 , 2 ,

IV. 0 ,
:
f u , u l

f1 u f u , u U
f u , u U

l - .
51

f1 u

V. II .

,
, ,
,
.

():
1=min(8,6,3,4,9)=3
l1={1,2,5,6,7,9}
2=min(8-3,6-3,5,9-3)=3
l2={1,2,5,7,9}
3=min(8-6,5,4,5,9-6)=2
l3={1,2,4,8,7,9}
4=min(6,5-3,9-8)=1
l4={1,5,7,9}
5=min(9,6,4-3,3,4-2,6)=1
l5={1,3,6,7,4,8,9}
6=min(6-1,5-4,3-1,4-3,6-1)=1
l6={1,5,7,4,8,9}
7=min(6-2,6,5-2,2,2,6-2)=2
l7={1,5,2,4,7,8,9}
() .

A={7,8,9}( ).
A 6,7 , 5,7 , 4,8 - .
c A 4 5 4 13 - .
-
f max 9 c A 13 (. 3.4).

52

+1,+1,+1,-5,

8 (3+3+2)

-5

5 (2+2

+1

+3

3 (3)

6 (1+1+2

4 (3+1)

+5,+3,

6 (3+3)-2

+6,+5,+8,
+5,+6,+5,-4,

5 (3+1+1)
9 (3+3+2+1)

+2,+2,+1,+1,+1

6 (1

5 (2-2

9 (1

6 (1+1+2

3 (1+1-2
+1

+7,+7,+7,+7,
+8,+8,+8

+2

+1

+2,+7,+7,+2,

4 (2+1+1)

+4,+4,+4,-7,

. 3.4
10. R X ,U ,
3.5,
-.
1
2

4
2

b
1
1

2
3

. 3.5
:
I. ,
, .. f(u) = 0 uU.
53

II. () ,

:
1=min(2,4,2)=2
l1={a,1,2,b}
2=min(1,2)=1
l2={a,3,b}
3=min(3,1,2-1)=1
l3={a,2,3,b}
4=min(3-1,2,3)=2
l4={a,2,1,b}
() .
III. :
A={1,2,3,b}.
IV.
:
A a,1 , a,2 , a,3
c A 2 3 1 6
f max b c A 6 (. 3.6)
+a, -2,

3 (2

1
2 (2)

4 (2-2
2

3 (1+2)
+

+1,+a,+a

2 (2)

+2,+3,+3,+1

1 (1)
1 (1)
2 (1+1)
3

+a, +2,

. 3.6
11. , 3.7,
x1 x7

.

54

X2
5 5
X1

X4

5
X6

8
4

6
3
X3

X5

5
X7

.3.7

() -
.
, , , ,

.
I. x1 H 0 0 .
II.
H j . (
x1 x j ).
III. H j H i xi , x j
xi , x j .
3 :
a) H j H i Lij , Lij - xi , x j ;
) H j H i Lij ;
) H j H i Lij .
)
xi x j :
H j Lij H i .
III- ,
xi , x j , ).
H i
xi .
55

IV. ,
.
,
x j xi ,
H j H i Lij .
, .
:
I. H 0 0 ;
II. H j ;
III. , x1
:
H2-H1>L12
-0>5
H2=H1+L12=0+5=5
H4-H1>L14
-0>5
H4=H1+L14=0+5=5
H6-H1>L16
-0>8
H6=H1+L16=0+8=8
H5-H1>L15
-0>6
H5=H1+L15=0+6=6
H3-H1>L13
-0>3
H3=H1+L13=0+3=3
(. 3.8)
, x2
:
H4-H2<L24
5-5<1 x4 .
H5-H2<L25
6-5<4 x5 .
, x3
:
H5-H3>L35
6-3>2 H5=H3+L35=3+2=5
, x4
:
H5-H4<L45
5-5<3 x5
.
H6-H4<L46
8-5<5 x6
.
, x5
:

56

H6-H5<L56
8-5<4 x6
.
H7-H5>L57
-5>6 H7=H5+L57=5+6=11
, x6
:
x7
H7-H6<L67
11-8<5

.
5

X2
5 5

X1

X4

X6

6
3
X3

X5

11

X7

65

.3.8

(.3.9):
I
II1
III2
IV3
V4
VI5

1
0

6
5

11

VII6
0 5

3 5 5 8 11
.3.9

lmin 1 7 11 -
x1 x7 .
IV. :
57

H 7 H 5 L57 , 11-5 = 6
H 5 H 3 L35 , 5-3 = 2
H 3 H1 L13 , 3-0 = 3

, 11:
1

12. ,
3.7 x1 x7 .
:
I. H 0 0 ;
II. H j ;
III. , x1
:
H2-H1<L12
- -0 < 5 H2=H1+L12=0+5=5
H4-H1<L14
--0<5
H4=H1+L14=0+5=5
H6-H1<L16
--0<8
H6=H1+L16=0+8=8
H5-H1<L15
--0<6
H5=H1+L15=0+6=6
H3-H1<L13
--0<3
H3=H1+L13=0+3=3
, x2
:
H4-H2<L24
5-5<1
H4=H2+L24=5+1=6

H5-H2<L25
6-5<4
H5=H2+L25=5+4=9
, x3 :
H5-H3>L35
9-3>2 x5
.
, x4
:
H5-H4=L45
9-6=3 x5
.
H6-H4<L46
8-6<5
H6=H4+L46=6+5=11
, x5
:
H6-H5<L56
11-9<4
H6=H5+L56=9+4=13
H7=H5+L57=9+6=15
H7-H5<L57
--9<6
58

, x6
:

H7-H6<L67
15-13<5 H7=H6+L67=13+5=18


(.3.10):

1
0

II1
III2
IV3
V4
VI5
VII6

2
-
5

3
-
3

4
-
5
6

5
-
6
9

6
-
8

7
-
-
-
-
-
15
18

11
13

.3.10
l max 1 7 18 - .

