Вы находитесь на странице: 1из 165

A B B Y Y.

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

. ,
. . ,
,
2015

w.

A B B Y Y.c

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


- ( ) -
(), .
. , ,
, , ,
- .


, .

,
. I .
. . ,
.
,
-
().
( )
( ) (1868 1938),
(1937 1938).
,
,
(
).
,
, , ,
[Song 2002: 36].
, ,
.

. .
, The Triumph of the
Goddess: the canonical models and theological visions of the Devi-Bhagavatapurana [rown 1990: 179 - 200],
, 1998 . [Devi-gita 1998] 2002 . [Song
2002]. , .
,
,
, . ,
.
, ,
. .

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, .

[- 2005; 2006: 293 - 428].
,
, .

.
:
Devibhagavata-puranam. - New Delhi: Oriental Books Reprint, 1986.
. -,

(),
. -,
: ,
., . -,
(,
, , ). -,
,
. , ,
, .
.

, :
a A i I u U R^i R^I L^i L^I e ai o au M H
k kh g gh ~N ch h j jh ~n
T Th D Dh N t th d dh n
p ph b bh m y r l v sh Sh s h
:
a A e o M

T T

,
,
.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

-


:
1,
, . (1)
[] ,
2?
[], , [] , []
[] 3. (2)
:
, 4,
, . (3)
, , :
,
, ,
5. (4)
, 6,
, , . (5)

[]
7,
8 , [] , . (6)
.
, , , (7)
, .
[ ] 9. (8)
, 10,
.
, (9)
, , 11.
[] , (10)
.
[], , [ ] 12.
(11)
, ,
- : (12)
, ?
, ? (13)
,
[ ] 13 ,
[ ]: (14)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

? [] ,
, 14
, 15. (15)
[ ], ,
16 . (16)
, , ,
, [] .
(17)
,
,
? (18)
17 ,
, , . (19)
, -,
18, ,
. (20)
, [] 19,
20, (21)
, .
21, . (22)
, [],
22. , (23)
,
23.
(24)
24,
, . (25)
, 25
[] , , (26)
26,
, 27, , . (27)
, 28, ,
, , , (28)
, , ,
29,
, 30. (29)
, ,
, (30)
, ,
, ,
, (31)
, []
31,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[] 32
, (32)
[] 33 ,
,
, ,
. (33)
[] , 34,
, [] .
(34)
[] , 35,
- . (35)
[ ],
, 36,
, [] ,
, (36)
[ ] , []
37, ,
[] , ,
, (37)
, [] ,
, [] 38, , (38)
,
, 39,
, , 40,
(39)
, ,
,41
, ,
[], (40)
- 42,
[]
. (41)
, ,
, . (42)
,
, 43,
. (43)
:
, , !
44, , []. (44)
, , , , ,
[] 45,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
[ ]46, ! (45)
. .
, ,
, , !47 (46)
48, , , ,
49, , , . (47)
[ ] [],
[ ]50. (48)
[], 51,
[], ,
52. (49)
, [] , ,
, ,
, [] [], ,
, 53. (50)
, ,
54
55, ,
, (51)
, 56.
, 57,
. (52)
[], ,
58,

59,

60
, , ! (53)
, [],
61,
, 62. (54)
:
, , , .
,
63. (55)
, ,
?

,
64
[] . (56)
, , .
, , , [], , (57)
, , [] .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
-, , (58)
, ,
?
65 . (59)
, ,
, , . (60)
?
[ ], ,
. (61)
[] .
, [ ]. (62)
, :
, [] , . (63)
.
-66. (64)
[] , ,
. (65)
:
, [] , 67,
, , , [ ],
68: (66)
,
,
, , ,
69? (67)
, ,
70 []
, []
. (68)
71 ,

, ! (69)
72,
, ? (70)
,

,
73? (71)
74, ,
75 . (72)
[] , ,
, , 76. (73)

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, -, ,
, . (74)
- ,
.


:
,
77. (1)
[] , 78, ,
[], , ,
79, (2)
, , 80.
, , (3)
,

[] [ ]81,
, , 82. (4)
,
,
83. (5)
,
,
84. (6)
85,
[], , 86. (7)
,
[],

87. (8)

,
88
,
, , , , 89 . (9)
, 90,
, , 91. (10)
.

,
,

92
. (11)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

10

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
,
[] ,
, (12)
, []
.
,
, (13)
[, ], , .
, 93. (14)
, , ,
,
, , 94. (15)
[]
, , 95.
(16)
,
,
96. (17)
, , []
97,
, 98. (18)
, .
,
. (19)
.
, [ ,
] 99. (20)
,
[] , ,

100
. (21)
, [] , ,
,
(22)
101,
102 , . (23)
, ,
, , , (24)
[ ] ,
, , -, (25)
, , 103,

- ,

104
. (26)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

11

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
[] , , ,
. (27)
, , ,
.
, []:
. (28)
, [] : , , ,
[] , , . (29)
: , , , .

[] [],
[], (30)
, .
, . (31)
, -[] .
(32)
, .
, (33)
, [
], ,
[] [ ]
[] [ ]
[ ]. (34)
[] , 105.
, , (35)
, 106, []
[] [], []

, ,

. (36)
, .
, , . (37)
, , ,
, , 107.
(38)
[ ]
,
[] ,
. (39)
[] , , ,
, 108. (40)
, 109,
, 110 (41)
, -[]111.
, , , : (42)

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

12

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [] , , [ ]
112.
, , . (43)

, , , , (44)
, [] .
, , , (45)
, - 113.
, [ ], , ,
(46)
, .
[, ] , ,
, (47)
, [] .
, 114. (48)
, , [ ]
115.
, (49)
, ,
, , . (50)
- ,
.


:
,
116,
117. (1)

,
118.
(2)
, , ,
, , ,
119. (3)
[ ]?
, [] , (4)
- , ,
,
120
[] .
, , (5)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

13

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
121 . (6)
, , ,
, [] , , []
(7)
122.

, (8)
123.
[ ] ,
, (9)
[] [
] , .

, (10)
[] , ,
.
, ,
(11)
[], .
, 124,
(12)
.
, , , , 125. (13)
126 .
, , (14)
, , ,
,
, , ,
127. (15)
- - ,
, . (16)
, ,
,
, ,
128. (17)
,
, 129. (18)
,
[]130, . (19)
:
, , 131,
, , . (20)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

14

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
,
. (21)
, , 132,
[] , . (22)
,
133, , (23)
, , ,
,
, , , (24)
-, .
, , (25)
, , 134.
[] ,
. (26)
, ,
,
, . (27)
[] , [] ,
, , (28)
135 , .
,
, (29)
, .
, , 136. (30)
, ,
, [ ]. (31)
, [] ,
[ ],
137. (32)
! ,
[] , 138.
(33)
,
, , [ ]
[]139. (34)
140,
, [] 141,
(35)
, ,
, 142,
143, (36)
, , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

15

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
, (37)
, ,

[] [ ] . (38)
, ,
, . (39)
, ,
, . (40)
, [] ,
, 144, ,
, (41)
, , [] .
:

, , , ,
145! (42)
, , [] .
? (43)
,
, , ? (44)
,
, ,
,
146, [],
. (45)
[], , ,
, , , !147 (46)
[], , , ,
, , 148! (47)
[], , , ,
,
, 149! (48)
[], , ,
,
, [] , , !150 (49)
[], , ,
, !151 (50)
[], , ,
,
, , , !152 (51)
, ,
, , , ,
! (52)
, ,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

16

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[ ] . (53)
:
, , ,
: (54)
[ ] , [ ]
153, ,
, , , []
-. (55)
,
,
154. (56)
- ,
.


:
, , !155
[]
[]. (1)
, , ,

156. (2)
[] 157, , ,

158, , (3)
,
.

. (4)

,
159. (5)
, [
]160,
[], [] ,
[]. (6)
,
, (7)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

17

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[]
161,
, [ ]162. (8)
, [], [ ]
[ ], .
, 163. (9)
[],
, , 164.
(10)
,

,
, []
165
. (11)
[]
,
,
166. (12)
, .
, , [ ],
167. (13)
,
[]168. (14)
, , ,
, ,
169. (15)
, , , 170
[], [ ], . (16)
[], , ,
,
, ,
171. (17)
[]
172
[]. (18)
,
,
. (19)
[] ,
.
, , , (20)
, ,
, . (21)
-
[]
,
[] ,
. (22)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

18

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, []
.

[ ]173. (23)
[] []
, 174.
[] , ,
. (24)
,
175, ,
[] ,
, (25)
, , .
, . (26)

176,
177, [] .
(27)

, [ ]. (28)
,
178, . (29)
, .
179. (30)
[]
, ,
180
,
, 181
. (31)
[] , , , [] [],
, , , , [] ,
182. (32)
, , , ,
[], 183. (33)
, ,
184,
, 185,
. (34)
, , ,
, , , (35)
, , , ,
, ,
[], . (36)
, , ,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

19

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

186 . (37)
, , ,
. (38)
, ,
, 187. (39)
188,
189, ,
. (40)
190
, 191,
. (41)
, ,
, [] [], . (42)
,
192
. (43)
[]
193,
, , , , . (44)
, ,
, ,
, (45)

, . (46)
, , ,
, , 194. (47)
[ ], 195,
,
, [] --
196
. (48)
, ,

, . (49)
,
,
, 197. (50)
- ,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

20

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


-
:
, , ,
,
, . (1)
:
, , 198.
199
. (2)
, , ,
, , , , .
(3)
, .
, , , , (4)
[ ], , ,
, , , 200. (5)
, , , , , ,
, , ,
201. (6)
, , , , ,

, ,
, ,
(7)
[] , 202, .
, [] , [] , , (8)
, 203.
, (9)
,
,
, 204. (10)
,
[]
205. (11)
,
. (12)
, 206.
, ,
, (13)

[ ] []
207.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

21

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [] ,
, (14)
, , [] 208.
, [ ] ,
(15)
[] , [ ]
,
, [ ]
, (16)
- [ ] ,
, 209. (17)
[]
,
[ ]
. (18)
, , []
[] ,
, ,
. (19)
[] [] ,
[ ],
[] ,
, 210. (20)
[]
[] , .
, (21)
211.
[]
, , , , ,
, , (22)
, , , , ,
,


(23)
212.
, , (24)
213.

(25)
[],
214.
- 215. (26)
, , , ,
, [ ] , ,
. (27)
, [] ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

22

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, 216. (28)
[ ] , ,
217.
, . (29)
, .
[ ], ,
. (30)
, 218.
[], ,
, 219, (31)
[] 220 ,
.
, ,
221. (32)
,
,
, 222, . (33)
, [
] 223,
. (34)
, , ,
[ ] 224
. (35)
[ ] [] ,
225,
[] , [ ]
226. (36)
,
, , , (37)
,
227,
, [ ] 228.
(38)
, 229.
, [] C230, (39)
, [ ] 231,
232, , , (40)
[ ] ; ,
233, (41)
, 234.
, (42)
235,
,
.
, (43)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

23

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[]
,
236
.
- , , . (44)
, 237,
, [ ]
238. (45)
[], []239.
[] , . (46)
, [], []
[] 240.
, 241. (47)
, , [].
[] , 242,
[] (48)
, [ ], - .
[] , , 243. (49)
, 244,
, , ,
(50)
245 [] ,
[] . (51)
[], ,
, , ,
246, (52)
,
, .
, , , , (53)
[]247, .
, [], , .
(54)
[] .
, 248,
(55)
[] []
249,
, . (56)
[] ,
, , . (57)
, , ,
250,
[ ] , . (58)
, [ ]
, ,
251 . (59)

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

24

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


.
, . (60)
.
, , , (61)
[]
.
, .
, , []
252. (62)
- ,
-.


:
,
253,
, , 254. (1)
, , ,
,
[] , , 255. (2)
, , -, , ,
256 ,
[ ] , ,
257, (3)
, [] , ,
, , , , !258
(4)
, ,
,
[] , , []
, , , ! (5)
, 259, .
, [
]260. (6)
[] , ,
,
, , , , , [ ] ,
[] 261. (7)
, 262,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

25

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, 263. (8)
, - [], ,
264.
, []
265, (9)
, ,
, ,
[] , []

266
, , . (10)
, ,
267. (11)
,
,
, , 268. (12)
, , , ,
[ ] ?
, , []
269. (13)
, , ,
,
, , 270. (14)
, ,
, ,
271. (15)
[] [] , ,
[] ,
, . (16)
, , 272, ,
, 273. (17)
, , , -
,
- 274. (18)
, [ ]
, [] ,
[] . (19)
, 275, .
, , , (20)
, .
[] , , ,
(21)
, , .
, , 276, (22)
.
[], , 277, (23)

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

26

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [ ] 278.
, [] . (24)
, , , , ,
279,
! - , 280. (25)
[]: []
281.
, , ,
[ ]282. (26)
, ,
, 283, . (27)
[] [] ,
284.
[] , [ ] , (28)
[ ] , []
.
, , , , (29)
.
285,
,
, 286 []. (30)
- ,
.:
, ,
, 287. (1)
:
, , ,
, , . (2)
[]
-
. (3)
,
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

27

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, []
, (4)
[] ,
.
[, ] , (5)
, , ,

[] (6)
, ,
288,
, , . (7)
[, ] [], ,
,
,
, (8)
, , []

,
, , []
289
. (9)
,
,
, ,
[] , 290. (10)
, .
, 291, (11)
, -,
, [] , (12)
?
, , 292. (13)
[, ],
,
, , , ,
, (14)
,
, , (15)
,
[], . (16)
,
, (17)
, , 293,
,
, (18)
[] []

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

28

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [] 294,
. (19)
, ,
295,
, , (20)
, ,
, , 296, . (21)
, 297,
,
298. (22)

, . (23)
299,
, , (24)
[]: , ,
300, (25)
, , ,
, . (26)
, ,
. (27)
,
, []. (28)
, 301,
,
,
302. (29)
, , , .
[ , ]
, [] , . (30)
;
.
, 303, (31)
, 304 .
, , , 305. (32)
[] , ,
,
, , 306.
(33)
, , , , ,
307.
, [ ] , ,
308. (34)
,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

29

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, 309.
(35)
-, , , ,
310. (36)
[] ,
, [ ] . (37)
, , ,
311,
[] .
(38)
[ ], [] ,
.
[] [] 312.
(39)
[] , -
313,
,
, (40)
.
, [ ]
. (41)
,
, . (42)
, ,
[] ,
[] 314. (43)
,
,
[] ,
315. (44)
, [] .
[], , ? (45)
- ,
.

,
:
, , ,
, [ ] , ? (1)
[] ?

