You are on page 1of 11

CARGA ESTTICA TOTAL (Ht)

1. OBJETIVO
Determinar la carga esttica total para cada caso que se presenta
Analizar cada caso para poder determinar correctamente la carga
esttica total.
2. CASOS
Donde :
Hs Carga Esttica de Succin
Hd Carga Esttica de Descarga

1. CASO I

Carga
total
estatica

Carga
de
descarg

Carga de
succion
estatica

Ht = -Hs + Hd

2. CASO II

Carga
total
estatica

Carga
de
descarg
a

Carga de
succion
estatica

H t = - H s + Hd

3. CASO III

J
CARGA
TOTAL
ESTATIC
AA

CARGA
DE
DESCARG
A

Ht = Hs + Hd

4. CASO IV

CARGA
DE
DESCAR
GA

CARGA
TOTAL
ESTATIC
A
CARGA
DE
SUCCION
ESTATICA

5. CASO V

H t = Hs +
Hd

CARGA
DE
SUCCIO
N

Ht = - Hs + Hd