IV. :
H7
H6
H5
H5

H6
H5
H4
H2

L67 ,
L56 ,
L45 ,
L25 ,

18-13 = 5
13-9 = 4
9-6 = 3
9-5 = 4
H 4 H 2 L24 , 6-5 = 1
H 2 H 1 L12 , 5-0 = 5
, 18:
1

13. , 3.7,
x1 x7
-.
59


, .
I.
G=(X,U) :
a) mij = Lij, (xi, xj) Lij;
) mij = , (xi, xj), (

xi x j );
) mij = 0, i = j.
3.7
3.11.
0
II. Vi :
a) Vi 0 Lin , (xi, xn), xn
, , Lin
;
0
) Vi , (xi, xn);
) Vi 0 0 , i =n.
0
Vi

3.11.
Vi k
III.
:
Vi k min Lij V jk 1 , i 1,2,..., n 1, j 1,2,..., n; i j
Vnk 0 .

V k V k 1 - STOP.
i Vi k
xi xn .
IV. xi xn ,
:
60

V k Lij V k 1

Lij V k V k 1


Vi k :

V 11 min L12 V20 , L13 V30 , L14 V40 , L15 V50 , L16 V60 , L17 V70
min 5 ,3 ,5 ,6 6,8 5, 0 12

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

min L21 V10 , L23 V30 , L24 V40 , L25 V50 , L26 V60 , L27 V70

min , ,1 ,4 6, 5, 0 10

min L31 V10 , L32 V20 , L34 V40 , L35 V50 , L36 V60 , L37 V70

min , , ,2 6, 5, 0 8

min L41 V10 , L42 V20 , L43 V30 , L45 V50 , L46 V60 , L47 V70

min , , ,3 6,5 5, 0 9

min L51 V10 , L52 V20 , L53 V30 , L54 V40 , L56 V60 , L57 V70

min , , , ,4 5,6 0 6

min L61 V10 , L62 V20 , L63 V30 , L64 V40 , L65 V50 , L67 V70

min , , , , 6,5 0 5

V min L12 V21 , L13 V31 , L14 V41 , L15 V51 , L16 V61 , L17 V71
2
1

2
2

2
3

2
4

min 5 10,3 8,5 9,6 6,8 5, 0 11

min L21 V11 , L23 V31 , L24 V41 , L25 V51 , L26 V61 , L27 V71

min 12, 8,1 9,4 6, 5, 0 10

min L31 V11 , L32 V21 , L34 V41 , L35 V51 , L36 V61 , L37 V71

min 12, 10, 9,2 6, 5, 0 8

min L41 V11 , L42 V21 , L43 V31 , L45 V51 , L46 V61 , L47 V71
min 12, 10, 8,3 6,5 5, 0 9

2
5

2
6

min L51 V11 , L52 V21 , L53 V31 , L54 V41 , L56 V61 , L57 V71

min 12, 10, 8, 9,4 5,6 0 6

min L61 V11 , L62 V21 , L63 V31 , L64 V41 , L65 V51 , L67 V71

min 12, 10, 8, 9, 6,5 0 5

61

V 13 min L12 V22 , L13 V32 , L14 V42 , L15 V52 , L16 V62 , L17 V72
min 5 10,3 8,5 9,6 6,8 5, 0 11

3
2

min L21 V12 , L23 V32 , L24 V42 , L25 V52 , L26 V62 , L27 V72

min 11, 8,1 9,4 6, 5, 0 10

V min L31 V12 , L32 V22 , L34 V42 , L35 V52 , L36 V63 , L37 V73
3
3

3
4

3
5

3
6

min 11, 10, 9,2 6, 5, 0 8

min L41 V12 , L42 V22 , L43 V32 , L45 V52 , L46 V63 , L47 V73

min 11, 10, 8,3 6,5 5, 0 9

min L51 V12 , L52 V22 , L53 V32 , L54 V42 , L56 V63 , L57 V73

min 11, 10, 8, 9,4 5,6 0 6

min L61 V12 , L62 V22 , L63 V32 , L64 V42 , L65 V53 , L67 V73

min 11, 10, 8, 9, 6,5 0 5

, Vi Vi - STOP.
3.11:
3

1
2
3
4
5
6
7

1
0

2
5
0

3
3

4
5
1

6
8

V 1i 12

10

V i2 11

10

V i3

10

V i0

11

5
6
4
2
3
0

0

6 5

. 3.11

62

6
5
0
0

lmin 1 7 11 -
x1 x7 .
:
L13 V1 V3

L35 V3 V5 L57 V5 V7

3 = 11 - 8
2=86
6=60
, 11:
1

14. , 3.7,
x1 x7
-.
:
I.
G=(X,U) :
a) mij = Lij, (xi, xj) Lij;
) mij , (xi, xj);
) mij = 0, i = j.
3.7
3.12.
II. Vi 0 :
0
a) Vi Lin , (xi, xn), xn
, , Lin
;
) Vi 0 , (xi, xn);
0
) Vi 0 , i =n.
Vi 0
3.12.
Vi k
III.
:
Vi k max Lij V jk 1 , i 1,2,..., n 1, j 1,2,..., n; i j
.
63

Vnk 0 .