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

30

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
316. (2)
:
[] , ,
,
[ ] , 317.
(3)
[]
[] [],
, , . (4)
[] , 318,
[] , 319, (5)
, 320,
321. (6)
[] , 322,
323. (7)
-- 324,
[ ] 325, (8)
326,
327, (9)
328,
329, (10)
, 330,
, , , [] 331,
(11)
, 332,
, 333, (12)
[] 334,
, 335,
(13)
336, ,
, [ ]
337, , []. (14)
, [] ,
, . (15)
,
. (16)
,
. (17)
[] , ,
, 338. (18)
[ ] , 339,
[], 340. (19)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

31

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, 341,
342. (20)
[] 343,
344, (21)
, , , 345,
346. (22)
[] , [],
347,
, , 348. (23)
[ ], , 349,
,
, 350, (24)
, 351,
352. (25)
, [] ,
353, 354, (26)
, 355,
, 356, (27)
, 357,
, 358, (28)
, 359,
360. (29)
, [] , 361,
- []362.
(30)
[] ,
, , (31)

.
, [, ] 363,
, (32)

.
, (33)
-, .
[], , , (34)
[] , .
[], []
364, (35)
.
, , (36)
.
-, -, (37)
- [ ] 365.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

32

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, 366, (38)
367, ,
, , (39)
[] .
, , 368,
, (40)
[ ]
.
369 , .
(41)
,

[ ] 370
. (42)
, ,
,
371. [], , ,
, (43)
372, , .
, 373, ,
(44)
, 374,
375, (45)
[] [] 376,
.
. (46)
,
377, , .
(47)
378,
.
[], , (48)
, , 379 .
[], , ,
[, ] ,
[]. (49)
- ,
.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

33

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c:
, , , 380,

. (1)
:
, , []
.
, 381. (2)
: .
, : 382.
(3)
,
, .
[] ,
383, (4)384
.
[],
(5)
, .
, ,
. (6)
, , ,
[] , []
, , (7)
, , 385,
[] , . (8)
, , .
[] , ,
, (9)
, , ,
, [] . (10)
,
,

386. (11)
.
[], ,
[] 387. (12)
, [] 388.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

34

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
, (13)
, , 389.
,
[]. (14)
, 390,
, , . (15)
, , ,
, [] 391.
(16)
, ,
, , , , [] ,
, 392. (17)
- [ ],
,
, ,

. (18)
,
-
. (19)
[]
.
, (20)
, , [] ,
?393
(21)
394, , []
.
, , , (22)
, [] 395.
396, . (23)
[], ,
, , 397. (24)
[], , , 398,
. (25)
[ ],
[ ] 399.
, (26)
, .
-, -, - - (27)
, 400.
, (28)
401.
(29)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

35

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

-, -, -, - 402. (30)
,
. (31)
, [] ,
403,
, , 404. (32)
,
, , . (33)
, ,
,
, (34)
, 405,
,
, , 406, (35)
[ ],
407.
, , , , (36)
, . ,
, , (37)
, .
, , , (38)
, [, ] ,
408,
, [] 409, (39)
, , , ,
,
, , (40)

410,

,
, , 411,
(41)

412, ,
[]
413. (42)
,
, , . (43)
, , []
414,
, 415. (44)
, [ ] ,
, .

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

36

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [] ,
416. (45)
,
417
, . (46)
,
, . (47)
-
.


:
, [] []

,

418
, (1)
,

,
419
[] .
, [] ,
, []: (2)

,

420. (3)
[]
--421
, , 422.
(4)
, 423 ,


[] 424. (5)
-425,
-- . (6)
, ,
, 426. (7)
,
[
]427 . (8)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

37

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , . (9)
, , ,
428, (10)
429,
. (11)
, [] ,
,
,
430 . (12)
[] ,
431.
, . (13)
[] -,
432, . (14)
,
, , (15)
, 433.
, , ,
434, (16)
, 435, [] ,
,
. (17)
, .
[ ] 436. (18)
,
,
, . (19)
437

[] , , (20)
, , , 438 .
[] [] ,
439, (21)
, [ ] , ,
-, [ ] -440. (22)

.
441 ,
, (23)

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

38

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

442, ,
, ,
443 . (24)
,
444, , (25)
, ,
445.
446 , ,
[], (26)
, , , [ ] ,
447.
[ ] , []
448. (27)
449, .
, . (28)
, , ,
[ ]
. (29)
[] ,
450,
, 451, (30)
, .
452, (31)
[], , [] 453,
.
, , , . (32)
454
, . (33)
, ,
,
, , . (34)
[] .
. (35)
[] ,
, , 455. (36)
,
456. (37)

:
, 457,
. (38)
[] ,
, , 458. (39)
, 459,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

39

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , 460,
. (40)
,
,
[ ] . (41)
[ ] ,
461.
, , , 462, (42)
, [ ]
.
, []463. (43)
, , .
, [] , ,
[] , ,
? (44)
- ,
.
-.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

bu
to
re
he
k
lic

om

w.

A B B Y Y.c

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

40

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

1.1(1). (mahas param)


Highest Light [Vijnanananda 1977: 701], .
supreme lustruos power [Devi-gita 1998: 45].
, mahas , ,
. (1.5) mahas (chaturthI)
bhUH bhuvaH svaH. mahas
(maha iti brahma).
mahas
(turIya) (. . 1.52(1)) , ,
,
,
, ,
.
mahas. , ,
[Brown 1990: 191 - 193; Devi-gita 1998: 46 - 47].
2
1.2(1). (shakti) , ,
, ,
(
),
, , ,
, ,
) [
2009: 856 857; 1996: 454 - 455].
3
1.2(2). [], , [] (sudhAM tu
pibatAM mR^ityuH) ,
;
[] (etachchR^iNvato bhavet) c (shravaNa)

, . 7.11, 19.
, . II.2.37.
(j~nAnayoga), (manana),
(nididhyAsana) [Devi-gita 1998: 47].
4
1.3(1).
(kR^ita-kR^ityo, . ,
) ,
(jIvanmukta) (. . 4.8(1)), .
III.12.58; VII.30.98.
- ( 14.3) [Devi-gita 1998: 50];
(shikShito si mahAtmabhiH)
(mahAtma)
,

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

41

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
.


, , [ 1996: 271].
1.4.
, //
, , (satIdehe gnibharjite // bhrAntaH shivas tu babhrAma kvachid deshe sthiro
'bhavat)


: Mahesvara rested while He was wandering all over
the world in a distracted state' [Vijnanananda 1977: 702],
: The bewildered Shiva wandered
about falling here and there on the ground. .
, , ,
. ,
( IV.5; I.100 .),

. ,
, , ,
, (
,
). (9 - 10)
(-), ,
.
(VII.30. 35 - 37),
, ,

[- 2004: 70 - 77].
, ,
. (VII.30), (I.100)
(IV.5)

, (11.76 - 87)
. (18.20 - 40),
, ( )
[- 2006: 97 - 99].

, ,
(pITha . ,
).
/
(XIII.25-30) ,
.
.
, (18.41 43, 48 - 50), (
VII.30.55 - 83) ( )
[- 2004: 74 - 76].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

42

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(8.5 - 30) [ 1996: 395; , . 2, 1992: 415;


1980: 200; 2000: 395; Bhardwaj 1983: 99]. .
, ,
. ,
, ,
,
[Devi-gita 1998: 244].
6
1.5(1). (prapa~ncha-mAnarahitaH) prapa~ncha the visible world or
universe, which is illusory and the scene of manifold action [Apte 1922:
364]. . : , ,
<> ()
, . . , , ,
, (. : 2008:
170). prapa~ncha
, , ,
[ 2009: 641];
(samdhi-gAta-mAnasaH)
(samdhi) (. 5.25(2) 26(1)).
samdhi , ,
[Devi-gita 1998: 50].
7
1.6(1).
(saubhAgya)
aishvarya, ,
(. . 1.15(2)) [Devi-gita 1998: 51];

(trai-lokyaM
sacharAcharaM)
(svarga), (bhUmi)
(pAtala), , [
2009: 794 795; 1996: 278; 2006: 733].

, . . ,

[ 2003: 160; 2006: 736].
, ( )
[ 2009: 345].
8
1.6(2). (shakti) . . 1.2(1).
9
1.8(2). [ ]
(grahANAM devatAnAM cha vaiparItyena vartanam) , ,
.
10
1.9(1).
,

(adhibhUtAdhidaivAnAM)
, , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

43

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. . -, : ( ):
(),
() [
1992: 100], . --
( - ):
,
[ 1995: 111].
11
1.10(1). (`bhavat trai-lokya-nAyakaH) .
. 1.6(1).
12
1.9(2) - 11. , (146 - 159),
,
,
.
, ,
, ,
[ 1982: 170 - 172].
,
,
.
, , ,
(10.39(2) - 40)).

,
.
13
1.14. , /
[ ] (iti chintAturAH sarve jagmur vaikuNThamaNDale / shashaMsur harim)

,

. . I.2.8; IV.18.2; V.5.14; VI.11.2; X.4.1;
36.15. (vaikuNTha, . [] )
.
14
1.15(1). [] (kAma-kalpa-drumA)
, ,
[ 1996: 225]; (shivA,
) ,
,
(. . 1.15(2)) ,

[Devi-gita 1998: 53 - 54].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

15

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

44

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1.15(2).
(jAgarti bhuvaneshAnI)
(bhuvaneshvarI), .
(chit-AkAsha).
(. . 1.44(2)) (.
. 2.27-35(1)). , ,
, .

,
,
(. . 1.39(1)).
,
[ 2008: 168 - 183]. : ,
.
[. 2008: 172].

(I.9.39; II.7.65; III.3.37 46; IV.13.42, 20.9; VI.8.55, 9.21- 22, 31.31 - 41;
VII.29.7 8; X. 13.102; XII.12. 11 33);

(maNidvIpa-adhivAsinI)
(maNidvIpa) ,
, .
II.10 12 [ 2011: 56 - 71]. ,
, III.3
- 6 [- 2006: 22 - 54].
-: , .

(shvetadvIpa), II.325.1 - 326, 101.
16
1.16(2). (jaganmAtA)
, : jaganmatR^i,
jagadambikA, amba, parAmba . [Devi-gita 1998: 54].
17
1.19(1). (tAM sharaNaM yAta) sharaNa
(. .
5.24(2) 25(1)), [Devi-gita 1998: 54].
18
1.20. // (sva-jAyayA // saMyuto) . .
.
19
1.21(1). , [] (himavantaM
nagAdhipam)
[ 2003: 217].
20
1.21(2).
(purashcharaNa)
,
, .

.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

45

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

XI.21 [-
2012: 70 74; 1996: 341].
21
1.22(2). (tR^itIyAdi-vratAni) (vrata)
,
( )
.
, .
, . 8.36(2) 44(1).
(utsava) , ,
, , , [Devi-gita 1998:
251 252; Song 2002: 27]. (tR^itIy, )
,
(. . 1.26(1)).
,
,
. 8.37(2) - 38(1).
,
III [Devi-gita 1998: 56].
22
1.23(2). (sUkta-parAH) . . -, (X.125).

.

,
[ 1999: 282 - 283].
,
( )
[ 2009: 241-243], . . 10.22 23.
23
1.24(2). (antaryAga-parAH)
,
.
(mAnasa-yAga) (III.12.39 - 63)
[- 2006: 91 - 94]; (nyAsa) (
)

. ,
.
(. . 5.24(2) 25(1)).
[
1996: 310 - 311]. 10.6 8(1).
24
1.25(1). (hRillekhayA)
,
- (. .
1.15(2)) hrIM. - (bIja-mantra, -)
,
sthUla, .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

46

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


, .
, , .
- hrIM .
, ,
. , ,
[ 2008: 170, 173 - 175 Devi-gita 1998: 57 - 58];
(parAshakteH pUjAM chakrur
atandritAH)
. ,
9 10.
25
1.26(1). (navamyAM) 30
(tithi), (pakSha):
(shukla) (kR^iShNa),
,
(AmAvAsya), (paurNamAsya) [ 1996:
419].
.
,
(. . 1.36(1)), .
,
, (), ,
, nava
nava ; (bhR^igor dine) .
, ,
, (-),
(-), (-),
- (-), (-),
(- ),
(-) [ 1995: 207 209; 1977: 518].
,
[Devi-gita 1998: 61], . 8.38.
26
1.27(1). (chatur vedair
murtimadbhir abhiShTutam)

.
27
1.27(2). , (koTi-sUrya-pratIkAshaM)
koTi ,
, . .
(),
, XII.12.39 63 [- 2011:
47 - 49].
28
1.28(1). (aruNaM) ,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

47

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

( ),
[Devi-gita 1998: 61], . . 1.39(2).
29
1.29(1). , , ,
(Adyanta-rahitaM tat tu na hasta-adya~NgasaMyutam) . (I.1.6) (III.19).
(. .
1.51(2)), .
30
1.29(2). , (na
cha strIrUpam athavA na puMrUpam athobhayam) .
, <> ,
:
puMrUpaM vA smared devIM strirUpAM va vichintayet
[, . 2, 1993: 662].
,
( I.8.40; III.4.38 39; 24.38), . . 1.49(2). .
6.5, ,
, [ 2000: 589], 4.3: ,
, , , [ 2000:
507].
31
1.32(1). , []
(udyat-pIna-kucha-dvandva-ninditAMbhojakuDmalAm) , ,
[ 1977:
185], ,
,

[Kinsley 1987: 142].
. ,

. , .

[ 2008: 181]. .
VII. 53.28; XII. 12.30; 42.30 ().
32
1.32 (2). (ma~njIra) ,
[ 1980: 192].
33
1.33(1). (a~Ngada) ,
[ 1980: 192]; (keyUra)
,
[ 1980: 215].
34
1.34(1). (ketaka) Pandanus odoratissimus.
. , .
-
[ 1999: 484].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

35

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

48

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1.35(1). [] ,
(karpUra-shakalonmishra-tAmbUla-pUritAnanAm)
Piper betel ,
. , ,
,
, , .
[ 1977: 222;
1999: 293].
36
1.36(1). <> ,

(aShTamI-chandra-bimbAbha-lalATAm)
(


(6.33)),
. ,
,
[ 1980: 217; 2000: 174].
,
[ 1998: 29] , ,
. ,
,
[ 2008: 183].
,
(aShTamI)
, .
,
(paramA kalA),
(mUla-prakR^iti),
.

,
, (aShTa-varga)
, kShaM (. . kUTa-bIja).
, -,
,

. ,
, , ,
, (ma~Ngala),
, .
37
1.37(1). (kunda) Jasminum
pubescens,
[ 1980: 224].
38
1.38(2). , [] (kAshmIra-bindu-niTilAM)
,
, ,
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

49

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , .
.
, ,
[ 1997: 640 641, 682].
39
1.39(1). ,
(pAsha-a~Nkusha-varAbhItichatur-bAhuM)
. , ,
, (yama-pAsha),
, , .
,
(abhaya-mudrA). (a~Nkusha)
, .
, ,
.

