You are on page 1of 84

LOSSET VALENT

Escena 1

Hi havia una vegada una nena


petita a la que li feia molta por anarse a dormir tota sola.
Cada dia li deia el mateix als seus
pares: No tinc son. Vull quedar-me
amb vosaltres. Ara vull veure la
televisi.
1

Per el pare la portava


lhabitaci i la ficava al llit.

i o l 1
m i 0 2
?
p i
8
Encerclar totes les i que veuen.

a
j h
i
b
/ i
9
$ i #
@

Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

i
i

Dibuixar la figura que seguiria en la srie.

Escena 1

Retallar l'escena 1 i enganxar-la.

Escena 2

Quan els pares se seien al sof a


veure la televisi la nena saixecava
de seguida i li deia als pares que
tenia molta por i que no podia dormir
tota sola.
I aix un dia darrera laltre.

i
Encerclar totes les i que veuen.

i o i a
u
a e
i
a
i e
u
a
i o
i
e i u o
8

____________

Ressegueix les i

ii i i i i i i
i i i i i i
i i i i i i
ii i i i i i
ii i i i i
i ii i i i i
i i
+

Posa els punts corresponents a cada dibuix

10

_____

Ressegueix els nmeros

11

11
11
11
11
11
11
11

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Escena 2

Retallar l'escena 2 i enganxar-la.

13

Escena 3

Un bon dia quan el pare va tornar


del treball li portava una sorpresa a
la nena. La duia amagada al darrera
seu.
-- Qu s el que em portes ? -- li diu
la nena.
-- s un animal molt valent, que et
porto. Me l'ha deixat un amic meu,
14

que tamb tenia molta por a la nit.


T'acompanyar tota la nit perqu no
tinguis por.

u
a e
i
a
i u
a e u u
ae i a
i
Encerclar totes les i que veuen.

15

a
i
uu
a

o
o i

____________
ii i i i i i i
i i i i i i
i
Ressegueix les i

16

i
i
i

Relacionar cada dibuix amb la seva ombra

17

_____

Ressegueix els nmeros

18

111111
11 1 1 1 1

Escena 3

Retallar l'escena 3 i enganxar-la.

19

Escena 4

20

"Per si s un osset de peluix" -va dir la nena. "Aix no em defensar


dels monstres que veig als somnis.
El pare la va mirar somrient i li va
dir: "Seu un moment que ara
t'explicar la histria d'aquest osset
valent".

Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

21

i
i

____________
Ressegueix les i

22

ii i i i i
i

Indicar la figura que seguiria en la srie.

23

_____

Ressegueix els nmeros

24

22
22
22
22
22
22
22

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
25

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Escena 4

Retallar l'escena 4 i enganxar-la.

26

Escena 5

Quan el meu amic era petit


passava les vacances amb els seus
pares prop dun bosc molt gran. Un
dia que el meu amic estava
passejant pel mig del bosc va trobar
un osset petit que havia perdut a la
seva mare. Va veure que era tan
petit i que tenia tanta fam que el va
27

amagar a prop de
la casa de
vacances que tenien els seus pares i
li portava menjar. A ms estaven
jugant tot el dia.

u
i o i a
u
a e
i
a
i e
u
Encerclar totes les u que veuen.

28

a
i
e
a

i
i

u
e

u
Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

29

o
i

Posa els punts corresponents a cada dibuix

30

_____

Ressegueix els nmeros

31

222222
22 2 2 2 2

Escena 5

Retallar l'escena 5 i enganxar-la.

32

Escena 6

33

Un mat que el meu amic anava


pel bosc a portar-li el menjar i a jugar
amb losset se li van aparixer al nen
dos monstres que sel volien portar
amb ells a una cova molt fosca que
tenien a dalt de la muntanya.

u
Encerclar totes les u que veuen.