V k V k 1 - STOP.
i Vi k
xi xn .
Vi k 3.12.
IV. xi
:
V k Lij V k 1

1
2

Lij V k V k 1 .

V 1i 13

10

10

V i2 15

13

11

12

V i3

18

13

11

12

V i4

18

13

11

12

7
-

6
8


5
4

V i0

. 3.12

64

xn ,

lmax 1 7 18 -
x1 x7 .

L12 V1 V2

L24 V2 V4

L25 V2 V5

L45 V4 V5

5 = 18 - 13

1 = 13 12

L56 V5 V6

L67 V6 V7

4=95

5=50

4 = 13 9

3 = 12 9

, 18:
1
1

15. ( )

G X ,U , 3.13.
x2

x3
x4

x1
x6

x5

. 3.13
:
, ,
. ,
, .
: G X ,U -
n.

65

, ,
n
n n 1
p xi
.

2
i 1
G X ,U

. :
I.
Ann aij (. 3.14):
x1
x2
x3
x4
x5
x6

x1
0
1
0
0
0
0

x2
0
0
0
0
0
0

x3
1
1
0
0
0
1

x4
1
0
1
0
0
0

x5
0
0
1
1
0
1

x6
1
1
0
0
0
0

. 3.14
II. Dnn d ij ,
xi xj
,
1
(. 3.15)
0,
i d - :

d ij

a) i-
a ip , a ir ,..., aiv 1,
i-

p, r ,..., v
i d , 1,
d i , d i ,..., d i ;
) , ,...,
i d ,
, 1, i d - ;
) ) )
(. 3.15).

66

x1
x2
x3
x4
x5
x6

x1
0
1
0
0
0
0

x2
0
0
0
0
0
0

x3
1
1
0
0
0
1

x4
1
1
1
0
0
1

x5
1
1
1
1
0
1

x6
1
1
0
0
0
0

P(xi)
4
5
2
1
0
3

.3.15
III. xi
,
xi .
p xi .
x i
.
p xi :

P x 4 5 2 1 0 3 15 .
IV. P x
i

n n 1
(n
2
). , :
n n 1 6 6 1

15 = p xi .
2
2
V.
.

:
i

x2

x1

x6

x4

x3

x5

16. ,
.
:

67

'

'

'

x1 , x 2 ,..., x N ,
,
:
x1' , x 2' , x 2' , x3' ,..., x N' 1 , x N' .
,

,

'
'
'
xi , x j j i . , x j

x i' D ' d ij 1 ,
'
x j
x i' ,
'
'
xi , x j , .
'

17. , 3.16,
.
2
1

3
4
6
5

.3.16
:

. ,

( ),
( ):
I. L
(.3.17):
68

1
0
0
0
0
0
61

2
12
0
32
42
0
0

3
13
0
0
43
53
0

4
0
24
34
0
54
0

5
15
0
0
0
0
0

6
0
26
0
46
0
0

1
2
3
4
5
6

.3.17
II. Din matricea L obinem matricea L* , dac vom suprima
din fiecare csu vrful iniial ce aparine arcului nscris n ea
(fig.3.18):
L*

1
0
0
0
0
0
1

2
2
0
2
2
0
0

3
3
0
0
3
3
0

4
0
4
4
0
4
0

5
5
0
0
0
0
0

6
0
6
0
6
0
0

1
2
3
4
5
6

.3.18
III. Facem produsul latin (l.) dintre matricea L i L* i
obinem matricea L2 , ale crei elemente se obin dup regulile
folosite la nmulirea matricelor, la care se mai adaug:
1) elementele matricei produs sunt 0 dac cel puin o csu
corespunztoare conine 0 sau dac nu se poate face o secven de
litere distincte;
2) se vor trece n rest toate secvenele distincte care apar cnd
se efectueaz produsul;
L2 L l. L* (. 3.19)
1
0
261
0

2
132
0
342

3
153
243
0

4
124,134,154
0
324
69

5
0
0
0

6
126
246
326,346

1
2
3

461
0
0

432
532,542
612

0
543
613

0
534
0

0
0
615

426
546
0

4
5
6

.3.19
L2
2.
IV. L3 L2 l. L* (. 3.20)

1
0
2461
3261
3461
4261
5461
0

2
1532
1342
1542
0
0

3
1243
1543

4
1324
1534

5
0

6
1326,1246
1346,1546

2613
0

0
0

2615
0

4612
5432
5342

4613
0

0
5324

4615
0

6132

6153

6124
6134
6154

0
3426
3246
4326
5326
5426
5346
0

1
2
3
4
5
6

.3.20
L3
3.
IV. L4 L3 l. L* (. 3.21)
1
0

2
15432
15342

3
0

4
15324

5
0

0
34612

26134
26154
0

24615

34261

24613
26153
0

6
15326,13426
15426,13246
15346
0

32615

70

1
2
3

32461
43261
53261
54261
53461
0

46132
54612
61532
61342
61542

42613
46153
54613

34615
42615

61243
61543

61324
61534

54326
53426
53246
0

5
6

.3.21
L4
4.
IV. L5 L4 l. L* (. 3.22)
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
154326
153426
153246
0

261534

261543
246153
0

326154

461532

426153

342615
324615
432615

543261
534261
532461
0

534612
546132

542613

615432
615342

615324

1
2

.3.22
L
5
.
18. a b ,
a, b M 1,2,3 .
5

71

: (. 3.23).