,
,
(vara). ,
, ,
, .
, (. . 4.31(1)).

,
. , , .
,
:
, ,
[ 2008:
182; Song 2002: 2]. , , (pAsha) ,
(pA) (ash) , (a~nkusha)
, a~n
, ku sha ,
, ,
,
[Devi-gita 1998: 66].
. III.3.40; (tri-lochanAm)
,
(. . 5.44(2) - 45).
,
[ 2008: 182; Song 2002: 2].
40
1.39(2). (rakta-vastra-parIdhAnAM)

. ,
, .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

50

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, .
, (. .
1.28(1))
[ 2003: 243]. . III.3.38; IV.15.23;
IX.20.37;
XII.6.135;
53.26, 58.56; 43.72; ,
(daDimI-kusuma-prabhAm)
Punica Grantum. , ,
.
.
. ,
[ 1999: 483].
41
1.40(1). ,
(sarva-shR^i~NgAra-veShADhyAM)

. ,
,
. shR^i~NgAra ,
: vIra , bIbhatsa , raudra ,
hAsya , bhayAnaka , karuNa , adbhUta
, shAnta vAtsalya .
shR^i~NgAra vIra, ,
, , . V.9.54 [Brown 1990: 112 113].
- (376)
(shR^i~NgAra-rasa-saMpUrNA) .
1974: 34 39; 2009: 681 - 684.
42
1.41(1). - (mandasmita-mukhAmbujAm)
[ 2008: 182].
43
1.43(2). prema,
, ,
. ,
(11.14, 35).
. ,
[, . 2, 1993: 688; Devi-gita 1998: 72].
44
1.44(2). (prakRiti)
, .

[ 2008: 171]. . . ,
,
, , ,
[Tiwari 1985: 68]. . I.5.48; IV.5.31;
VI.5.23 .
, [Devi-gita 1998: 72].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

51

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
[Kinsley 1987: 135 - 136].
,
.
45
1.45(1). , , , ,
, [] (tAM agnivarNAM tapasA jvalantIM vairochanIM karma-phaleShu juShTAM)
(tapas)
,
tapas, , ,
. ,
,
.
. ,
,

[ 2000: 319 320;
2003: 240].
. 1.10; V.32.37; X. 1.13.
(tapas) (j~nAna),
(sarva-j~nA) [Devi-gita 1998: 72].
46
1.45(2). , [
] (sutarasi tarase)
,
, [ 1987: 620]. .
V.20.4 .; 4.11; 1.33; 3.63.
47
1.46. . . /
, ,
, , !
(devIM vAcham ajanayanta devAs tAM vishvarUpAH pashavo vadanti // sA
no mandreSham UrjaM duhAnA dhenur vAg asmAn upasiShTutA etu)
VIII.100.11, ,
. ,
.

.

.
, [ 1999:
442]. : The devas
(senses) have created the words which are of the nature of Visvarupa,
pervading like Kamadhenu and by which the brutes (gods) become
egoististical, o Mother! You are that language to us, you fulfill our desires
when at hymns to You (

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

52

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

devAs senses , . III.1.8; 2.7). .


: The gods created the Goddess Speech, whom
animals of all sorts speak. This Speech is pleasing to us, this cow yielding
food and strength. She is well praised; may she come to us [Brown 2002:
47].
(vAch) ,
.

, .

, [ , .
1, 1991: 219 - 220]. ,
, IV.21.7 - 18. (. . 1.15(2))

, ,
(vageshvarI, ) [ 2008: 173].
48
1.47(1). (kAla-rAtriM) - :
the Night of Destruction at the end of world [Vijnanananda 1977: 704],
. , ,
: Kalaratri [Brown 2002: 47].
(mahApralaya), .
( ) ,
(. . 1.2(2)) [ 1995: 319].
. (kAla)
(), ,
, , .
(-) ,
, [ 1996: 269 270].
49
1.47. , , /
(vaiShNavIM skandamAtaram / sarasvatIm) , ,
: ,
[Devi-gita 1998: 72].
50
1.44 - 48. - - [ 2009: 110;
Devi-gita 1998: 70]; [ ]
[], / [
] (mahAlakShmyai cha vidmahe sarva-shaktyai dhImahi /
tanno devI prachodayAt) III.62.10 [ 1989: 356]; (mahAlakShmI)
,
-
(V.1 20) [- 2012].
- (V.8.33 74).
51
1.49(1). (virAT-svarUpiNyai <> sUtrAtma-mUrtaye) . . 2.46(2) - 49(1).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

52

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

53

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1.49(2). (vyAkR^ita-rUpiNyai)
. to her in the Unmanifest State [Brown
2002: 48]. avyAkR^ita ,
[Devi-gita 1998: 74]. -
: to Thee, the transformed into sixteen
Vikritis (or transformations) [Vijnanananda 1977: 705].
, -, .
, . , . 1.36(1);
(shrI-brahma-mUrtaye)
(
III.1.32).
,
(nirguNa), , (saguNa) (
I.2.10; I.8.40; I.9.87 .).
: 1)
; 2) ,
, ( )
.
,
,
( I.8.40; III.4.38 39; 24.38) [, . 2, 1993:
663; Kinsley 1987: 136 - 137].
53
1.50. , [] , ,
, (yad-aj~nAnAj jagad bhAti
rajju-sarpa-srag Adivat) , .
- :
(prAtibhAShika),

(vyAvahArika)

(pAramArthika). , ,
, ( ).
, , , ,
, - (
). , ..
[ 1991: 229;
2009: 295 - 302; Devi-gita 1998: 75]. . I.19.10;
IV.15.34; , [] [],
, ,
(yajj~nAnAl layam Apnoti namas tAM bhuvaneshvarIm) .
. 1.15(2).
, ,
,
(), ,
(). . 1.53-57; 13.5.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

54

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

54

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1.51(1). , (tat-pada-lakShyArthAM) .
. 4.18(2) 23;
(chid-eka-rasa-rUpiNIm) , ,
, .
, ,
(eka-rasa). [, . 2, 1993: 483].
55
1.51(2). (akhaNDa-AnandarUpAM) (Ananda)
(. . 1.67(2)), (. .
1.49(2)).
56
1.52(1). (pa~ncha-kosha-atiriktAM)

(kosha), : 1).
(annamaya-kosha), , , 2).
(prANamaya-kosha), 3). ,
(manomaya-kosha).

(. . 2.41(1));
4).
(vij~nAnamaya-kosha), - .
vij~nAna (. . 3.33(2)); 5).

(Anandamaya-kosha).
-
.
,
.
,
.
(sthUla-sharIra).
(sUkSma-sharIra) (li~Nga-deha).
(kAraNasharIra), . . 4.25 - 30 [ 2009: 117;
1997: 680]; (avasthAtraya-sAkShiNIm) (avasth): 1).
(jAgarita-sthAna), 2). (svapnasthAna), 3). (suShupti-sthAna), 4).
,

(turIya, .
).
: IV.3; 3; VII.11 [ 2000: 37].
57
1.52(2). (tvaM-pada-lakShyarthAM) - .
. 4.18(2) 23.
58
1.53(1). (praNava-rUpAnyai)
auM
(oM), - (-)
, . ,
-.
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

55

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
.
, .
,
. : ,
(8, 1). , ,
,
(. . 1.52(1)), . ;
(hrIMkAra-mUrtaye) . . 1.25(1).
59
1.53(2). (nAnA-mantra-AtmakAyai)

.
60
1.44-53. - (
) -.
61
1.54(1). (maNi-dvIpAdhivAsinI) .
. 1.15(2).
62
1.54(2). , (vAchA
madhurayA matta-kokila-niHsvanA) ,

( ) [ 1948: 60].
63
1.55(2). (bhakta-kAmakalpa-drumA `smi) . . 1.15(1).
64
1.56(2). ,
[] (samuddharAmi mad-bhaktAn duHkhasaMsAra-sAgarAt) (, saMsAra)
,
.
, : ,
, , [ 2009: 712
- 715]. , , . . 1.45(2).
65
1.59(2). (asurendreNa) -
, , : , .
, ,
-: ,
, .
, ,
, ,
. . [ 1987: 609].
66
1.63-64. , : /
, [] , . //
. /
- (iti teShAM vachaH
shrutvA provacha parameshvarI / mama shaktis tu yA gaurI bhaviShyati

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

56

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

himAlaye // shivAya sA pradeyA syAt sA vaH kAryaM vidhAsyati / bhaktir


yach-charaNAMbhoje bhUyAd yuShmAkam AdarAt)
(. . 1.4)
(.
, ), .
,
, .
()
.
( ) [
1997: 25-54; , . 1, 1992: 286; 1982:
169-184].
67
1.66(1).
, (anugraha-karaM vachaH)


(anugraha) [ 2009: 150].
68
1.66(2). (mahA-rAj~nIM)
sarveshvarIM bhuvaneshvarIM [Devi-gita 1998: 82].
69
1.67(2). (sachchitsvarUpiNI)
-- (sach-chid-Ananda,
)

-, , ,
, . . 1.49(2).
- ,
, ,
, (svarUpa)
[ 2009: 732]. . 16.5, 14; 18.5.
70
1.68(2). (ashvamedha, . )
,
.
.
.
[ 1996: 70].
71
1.69(1). . . 1.5(1).
72
1.70(1). (yasyAs tu jaThare
santi brahmANDAnAM cha koTayaH)
, .
XII.10.76; 11.57 - 58; 11.99; 43.63. ,
, . ,
, [ 2009: 795].
koTi . . 1.27(2).
73
1.71. , /
? (asmat pitR^iNAM kiM sthAnaM
syAn nirmitaM param // etAdR^ishANAm <> yeShAM vaMshe sti

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

57

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

mAdR^ishaH) ()
,

.
.

,

, [ 1996:
328].
74
1.72(1). (idaM yathA cha
dattaM me kR^ipayA) ,
, (yogyatA),
(ichChA) [Devi-gita 1998: 82].
75
1.72(2). (sarva-vedAntasiddhaM cha tvad-rUpaM)
, , (3.12 4.1)
, , ,
.
, (-, -, -,
-- .), .
,
[ 1999: 71; 2009: 101 140;
1998: 56]. . IV.15.14; VII.28.70.
76
1.73(2). (tvam evA 'ham yato bhaveH) .
so that knowledge I will be able to
realise Thy Shelf [Vijnanananda 1977: 706],
- whereby you and I will become one. :
(abheda) [Devigita 1998: 83]. , .
. 7.13(2).
77
2.1(1). (mad-rUpatvaM prapadyate)
sarUpya
, [Devi-gita 1998: 88].
4.19; 4.49; 7.27.
78
2.2(1). [] , (ahamevAsa
pUrvaM tu tadyatki~nchit)
- (I.1.1) [Devi-gita 1998: 88], . 10.3
II.9.32.
79
2.2(2). <> , ,
(tadA AtmarUpaM chit saMvit parabrahmaikanAmakam)
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

58

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
, (idam),
(aham).
: 1) , -- (chit
saMvit); 2) ,
(Ananda); 3) (AbhAsa),
[ 2001].
80
2.3(1). , ,
(apratarkyam anirdeshyam anaupamyam anAmayam) .
6.
81
2.3(2) - 4(1). , , /
,
[] [ ]
(tasya kAchit svataH siddhA shaktir mAyeti vishrutA // na satI nAsatI cha
nobhayAtmA virodhata)

, ,
.
,
.
,
( ca aca)
(. . 1.50(1)),
,
[ 1983: 114]. ,
, ,
. ,
, , [
2009: 496 497; , . 2, 1993: 514].
,
:
nAsadrUpA na sadrUpA mAyA
naivobhayAtmikA
(- I.26),

anirvachanIya ( 109).
: jaDa ( ), avyakta
(), anAdi () ( 108).
(pAsha),
. .

, .

.
[
2009: 496 497; 2002: 95; 1993, . 2: 663 - 664],

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

59

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


-. . 6.128, 130.
82
2.4(2). (kAchit-vastu-bhUtA)
: this unspeakable substance [Vijnanananda 1977: 707], .
: this indefinite entity [Brown 2002: 53].

(sAmyavasthA guNopadhikA brahmarUpinI devI), . .
2.3(2) - 4(1). -
,
.

[ 2002: 95].
,
; (sti sarvadA)

,

[Devi-gita 1998: 88].
83
2.5. , /
,
(pAvakasyoShNyateveyamuShNAMshoriva dIdhitiH /
chandrasya chandrikeveyaM mameyaM sahajA dhruvA)
, ,
. . sahajA,
,
,
[Devi-gita 1998: 89].
84
2.6. ,
(tasyAM karmANi jIvAnAM jIvAH) .
13. (jIva)
, ,

-
[ 2009: 348 - 350].
,
.
: 1. (sa~nhita,
) , 2.
(prarabdha, ) -,
,
, 3. -
(kriyamAna vartamAna, ) ,
, ,
.
, , ,
.

. [

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

60

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2009: 444]; (kAlash cha)


(, kAlavAda),
.
,
,
( 19.53 54; V.32.23; 110.20; VI.4.2 3;
9.20; 12.26; 217 - 220). ,
, , ,
(6.14 16). ,
.
, ,
,
,
.

(. .)
[
2009: 425; 1996: 221 223; 1987: 622;
1998: 141 142]; /
(saMchare / abhedena vilInAH) saMchare . .
, ,
c . ,

[Devi-gita 1998: 89];
(vyavahAra-vat) vyavahAra
, (.
), ( ) [
2009: 295]; (syuH suSuptau)
, . . 1.52(1).
85
2.7(1). (ahaM bIjAtmatAM gatA)
( ) (bIja),

[, . 2, 1993: 516]. . 6.151.
86
2.7(2). [], ,
(svAdhArAvaraNAt tasyA doShatvaM cha samAgatam)
(AvaraNa) ,
(vikShepa).
vikShepa ,
, AvaraNa ,
[
2009: 497; Devi-gita 1998: 89].
87
2.8. ,
[], //
(chaitanyasya
samAyogAn nimittatvaM cha kathyate // prapa~ncha-pariNAmAch cha
samavAyitvam uchyate)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

61

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
. ( )
, ,
[ 1991: 220-221].
,
. ,
,
(pratibimbita) . (chidAbhAsa) , ,
(nimitta-kAraNa),
[Devi-gita 1998: 90].
,
. , ,
.
, , , . 55
[Ibid.: 90]. ,
(samavAyI-kAraNa)
(upAdAna-kAraNa) [, . 2, 1993: 706].
, -
(dravya)
(upAdAna).
modus operandi (vyapara), ,
(), [, . 2,
1993: 514].
88
2.9(1). (jaDaM) ,
, . , . 2.4(1).
89
2.9(2). (prakR^iti) -
,
, .
(Ishvarasya mAyA-shaktiH prakR^itiH)
[, . 2, 1993: 515].

