You are on page 1of 23

TRNG I HC HNG HI

KHOA NG TU

Bo co thc hnh

MN KHOA HC QUN L
Lp qui trnh th ti bn cho tu hng
53000t ti C.Ty CNTT Nam Triu
Phn: Th nghing lch

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Phn I

Cc kch thc c bn ca tu 53000t

Chiu di ton b
Chiu di hai tr
Chiu rng l thuyt
Chiu cao l thuyt ti boong trn
Mn nc thit k l thuyt
Mn nc ti a

Phn II

190.00 m
183.25 m
32.26 m
17.50 m
11.10 m
12.60 m

Quy trnh th nghing lch

1- Mc ch cng tc th nghing:
Cng tc th nghing l 1 phn trong quy trnh th ti bn . N c nhim v :
- xc nh v tr trng tm tu
- xc nh trng lng tu khng
- xc nh chiu cao tm nghing
2- Phm vi p dung
- i vi tu ng theo series.
- tu mi trong sn xut n chic.
- tu sa cha, phc hi sau tai nn.
- tu sau khi sa cha ln; trang b li hay hin i ha.
- tu b nghi ng tnh n nh cn phi kim tra li.
- tu khch hot ng gin on khng qu 5 nm.
3- Hi ng kim tra- gim st
3.1- Thnh lp hi ng
3.2- Nhim v- trnh t cng vic
4. Cng tc chun b
4.1- iu kin tin hnh
4.1.1- Yu cu bi th

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

- Tin hnh trong iu kin thi tit thun li; thang o tc gi Beaufort
khng qu cp II ( ~ 2.5m/s), trng hp c bit c th khng qu cp III (~
4.5m/s); nu c sng gi phi quay tu v pha hng gi
- chiu su nc: cch y t nht 2m
4.1.2- Yu cu v con tu
- Qu trnh th nn c thc hin trong mi trng nc tnh c khong
khng gian rng xung quanh. Tt c cc dy chng buc phi c ni lng
khng nh hng ti trng thi nghing ca tu trong sut qu trnh th.
- Tu phi trng thi khng ti v c y cc trang thit b, ph tng thay
th, cc thit b cung cp thm cn c t ng v tr qui nh ca chng.
- Tt c cc b phn c th chuyn ng trong qu trnh th nghing u phi
c c nh.
- Tt c cc khoang trng trn tu ngoi tr kt cn c kh v sch.
y 100% tt c cc kt trn tu v lm kh nhng v tr cn thit. H thng v
sinh, h thng cu ha v h thng lm mt cng cn c dy cht lng vi s
lng tng t trng thi lm vic. Tt c cc van u c ng.
- Di di khi tu tt c my mc v thit b nh my s dng trong qu trnh
thi cng (my hn, qut in, gin gio, ng mm, cp, v..v)
- Ngt cp v ng mm (dng ni in b hoc ly nc).
- C nh cu trn boong v ng v tr, xit cht cc mc cu..

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Hnh A: Qu trnh chun b ( nh minh ha)


- t xung cu h, xung cu sinh v b cu sinh v ng v tr. t thit b
cu ha & thit b an ton v v tr tng ng..
- t dy chng buc ln trn boong thng tng mi v thng tng ui.
- Tt c cc kt trng thi rng ngoi tr cc kt trc nht v ng c
y nh trong iu kin lm vic. Ghi li mt .
- iu chnh tu v t th cn bng v a tu v trng thi th:
+ nghing ngang nh hn 0.50
+ nghing dc nh hn 1% chiu di hai ng vung gc
+ tm nghing ban u c tnh nh nht l 0.2m), s ballast hon
thin s c quyt nh trc khi th nghing.

