Вы находитесь на странице: 1из 4

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAMSHEDPUR

RESULT SHEET
FOURTH SEMESTER MECHANICAL ENGINEERING
S.No.

Roll No.

Student Name

002/08

ABHAY KUMAR

008/08

ABHINAY KUMAR

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

006/08
012/08
013/08
031/08
034/08
037/08
038/08
043/08
057/08
066/08
067/08
068/08
072/08
073/08
076/08
078/08
091/08
096/08
099/08
104/08
106/08
115/08
128/08
130/08
132/08
145/08
148/08

ABHIMANYU

ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK KUMAR

ADNAN ABDUL RAHIM


AKASH

AKHAND PRATAP SINGH


AKHIL VERMA
ALOK KUMAR

SGPA

CGPA

8.31

8.89

8.38
8.69
7.23
8.00
7.92
8.00
8.62
8.85
7.38

AMRIT RAJ

ANKIT AGRAWAL
ANKIT AGRAWAL
ANKIT ARYAN

ANUJ MANDAL

8.62
8.15
8.92
7.62
8.08

ANUP KUMAR

ANURAG KUMAR

ANURAG SHARMA

ASHUTOSH KUMAR NIRAJ


AVINASH KUMAR
AWNISH KUMAR

BALWINDER SINGH
BARKAT ALI

BONTHU MURALI PAVANA KRISHNA

DARISHA R VISHWANATH PRATHAP

7.08
7.92
7.62
8.38
7.85
7.31
8.69
7.15
8.54

8.28
8.77
7.49
7.54
8.50
8.10
8.23
8.81
7.21
8.54
8.08
8.95
7.32
7.85
7.04
7.74
7.57
8.62
8.34
7.61
8.04
6.93
8.42

DATLA VENKATA KIRAN VERMA

8.46

8.46

GAUTAM ANAND

7.46

7.45

DEEPAK PASWAN
GUNJAN KUMAR

6.38
8.92

Remarks

6.58
8.41

Date : 01-Oct-2010

Page : 1 of 4

Faculty Advisor

Chairman DAC

P/I (Exam)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAMSHEDPUR


RESULT SHEET
FOURTH SEMESTER MECHANICAL ENGINEERING
S.No.

Roll No.

Student Name

30

152/08

HARSHRAJ KUNAL

32

164/08

JIWESH ANAND

31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

153/08
165/08
175/08
176/08
181/08
182/08
184/08
192/08
193/08
196/08
201/08
205/08
232/08
242/08
246/08
249/08
261/08
266/08
269/08
281/08
284/08
306/08
322/08
324/08
334/08
336/08
341/08

HIMANSHU SHUKLA
KALPANU KISHORE

KUMAR ABHIMANYU SAH


KUNAL GOEL

KUMAR RAHUL
KUMAR SANU

KUMARI SHWETA

MANISH SHARMA
MANOJ GANJHU

SGPA

CGPA

7.77

7.48

7.46
7.00
7.00
7.62
9.00
8.62
8.46
9.31
7.92

7.49
7.28
6.84
7.64
8.90
8.37
8.42
9.21
8.15

MAYANK KUMAR

8.08

8.34

MUKUL KUMAR

8.00

8.29

MODI SAMAD

NITUL KUMAR

PAWAN KUMAR

PHATAN AFZAL ALIKHAN


PIYUSH CHITLANGIA
PRASHANT

PRAVEEN KUMAR

7.23
7.31
8.92
7.08
8.54
7.62

7.17
7.19
8.36
7.39
8.98
8.09

PREM NATH SHARMA

8.85

8.67

RAHUL SINGH

8.00

8.48

RAHUL SHARMA
RAVI RAJ

8.85
8.69

ROHIT KUMAR

8.66
9.05

SABYASACHI SHARMA

6.54

7.17

SANTOSH KUMAR

7.69

7.74

SANJEEV KUMAR

SATYENDRA SINGH KUNTIA

6.15

Remarks

0.00

Date : 01-Oct-2010

Page : 2 of 4

Faculty Advisor

Chairman DAC

P/I (Exam)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAMSHEDPUR


RESULT SHEET
FOURTH SEMESTER MECHANICAL ENGINEERING
S.No.

Roll No.

Student Name

59

342/08

SAURABH KUMAR MISHRA

61

348/08

SHAILESH KUMAR ROY

60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

347/08
358/08
363/08
364/08
366/08
379/08
396/08
400/08
405/08
408/08
410/08
420/08
422/08
423/08
427/08
429/08
431/08
435/08
436/08
461/08
463/08
464/08
486/08
489/08

SHAILENDRA KUMAR SINGH

SGPA

CGPA

6.69

7.31

6.23

6.77

SHIV KUMAR GUPTA

8.15

7.99

SHWETABH

7.00

7.58

SHUBHENDRA KUMAR
SIDHARTH BHARADWAJ
SUDIP BANERJEE
TEJ PRAKASH

8.77
7.31
8.69
7.31

UDIT VERMA

7.46

UNGSHIM SHARO

7.46

UTTAM KUMAR

VAIBHAV KUMAR SINGH


VIKASH KUMAR DAS
VIKASH SHUKLA
VIKASH TOPPO

7.31
7.46
7.69
8.46
7.69

VINAY KUMAR RAI

8.00

VINEET PANDEY

VISHWAJEET SINGH

YACHAMANENI RANTITH RAO

8.38
9.00

9.02
7.96
8.93
7.70
8.21
7.35
8.17
7.98
7.85
8.52
8.04
8.40
8.57
9.28

YASH PARASHAR

8.00

8.55

SOMESH KUMAR UPADHYAY

7.77

7.48

DEBAJYOTI GHOSH

PRABHU CHIMULKAR PRANAV PRASHANT


SATYNDRA KUMAR GAUTAM
PRIYANKA BARUA

Total Appear Students


Total Pass Students
Total Fail Students

5.77
6.54
6.85
6.92

Remarks

6.61
7.18
6.51
7.36

84
76

Date : 01-Oct-2010

Page : 3 of 4

Faculty Advisor

Chairman DAC

P/I (Exam)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAMSHEDPUR


RESULT SHEET
FOURTH SEMESTER MECHANICAL ENGINEERING
S.No.
Roll No.
Student Name
Total Witheld Students
1
Percentage of Passing

SGPA

CGPA

Remarks

90.48

Date : 01-Oct-2010

Page : 4 of 4

Faculty Advisor

Chairman DAC

P/I (Exam)

Оценить