,
: , ,
.. ( 122-123).
. ,
,
, . -
[ 1983: 115].
, . , . 2.42(2)
43(1). . . 1.44(2);
(shakti) - . . 1.2 (1).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

90

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

62

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2.10(1). , c
(vimarsha iti tAM prAhuH shaiva-shAstra-vishAradAH)
, ,
, ,
- .
. ,
.

, .
(.
-).
, .
, , , ,
. , , ,
[ 2009: 273; , . 2,
1993: 663; Bhattacharyya 1990: 258 - 261].
91
2.10(2). (veda-tattvArtha-chintakAH)
the other Vedantists [Vijnanananda 1977:
707], . : the Vedantins [Brown 2002: 54];
(avidyAm itare prAhur)
, -,
. ,
[, . 2, 1993: 515].

. . , . 2.42(2)
43(1).
92
2.11(2).
,
,
,

(tasyA jaDatavaM dR^ishyatvAj j~nAna-nAshAt tato
satI) ,
(dR^iShya), (jaDa),
[Devigita 1998: 93]. , (j~nAna),
, (svarUpa) ,
(chit), (avidyA),
,
[ 2009: 355 - 356].
93
2.12 - 14. (chaitanya) - ,
(svayaMjyotis
svarUpatvat ( VI.3)) [, . 2, 1993: 430].
,
, ,
, -
[ 2009: 54, 349, 846]. .
28; 2.12(2); []

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

63

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, (sva-prakAsham cha
chaitanyaM na pareNa prakAshitam) . 27, 28.

, II.2.15; 6.14; II.2.11, ,
, , [Devi-gita
1998: 93]; , []
(anavasthA-doShasattvAn na svenApi prakAshitam) ,
,
. : Were it so, Its Enlightener
would have to be illuminated by some other thing and so the fallacy of
anavastha creeps in (an endless series of causes and effects [Vijnanananda
1977: 708], . : It does not even illuminate itself, for that
would lead to the fallacy of infinite regress [Brown 2002: 54]. anavasthA
(. )
. , ,
,
. , ,
,
, ,
, , .
anavasthA :
,
, , anavasthA,
[ 2009: 70-71].
94
2.15.
, ,
, , / , ,
(jAgrat-svapna-suShuptiAdau dR^ishyasya vyabhichArataH // saMvido vyabhichArash cha
nAnubhUto `sti karhichit) . .
1.52(1). - ,
, :
, .
,
[ 1999:
XXVI].
95
2.16. [] / ,
,

(yadi
tasyApyanubhavas tarhyayaM yena sAkShiNA / anubhUtaH sa evAtra
shiShTaH saMvid-vapuH purA) (sAkShin)
.
,
( 11-13), ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

64

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. . 2.46(2) - 48. . ,
,
, .
, ( .
, . 2.36 - 38)
.
, ,
(sAkShi chetA kevalo nirguNaSh cha ())
[ 2009: 540; , . 2, 1993: 543].
96
2.17(2). ,
(Ananda-rUpat chAsyAH para-prema-AspadatvataH)

, . ,
: vij~nAnam AnandaM brahma, anando brahmeti vyajAnAt,
: , ,
. (ahaituka).
,
[ 1999: XXVIII].
97
2.18(1). , ,

[] (mA na bhUvaM hi bhUyAsam iti
premAtmani sthitam)
, . , :
. ,
: , , ,
(sarvo hy AtmAstitvaM pratyeti nAham asmIti) [, . 2, 1993:
424]. . 24 25: , ,
- , , , ,
,
:

(.
[URL]:
http://sankara.narod.ru/vakyavritti.htm ( : 11.10.14)).
98
2.18(2). (sarvasyAnyasya mithyAtvAd) - ,
-.
99
2.19(2)-20. ,
. //
. /
, [ ,
] (tach cha j~nAnaM nAtmadharmo dharmatve
jaDatAtmanaH // j~nAnasya jaDa-sheShatvaM na dR^iShTaM na cha
saMbhavi / chid-dharmatvaM tathA nAsti chitash cin na hi vidyate)
,
(dharmI dharma).
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

65

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
[, . 2,
1993: 430].
100
2.21. , /
[] , ,

(tasmAd Atma-j~nAna-rUpaH sukha-rUpash cha sarvadA


// satyaH pUrNo `pi sa~Ngash cha dvaita-jAla-vivarjitaH)

,
,
.
, - (satyatvam
svamahimapratiShThitatvam sarvagatatvam sarvAtmatvam) [,
. 2, 1993: 431].
, ,
,
[
2009: 349].
101
2.22 - 23(1). ,
[] ,
(sa punaH kAma-karmAdi-yuktayA svIya-mAyayA)

(avidyA-kAma-karma), ( ,
), ,
,
, ( )
,
.
.
,
( . . 2.6) [, . 2, 1993:
563, 655]; (pUrvAnubhUtasaMskArAt) ( . . 2.36 - 38)
saMskAra , (
) ,
,
,
, ,
. [ 2009: 716];

(kAla-karma-vipAkataH) karma-vipAka, karmaparipAka karma-phala-vipAka ,
,

(phala) (bIja), (bhoga).
,
,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

66

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,

[ 2009: 447]. C. X.7.11;
XII.8.68;

(avivekAchcha tattvasya sisR^ikShAvAn prajAyate)
.
(tattvAH) ,
. tattva . .
, . . . . [ 2003:
241],
.
: , ,
(, (. .
2.36-38)), (. . 2.41(1)),
(. . 2.41(1)),
, (. . 2.2735(1)) [ 2009: 779 - 780].
102
2.23(2). (a-buddhi-pUrvaH)
.
103
2.26(1). , (ichChA-j~nAna-kriyAshrayam)
,
.
: ,
[ 2003: 19; 1997: 751]. . III.7;
XII.5.16; 12.34. (III.7.25 38), j~nAnashakti , , ,
kriyA-shakti ,
(. . 2.41(1)) (. .
2.40) , , icChA-shakti
(. . 2.27-35(1)).
104
2.24-26. - .
105
2.27-35(1). , () -
, .

, .
II.1-6

XII.20-22. ,

(mahAbhUtAni),

: (AkAsha), (vAyu),
(agni), (jala), (pR^ithivI).
- (. . 2.41

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

67

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

42(1)), ,
.
( ,
,
),
(. . 2.41(1)).
(),
,

.

( III.7.43 - 46)
[- 2006: 59; 2009: 512
518; 1983: 115-116; 1999: 156].
, . II, 1; VI, 2,
2-3.
106
2.36(1). (rAjendra) . . 1.59(2).
107
2.36-38. (antaHkAraNa) ,
(. .
2.41(1). ,
[, . 2, 1993: 433].
, . ,
(viShaya), (vR^itti).
, , :
(saMshaya), (nishchaya),
(garva) (smaraNa).
, , ,
, ,
, (),

, ,
[ : 434 - 435].
,
. , , ,
.
.
,
[
2003: 51].
108
2.40. [] , , ,
// ,
(hR^idi prANo gude `pAno nAbhi-sthas tu samAnakaH // kaNTha-deshe `py
udAnaH syAd vyAnaH sarva-sharIra-gaH)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

68

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,

,

, ,
, ,
[ 2002: 112].
109
2.41(1). , (j~nAnedriyAni
pa~nchaiva pa~ncha karmendriyANi cha) : shrotra
(), tvach (), cakShus (), rasanA
() , ghrANa (), -
- 32 36,
6 10. : vak , pANi , pAda
, pAyu , upastha , -
- 22 26,
11 15 [ 1997: 769]. . III.6.76.
indriya , , . .
. . , [
2003: 231].
110
2.41(2). dhiyA.
111
2.39-42(1). . , ,
-, ,
,
.
.
.
- - (. . 4.25 - 30) [,
. 2, 1993: 516]. ,
:
, .
112
2.42(2)-43(1). , <> : //
, [] , , [
] (tatra yA prakR^itiH proktA sA <> dvividhA smR^itA //
sattvAtmikA tu mAyA syAd avidyA-guNa-mishritA) (guNAH)

,
, ,
, . : 1).
(tamas), , , ; 2).
(rajas), , , ,
; 3). (sattva), ,
[ 2009: 319 320; 1996: 154 - 155].
III.8 9
[- 2006: 60 - 72]. ,
, , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

69

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, ,
(AvaraNa) (vikShepa) (. . 2.7(2))
. ,
, , , .
,
, [, . 2, 1993:
531 - 532].
113
2.43(2)-46(1). ,
, .
,
. ,
,
(bimba-pratibimba-vAda),
. ,
. ,


, ,
, pratibimba
bimba. - :
(II.3.50) [ 2009:
146]. -
. ,
, ,
, , - ,
,
, [, . 2, 1993: 532].
114
2.46(2)-2.48. , , ,
. ,

. ,
(-), (-)
(-) (. . 4.25 - 30),
, .
,
( )

[, . 2, 1993: 408, 497].
115
2.49(1). , ,

[ ] (prathamo vyaShTi-rUpas tu
samaShTyAtmA paraH smR^itaH) samaShTi
vyaShTi. samaShTi an aggregate whih is considered as made up of
parts eah of whih is consubstantiontially the same with the whole [Apte

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

70

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1922: 586]. vyaShTi an aggregate or whole viewed as made up of many


separate bodies [Apte 1922: 539]. , samaShTi
, (),
vyaShTi ,
( , ,
).
:
, , .
vyaShTi , samaShTi (
) . . ,
samaShTyAtma (aggregate entity viewed as a whole) ,
vyaShti-rUpa (a part of a whole viewed
individually) [Brown 1990: 186].
116
3.1(1). (charAcharam) . .
1.6(1).
117
3.1(2).
(sApi mattaH pR^itha~N mAyA nAstyeva paramArthataH)
,
(. . 1.49(2)). ,
.
,

. ,
- , .
,

() [, . 2,
1993: 513 - 514].
118
3.2.
, /
(vyavahAra-dR^ishA seyaM vidyA mAyeti
vishrutA // tattva-dR^iShTyA tu nAsty eva tattvam evAsti kevalam) .
: From the practical point of view,
Maya is regarded as self-evident. In reality, however, it does not exist - only
the supreme exist, in an absolute sense [Brown 2002: 61].
- . , . 1.50(1).
, ,
, . tattva
.
, ,
: The real
nature of human soul or the material world as being identical with the
supreme spirit pervading the universe [Apte 1922: 228].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

71

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
.
119
3.3. , , , / ,
<> (sAhaM sarvaM jagat
sR^iShTvA tadantaH pravishAmyaham / mAyA-karmAdi-sahitA <>
prANa-puraH-sarA) . . 2.22 - 23(1).
(kAma, ), ,
, (. .
2.22 23(1)).

.
, ,
: (),
(chid-AbhAsa), ,
. ,
, , (),
,
. . (4.10) [Devi-gita 1998: 113].
120
3.4(2)-5(1). , [] ,
// - , , ,
[] (yathA yathA bhavanty eva
mAyA-bhedAs tathA tathA // upAdhi-bhedAd bhinnA haM
ghaTAkAshAdayo yathA) ,
, ( = ),
,
[, . 2, 1993: 513]. , ,
, ,
, .
.
,
( , , ).
, .

(upAdhi, . ). ,
, .
, , (
AkAsha,
[ 2009: 61])
. , ,

,
,
, ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

72

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, ,
, , .
-
(13).

( )
.
,
(avachCheda-vAda) (bimbapratibimba-vAda), . . 2.43(2)-46(1).
- ,
(. 16, 35; - I, 1,5; 51-54) [ 2009: 54,
350, 821; 1983: 116; , . 2, 1993: 411, 516517; 2000: 771, 773].
121
3.6(2). adhyasya,
, ,
,
[Devi-gita 1998: 116].
122
3.6(2)-8(1). .
// , , , /
, [] , , []
/
(mayi buddhyAdikartR^itvaM madhyasyaivApare janAH // vadanti chAtmA
karmeti vimUDhA na subuddhayaH / aj~nAna-bhedatas tad-van mAyAyA
bhedatas tathA // jIveshvara-vibhAgash cha kalpito mAyayaiva tu)
(aj~nAna) .


[ 2009: 49].
,
( ) , ()
() ( 20). . 3.27. 3.7(2) 8(1)
- (2.8 - 9) [Devi-gita 1998: 117].
123
3.8(2)-9(1).

, //
(ghaTAkAsha-mahAkAshavibhAgaH kalpito yathA // tathaiva kalpito bhedo jIvAtma-paramAtmanoH)
. . 3.4(2)-5(1).
124
3.8-12. ,
,
( I.13.17).
, (mAyAmAtram idam
dvaitam advaitam paramArthataH) (II.17). :

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

73

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
, - .
, , ,
.
, (na tattvataH) [, . 2,
1993: 410]. .

, ,
[, . 2, 1993: 529].
-, , .
, .
, ,
. ,
.
, :
,
, ,
,
,
[, . 2, 1993: 546]. . - 13;
[] (mAyA sA parabhedasya hetur) ,
(), () ()
[Devi-gita 1998: 117]; (protam otaM cha)
. . . 3.6 [Devi-gita 1998: 120].
125
3.13(2). , , , ,
(brahmAhaM viShNu-rudrau cha gaurI brAhmI cha vaiShNavI) ,
()
, [
2009: 795 796; 1996: 421], (),
() () .