3
. 3.23
19. M= 1,2,3
R= . R.
R. .
: R (1,2); (1,3); ( 2,3) , (.3.24).
:
1. antireflexiv, deoarece nu exist a M , pentru care ar avea
loc aRa , de exemplu 1 nu este mai mic dect 1;
2. nu este simetric, deoarece nu exist pereci a, b M 2 ,
pentru care ar avea loc: din aRb bRa , de exemplu din 1R2 nu
rezult 2R1;
3. tranzitiv, deoarece din aRb i bRc aRc, de exemplu din
1R2 i 2R3 1R3.
1

3
. 3.24

72

3.2.
1. Fie graful G X , U din figura 3.25. S se gseasc
relaiile care definesc aplicaia multivoc U a mulimii X 1,7 n
mulimea X.
2
5
7

6
4

.3.25
2. S se arate c un graf neorientat cu n vrfuri i cel puin n
muchii conine cel puin un ciclu.
3. S se cerceteze dac exist un graf neorientat cu 10 vrfuri
pentru care irul gradelor vrfurilor sale este respectv:
1,1,1,3,3,3,4,6,7,9.
4. Fiind dat matricea de adiacen a unui graf orientat, cum
putem deduce:
a) care sunt gradele vrfurilor;
b) dac exist vrfuri izolate;
c) dac graful este complet.
5. S se arate c dac graful orientat G cu mulimea de vrfuri
X are m arce, au loc egalitile:

d x d x m

xX

xX

6. Folosind procedeul de marcaj, s se verifice c graful din figura


3.26 este tare conex, iar graful din figura 3.27 nu este tare conex.
73

. 3.26

. 3.27

7. Folosind algoritmul Bellman-Calaba, s se determine


drumul de valoare minim ntre vrfurile 1 i 8 ale grafului dat n
figura 3.28.
1
1

2
2

2
8
2

5
3

.3.28
8. Desenai un graf cu ase vrfuri, care corespunde relaiei:
a) reflexive;
b) antireflexive.
9. Pe mulimea M= 2,3,4,7 se definete relaia R=mai
mare. Scriei elementele mulimii R. Stabilii proprietile relaiei
R. Desenai graful.
10. Fie M mulimea copiilor unor prini: {Iurie, Victor, Diana}.
Pe mulimea M se definete relaia R= este frate. Scriei elementele
mulimii R. Stabilii proprietile relaiei R. Desenai graful.
74

11. Pentru graful reprezentat n figura 3.29 se cere s se determine


drumul de valoare minim ntre vrfurile 0 i 9, folosind:
a) algoritmul Belman-Calaba;
b) algoritmul Ford.
1
4

1
8

2
4

.3.29
12. Folosind algoritmul Bellman-Calaba, s se determine
drumul de valoare minim ntre vrfurile 1 i 8 ale grafului dat n
figura 3.30.
11
8
5

2
1

3
1

10

2
8
4

6
3
2

1
10

4
8

2
12

.3.30
13. Folosind algoritmul Ford, s se determine drumul de
valoare minim ntre vrfurile 1 i 7 ale grafului reprezentat n
figura 3.31.

75

1
1

2
2

6
6

3
3

.3.31
14. Reeaua din figura 3.32 reprezint un sistem de comunicare a
datelor cu privire la informaiile asupra necesarului de materiale dintr-o
ntreprindere industrial. S se determine ruta optim care stabilete
timpul optim de transmitere a informaiei, dintre vrfurile 0 i 7.
3

1
1

6
7

1
2

3
2

7
2

4
3

5
3

.3.32
15. O reea telefonic ce se construiete ntre localitile 0 i 7
trebuie s treac prin unele din localitile 1, 2, ..., 6, localiti n
care se instaleaz o reea telefonic intern, cu posibiliti de a se
extinde i pentru alte localiti. Costurile instalaiilor ntre
localiti, inclusiv instalaia punctelor de racordare, sunt trecute n
graful din figura 3.33, pe arcele (i,j) corespunztoare.
Se cere s se determine schema instalaiei reelei telefonice
care trece printr-un numr ct mai mare de localiti, iar costul
instalaiei s fie minim.

76

13

1
2

1
0

6
4

14

11

5 4

15

.3.33
16. Fie graful din figura 3.34. S se determine drumul de
valoare minim ntre vrfurile 1 i 8, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba.
2

2
2

1
6

6
5

6
4

2
8

4
7

.3.34
17. Pentru graful G dat n figura 3.35 s se determine drumul
de valoare minim ntre vrfurile 0 i 5, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba.

