Вы находитесь на странице: 1из 2

1

HAFEEZ SHAFEEK BIN AHSOH / PISMP BM (SJKT) AMBILAN JAN 2012


TAJUK : SISTEM RANGKA (ARTIKULASI SENDI)
NAMA :
UNIT :

1. Berikan 6 jenis sendi Sinovial beserta dengan penerangan setiap satunya. (6 M)

2. Semasa melakukan aktiviti lompat bintang, jelaskan pergerakan-pergerakan yang


terlibat secara langsung dan tidak langsung? (5M)
3. Sila labelkan pergerakan-pergerakan berdasarkan rajah dibawah. (9M)
4. Jelaskan 5 pergerakan tubuh badan yang terlibat di dalam permainan bola sepak.
(5M)

5. Berikan 5 contoh aktiviti yang dapat membantu untuk memastikan sendi sentiasa
dalam keadaan yang baik. (5M)

HAFEEZ SHAFEEK BIN AHSOH / PISMP BM (SJKT) AMBILAN JAN 2012

6. Berdasarkan rajah dibawah, nyatakan nama bagi sendi X dan berikan fungsi bagi
sendi tersebut. (4M)
7. Osteoarthritis merupakan penyakit menipisnya jaringan tulang dalam tubuh
manusia. Berdasarkan pemahaman anda mengenai penyakit ini, jelaskan perkaitan
diantara sendi pada tubuh badan dengan penyakit osteoporosis. (4M)
8. Ikmal telah terlibat didalam satu kemalangan jalan raya. Setelah kemalangan itu
berlaku, dia mempunyai kesukaran dalam menghayunkan tangannya mengikut
bulatan dan meluruskan tangannya. Jelaskan kemungkinan punca berlakunya
masalah tersebut. (4M)
9. Berikan 5 kepentingan sendi terhadap badan manusia. (5M)
10. Salah satu cara untuk mengelakkan penyakit sendi ialah dengan cara menjaga
pemakanan kita. Nyatakan 3 nutrien yang diperlukan untuk mengelakkan berlakunya
penyakit sendi berserta dengan kegunaannya terhadap sendi. (3M)
DISEDIAKAN OLEH :
HAFEEZ SHAFEEK BIN AHSOH
PISMP BM/PJ/PSV AMBILAN JAN 2012