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Trng lng tha v thiu


- Khi l-ng tha l khi l-ng khng thuc khi l-ng ca tu theo nh thit
k bao gm:
+Khi l-ng n-c, du trong tt c cc kt( tr kt du hng ngy)
+ Thit b d phng nm ngoi quy phm nh- thit b cu sinh ,cu ho
-c trang b thm.
+ G-ng m, vi, dng c nh bp.
+ Ng-i lm nhim v trn tu hoc cc thit b, dng c phc v sn xut
nh- my hn, gin gio vv. xc nh cc thnh phn khi l-ng no khng thuc
khi l-ng ca tu ta phi da vo bn v b tr chung, cc bn v b tr trang thit
b ca tu v bng o su kt.
- Khi l-ng thiu l khi l-ng thuc khi l-ng tu theo nh thit k m
ch-a b tr trn tu nh- khi l-ng cc my mc, thit b, vt t- d phng nm
trong quy phm v hot ng ca chng. xc nh cc thnh phn khi l-ng
cn thiu thuc khi l-ng tu ta phi da vo bn v b tr chung, cc bn v b tr
trang thit b ca tu.
Bng trng lng tha
Y (T mt phng
dc tm)

X
Th Tn trng
t vt tha

Khi l-ng

(T)

S-n

T trc
li

T mt
(-) mn (+) mn
phng c
tri
phi
bn
m
m
m

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Bng trng lng thiu


Y (T mt phng
dc tm)

X
Th Tn trng
t vt thi

Khi l-ng

(T)

S-n

T trc
li

T mt
(-) mn (+) mn
phng c
tri
phi
bn
m
m
m

Bng o su kt:(Xc nh trng lng tha trong cc kt)


Y (T mt phng
Z
dc tm)
Khi l-ng
(+) T mt
T trc (-) mn
S-n
mn phng c
li
tri
bn
phi
(T)
m
m
m
m
X

Th
t

Tn kt

Khi
l-ng
ring
T/m3

Ch : (Trng lng thiu khng c vt qu 2% trng ti tu khng v


trng lng tha nh hn 4% trng ti tu khng).

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

4.2- Dng c tin hnh


Bao gm:
Hp th di
Thc l
Dy di- con di
ng thy bnh
Trng vt
4.2.1- Hp th di
Kch thc hp 1200x200x400, c k trn 100x100x100 ( x 4chic). Bn
trong y du LO (du thi), mt thong cch mp hp 50mm. (xem hnh 1)
Thuc c vch chia
bng mm
50

(LO)
250

100
200

400
100

1200

Hnh 1: Hp th di
4.2.2- Thc l
Trn mt cc thng nc t cc thc l di 1.2m. T im trn cng ca dy di
cch mt thc 17.50m (chnh xc). Khi tu v tr cn bng th dy di trng vch
thc 0.6m.

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

4.2.3- Dy di- con di


+ Con di: s lng 02
V tr t con di: SN 43 v Sn 174 (Hnh 3a,b,c)
1

con di li

con di mi

3
Hnh 3a: V tr t di
Cch chun 19.8m

Chiu di dy
di 17.80 m

Mt tn y trn
(Cch chun 1,8m)

Hnh 3b- V tr t di
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

+ Thanh lp l c hn ti v tr mt trn ca thanh quy ngang ( i qua tm


tu); Dy di l on dy d, chiu di dy di l 17.80m.
Mt u dy di buc vo thanh lp l, u kia buc vo con di.

Hnh 3c: mt ct dc Sn 41, Sn 176


4.2.4- Trng vt:
Vt liu: b tng ct thp
Trng lng: (0.5-1)%DTK gy nghing tu t (1-40)
khi thay i v tr trng vt mi bn mn
Gm 4-6 nhm

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Hnh B: Trng vt bng gang c (hnh minh ha)