77

3
0

.3.35
18. S se determine drumul de valoare minim ntre vrfurile
1 i 9 ale grafului dat n figura 3.36, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba.
2

1
1

3
2

5
3

9
4

.3.36
19. Dintr-o hart a unui jude, ntreprinderea judeean de
drumuri i poduri i-a extras o configuraie cuprinznd 9 localiti:
0, 1,..., 8 (fig. 3.37) i oselele intermediare dintre aceste localiti.
n vederea construirii unei osele asfaltate dintre localitile 0
i 8 s-a fcut un studiu (lund n consideraie distana dintre
localiti, numrul podurilor ce vor trebui s se construiasc,
cheltuielile de organizare cu materiale de construcii etc.), n urma
cruia s-a stabilit un pre informativ mediu (n aceleai uniti
bneti) pentru fiecare osea intermediar, pre ce este trecut n
graful dat pe fiecare arc (i,j).
78

Se cere s se ntocmeasc un proiect pentru asfaltarea unei


osele ntre localitile 0 i 8, astfel nct cheltuielile necesare s fie
minime i, n plus, dac este posibil, oseaua s treac prin centrul
industrial aflat n localitatea 5, n cazul cnd ar exista mai multe
rute pentru care costul total este acelai, n funcie de dezvoltarea
n continuare a acestui jude, exist vreo rut pentru care se
manifest un interes mai mare?
11
1

7
5

4
2

14

.3.37
20. S presupunem c din localitatea 0, este solicitat de urgen
un produs de ctre o secie a unei ntreprinderi din localitatea 6.
Presupunnd c pentru transportul produsului se poate folosi
sistemul de linii ferate din figura 3.38, unde a fost indicat pentru
fiecare poriune de cale ferat timpul necesar de deplasare de la o
localitate la alta, s se determine ruta care trebuie s se aleag ntre
cele dou localiti, astfel nct timpul necesar deplasrii ntre
localitile menionate s fie minim.
5

2
1
0

3
2

4
5
3

.3.38
79

6
2

21. Fie graful din figura 3.39. S se determine drumul de


valoare minim ntre vrfurile 0 i 12, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba.
7

1
1

2
0

10

2
2

11

3
5

8
2

5
2

2
8

10

12
9

4
10

.3.39
22. Folosind algoritmul lui Ford, s se determine drumul de
valoare maxim ntre vrfurile 1 i 7 ale grafului dat n figura 3.40.

5
1

6
3

6
6

4
3

.3.40
23. S se determine drumul de valoare maxim ntre vrfurile
0 i 6 ale grafului din figura 3.41, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba.

80

1
6
6

6
5

2
2
3

5
2
3

.3.41
24. Pentru graful reprezentat n figura 3.42 se cere s se determine
drumul de valoare maxim ntre vrfurile 0 i 8, folosind:
a) algoritmul Ford;
b) algoritmul Bellman-Calaba .
1

3
1

2
8

1
7

3
2

4
1

1
6
3

.3.42
25. , 3.43,
,
7.
,
( ,
),
. , ,
, 0

81

, ,
.
Graful din figura 3.43 reprezint o reea de transport a
materiei prime pentru o uzin de aluminiu ce se gsete n punctul
7. Beneficiul maxim calculat, obinut n urma alegerii unei linii
oarecare de transport (n funcie de numrul staiilor de ncrcare
existente pe fiecare linie, sau de procentul de steril care difer de la
o staie la alta etc.), este trecut pe fiecare arc al grafului.
tiind c mijloacele de transport folosite pentru transportul
materiei prime sunt garate n punctul 0, se cere s se determine
rutele pentru care beneficiul obinut este maxim.
13

1
2

1
3

6
4

14

11

5 4

15

8
6

.3.43
26. Un juctor de tenis, care particip la ctigarea titlului de
cel mai bun juctor de tenis al anului trebuie s participe la un
numr de turnee de tenis de diferite categorii cotate fiecare cu cte
un numr diferit de puncte. Posibilitatea de a participa dup un
turneu din localitatea k la un alt turneu din localitatea j este
indicat prin graful din4figura 3.44; un turneu ctigat n localitatea
1 un numr de puncte
3 indicat printr-un
j adaug la punctajul general
5
numr ataat vrfului j. Se cere s se afle numrul i ordinea
turneelor care trebuie s fie ctigate de juctor, pentru a obine un
punctaj general maxim;
5 participarea
6 la turneul organizat n
localitatea 8 este0obligatorie.
2
6
6
8
2
1
4

82

5
3
1
7

. 3.44

27. Folosind algoritmul Ford-Fulkerson s se determine


valoarea fluxului maxim care traverseaz reeaua de transport dat
n figura 3.45.
5

1
10

7
3

8
3

5
8
6

4
5

.3.45
28. n portul 0 se gsesc 35 de vapoare ce trebuie s se deplaseze n
portul 9. Deplasarea celor 35 de vapoare dintr-un port n altul se face n
etape, astfel nct n prima etap trebuie s ajung ct mai multe dintre ele
n portul 9; n drumul lor, vapoarele trebuie s mai fac cte o escal n
alte porturi intermediare 2,3,,8 (fig. 3.46). Condiiile de primire,
aprovizionare etc. fac s existe o limitare a rutelor folosite; capacitile
existente sunt trecute pe arcele reelei.
S se determine un plan optim de transport, astfel nct, n
aceast etap s poat pleca ct mai multe vapoare spre portul 9.