, , ( ), .
. 1.49(2). . 18.15(2) 17(1).
126
3.14(1). (tArakeshas) .
127
3.13-15. . 10.19-39.
[ 1999: 170],
, ,
3.14 5.18;
(chANDAlo haM cha taskaraH)
, ,
,
, .. . ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

74

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
,
, .
,
. :
:

:
.
,
, . <>


(1401 1464),
, , .
,
, .
(de non aliud).
. , concordatia.
, , ,
, ,
, ,
[
2004: 214 - 215]; , ,
(strI-punnapuMsakAkAro pyaham eva) . .
1.29(2).
128
3.16-17. . 1.82; , ,
(yadyasti chettach chUnyaM syAd
vandhyA-putropamaM)
-,
, ,
.
(shUnya)
(asat),
, (sat-rUpA) [Devi-gita 1998: 121]. .
I.16.51.
129
3.18.
, / ,

(rajjur yathA sarpa-mAlAbhedair ekA vibhAti hi // tathaiveshAdirUpeNa bhAmy ahaM nAtra saMshayaH)

. ,
, ,
, . . 1.50(1)
[, . 2, 1993: 513].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

130

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

75

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

3.19(2). [] (tasmAt
mat sattayAitat sat tAvan) -
-,
, . . 1.49(2).
131
3.20(1). (samaSTyAtma-vapus) .
. 2.49(1). samaShTi ,
[Devi-gita 1998: 122].
132
3.22(1). (bhakta-kAma-dugdhA)
, [
1996: 226].
133
3.23(2). (dyau) , ,
[Devi-gita 1998: 125]. . . 3.25(2) 26(1).
134
3.25(2) 26(1). , , //
, , (maharlokas tu grIvA
syAj janarloko mukhaM smR^itam // tapoloko rarATis tu satyalokAd adhaH
sthitaH) :
(maharloka) ,
,
,
; (janarloka) ,
-, ,
; (tapoloka, .
) ,
, ,
, ;
(satyaloka, . )
, [ 1997: 352 - 353].
135
3.29(1). (sneha-kalA)
affection [Vijnananananda 1977:712],
. the various affections [Brown 2002: 65].
136
3.30(2). (meDhraM) meDhra
the male organ of generation, penis [Apte 1922: 447].
: Her organ of
generation [Vijnanananda 1977: 712], . : penis
[Brown 2002: 65]. penis ,

, , -,
:
.
137
3.32(2). (vAsasI vibhoH)

,
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

76

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
[ 1987: 612].
138
3.33(2). (vij~nAna-shaktis tu) -
: Vijnana Sakti (the knowlwdge power)
[Vijnanananda 1977: 712], . : power of discernment
[Brown 2002: 65].
. .
vij~nAna: ,
() (), ,
[
2009: 267]; (ntaH-karaNaM) .
. 2.36-38.
139
3.34(2). , , [ ]
[] (atalAdi-mahAlokAH kaTyadhobhAgatAM gatAH)

,
[ 2009: 794 - 795].
140
3.35(1). (sura-puMgavAH)
,
.
,

,
.

[ 1987: 604; 1996: 251]. ., ., I.1.2;
V.2.10, 28.53; VI.1.17; XI.2.30; XII.9.37; 36.11.
. 1991, .1: 203.
141
3.35(2). [] (lelihAnaM cha jihvayA)
: ,
[Devi-gita 1998: 125]. . 11.30.
142
3.36(2). vIraM.
143
3.36(2).
(brahmakShatraudanaM) . 11.26 30; I.2.25. ,
, ,
,
[Brown 1990: 190].
144
3.41(2). (prema) . . 1.43(2).
145
3.42(1). (tad-udbhavAn) . 1.65.
146
3.45(2). (sarva-vedAnta-saMsiddhe)
. . 1.72(2).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

147

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

77

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

3.46. . II.1.5; (oShadhayaH)


: all the medicinal plants [Vijnanananda 1977: 711], .
all plants [Brown 2002: 67].
148
3.47. . II.1.7; (sAdhyAH)
,
, [
1987: 740].
149
3.48. . II.1.7; (brIhi-yavau) ,
c (yaj~na) [ 2000: 735].
150
3.49. . II.1.8; -
IV.203-204.
, (prANAH)
, , ,
: ,
, , (samidhas),
(homAH) (lokAH),
(manas), [ 2000: 735].
151
3.50. . II.1.9; . VI. 205-206; (rasAs)
: all the Rasas (the tastes of all things)
[Vijnanananda 1977: 711], . : their sap [Brown 2002:
68]. , rasAH
, , ,
, .
152
3.51. . II.1.6; (dIkShA)

.
(guru) [ 2002:
71 - 72; 1996: 177 - 178]; (yUpash cha)
, ;
(dakShiNA) (yajamAna)
. -

(dakShiNA), ,
, -
[ 1996: 160];
, (R^icho yajUMShi sAmAni)
, , .
153
3.55(1). [ ] , [ ]
(pAshA~NkushavarAbhIti-dharaM) . . 1.39(1).
154
3.20-56. .
11; II.1.23-38. ,
, . . , ,
, ,
(, ),

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

78

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[
1994: 74]. ,
- ( .90) [ 1999: 235 236].
, ,
,
, . ,
326
,
, - (-
I.15.7).
. ,
,
[ 1999: 171].

II.1.23-38 [- 1992: 48 - 66].
,
.
,
.
. ,
, , , .
. ,
, ( )
.. [ 2001].
155
4.1 (1). , ,
! ( kva yUyaM manda-bhAgyA vai kvedaM
rUpaM mahAdbhutam) . , ,

, [ 2006: 854]. .
I.12.45; V.29.56.
156
4.2. . 11.53 [ 1999: 68].
157
4.3(1). [] ,
prakR^itaM shR^iNu. ,
prakR^ita the subject of discussion, that which is under consideration
[Apte 1922: 351].
158
4.3. //
(paramAtmA tra jIvatAm / upAdhi-yogAt saMprAptaH) .
. 3.4(2)-5(1).
159
4.5.
, /
(tat-saMskR^iti-vashAn nAna-karmarataH sadA / nAnA-dehAn samApnoti sukha-duHkhaish cha yujyate)
. . 2.22 23(1).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

160

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

79

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

4.6(1). ,
[ ] (ghaTI-yantra-vat etasya na virAmaH kadApi hi)
,
, [Devi-gita 1998: 141].
. - (1.7); - (5) [
2000: 662].
161
4.8(1). (puruShArtha-samAptish cha)
(puruShArtha),
, : 1).
(dharma, ) ,
.; 2). (artha) ,
; 3).
(kAma)
.

(mokSha),
,
( mokSha , , . I .
. .).
(trivarga)
. ,
. ,
, ,
dharma, artha,
, ,
kAma.


(AshramAH). , ,
artha, kAma, dharma
[ 2009: 669 671; 1996: 451;
1987: 263]. . I.1.17; III.24.27; V.15.15, 35.52;
VI.7.9-10; XI.1.19; X. 11.16; 43.45 .;

(jIvanmukta-dash pi cha).
,
(Ananda) . -,
,

[, . 2, 1993: 553]. -,

[ : 664],

[ 1991: 223].
,
retentum,
,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

80

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[ 2009: 354; , . 2, 1993:


552]. ,
,
. , ,
,
.
,
,
[ : 527].
162
4.6(2) - 8. . , ,
, .
,
[ 1991: 219).
, .
(avidyApayA eva hi paraprAptiH
avidyAnivR^ittir eva mokShaH ( I.5)).

(avidyAnivR^ittau svAtmany avasthAnam paraprAptiH, ).
- ,
,
, .
, [, . 2, 1993:
568].
163
4.9. , [], [ ]
[ ] <> /
,
(na karma taj jaM
nopAsti virodhAbhAvato <> // pratyutAshA j~nAna-nAshe karmaNA
naiva bhAvyatAm) - ,
. ,
,
,
[, . 2, 1993: 568]. . 3 [
2000: 770]. [Devi-gita 1998: 144].
164
4.10. [], /
, ,

(anarthadAni karmANi punaH punar ushanti hi // tato rogas
tato doShas tato `nartho mahAn bhavet) (. . 2.6)
,
,
, [, .
2, 1993: 568].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

165

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

81

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

4.11. , /

,
, []
(tasmAt sarva-prayatnena j~nAnaM saMpAdayen naraH //
kurvann eveha karmANIty ataH karmApya avashyakam)
(3.5).
, ,
, (3.8).
(3.23-24).

[ 1999: 109].
(3.3). , ,
. - (2).
166
4.12. [] ,
, /
(j~nAnAd eva hi kaivalyam ataH
syAt tat-samuchchayaH // sahAyatAM vrajet karma j~nAnasya hita-kAri cha)
,

-. , ,
j~nAna-karma-samuchchaya-vAda,
: - (laukika)
.
[ 1983: 112]. -,
,
.

[ 1983: 119].
, (nityAni karmANi)
[,
. 2, 1993: 568; Devi-gita 1998: 143 - 144].
167
4.13(2). , , [
], (j~nAnAd hR^id-granthi-bhedaH syAd
dhR^id-granthau karma-saMbhavaH)
, ,
, , ,
. (,

) [ 2000: 596]. . II.2.9.
168
4.14. . - (1.66).
169
4.15. . - (1.47, 49).
170
4.16(1). ,
, ,
(shamo damas titikShA cha vairAgyaM sattva-saMbhavaH)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

82

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
.

, (shama) (.
2.36 38 . .),
(dama) (.
. 2.41(1)), (titikSha), (uparati),
(shraddhA) (samadhAna) [ : 16
17; 1983: 119 - 120]. . - (1.45).
171
4.17. . II.2.12.
172
4.18(2). (vichArayet) vichAra
(manana), -. . (45)
[Devi-gita 1998: 148]. . . 1.2(2).
173
4.18(2)-23. (tat tvam asi)
,
. (VII.8.7).
tat
, tvam , asi .
(lakShaNA) An indirect application or
secondary signification of the word, one of three powers of a word, it is thus
defined [Apte 1922: 474].
: Tat implying omniscience, omnipresence, and
other universal qualities and Tvam implying non-omniscience other qualities
of a limites nature. So to establish the identity between the two, one ought to
adopt Bhagalaksana and Tyagalakshana. Bhagalaksana - kind of laksana or
secondary use of a word by which it partly loses partly retains its primary
meaning also called Jahadajahallaksana. Tyaga Lakshana - a secondary use
of a word by which it loses partly its primary meaning [Vijnanananda 1977:
715].
174
4.24(1). []
[] , (devadattaH sa evAyam
itival lakShaNA smR^itA) . . 4.18(2)-23.
-
. . - 733 - 759; 241 - 249;
148 - 154 [Devi-gita 1998: 118].
175
4.25(1). ,

(pa~nchI-kR^ita-mahAbhUta-saMbhUtaH) .
. 2.27 - 35(1).
176
4.27(1).
(j~nAna-karmendriya-yutaM prANapa~nchaka-saMyutam) . . 2.40, 2.41(1).
177
4.27(2). (mano-buddhi-yutaM)
. . 2.36-38.
178
4.29(2). kAraNAtmA.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

179

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

83

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

4.25-30. . . 3.4(2) - 5(1).


, ,
(sthUla-sharIra).
, ,
, ,
( 19; 87, 154).
(sUkShma-sharIra),
,
. : ,
, (12),
(96),
.
,
,
,
. ,
, -
( 13;
120),
(kAraNa-sharIra), ,
,
( 145).
(kosha) . . 1.52(1);
(upAdhi-vilaye) ,
[Devi-gita 1998: 115]. . (137 142).
180
4.31(1). []
,
, (taM cha kosha-parityAge brahmapuchChaM hi
labhyate) brahmapuchCha II.1 5.
,
,
.
(kosha), . . 1.52(1). ,
, , ( puchCha), .
. . , ,
.
, . ,
, , (priyam),
(moda), (pramoda),
(Ananda), (puchCha)
(brahman) [ 2000: 692 693]. . 14.27:
(brahmaNo hi pratiShThAham).
181
4.31(2). (na iti na iti) , ,
(II.3.6; III.9.26; IV.2.4). , , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

84

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- -
.
, .
[ 2000: 181].
182
4.32. [] , , , []
[-], / , , , , []
, (na jAyate mriyate tatkadAchin nAyaM bhUtvA na babhUva kashchit / ajo nityaH shAshvato yaM
purANo na hanyate hanyamAne sharIre)
2.20 I.2.18. , , ,
: nAyam bhUtvA bhavitA vA na bhUyan
, , (. . . ) [
1999: 17], nAyan bhUtvA na babhUva
kashchit.
: It does not live also, being born [Vijnanananda 1992: 716].
shashvant purANa (
, ), . . :
, ,
, requens, ,
, , [ 1994: 473]. ,
, .
, 18 19
, .
183
4.33. , , , , /
[], (hataM
chen manyate hantur hatash chen manyate hatam / ubhau tau na vijAnItau
nAyaM hanti na hanyate)

2.19, I.2.19.
. , ya enaM vetti
hantAraM yash chainaM manyate hatam ,
: (. ) [ 1999: 17],
hataM chen manyate hantur hatash chen manyate hatam.
184
4.34(1). , ,
(aNor aNIyAn mahato mahIyAn Atma sya jantor nihito
guhAyAm) . 8.9. .
(I.2.14; I.2.20). . (III.20), (III.14. 3).
185
4.34(2). (dhAtuH prasAdAt)
[Devi-gita 1998: 154].
186
4.37(). (saMsAraM) . . 1.56(2).
187
4.35-39. , ( I.3.3;
I. 164; - II.1-3; ; III.2.62; XIV.50.3
.) .
.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

188

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

85

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

4.40(1).
nishchityAtmAnam AtmanA. nishchiti
, . . 6.5; 10.15; 13.24
[Devi-gita 1998: 154].
189
4.40(2). (nididhyAsana-gato `pi)
(nididhyAsana) (. . 1.2(2))
[, . 2, 1993: 556]. .
. 5.24(2) - 25(1).
190
4.41(1). (yoga-vR^itteH purA)
yoga-vR^itti
samAdhi-vR^itti,
[Devi-gita 1998: 157].
191
4.41(2). (devI-praNava-saMj~nasya)
- hrIM, . . 1.25(1). praNava
.
192
4.43(2). (samaShTi-vyaShTyor
ekatvam)
. . 2.49(1). , ,
(samaShTi) ,
hrIM, (vyaShTi),
h, r I [Devi-gita 1998: 158].
193
4.44(1). . - (48).
194
4.41-47. ,
. auM a
, u , ,
- [ 2000: 741].
195
4.48(1). (vAchyavAchakatA-hInaM) - (62)

(vAchya-vAchaka) [Devi-gita 1998: 159].
196
4.48(2). 4.48(2). (shikhAntare)


- (13.12). . XI.1.37 [Devi-gita
1998: 159]; -- (sachchidAnandaM) .
. 1.67(2).
197
4.45 50. ,
- (
oM) [Song 2002: 19].
198
5.2(1). , , (na yogo
nabhasaH pR^iShThe na bhUmau na rasAtale)
. . 1.6(1).
rasAtala, . ,

[ 1987: 352].
-

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

86

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[Song 2002:
20].
199
5.2(2). (aikyam
jIvAtmanor) ., .
dualis
, ., kR^iShNau
[ 1993: 535], chaNDayos
( V. 26.34), raghUttamau (
40.34). : the realisation of the
identity between the Jivatma and the Paramatma <>.
25.1.
: ,
, ,
( ),
[ 2003: 131].
200
5.4-5. ,
. / , , , ,
// [ ], ,
,
/ , , ,
(yogA~Ngair eva bhittvA tAn yogino yogam ApnuyuH /
yamaM niyamam Asana-praNAyAmau tataH param // pratyAhAraM
dhAraNAkhyaM dhyAnaM sArdhaM samAdhinA / aShTA~NgAny Ahur
etAni yoginAM yoga-sAdhane) . - (II.136).
,
[ 1996: 219].
201
5.6. , , , , ,
, / , , ,
(ahiMsA satyam asteyaM
brahmacharayaM dayA rjavam / kShamA dhR^itir mitAhAraH shauchaM
cheti yamA dasha) - .. ..
m . , ,
m, - [ 1992:
137].
202
5.7-8(1). , , , ,
, / ,
,
,

- // [] ,
(tapaH saMtoSha AstikyaM dAnaM devasya pUjanam / siddhAntashravaNaM chaiva hrIr matish cha japo hutam // dashaite niyamAH proktA
mayA) - . . . . niyama
() .
yama, niyama,
- [ 1992: 138].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

203

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

87

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

5.8(2)-9(1). , [] , [] , ,
// , (padmAsanaM
svastikaM cha bhadraM vajrAsanaM tathA // vIrAsanam iti proktaM kramAd
Asana-pa~nchakam) , ,
-
[ 1992: 143]. , ,
, ,
.
- [ 1994: 393].
204
5.9(2)-10. , //
,
, / ,
(Urvor upari vinyasya samyak-pAda-tale shubhe // a~NguShThau cha
nibadhnIyAd dhastAbhyAM vyutkramAt tataH / padmAsanam iti proktaM
yoginAM hR^idaya~Ngamam) (padmAsana, )
,
.
,
.