Tng trng lng s dng trong qu trnh th nghing phi va to c
nghing ti thiu l 10 v ti a l 40 so vi tng pha ca v tr ban u.
Tnh khi lng trng vt:
DTV= (0.5-1)% x DTK= (0.5-1)% x53000= 265-530T
=> chon trng lng ton phn l 480 tn
Trng lng ton phn l 480 tn, chia thnh bn nhm, mi nhm 120 tn, hai
nhm t ti sn 53 v 2 nhm cn li t ti sn 164, chi tit c nu r
hnh v di y (Hnh 4):
Do sc nng ca cu chn ti khu vc cu tu l 50T nn ta chia mi
nhm thnh 4 nhm nh hn v c nhn bit theo mu:
Pile I = Pile I-1 + Pile I-2 + Pile I-3 + Pile I-4 = 120T
Pile I-1 = Pile I-2 = Pile I-3 = Pile I-4 = 120/4=30T
Cc nhm trng vt c lm bng b tng dng hnh lp phng v c nh
du k hiu v ghi chnh xc khi lng thc t bng cc mu khc nhau (c xc
nhn ca ng kim v ch tu): Xem bng 1.

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

2- Mu

1- Mu vng

4- Mu en

3- Mu xanh

Hnh 4: B tr cc nhm vt dn (Trng vt)


Bng 1: Lit k khi lng vt th.
Trng
lng thc
t(T)

Honh
trng tm
(m)

Tung
Cao
trng tm trng tm Ghi ch
(m)
(m)

120

120

Trng
lng
thit k
(T)30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

120

II
III

I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
II-3
II-4
III-1
III-2
III-3
III-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4

Mu
ch
ci
Vng
Vng
Vng
Vng

Xanh
Xanh
Xanh
Xanh
en
en
en
en

120

Nhm

Nhm IV

Nhm

Nhm I

Tn nhm

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

4- Phng php xc nh nghing


5.1- o mn nc tu
5.1.1- V tr tin hnh
o mn nc ti mi- li- gia tu, c o ngay trc khi th v xc nhn li
sau khi th m bo khng xy ra hin tng thay i ng k v tnh trng ca
tu trong qu trnh th.
Mn nc c o ti im nh du mn nc pha mi, pha li v pha gia
tu c hai mn.
Phn xng trin b tr tu lai c trang bi y phao cu sinh, chy vng
quanh tu o.

Hnh C: o mn nc li (nh minh ha)

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Hnh D: o mn nc mi ( hnh minh ha)


5.1.2- Phng php o
V mt nc lun c sng nn rt kh tin hnh c gi tr ti thc nc,
lm vic ta dng 1 dng c ph tr l dng c o mn nc tu.
M t dng c o: ng thy bnh (1.8m) c buc lng bng dy mm vo
thc g c vch chia (2000x50x30).

Hnh 5: Thc o mn nc
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Ti v tr li v gia tu c bin dng phng, ta p thc o vo thc nc ca


tu, chon 1 v tr chun trn thc o sao cho thc ngp su 0.5m, p st v tr
vo v tr chun trn thc nc.
Ngi quan st c kt qu ti mt thong ca dng c o v xc nh khong
cch t im chun ti mt thong l , ly gi tr chun ti thc nc tr i ta
s c mn nc ti li v gia tu.
Ti mi tu c bin dng cong, ta c gng t dng c o song song vi mt
phng dc tm tu v thc hin nh trn.
Kt qu c -c lp thnh bng sau:
Mn n-c ca tu
tr-c khi th
Mn tri
Mn phi

Li
m

Gia
m

Mi
m

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

5.2- Tin hnh o nghing


-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Mt s yu cu trc- trong- sau khi th


-Khi th nghing lch, s dng cu ca tu di chuyn trng vt trong qu
trnh th . Phng HSX t chc vic chun b iu kin th, b tr ng-i th theo
quy trnh.
- Trong qu trnh th phi phn cng nhim v c th cho tng ng-i trong
vic di chuyn vt dn, o mn n-c, c s trn th-c, b tr ng-i cc u dy
buc tu iu chnh m bo cho tu nghing lch -c t do.
- Ch c nhng ng-i tham gia trong qu trnh th mi -c c mt trn tu v
khng i li t do trn tu trong lc th- Mi gii thch, giy t v ti liu phi -c
thng nht vi K v ch tu. Kt qu th phi c ch k ca ng kim, ch tu,
KCS ca cng ty.
- Dng my b m cc b phn thng tin cho nhau trong qu trnh th.
- Trong qu trnh th phi dng tt c cc cng vic khc trn tu.
- Sau khi th p. KCS gi s liu th cho nh thit k tnh ton kt qu.
Trng thi ban u ( trng thi s 1)
- Sau khi thc hin xong cng tc chun b ,cc iu kin cho quy trnh th
-c cc t chc gim st v ch tu x nhn ta tin hnh qu trnh th.
- Dng cu ca cu tu -a cc trng vt th ln tu ,-a cc trng vt v
ng v tr ca n theo bng b tr trng vt mc 8.3.1.2