83

3
5

12

4
3

13
3
7

2
4

5
3

4
20

10

12
8

10

.3.46
29. Folosind algoritmul Ford-Fulkerson s se determine
valoarea fluxului maxim care traverseaz reeaua de transport dat
n figura 3.47.
5

1
3

8
0

4
1

1
5

15
2
3

.3.47
30. Folosind algoritmul Ford-Fulkerson s se determine
valoarea fluxului maxim care traverseaz reeaua de transport dat
n figura 3.48.

84

13
5

.3.48
31. ntre 11 puncte ale unei ferme agricole, exist o reea de
canale reprezentat n figura 3.49, unde pe fiecare arc este trecut
debitul maxim ce poate strbate canalul corespunztor.
tiind c apa pornete din punctul 0 i n punctul 10 exist un
lot care are cea mai mare nevoie de ap, se cere s determine
modul n care trebuie folosit reeaua de canale, astfel nct, n
punctul 10 s ajung un debit maxim de ap.
10

1
9

14
0

18

14

2
3

20
3

1
6

16
7

10
8

8
5

10
10

14

8
5

6
9

10
10

.3.49
32. Fie 5 produse Pi i 1,5 , care vor trebui prelucrate
corespunztor unei relaii de ordine stabilite datorit necesitilor
produciei. Relaiile de ordine snt urmtoarele:
- produsul P2 precede produsele P1 , P4 i P5 ;
- produsul P3 precede produsele P2 , P4 ;
- produsul P4 precede produsele P1 , P5 ;
- produsul P5 precede produsul P1 ;
85

Se cere s se cerceteze dac e posibil prelucrarea produselor innd


cont de relaiile de ordine stabilite; dac acest lucru este posibil, se cere s
se determine succesiunea n care se poate face prelucrarea.
33. Pentru graful reprezentat n figura 3.50 s se determine
drumurile hamiltoniene.
4

.3.50
34. Prelucrarea unui produs oarecare impune s treac prin 6
secii folosind benzile de transport existente ntre aceste secii
benzi ce sunt reprezentate prin arcele grafului din figura 3.51.
Presupunnd c nu exist o ordine preferenial n prelucrarea
produsului n cele 6 secii, s se cerceteze dac sistemul de benzi
existente poate asigura transportul produsului prin cele 6 secii
existente; dac acest lucru nu se poate realiza, care este numrul
minim de benzi ce vor trebui construite, astfel nct problema
transportului n cele 6 secii s fie posibil.
2

.3.51
86

35. Pentru graful reprezentat n figura 3.52, s se arate c nu


exist un drum hamiltonian; s se gseasc un numr minim de
arce ce vor trebui adugate, astfel nct, s existe n graful dat un
drum hamiltonian.
2

.3.52
36. Fie graful reprezentat n figura 3.53. Folosind nmulirea
latin, s se determine circuitele hamiltoniene ale grafului dat.
3

.3.53
37. Folosind nmulirea latin, s se determine drumul
hamiltonian pentru graful reprezentat n figura 3.54.

87

.3.54
38. S se determine drumul hamiltonian n graful G X , U ,
X x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x 6

U x1 , x 2 , x1 , x3 , x 2 , x 4 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x 4 , x6 , x5 , x1 ,
x6 , x3 , x6 , x5
39. S se determine drumurile hamiltoniene n
G X , U , X x1 , x 2 , x 3 , x 4

graful

U x1 , x 2 , x 2 , x 4 , x 2 , x3 , x3 , x 2 , x3 , x1 , x3 , x 4 , x 4 , x1 , x 4 , x3
40. S se determine drumul hamiltonian n graful G X , U ,
X x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x 6

U x1 , x 2 , x1 , x5 , x 2 , x3 , x 2 , x5 , x3 , x 4 , x5 , x3 , x5 , x6 , x6 , x3 , x6 , x 4
41. S se determine drumurile hamiltoniene pentru graful
reprezentat n figura 3.55.

88

5
2

7
4

8
6

. 3.55

89

3.3.
1. Avem
U 1 1,1 , 1,2 , 1,3 , 1,4 , 1,5 , 1,6 , 1,7 ;
U 5 5,5 , 5,7 ;
U 2 2,2 , 2,5 , 2,7 ;
U 3 3,5 , 3,6 , 3,7 ;
U 6 6,6 , 6,7 ;
U 7 7,7 .
U 4 4,4 , 4,6 , 4,7 ;
2. Numrul maxim de muchii existente ntr-un graf cu n vrfuri
i fr cicluri este n -1. Dac graful are cel puin n muchii,
proprietatea de a fi fr cicluri dispare.
3. Dac rspunsul ar fi afirmativ, atunci vrful 10 este adiacent
cu toate celelalte, deci i cu 7. Din cauz c vrfurile 1,2 i 3 au
gradul 1, rezult c vrful 9 mai poate fi adiacent cu 10-3-1 = 6
vrfuri, absurd, pentru c d 9 7 .
4. a) Suma elementelor de pe linia i reprezint gradul exterior
al lui xi iar suma elementelor de pe coloana i reprezint gradul
interior al lui x i .
b) Un vrf x i este izolat dac i numai dac linia i i
coloana i a matricii de adiacen au toate elementele nule.
c) Pentru orice pereche i, j cu i j mcar unul din
elementele a i, j , a j , i este egal cu 1.
5. Fiecare arc x, y este numrat o dat i numai o dat n

d x i o dat i numai o dat n d y .