[ 1990: 93]. (shubhe),
,
[Devi-gita 1998: 168].
, - (I.44):
,
, [ 1994: 406].
,
(baddhapadmAsana),
(muktapadmAsana),
[ 2003: 133].

() , - (.
) [Devi-gita 1998: 168].
205
5.11.
, / []
(jAnUvor antare samyak kR^itvA pAda-tale shubhe /
R^iju-kAyo vished yogI svastikaM tat-prachakShate)
- (3.95):
, <>. .
- (2.13):
, . .
- (1.21):
, , -
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

88

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ., ,
(III.28.8) - (36).
, .
- (1.49, 56),
.
206
5.12 13(1). , /
. //
, (sIvanyAH pArshvayor nyasya
gulpha-yugmaM sunishchitam / vR^iShaNadhaH pAda-pAda-pArShNI
pArShNibhyAM paribandhayet // bhadrAsanam iti proktaM yogibhiH
paripUjitam) ,
, .
,
, . pArShNibhyAM
, ,
(. ) [Devi-gita 1998: 169].
, , : 1). (baddha),
,
; 2). , , .
[Devi-gita 1998: 169].
207
5.13(2)-14(1). , ,
, // [ ] []
(UrvoH pAdau kramAn nyasya
jAnvoH pratya~NmukhA~NgulI // karau vidadhyAd AkhyAtaM vajrAsanam
uttamam) (vajrAsana)

.
;
pratyaNmukhA~NgulI.
, , (pratyaN) (
- a~Nguli) [ 1990: 83].
208
5.14(2)-15(1). , [] ,
, // , ,
[] (ekaM pAdam adhaH kR^itvA vinyasyoruM
tathottare // R^iju-kAyo vished yogI vIrAsanam itIritam)
(vIrAsana) ,
. .
[
1990: 83].
209
5.15(2)-17. : 1). pUraka , ;
2). kumbhaka ; 3). rechaka , ; [
] (ShoDasha-mAtrayA)
, .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

89

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, oM,
. mAtra
, ,

[Devi-gita 1998: 172]. ,


,
, ,
, .
- (5.38 - 44),
- (2.7 - 10) - (3.24 - 26) [Devigita 1998: 173]. . - 2.49 - 52
[ 1992: 144 145].
210
5.20. [] [] ,
[ ], / []
, ,
(kramAd abhyasyataH puMso dehe svedodgamo dhamaH / madhyamaH
kampa-saMyukto bhUmi-tyAgaH paro mataH)
, , - (5.55), (8.47 - 48)
- (3.47 - 49) .
211
5.21(2)-22(1).
, //
(indriyANAM vicharatAM viShayeShu nirargalam // balAd AharaNaM
tebhyaH pratyAhAro bhidhIyate) (pratyAhAr)
[
2009: 655].
. - 2.54-55
[ 1992: 146].
212
5.22(2)-24(1). [] , , , ,
, , , // , , , ,
, / ,

//
(a~NguShTha-gulpha-jAnUru-mUlAdhAra-li~Nga-nAbhiShu //
hR^id-grIvA-kaNTha-desheShu laMbikAyAM tato nasi / bhrU-madhye
mastake mUrdhni dvAdashAnte yathAvidhi // dhAraNaM prANa-maruto
dhAraNeti nidyate) (dhAraNa) .
- 3.1 [ 1992: 147].
(shravaNa) (manana)
[, . 2, 1993: 556]. - ,

, .
,
[ 2003:
38], . . 1.2(1). 5.22(2). ,
mUlAdhAr . c
dvAdashAnt,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

90

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
brahma-randhra,
, ,
-. ,
, ,
[Devi-gita 1998: 178], . 5.47.
213
5.24(2) 25(1).
,

, //

(samAhitena
manasA
chaitanyAntaravartinA
//
AtmanyabhIShTa-devAnAM dhyAnaM dhyAnam ihochyate)
, ,
. ,

[ 2009: 389]. .
- 3.2 [ 1992: 147];
(abhIShTa-devAnAM) ,
.
214
5.25(2) 26(1).
//
[], (sayatva-bhAvanA nityaM
jIvAtma-paramAtmanoH // samAdhim Ahur munayaH proktam aShTA~NgalakShaNam) (samAdhi) ,

[ 2009: 690 - 692].

. -
3.3
[ 1992: 147 - 148]. ,
samAdhi: (-)
(-).
,
[Vijnanananda 1992: 719 - 720].
(samAdhi)
(darshaNa) [, . 2, 1993:
556].
215
5.26(2). - (idAnIM
kathaye te haM mantra-yogam anuttamam) -
,
. - -,
.
-,
,
. ,
-, ,
[ 2002: 97]. - (5.16
- 31), : -, -, -

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

91

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

-,
, , -
. -
, ,
, (2.64 - 110) [Devi-gita
1998: 181].
216
5.28. , [] , //
,
(tisraH koTyas tadandhena sharIre nADyo matAH // tAsu mukhyA dasha
proktAs tAbhyas tisro vyavasthitAH) -
: 700 ., 35 . (), 350 . (), 30 ., 200 ., 72 . (-).
72 .
: , , , , ,
, , , , (- 27,
28). ,
, , , , ,
, , , (- 29-31).
: , , [ 2003: 54;
1999: 291 - 292].
217
5.29(1). [ ] ,
, (pradhAnA meru-daNDe `tra chandra-sUrya-agnirUpiNI) meru-daNDa,
. ()
( ) . , . 3.20 56.
, ,
.
, ,
.
[ 2002: 101; 1999: 292]. -
(3) : <> ( oM)
.
, .
<>. , ,
, , . ,
, ,
[] . ,
.
.
-,
.
218
5.29(2)-31(1). ,
. // ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

92

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. / [ ], ,
. //
, (iDA vAme sthitA nADI shubhrA tu
Chandra-rUpiNI // shakti-rUpA tu sA nADI sAkShAd amR^ita-vigrahA /
dakShiNe yA pi~NgalAkhyA pUMsrUpA sUrya-vigrahA // sarva-tejo-mayI
sA tu suShumnA vahni-rUpiNI)
.
, .
-, ( ),
( ). ,
(.. ) (.. )
. ,
.
.
- , ,
, ,
. -
[ 1999: 293 295].
219
5.31 (2). , (ichChA-j~nAnakriyAtmakam) . 2.26(1).
220
5.32(1).

[]

(madhye
svayaMbhuli~NgaM)

c - (8 - 11),
,
, ,
.
.

. - : 1) -
, (5.88, 90, 98); 2)
- ,
(5.121); 3) ,
(turIya),

(5.133).
( . 5.40 . .) [Devi-gita
1998: 188 - 189].
221
5.32(2). , ,
(tad-UrdhvaM mAyAbIjaM tu harAtma bindunAdakam)
, .
,
. ,
,
. ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

93

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,
.
oM,
.
, ahaM, ..
, a , ha , .
, .
(j~nAna-shakti),
(ichCha-shakti) (kriyA-shakti), . .
2.26(1). ,
, oM [ 2008: 118;
2002: 39-40; 1999: 55], . . 1.46.
222
5.33.
, /
(shikhAkArA kuNDalI raktavigrahA / devyAtmikA tu sA proktA) .
. - 10-13.
. :

, , ,
<>. ,
, .
(rakta),
. , ,
.
. . 1.28(1); 1.39(2);
(mada-bhinnA)

intoxicated [Vijnanananda 1977: 721], .
expanding with rapturous passion [Song 2002: 83].
,

[ 1990: 252].
: , , ,
[ 1980: 144].
. ,

,
[ 2008: 120]. ,
, .
[ 1996: 581]. . 3.34;
I.12.39; X.12.22.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

223

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

94

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

5.34(1). , [ ]
(vAdi-sAnta-chatur-dalam) v sh, Sh,
s.
224
5.35(2). (bAdi-lAnta-ShaD-varNena) -
b, bh, m r, l.
225
5.34-36(1). . 4 - 8 [ 1999: 295]; [ ]
[] ,
(mUlam AdhAra-ShaT-koNaM mUlAdhAraM tato viduH)
.
() [ 2000: 592].
226
5.35-36(2). . 14-18 [ 1999: 295 - 296]; []
, [ ] (svashabdena paraM li~NgaM
svAdhiShThAnaM tato viduH)
svAdhiShThAna .
, sva -
dhiShThAna - [ 2000: 592].
227
5.38(1). ,
(maNi-vad-bhinnaM tat-padmaM maNi-padmaM
tathochyate) maNipadma -.
228
5.38(2). , [ ]
(dashabhish cha dalair yuktaM Dadi-phAntAkShara-anvitam)
D, Dh, N, t, th, d, dh, n p, ph.
229
5.37-39(1). . 19-21 [ 1999: 296].
230
5.39 (2). [] (udyad-Aditya-sannibham)
[Vijnanananda
1977: 720], . : shining like the stars
and the sun [Brown 2002: 84].
231
5.40(1). , [ ] (kAdiThAnta-dalair) k, kh, g, gh, ~N, ch,
Ch, j, jh, ~n T, Th.
232
5.40(2). (bANa-li~NgaM) , ,
,
, .
,
, . ,
, , [Devi-gita 1998: 190 - 191].
233
5.41. , //
(shabdAnahataM <> // anAhatAkhyaM tat-padmaM
munibhiH parikIrtitam) anAhat .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

95

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- ,
() -
. ,
[ 2000: 593]. .
, , . .
[ 1999: 296].
234
5.39(2)-42(1). . 22-27 [ 1999: 296].
235
5.43(1). (svaraiH ShoDashaabhiyuktam) a, A, i, I, u, U, R^i, RR^i, lR^i, L^i, e, ai, o, au,
aM, aH.
236
5.42(2)-44(1). . 28-31 [ 1999: 296 - 297];
<> //
(vishuddhaM tanute yasmAj jIvasya // vishuddhaM padmam AkhyAtam)
;
(haMsa-lokanAt)
(haMsa)
, . IV.40.5; IV.3.1112; II.2.2; I.6; III.18; VI.15; VI.8.35;
VI.211.
-.
237
5.45(1). ,
(Aj~nA-saMkramaNaM tatra tenAj~neti parikIrtitam) - Aj~nA
, .
. ,
.
- [ 2000: 594].
238
5.44(2)-45. . - 32
- 39 [ 1999: 297].
239
5.46(1). [], []
(kailAsAkhyaM tad-UrdhvaM tu rodhinI tu tad UrdhvataH) ,
, ,
. ,
.

,
. - -,
, ,

-,
-,
-,
, , . . ,
, , , .
-,
, ,
, -, -,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

96

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
,
(TikA) , [Devi-gita 1998: 192].
240
5.47(1). , [], []
[] (sahasrAra-yutaM bindu-sthAnaM tadUrdhvam Iritam) - ,
, ,
, , ,
,
a ka tha, .
, (paramAtman).
, .
, ,
. ,
, -,
-, -.
-, ,
.
,
. ,
.
, 50 (50
20). . 40-49 [ 1999: 297; Devi-gita 1998: 192].
241
5.34-47.
,
.
(padma)
.
. -,
, ,
, ,
, , ..
, .
- [ 2002: 148 - 149].
,

. ,
a. a .
( , )
, ,
, (yoni)
. 50- (, ) kSha, ha

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

97

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
. .
.
242
5.48(2). (tAm aku~nchya) :
, [Devi-gita 1998: 195].
243
5.49. , [ ], -
. // [] , ,
(li~Nga-bheda-krameNaiva bindu-chakraM cha prApayet //
shaMbhunA tAm parAM shaktim ekI-bhutAM vichintayet) ,
, ,
. ,
, - ( -, ..
,
), .
- ,
, - - [ 2002: 90].
,
,
,
(Asana).
. (kumbhaka).
- .
(vAmAchAra)
.
[ 2002: 89; 1999:
301 302]. - . ,
-,
, :
,
(. . 5.32(1); 5.40(2)).
(granthi): , ,
.

: , ,
,
, .
,


,
.
( ),
.
[ 2002: 89]. :

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

98

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
- -, ( ).

- ,
[ 1998: 58]. .
- 50 - 52.
244
5.50(1). , (amR^itaM yat tu drutalAkSha-rasopamam) . , ,

,
() [ 1999: 301].
, , , ,
, ,
,
[Devi-gita 1998: 195].
.
- 53.
245
5.51(1). (ShaT-chakra-devatAs)
( -),
-
(5.39), -
- (5.42),
-,
- (5.44).
246
5.52(2). , ,
, (pUrvokta-dUShitA mantr sarve siddhyanti
nAnyathA) ,
, , , .
: Thus by daily
practicing this, all the above mantras will no doubt, be made to come to
complete success [Vijnanananda 1977: 722], . : All
mantras previously uttered incorrectly will become effective, without fail
[Brown 2002: 86].
247
5.52-54(1). -

(siddhi), -. --
().
,
, ,
(divya-tanu).


[ 2002: 11].
248
5.55(2). , (dikkAlAdyanavachChinna-devyAM) ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

99

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, -, - ,
,
: , , ,
, -, -, , -, , -
[ 1995: 264 267; 1996: 256].