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Hnh E: Cu trng vt (hnh minh ha)


- Kim tra li v tr ca cc trng vt, Trng vt c t trn cc tm vn g
trnh lm try xc b mt boong
- Bo co li cho c quan ch huy cuc th
- -a tu ra v tr c mn n-c ph hp p ng cho qu trnh th tu
- o v ghi li tr s trn th-c l gn ti thng n-c c qu di bn trong
- V tr ca trng vt phi t ng v tr theo s sau :
- Th t di chuyn trng vt theo bng sau:

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Bng 2: Trnh t di chuyn trng vt:


V tr nhm vt th

Trng
thi
1

Mn tri
II

III

II

III + I
III+ I

3
4

II
I

5
6

I+

I+

III

III
I+ III

II

III+

III

II
II+
II
II

Ghi ch

Mn phi
IV

Ban u

IV

I sang III

IV+ II II sang IV
IV
II v II
IV

I v I (Ban u)

IV

III sang I
IV sang II

IV
IV
III

IV v IV
III v III (Ban
u)

IV

Trng thi s 2: Di chuyn trng vt s I t mn tri sang mn phi


B-c 1:
- Dng cu tu di chuyn trng vt s II t mn tri sang mn phi,vi v tr
dch chuyn ca trng vt c trong bng th t di chuyn trng vt. Trng vt II
di chuyn sang mn phi v i xng vi v tr c ca n qua mt phng dc tm.
- 2 ng-i ca phn x-ng trin tham gia -a trng vt vo ng v tr di
chuyn ca trng vt , -c nh du trn mt boong.
- qu trnh di chuyn phi tin hnh khn tr-ng v chnh xc m bo cho
kt qu o c chnh xc cao.
- Dng b m bo co li cho ch huy khi hon thnh nhim v dch
chuyn.
B-c 2 :
- Ng-i ch huy s -a ra hiu lnh cho cc nhm o tai v tr t qu di ti v
tr cc sn43, sn174. nghing ca tu -c th hin qua lch ca th-c t
nm ngang pha trn thng n-c. Mi ln c gi tr ca th-c phi bt u t lnh
ca ng-i ch huy. Khi tu nghing ,qu di s thay i v dao ng nhiu ln v
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

vy phi c gi tr trn th-c o 5 ln (mi ln c bao gm gi tri ca mn tri v


gi tr mn phi). Tr s thc t s l tr s trung bnh ca 5 ln c
- Gc nghing ca tu ng vi mi ln di chuyn mt nhm trng vt c xc
nh theo cng thc:

a
tgj =
L
trong : a_l khong cch dch chuyn ngang c o sau mi ln th (mm)
L = 7500 (mm)

Dy di

Thc l

- Yu cu :
+ Phi thao tc nhanh v chnh xc
+ c v ghi chnh xc v tr ca cc ln vo bng
+ Qu trnh thc hin phi tuyt i chp hnh mnh lnh ca ch huy cuc th
.khng i li t do kt qu o l chnh xc nht.