7. Se gsesc drumurile: (1,2,7,8), (1,3,6,7,8), (1,3,8) i (1,8) a
cror valoare este 9.
10. (fig.3.56).
R ( Iurie, Victor ), ( Iurie, Diana), (Victor , Iurie), Victor , Diana
,
Relaia dat este:
1. antireflexiv, deoarece nu exist a M , pentru care ar avea
loc aRa , de exemplu Iurie nu este frate lui Iurie;
2. nu este simetric, deoarece nu a, b M 2 din aRb nu
rezult bRa , de exemplu din Iurie R Diana nu rezult Diana R Iurie;
90

3. nu este tranzitiv, deoarece din aRb i bRc nu rezult aRc


a, b i b, c din R, de exemplu din Iurie R Victor i
VictorRIurie nu rezult IurieRIurie.

. 3.56
11. Valoarea minim 10, este atins pe drumul: (0,1,3,6,7,9).
12. Drumurile corespunztoare valorii minime 17, sunt:
(1,2,3,4,5,6,8), (1,2,5,6,8), (1,3,4,5,6,8).
13. Se gsesc drumurile: (1,4,5,7), (1,3,5,7), (1,2,3,5,7),
(1,4,6,5,7), a cror valoare este 9.
14. Ruta optim care stabilete timpul optim de transmitere a
informaiei, dintre vrfurile 0 i 7, este dat de drumul de valoare
minim ntre vrfurile 0 i 7 ale grafului ce reprezint sistemul de
comunicare a datelor informaiilor. Drumurile de valoare minim 8
care dau rutele optime, sunt (0,2,5,3,7) i (0,2,3,7).
15. Determinarea schemei instalaiei reelei telefonice de cost
minim se reduce la determinarea drumului de valoare minim ntre
vrfurile 0 i 7 din graful dat. Drumurile de valoare minim 17
sunt: (0,1,2,4,5,6,7), (0,2,4,5,6,7), (0,1,2,4,5,7), (0,2,4,5,7),
(0,1,2,4,7), (0,2,4,7). Dintre toate aceste drumuri de aceeai
valoare, drumul (0,1,2,4,5,6,7) determin schema instalaiei reelei
telefonice care trece prin numrul cel mai mare de localiti.
16. Drumurile corespunztoare valorii minime 9, sunt:
(1,2,4,6,8), (1,2,3,5,6,8).
17. Drumul corespunztor valorii minime 10: (0,1,3,2,4,5).
18. Drumul corespunztor valorii minime 7: (1,5,7,9).
19. Gsirea traseului de cost total minim se reduce la
determinarea drumului de valoare minim ntre vrfurile 0 i 8 din
graful dat. Drumurile corespunztoare valorii minime 19, sunt:
91

A = (0,1,5,6,7,8), B = (0,1,6,7,8), C = (0,1,5,7,8).


Din punct de vedere economic, existena soluiei multiple (A
i C) ofer posibilitatea alegerii, dup nevoie, a unuia sau a
celuilalt drum; n cazul de fa, vom alege drumul A, care trece prin
centrul industrial 5, ca i drumul C, n plus, la acelai cost, oseaua
trece prin cele mai multe localiti.
20. Se caut ruta corespunztoare drumului de valoare minim
n graful care d sistemul de linii ferate ntre localiti.
Corespunztor valorii minime 6, se obine ruta (0,1,4,6).
21. Drumurile corespunztoare valorii minime 27: (0, 1, 2, 3,
5, 4, 9,10, 12), (0,1,2,3,4,9,10,12).
22. Se gsesc drumurile: (1,2,4,5,6,7) i (1,2,5,6,7) a cror
valoare este 18.
23. Drumul (0,1,2,5,6) sau (0,1,2,4,6) cu valoarea maxim 15.
24. Drumul (0,2,4,5,7,8) are valoarea maxim 12.
25. Determinarea rutelor, pentru care beneficiul obinut este
maxim, se reduce la determinarea drumului de valoare maxim
ntre vrfurile 0 i 7, ale grafului dat. Drumurile de valoare maxim
22 sunt:
(0,1,2,3,4,5,6,7), (0,2,3,4,5,6,7), (0,1,2,3,4,5,7),
(0,2,3,4,5,7), (0,1,2,3,4,7), (0,2,3,4,7).
n funcie de numrul mijloacelor de transport existente, care
difer de la o zi la alta, se poate alege una sau mai multe din rutele
indicate; valoarea maxim gsit 22, reprezint beneficiul maxim.
26. Dac fiecrui arc, care are extremitatea final n vrful j, i
atam valoarea corespunztoare vrfului, atunci turneele ce vor
trebui ctigate sunt date de succesiunea vrfurilor care determin
drumul de valoare maxim ntre 0 i 8.
Drumul de valoare maxim 25 determin un numr de 6 turnee
care vor trebui ctigate; ordinea acestor turnee este dat de de
succesiunea vrfurilor din drumul (0,1,2,4,7,6,8); numrul maxim
de puncte ce se pot obine este 25.
27. A 4,5,6,7 - mulimea vrfurilor nemarcate
A 1,4 , 2,4 , 2,5 , 3,6 - tietura
92