: unlimited by time and space,
pervading all the quarters, countries and all time
[Vijnanananda
1977:
722]. dik-kAlAdi-vivarjita
(25.82), - [Devi-gita
1998: 200].
249
5.56(1). [] []
(tanmayo bhavati kShipraM jIvabrahmaikya-yojanAt) - ,
, ,
,

, . . 3.4(2)-5(1); 4.25 30.
250
5.58(2). , (chittaM
saMsthApayen <> sthAnaM sthAna-jayAt punaH)
. . II.2.13.
251
5.59(2). (iShTa-manuM)
(. . 5.24(2) 25(1)), .
252
5.62(2). ,
, [] (guru-upadeshato j~neyo
nAnyathA shAstra-koTibhiH) ,

.
. ,
. ,
, , [
1999: 73; 2002: 63]. . - 18;
- 5.9.
253
6.1(1). , (dhyAyet mAM
brahma-rUpiNIm) . . 1.51(1).
254
6.1(2). (Asane samupasthitaH)
,
(siddhAsana).
255
6.2. . .121.3; IV.18; II.2.1; (ejat) .
X.121.3; IV.18.
256
6.3(1). , - (sad-asad) (sat) -
(asat) X.129
[ 1999: 286 - 287]. : nAsad AsIn

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

100

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

no sad AsIt tadanIM ( -, ).


, [ : 526].

, ., .,
VI.2 [ 2000: 340]. , sad
, asad .
vareNyam,
. ,
, , [Devi-gita
1998: 206 - 207]; (vij~nAnAd) . . 3.33(1).
257
6.3. . II.2.2; III.7; IV.14; V.13.
258
6.4. . II.2.2.
259
6.6(1). (Atma)
(mind).
260
6.5-6. . II.2.3-4; VI.24.
261
6.7(2). (anyA vAcho) - .., -,
[ 2000: 735]; , []
(amR^itasya iva setuH) , , ,
.
, . VIII.4.1; IV.4.22; II.2.5;
VII.7; I.3.2.
262
6.8(1). , (arA
iva rathanAbhau saMhatA yatra nADyaH)
, . I.4; II.5.15; II.2.6.
263
6.8(2). , (sa
eShontash charate bahudhA jAyamAnaH) . II.2.6.
264
6.9(1). . II.2.6; 3.8; VII.26.2 .;
(tamasaH parastAt) [ 2000: 736), .
13.18.
265
6.9(2). (divye brahma-pure)
, [ 2000: 455, 736],
.
, [Devi-gita 1998: 207]. . II.2.7;
VIII.1.1.
266
6.10. . II.2.8.
267
6.11. . II.2.9; II.3.15.
,
(. . 4.13(2)) [ 2000: 707], . II.2.9.
tasmin dR^iShTe parAvare
. . I.1.2; 4; 5; VI.22.
[Vijnanananda 1992: 724].
268
6.12. . II.2.10; III.15;
(hiraNmaye pare koshe) , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

101

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(. . 1.52(1)),
[Devi-gita 1998: 207]; (jyotiShAM jyotis) . 13.18.
269
6.13. . II.2.11; VI.14; II.2.15; 15.6.12.
270
6.14. . II.2.12; VII.25.
271
6.15(2). .
18.54. (brahma-bhUtaH)
.
272
6.17(1). . XVI.6.21.
273
6.17(2). . 12.8.
274
6.18. . - 6.
(hR^idaya), ,

. .
(. . 2.10(1)),
[ 2001].
275
6.20(1). (hillayo) ,
[Devi-gita 1998: 210].
276
6.21(2)-22. . 18.67.
277
6.23. , ,
. . 2.226; 4.182.
278
6.24(1). . 2.227.
279
6.25(1). . 2.146.
280
6.25(2). . 2.144.
281
6.26(1). . 2.146.
282
6.26(2). , ,
, [ ] (shive ruShTe gurus trAtA guro
ruShTe na shaMkaraH)
[Devi-gita 1998: 215].
283
6.27(2). , (kAyena manasA vAchA) ,
,
: ,
[ 1998: 23, 170].
284
6.23(2)-28(1). ,
(guru) (shiShya),
.
,
, .
, -. , ,
,
[ 2009: 321].
285
6.28(2)-30(1). [] , [
- ] , // [
] , [] . / ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

102

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , , //
(indreNAtharvaNAyoktA
shirash Cheda-pratij~nayA // ashvibhyAM kadhane tasya shirash ChinnaM
cha vajrinA / ashvIyam tach-Chiro naShTaM dR^iShTvA vaidyau surottamau
// punaH saMyojitaM svIyaM tAbhyAM muni-shiras tadA)


. .
. , ,
,
, . ,
,
. ,
.
, ,
. ,
[
, . 1, 1991: 347; 1982: 246].
286
6.30(2). (kR^ita-kR^ityash cha) . . 1.3(1).
287
7.1. . 12.9-11.
288
7.7(1). (bheda-vR^iddhyA)
bheda-vR^iddhi considering the
universe as distinct from Supreme Spirit [Apte 1922: 412].
289
7.8 - 9. -
. . 3.19; 9.27-28 .
290
7.4-10. (. . 2.42(2)-43(1))
,
. , ,
(17.2-6),
(17.7-10), (17.11-13) .
,
,
, .
291
7.11(2). ,
(mad-guNa-shravaNaM nityaM mama nAmAnukIrtanam)
.

, .
,
.
, ,
[ 2002: 83].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

292

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

103

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

7.13(2). // , ,
(sAmIpya-sArShTi-sAyujya-salokyAnAM na chaiShaNA) .
: Having no desire for liberation in any from
- whether living in my presence, sharing my powers, merging into me, or
dwelling in my heaven [Brown 2002: 97]. : (sAmIpya) ;
(sArShTi) ; (sAyujya)
; (saloky) ,
.
(), .
(sArUpya) (
-, III.29.12).
,

() .
, .
. , ,
() [ 2003:
190].
: ,
, , , [ 2000: 489].
293
7.16-18(1). . 5.18; 6.29 - 35; - 6.
294
7.19(2). (mantra-tantrAdi) . 62.23,

,
,
- ,
-, -, -
-.
295
7.20(1). , (romA~nchitatanuH)

. . 11.14; 36.47.
296
7.21(2). (jagad-yoniM) ,
. : [] - (IV.1.1); 14.2.
(. . 1.49(2)).
, (yoni)
[ 1996: 220].
297
7.22(1). ,

(vratAni mama divyAni nitya-naimittikAnyapi)
: (nitya),
(naimittika) (kAmya). ,
.

(mUrti), (, ).

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

104

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , (naimittika)
(kAmya). naimittika
, , ,

,
, , .
kAmya
- .
kAmya (ShaT-karma),
(shanti,
) (abhichAra):
(stambhana), (maraNa), (uchchAtana),
(vashya)
(vidveSha) [ 2008: 80; 2002: 115 116]. .
IV.12.28; VI.12.22; XI.1.6; XII.9.67. , ,
[Devi-gita 1998: 253].
298
7.22(2). (vitta-shAThyavivarjitaH) :
- , . :
without miserly regard for cost [Brown 2002: 98].
299
7.24(1). (uchchair gAyaMsh cha
nAmAni mamaiva khalu nR^ityati) . . 7.11(2). .
XI.14.24.
300
7.25. , /
(prArabdhena yathA yachcha
kriyate tattathA bhavet / na me chintAsti tatrApi deha-saMrakShaNAdiShu)
-,
( .
. 2.6), ,
(-), ,
.
,
[ 2009: 540]
301
7.29(1). (prArabdha-vashato) . .
2.6; 7.25.
302
7.29(2).
(maNidvIpaM sa
gachChati) . . 1.15(2).
303
7.28-31. ,
.
304
7.32(1). (prANA) . . 2.40.
305
7.32(2). , , ,
(brahmaiva saMstadApnoti brahmaiva brahma-veda yaH)

, , .
4.4.6; 3.2.9 [Devi-gita 1998: 231].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

306

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

105

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

7.33. [] , ,
, / , ,
(kaNThaM chAmIkara-samam aj~nAnAt tu
tirohitam // j~nAnAd aj~nAna-nAshena labham eva hi labhyate) .
: An object may vanish through ignorance, like
gold forgotten on ones neck through knowledge that destroys the ignorance,
one may recover the desired object [Song 2002: 99].
, ,
- , ,
[Devi-gita 1998: 231].
307
7.34(1). , , , <>
(viditAviditAd <> anyan vapur mama)
, ( ) , , ,
, () .
, ( 1.4)
,
[Devi-gita 1998: 232].
308
7.34(2). , [ ] , ,
(yathAdarshe tathAtmani yathA jale tathA pitR^iloke)

(II.3.5): , ( ) ; ,
; // , ;
, (yathAdarshe tathAtmani yathA svapne
tathA pitR^iloke // yathApsu parIva dadR^iShe tathA gandharva-loke
ChAyAtapayor iva brahma-loke). , .
, ,
, ,
(. . 1.77) [Devi-gita 1998: 232].
309
7.35. ,
/ ,

(ChAyA-tapo yathA svachChe vivikto tad vad eva hi //


mama loke bhaved j~nAnaM dvaita-bhAva-vivarjitam)
(II.3.5).
310
7.36(2). (brahmaloke vasen nityaM yAvat-kalpaM) ,
,
,
, 4 320 . (. .
3.25(2) 26(1)).
(pralaya). ,
,
. , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

106

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
[ 1997: 675, 680].
311
7.38(1). <> ,
(aneka-janma-bhIj~NAnaM syAn naikajanmanA)
(vAmAchAra)
, .
312
7.36-39. . 6.40-45.
313
7.40(1). [] , -

(shamAdi-ShaTka-saMpattir) . . 4.16(1).
314
7.43(2). []
(pade pade shva-medhasya phalam Apnoti nishchitam)
, [, ] (.
. 1.2(2))
(. . 1.68(2)). ,
[Devi-gita 1998: 236].
315
7.44. ,
, / [] ,
(ghR^itaM iva payasi nigUDhaM bhUte
bhUte cha vasati vij~nAnam / satataM manthayitavyaM manasA manthAnabhUtena) - (20). ,
, [Devi-gita 1998: 236].
316
8.2(2). (kR^ita-kR^to) . . 1.3(1).
317
8.3. [] , ,
, / [ ]
,
(sarvaM dR^ishyaM mama
sthAnaM sarve kAlA vratAtmakAH // utsavAH sarva-kAleShu yato `ham
sarva-rUpiNI) (.
. 1.49(2)), ,
. . ,
sthAna. sthAna
.
, tIrtha (
), . , tIrtha

, sthAna, , ,
,
,
[Song 2002: 25]. sthAna (18.40)
, [Devi-gita 1998:
240]. ,

- [ 1996: 329].
(., )

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

107

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


, ,
,
(8.15). ,
,
[Devi-gita 1998: 247; Song 2002: 26].
,
,

, .
318
8.5(1).

,
(kolApuraM <> mahAsthAnaM yatra lAkShmI sadA sthitA)
, (),
, - ,
.

(
,
,
), VII .
. ,
[

1999:
307]
(.
[URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahalakshmi_Temple,_Kolhapur
(
: 15.10.14)).
,
, , ,
[Sircar 1998: 90].
,
,
, [ 1999: 307].
(. [URL]: http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic191.html (
: 15.10.14)).
319
8.5(2). [] , (mAtuH
puraM dvitIyaM cha reNukA adhiShThitaM param) (.
) . ( ),
.
-
[

1999:
307]
(.
[URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahur,_Maharashtra
(
:
15.10.14)).
320
8.6(1). (tulajApuraM) .
. ,
XII . .
,

[Sircar 1998: 82] (. [URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuljapur;

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

108

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

http://en.wikipedia.org/wiki/Tulja_Bhavani_Temple
(
:
15.10.14)); (saptashR^i~Nga, . )
, 60 ().

(, ),
, , . ,
.
.

(.
[URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saptashrungi ( : 15.10.14)).
321
8.6(2). (hiMgulAyA mahAsthAnaM)
,
( , ). ,
, . ,
, ( , , ,
), ( , ), .
, ,
(brahmarandhra) [ 1980: 200; Sircar 1998: 85]
(. [URL]: http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic191.html (
: 15.10.14));

(jvAlAmukhyAs, .
)
( -).
, , , , ( ,
(), ( , ,
). , [Sircar 1998: 86]
(.
[URL]:
http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic191.html;
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakti_Peethas ( : 15.10.14)).
--, XIV ., ,
[Bhattacharyya
1996: 169]. , -

( , ).
, ,
[ 2008: 29;
Erndle 1993: 44 - 48].
322
8.7(1). (shAkaMbaryAH paraM sthAnaM)
, ,
,
[ 1987:
645];

(bhrAmaryAH sthAnaM uttamam) , , . ,
. 8.22(1) [Bhattacharya 1996: 175]. , ,
, , ,
, [Bhattacharya 1996: 172].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

109

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
(
) [Sircar 1998: 97].
323
8.7(2).

(shrIraktadantikAsthAnaM) ;
(durgA sthAnaM) .
324
8.8(1). --- (vindhyAchalanivAsinyAH
sthAnaM) ,
, ,
.

,
; -,
[ 1980:
226].
.
, , , ( ,
). ,
[Sircar 1998: 99].
325
8.8(2). (annapUrNA-mahAsthAnaM)
[Sircar 1998: 81].
;
(kA~NchIpuram)

,
,
[ 1996: 228].

, , ( ).
, ,
.
( )
[Bhattacharyya 1996: 175; Sircar 1998: 87]
(. [URL]:
http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic191.html ( :
15.10.14)).
326
8.9(1). <> (bhImadevyAH sthAnaM)
--
, (yoni-tIrtha)

(
),

[ 1987: 636].
: ,
() () , () , ,
(), () ,
() ( III.80.100-101) (. [
1987:
175];
(vimalA-sthAnam)
, . , ,
[ 1980: 224],

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

110

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ( ).

() [Pithas]. -
. (
), (. [URL]:
http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic191.html ( :
15.10.14)).
327
8.9(2). (shrI-chandralA-mahAsthAnaM) , .
, .
( ),
[Pithas];
(kaushikI-sthAnam) ,
, 42,5 [ 1987:
654].
328
8.10(1). (nIlAmbAyAH
paraM sthAnaM nIla-parvata-mastake)

: , ,
[ 1987: 730].
, ( ) ( ,
) [Sircar 1998: 92]. . ,
, (. . 8.15 - 18).
(62.57), ,
, (nIla) [Devi-gita 1998: 244].
329
8.10(2). (jAmbunadeshvarI-sthAnaM)
; shrInagaraM)
, . ,
.
330
8.11(1). <> (guhyakAlyA
mahAsthAnam nepAle) , ,
.
XVII .
[ 1996: 205]. ,
,
. .
,
.
. ,
[
1999: 415 416]. , ,
( ), ( , ), (,
, ). , ,
( ) [Sircar 1998: 92].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

331

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

111

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

8.11(2). <> (mInAkShyAH


paramaM sthAnaM chidambare) ( )
-,
[ 1997: 749]. (mInAkShI, . )
, , .
, .
, .
, ,
, , .