34

u
a e
i
a
i u
a e u u
ae i a
i

35

a
i
uu
a

o
o i

____________

Ressegueix les u

36

u u u u
u uu u u
u u u u
uu u u u
u u uu
u u u u
u uu u u
u u u u
37

u u u u
u u u

Relacionar cada dibuix amb la seva ombra

38

_____

12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

Ressegueix els nmeros

39

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

Escena 6

Escena 7
Retallar l'escena 6 i enganxar-la.

40

El meu amic va comenar a cridar


i, de seguida, va aparixer losset
molt empipat. Es va posar dempeus
davant dels monstres i els hi va
ensenyar les seves dents i les seves
urpes. Els monstres morts de por van
fugir corrents cap a la seva cova a
dalt de la muntanya.

41

Ressegueix i segueix amb les u

42

u u u u
uuuu u
u u u u
uu
u
u
u
43

u
Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

44

Posa els punts corresponents a cada dibuix

45

_____

Ressegueix els nmeros

46

121212
12 1 2 1 2

Escena 7

Retallar l'escena 7 i enganxar-la.

47

Escena 8

48

El meu amic i el seu osset van


continuar jugant fins que es van
acabar les vacances.
Lltim dia que es podien veure es
van posar molt tristos perqu
shavien de separar i cap dels dos
volien, sobretot el meu amic que
deia: Qui em defensar si tornen a
venir els monstres ?

Encerclar totes les lletres que veuen segons es marca.

49

i o i a
u
a e
i
a
i e
u
a
i o
i
e i u o
50

i
Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

51

____________
u i u i
uiu i u
i uiu i u
i uiu
i
u i u i u
Ressegueix les i i les u.

52

i u i u
iu i u i
u i
_____

Ressegueix els nmeros

53

33
33
33
33
33
33
33

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
54

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Escena 8

Retallar l'escena 8 i enganxar-la.

55

Escena 9

En aquell moment i veient que


estaven tan tristos tots dos, es va
aparixer el follet del bosc que els hi
va dir: " Com que sou molt amics i no
us voleu separar, far que el teu
osset es transformi en un peluix i
d'aquesta manera te'l podrs portar
a casa teva i podreu jugar junts. A
ms, si tornen a venir els monstres
56

es transformar en un os gran i
valent i et defensar".

a
i o i a
u
a e
i
a
i e
u
Encerclar totes les a que veuen.

57

a
i
e
a

i
i

u
e

o
i

____________

Ressegueix les a

58

a a a a
a a aa a
a a a a
aa a a a
a a aa
a a a a
a aa a a
a a a a
59

a a a a
a aa

a
Relacionar amb fletxes segons si tenen el so.

60

_____

Ressegueix els nmeros

61

333333
33 3 3 3 3

Escena 9

Retallar l'escena 9 i enganxar-la.

62

63

Escena 10

"I aquest s l'osset de peluix del


meu amic, que me l'ha deixat perqu
et defensi dels monstres" -- li va dir
el pare a la nena. "Si un dia tens por,
l'nic que has de fer es demanar-li a
l'osset que es transformi en un os
gran i valent".
64

Des d'aquell dia la nena va dormir


molt tranquilla agafant el seu osset
de peluix valent.

Ressegueix i segueix amb les a

65

a a a a
a a aa a
a a a a
aa

Posa els punts corresponents a cada dibuix

66

Relacionar cada dibuix amb la seva ombra

67

_
_
_
_
_

Ressegueix els nmeros

68

123123
12 3 1 2 3

Escena 10

Retallar l'escena 10 i enganxar-la.

69

Escena 1

70

Escena 2

71

Escena 3

72

Escena 4

73

Escena 5

74

Escena 6

75

Escena 7

76

Escena 8

77

Escena 9

78

Escena 10

79

_____

Ressegueix els nmeros

80

33
33
33
33
33
33
33

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
81

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

_____

333333
33 3 3 3 3

_____

Ressegueix els nmeros


Ressegueix els nmeros

82

123123
12 3 1 2 3

83