You are on page 1of 4

The Number System of Swahili

Number

Reading

Meaning

sifuri

moja

mbili

tatu

nne

tano

sita

saba

nane

tisa

10

kumi

10

11

kumi na moja

10 and 1

12

kumi na mbili

10 and 2

13

kumi na tatu

10 and 3

14

kumi na nne

10 and 4

15

kumi na tano

10 and 5

16

kumi na sita

10 and 6

17

kumi na saba

10 and 7

18

kumi na nane

10 and 8

19

kumi na tisa

10 and 9

20

ishirini

20

21

ishirini na moja

20 and 1

22

ishirini na mbili

20 and 2

23

ishirini na tatu

20 and 3

24

ishirini na nne

20 and 4

25

ishirini na tano

20 and 5

26

ishirini na sita

20 and 6

27

ishirini na saba

20 and 7

28

ishirini na nane

20 and 8

29

ishirini na tisa

20 and 9

30

thelathini

30

31

thelathini na moja

30 and 1

32

thelathini na mbili

30 and 2

33

thelathini na tatu

30 and 3

34

thelathini na nne

30 and 4

35

thelathini na tano

30 and 5

36

thelathini na sita

30 and 6

37

thelathini na saba

30 and 7

38

thelathini na nane

30 and 8

39

thelathini na tisa

30 and 9

40

arobaini

40

41

arobaini na moja

40 and 1

42

arobaini na mbili

40 and 2

43

arobaini na tatu

40 and 3

44

arobaini na nne

40 and 4

45

arobaini na tano

40 and 5

46

arobaini na sita

40 and 6

47

arobaini na saba

40 and 7

48

arobaini na nane

40 and 8

49

arobaini na tisa

40 and 9

50

hamsini

50

51

hamsini na moja

50 and 1

52

hamsini na mbili

50 and 2

53

hamsini na tatu

50 and 3

54

hamsini na nne

50 and 4

55

hamsini na tano

50 and 5

56

hamsini na sita

50 and 6

57

hamsini na saba

50 and 7

58

hamsini na nane

50 and 8

59

hamsini na tisa

50 and 9

60

sitini

60

61

sitini na moja

60 and 1

62

sitini na mbili

60 and 2

63

sitini na tatu

60 and 3

64

sitini na nne

60 and 4

65

sitini na tano

60 and 5

66

sitini na sita

60 and 6

67

sitini na saba

60 and 7

68

sitini na nane

60 and 8

69

sitini na tisa

60 and 9

70

sabini

70

71

sabini na moja

70 and 1

72

sabini na mbili

70 and 2

73

sabini na tatu

70 and 3

74

sabini na nne

70 and 4

75

sabini na tano

70 and 5

76

sabini na sita

70 and 6

77

sabini na saba

70 and 7

78

sabini na nane

70 and 8

79

sabini na tisa

70 and 9

80

themanini

80

81

themanini na moja

80 and 1

82

themanini na mbili

80 and 2

83

themanini na tatu

80 and 3

84

themanini na nne

80 and 4

85

themanini na tano

80 and 5

86

themanini na sita

80 and 6

87

themanini na saba

80 and 7

88

themanini na nane

80 and 8

89

themanini na tisa

80 and 9

90

tisini

90

91

tisini na moja

90 and 1

92

tisini na mbili

90 and 2

93

tisini na tatu

90 and 3

94

tisini na nne

90 and 4

95

tisini na tano

90 and 5

96

tisini na sita

90 and 6

97

tisini na saba

90 and 7

98

tisini na nane

90 and 8

99

tisini na tisa

90 and 9

100

mia moja

100 1

Note:
Number

Reading

Meaning

100

mia moja

100 1

101

mia moja na moja

100 1 and 1

201

mia mbili na moja

100 2 and 1