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

- S liu o -c ti mi dy di -c lp thnh bng nh- sau:


Dy di s-n 43: Dy di L=7.50m
Trng
a=S/5
c ln 1 c ln 2 c ln 3 c ln 4 c ln 5
thi
Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trng
thi

Dy di s-n 174: Dy di L=7.50m


a=S/5
c ln 1 c ln 2 c ln 3 c ln 4 c ln 5
Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi Tri Phi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lm tng t nh trn cho cc trang thi sau:
Trng thi s 3
Trng thi s 4
Trng thi s 5
Trng thi s 6
Trng thi s 7
Trng thi s 8
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Trng thi s 9
o su mn nc tu sau khi th:
- Sau khi th xong o li mn n-c mi, li v gia tu c 2 bn mn bng
cch dng thuyn hoc tu lai chy vng quanh tu c. Kt qu -c lp
thnh bng sau:
Mn n-c sau khi
th

Li
m

Gia
m

Mi
m

Mn tri
Mn phi
Kim tra kt qu th:
- Sau khi thu -c kt qu th tu phi kim tra li chnh xc, tin cy v
tnh hp l ca kt qu th tu. Nu xt thy c bt th-ng hay cn nghi ng v kt
qu thu -c th c th tin hnh th li.
6. Kt lun
- Qu trnh th tin hnh y qua cc b-c
- Cc b-c o c chnh xc c bin bn kim tra
- Sau khi ghi chp kt qu th th cn b ghi chp quan st phi k tn vo
vn bn gi cho hi ng th

-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Mt s vn thc mc v cu tr li
1)
2)
3)
4)

V tr t trng vt?
V tr th di?
Thi im c kt qu trn vch thc?
Hp ng qu di cha du thi LO. C th dng loi cht lng khc
khng?
5) Sai s ca trng vt th?
6) Trng lng tu khng tnh th no?
Tr li:
1) Bng b tr trng vt do nh thit k a ra, nh my sau khi xem xt tnh
kh thi c th iu chnh cho ph hp vi iu kin ca con tu. B tr
trng vt ph thuc cc yu t sau:
+ chn gc nghing kho st cho tu
+ tnh ton gi tr tay n v khi lng trng vt cho ph hp

Ty thuc vo iu kin c th ta b tr trng vt nhng c gng dmax


+ tnh ton l thuyt v i chiu vi thc t
2) V tr th di?
+ i vi tu c khoang hng ta t trong khoang hng, ti v tr y trong,
sau vch my, trc vch mi cho thun tin
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

+ i vi mt s tu nh tu du, tu ko ta t ti v tr boong dng mili


+ mc ch: ta b tr ti 2 v tr ny do tu c th b vn- xon trong qu
trnh ng mi => ng thi kim tra.
Hin tng vn- xon thng xy ra i vi tu c thit k trong nc. C th
khc phc bng bin php gia cng.
3) Thi im c kt qu trn vch thc?
Ph thuc vo ngi ch huy cuc th. Thng thng l ti v tr tu nghing ln
nht. Theo kinh nghim, ngi ta ch quan tm kt qu gc nghing cui cng, tc
l tu cn bng ti v tr nghing mi. Cc s liu o ch tham kho.
4) Hp ng qu di cha du thi LO. C th dng loi cht lng khc
khng?
C. C th dng cht lng khc nh nc mn. iu ny ph thuc vo iu kin
c th.
Mc ch dng du thi: trong qu trnh tu dao ng ngang, gc nghing ca qu
di th hin gc nghing tu. Do nu nht km s gy ra qun tnh lm qu
di vng i gc ln hn gc nghing ca tu sai lch kt qu o
5) Sai s ca trng vt th?
Khng nh hng ti kt qu th. Khng ng k trong mi trng hp. Ngi ta
c th xc nh vic ny trc khi em i th. Trong trng hp thiu s b sung
vo bng thnh phn trng lng tha.
6) Trng lng tu khng tnh th no?
o mn nc ti mi- li. Tra trn th Bonjean thy lc => kt qu rt chnh xc

TI LIU THAM KHO


1. L thuyt tu Gs. Trng S Cp- ThsNguyn Th Hip on
2. Ti liu Quy trnh th nghing lch ( internet)
3. Inclining test No31 from IACS
4. Quy trnh th nghing Nam Triu
5. Quy trnh th nghing H Long
-www.1_cu_khoai.yardPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com