f max c A 14 .
28. Planul optim de transport cerut, este determinat de fluxul
maxim ce traverseaz reeaua. Aplicnd algoritmul Ford-Fulkerson
plecnd de la fluxul iniial egal cu zero, se determin un flux
maximal care ne d planul optim de transport. Valoarea fluxului
maxim este determinat de capacitatea seciunii minimale:
A 1,6 , 5,6 , 5,7 , 4,7 , 8,9 i f max c A 28 ; de
aici, deducem c ntr-o prim etap, putem trimite din portul 0 spre
portul 9, un numr de 28 vapoare.
29. A 1,2,4,5,6,7 - mulimea vrfurilor nemarcate
A 0,1 , 0,2 3,5 , 3,6 - tietura

f max c A c 0,1 c 0,2 c 3,5 c 3,6 8 5 2 4 19

30. A 1,2,4,5,6 - mulimea vrfurilor nemarcate


A 0,1 , 0,2 , 3,4 , 3,5 - tietura

f max c A c 0,1 c 0,2 c 3,4 c 3,5 7 6 2 5 20

31. A 7,8,9,10 , A 1,7 , 4,10 , 6,8 , 5,10 , 3,9


f max c A 10 10 1 10 10 41
32. Definim un graf (fig. 3.57), care are 5 vrfuri
corespunztoare produselor date. Problema revine la determinarea
drumului hamiltonian n acest graf orientat care nu are circuite.
n n 1
Deoarece P xi =
=10, graful are un drum
2
hamiltonian. Succesiunea vrfurilor grafului, dat de ordinea
descresctoare a puterilor de atingere, determin drumul
hamiltonian d H P3 , P2 , P4 , P5 , P1 , care ne d i ordinea de
prelucrare a produselor.

93

P1

P3

P2

P4

P5

3.57
33. L5 L4 l. L*
1
0
0
0
452631
0
634521

2
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

.3.58
34. Problema revine la cercetarea drumurilor hamiltoniene
pentru graful considerat. Din matricea drumurilor
x1
x2
x3
x4
x5
x6

x1
0
1
1
1
1
0

x2
0
0
0
0
0
0

x3
0
1
0
1
0
0

x4
0
0
0
0
0
0

x5
0
0
0
1
0
0

x6
0
1
0
1
1
0

P(xi)
0
3
1
4
2
0

.3.59
se observ c

n n 1
, deci asigurarea transportului
P x
2
i

cu numrul existent de benzi nu se poate face.


94

Dac n triangularizarea matricei drumurilor vom alege o


asemenea ordine nct numrul zerourilor care se aaz imediat
deasupra diagonalei principale s fie ct mai mic (alegnd dintre
liniile cu aceeai putere de atingere cele corespunztoare
coloanelor cu mai puine zerouri), vom obine urmtoarea matrice:
x4
x5

x4
0
0

x5
1
0

x6
1
1

x3
1
0

x1
1
1

0
0

x2
0
0
0
0

x2
x6

0
0

1
0

1
0

x3
x1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

.3.60
Adugarea arcelor (5,2) i (6,3), ceea ce corespunde la
instalarea benzilor ntre seciile 5,2 i 6,3, asigur transportul
produsului ntre cele 6 secii, care va trebui organizat n ordinea:
4,5,2,6,3,1.
35. Deoarece numrul elementelor diferite de zero este
n n 1
15
, n graful dat nu exist un drum hamiltonian.
2
Adugarea arcelor (6,4) i (3,7) asigur existena drumului
hamiltonian d H 2,6,4,5,3,7,1 .
*
36. L6 L5 l. L* L4 l. L2
1
1254361
0
0
0
0
0

2
0
2543612
0
0
0
0

3
0
0
3612543
0
0
0

4
0
0
0
4361254
0
0

.3.61
37. d H 4,5,2,6,3,1 .
95

5
0
0
0
0
5436
0

6
0
0
0
0
0
6125436

1
2
3
4
5
6

38. d H 4,6,5,1,2,3 .
39. L3 L2 l. L*
1
0
2431
2341
3241
0

2
0
0

3
1243
0

4
1234
0

1
2

3412
4312

0
0

3124
0

3
4

.3.62
40. d H 1,2,5,6,3,4 .
41. :
(1,3,4,2,5,6,8,7), (3,4,1,2,5,6,8,7), (4,1,3,2,5,6,8,7),
(1,3,4,2,6,8,5,7), (3,4,1,2,6,8,5,7), (4,1,3,2,6,8,5,7).

96

Bibliografie
1. V. Beliu. Ciclu de prelegeri Matematica discret. - Chiinu,
U.T.M., 2001.
2. . . , . . -.
. - , , 1988.
3. . . . . , ,
. - , , 2001.
4. . . , . . . ,
. ,
, 2001.
5. . . , . . .
. - , , 1977.
6. . . . , , 2004.

Cuprins
97

1. Sisteme algebrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1. Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3. Indicaii i rspunsuri la problemele propuse. . . . . . . . . 16
2. Algebra logicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1. Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2. Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3. Indicaii i rspunsuri la problemele propuse. . . . . . . . . 36
3. Grafuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.1. Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.2. Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.3. Indicaii i rspunsuri la problemele propuse. . . . . . . . . 79
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

98