[ 1996: 278].
332
8.12(1). , (vedAraNyaM
mahAsthAnaM sundaryA samadhiShThitam) ,
, [Sircar 1998: 96],
,
[Bhattacharya 1996: 172]. ,
[Sircar 1998: 97].
333
8.12(2). ,
(ekAmbaraM mahAsthAnaM parAshaktyA pratiShThitam)
, (
),
[Devi-gita 1998: 244]. ,
, ,
, ,
, ,
[ 1980: 224].
334
8.13(1). (madAlasA sthAnaM) ,
,
[Satish Raja];
[]
(yogeshvaryAH) ,
() [ 1980: 49, 201], . .
8.27(1).
335
8.13(2). ,
(nIlasarasvatyAH sthAnaM chIneShu)
[ 2004: 294], , ,
. ,
,
( ),
, [
, . 2, 1992: 494].
336
8.14(1). (vaidyanAthe <> bagalAsthAnaM)
, , ( ). , ( , ),
( , ) (

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

112

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

). , .

[ 1980: 200; Bhattacharyya 1996: 172;
Sircar 1998: 98].
337
8.14(2). , [ ]
(shrImach shrI-bhuvaneshvaryA maNidvIpaM)
.
. 1.15(2).
338
8.15-18.

(kAmAkhyA-yonimaNDalam) ,
.
, , , , , , , , , , , .
() .
, ,
-, - .

, .

( IV .),

XVI . XVII .

; []
(shrImat-tripura-bhairavyAH)

, .
(63.51), . ,
,
(62.74 - 75) [ 2008: 97];
(pratimAsaM bhaveddevI
yatra sAkShAdrajasvalA)
, .
, [Kinsley
1987: 187]; , /
(tatratyA devatA sarvA parvatAtmakatAM
gatAH / parvateShu vasantyeva mahatyo devatA api) (62.82 - 86)
, , , ,
.
, (62.57). ,
, [
2008: 98; Devi-gita 1998: 244].
339
8.19(1). <> (gAyatryAH <>
sthAnaM shrImat-puShkaram) (,
.
), ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

113

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

10
().
[ 1987: 632] (III.80.56)
. [ 1987: 173; 1996: 298].
,
[ 1996: 343]. (
) ( , ,
) [Sircar 1998: 94].
340
8.19(2).
[] (amareshe chaNDikA)
,
- .
( , , )
[Sircar 1998: 81]; (prabhAse puShkarekShiNI)
, . ,
, , .
. 8.5(2). (
), , ( ,
), ( , ) (
). ,
, [Sircar 1998: 93].
341
8.20(1). , (naimiShe tu
mahAsthAne devI sA li~Nga-dhAriNI) ,
,
32 72 - [
1987: 646; 1996: 296]. naimiSha
. ,
[ 1999: 455].
, ( ,
) [Sircar 1998: 92].
342
8.20(2).
(puruhUtA puShkarAkShe)
, , 15
[Satish Raja]; (AShADhI cha ratis)
.
343
8.21(1). <> (chaNDamuNDImahAsthAne daNDinI) [Pithas].
344
8.21(2). (bhArabhUtau bhutir)
; (nAkule nakuleshvarI)
, (), , ,
,
, [Sircar 1998: 87].
, 1809 .,
, .

(.
[URL]:

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

114

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

http://en.wikipedia.org/wiki/Kalighat_Kali_Temple
( :
17.11.14).
345
8.22(1). (chandrikA tu harishchandre)
( ,
( ) [Sircar 1998: 85]; <>
(shrIgirau shA~NkarI) ,
, (.
) [ 1987: 650]. (III.83.17) :
, ,
,
() (. [ 1987: 197]). ,

. ,
( ), (
, ), (
) ( , ).
, [Sircar 1998: 96].
- (),
() [Pithas].
346
8.22(2). (japyeshvare trishUlA)
( , ),
, ,
( ) [Sircar 1998: 86];

(sUkShmA AmrAtakeshvare)
,
( , ) [Sircar 1998: 81].
347
8.23(1). [] (shAMkarI <> mahAkAle)
(ujjayinI) [
1996: 501], . -,

[ 1996: 425]. ,
. ,
( ) [Pithas];

[],

(sharvANI
madhyamAbhidhe) , ,
. ,
. , [Pithas].
,
[Bhattacharya
1996: 175].
348
8.23(2).
, ,
(kedArAkhye mahAkShetre devI sA mArgadAyinI)
( -),

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

115

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
, ,
[ 1996: 235].
, ( ),
( ) [Sircar 1998: 88].
349
8.24(1). [ ],
(bhairavAkhye bhairavI)
( ,
).
(bhairavaparvata,
) ( , ).
, . ,
( -) [Sircar 1998:
82],
( -) (. [URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakti_Peethas ( : 15.10.14));
(gayAyAM ma~NgalA)
,
[ 1987: 647].
, .
.

, .

[ 1996: 137]. (
), , ( ) (
) [Sircar 1998:84].
350
8.24(2). (sthANupriyA kurukShetre)
, .
(. ) ()
.
.
,
, 360 [ 1996: 250].

, , ( ,
), ( , ), (
, ) ( ,
). , [Sircar
1998: 89].
, [Pithas];

(svAyaMbhuvI nAkule) , , . , .
8.21(2).
351
8.25(1). (kanakhale bhaved ugrA)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

116

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

( -), ,
.
,
[ 1996: 436].

[ 1987: 646].
(III.82.26) : <> ,
,
() (.
[ 1987: 189]). (
, ) [Sircar 1998: 87];

(vishveshI vimaleshvare) , ,
, , (III.80.103)
[ 1987: 176], . . 8.12(2).
, ,
, [Bhattacharya 1996: 175].
( ,
). . .
, [Sircar 1998: 99].
352
8.25(2). (aTTahAse mahAnandA)
( ) ,
( ). ,
( ), ( , ),
( ) ( ).
, [Sircar 1998: 82].
(),
( ) [Bhattacharya
1996: 175;
Pithas];
(mahendre mahAntakA)
- ,
( ).
, () ,
, , ,
, [
1987:
650].
, (
) ( , )
[Sircar 1998: 90].
353
8.26. <> (bhIme bhImeshvarI)
, ( , ).
. . ,
, [Sircar 1998: 82];

// (sthAne vastrApathe <> bhavAnI
shAMkarI) ,
. (III.80.108) : <>

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

117

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

() (.
[ 1987: 176]). ..
( ), -
. (
, ) [Sircar 1998: 98].
354
8.26(2). (rudrANI tvardhakoTike)
( - ) [Sircar 1998: 81]
( ) [Sircar 1998: 95].
355
8.27(1). (vishAlAkShI avimukte)
, (),
,
[ 1996: 110].
(shivapur),
( II.1.5.17-18). (III.24.11),
.

(
)
(.
[URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vishalakshi_Temple
(
:
15.10.14)).
(
, ). ,
[Sircar 1998: 82, 98]. ,

(.
[URL]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Manikarnika_Ghat ( : 15.10.14)).
,
(. [URL]: http://en.wikipedia.org/wiki/Manikarnika_Ghat
( : 15.10.14)). , .
, , ()
,
(,
),
- [Brown 1990: 277; Hazra
1963: 359]; (mahAbhAgA mahAlaye)
.
, ( , ) (
) [Sircar 1998: 90, 93].
356
8.27(2). (gokarNe bhadrakarNI)
,
, [ 1987: 651].
( ) (
III.83.26). , (
), () ( ,
) [Sircar 1998: 85];
(bhadrA syAd bhadra-karNake)
( III.82.35).

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

118

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. . ,
.
( , ) [Sircar 1998:
82].
357
8.28(1). (utpAlAkShI suvarNAkShe)
,
. (III.82.16-17)
:
, . ,
, <> (. [
1987: 189]); (sthANvIshA sthANu-saMj~Nike)
, , , (III.81,
155). :
, (. [
1987: 186]). . . ,
. .
( ) [Sircar 1998: 96].
, , . 8.24(2) .
.
358
8.28(2). (kamalAlaye kamalA)
( , ) [Sircar 1998:
87]; (prachaNDA ChadalaNDake)
,
[Satish Raja]. (
), (
) [Sircar 1998: 83].
359
8.29(1). (kuraNDale trisandhyA)
( ,
, , ,
. ( ) [Sircar
1998: 84, 94]; (mAkoTe mukuTeshvarI)
( ),
( , ) [Sircar 1998:
90]. .
360
8.29(2). (maNDaleshe shANDakI)
, ( , ,
) [Sircar 1998: 91];
(kali kAla~Njare)
, - -
[ 1987: 651]. ,
(, , - -
) [ 2003: 301].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

119

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

( ), ( ,
) [Sircar 1998: 87].
361
8.30(1). [] (shaMkukarNe dhvaniH)
;
(sthUlA
sthUlakeshvare) .
362
8.30(2). -
[] (j~nAninAM hR^idayAMbhoje hR^illekhA parameshvarI)
. . 1.25(1);
. . 6.18.
363
8.32(2). (sarva-kShetrANi
kAshyAM santi) . , . 8.27(1).
364
8.35. . I.3.17.
365
8.37(2) - 38(1). - (vratam ananta-tR^itIyAkhyaM)

62.4,
[Devi-gita 1998: 253]; (rasa-kalyANI-vratam)
( - ), ( ) ( - )
(). ,
, , , ,

(.
[URL]:
http://hindupad.com/rasakalyani-vrata
(
:
18.10.14));
- [ ]
(ArdrAnanda-karaM nAmnA tR^itIyAyA vrataM cha yat)
(I.22.161 - 162),
[Devi-gita 1998: 253]. (
), .
62 64.

,
,
,
, .

[Devi-gita
1998: 253 - 254].
366
8.38(2). (shukra-vAra-vrataM) . ,
. . 1.26(1). ,
, , ,
[Devi-gita
1998: 254]. , .
. 1.26(1);
(kR^iShNa-chaturdashI)
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

120

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, .
, , ( )
.
( - )
[ 2005: 65 66; Devi-gita 1998:
258].
367
8.39(1). (bhauma-vAra-vrataM) . , .
. 1.26(1); 8.38(2). ( )

, [Devi-gita 1998: 255].
368
8.39 40. , / ,
, // []
. / , ,
(pradoSha-vratam eva cha / yatra devo
mahAdevo devIM saMsthApya viShTare // nR^ityaM karoti purataH
sArddhaM devair nishAmukhe / tatropoShya rajanyAdau pradoShe pUjayech
ChivAm) pradoSha ,
.
,
. ,
. ,
, [Devigita 1998: 255].
369
8.41(2). (soma-vAra-vrataM) . , .
. 1.26(1); 8.38(2). ,
[Devi-gita 1998: 255].
370
8.42(2). [ ] (navarAtra-dvayam
chaiva vratam) (navaratri, . )
, .
,
,
(. , nava , ratri ).

. , ,
( ),

-.

.

, (mahAdevI). ,
( ),
, , .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

121

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


,
, .
,
.
(
) .
,
.
,
- -
[Rodrigues 2003: 15 - 17].

, , .

,
( ),
.
,

:

, (
III.27.49 - 57; 42 - 48) [- 2006: 198 - 199;
- 2013: 39 - 61]. ,
,
(III.24.20).
III.26
[- 2006: 184 - 191] 46
[- 2013: 53 - 55].
371
8.43. / (nitya-naimittikAni
cha / vratAni) - . . 7.22 (1).
372
8.44(1). (prApnoti mama sAyujyaM) .
. 7.13(2).
373
8.44(2). (dola, . )
( - )
, , , .
(- 51.55 - 58),
,
,
.
. ,
[Devi-gita 1998: 259].
374
8.45(1). (shayana, . ) ,

(-) ( ,
[Vijnanananda 1992: 733]). (17.3 29),

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

122

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,
. ,
,
,
-,
.

, , ,
, . ,
, [Apte
1922: 548; Devi-gita 1998: 258]. :
[] ,
, - , .
, ,
, .
,
. , .
, ,
.

[ 1995: 485]; (jAgarana, .
) ,

(-)
( 209.30). ,
. (60)
,
(durg-mahotsAva).
, (60.9, 20),
,
, (6.14,18).
. ,

, . ,
,
[Devi-gita 1998:
260].

, .
[ 2005: 64 - 65].
: [ ]
[] , ,
,
, .
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

123

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, [
1995: 485 - 486].
375
8.45(2).

(ratha-yAtra) ,
().
, .
,
:
,
, , - [ 1996: 170].
,
, - (51.63 - 69).
, .
, (22), , ,
,
,
(. . 8.42(2)) [Devi-gita 1998: 261];

(damanotsavam) ,
( 1.37(1)).
. ,
( ). (135.2)
,
. , ,
,
[Devi-gita 1998: 261].
376
8.46(1). [] [] (pavitrtsavam
evApi shrAvaNe)
, , .
, ,
.
59.35 95 [ 2008: 59 - 64]. ,


( ) ( )
[Devi-gita 1998: 261 - 262].
377
8.47. <>
(bhojayet <> su-vAsinIH kumArIr baTukAMsh chApi)
-.
. III.26.37-62; III.27 [ 2006: 189 - 199].
,
[ 1996: 229]. kumarI baTuk

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

124

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- . (63.97 - 99)
baTuk, ,
kumarI [ 2008: ]. baTuk
kumarI. . (VII.30.88 - 90) [-
2004: 76], ,
,
.
378
8.48(1). (vitta-shAThyena rahito)
. . 7.22(2).
379
8.49(1). (kR^ita-kR^ito sau) . . 1.3(1);
(mat-prIteH pAtram) pAtra
, ,
,
.
, , [ 2003:
226]. : He is dear to me
[Vijnanananda 1977: 734], . : Such a person is truly
worthy of my favor [Brown 2002: 109].
380
9.1(1). (mbike) -ka
- -,
. . 1.16(2).
381
9.2(2). (parvata-puMgava) - . . 3.35(1).
382
9.3. : . / ,
: (dvividhA mama pUjA syAd bAhyA chAbhyAntarApi cha / bAhyA pi dvividhA
proktA vaidikI tAntrikI tathA)
, , -,
- [Song 2002: 27].
383
9.4(2). (veda-dIkShA-samanvitaiH)
. . 3.51.
384
9.2-5(1).
(yaj~na).
,
, .
, ,

. :
, . ,

, .
,
. , ,
. : , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

125

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.

, .

(), [, . 2, 1993: 599 - 600;
1997: 629, 712].
385
9.8(1). preraka;
(yat parAt param) .. . .
I.1.2.
3.23. . , 9.7 37
-- [Devi-gita 1998: 268].
386
9.10-11. . 9.34; 18.65.
387
9.12(2). [],


, []
(mat-parA ye madAsaktachittA bhakta-varA mattAH) . 18.69.
388
9.13(1). , [] (pratijAne bhavAd
asmAd uddharAmy achireNa tu) . 17.65.
389
9.13(2) 14(1). , ,
, , //
<> (dhyAnena karma-yuktena
bhakti-j~nAnena vA punaH // prApya `haM sarvathA <> na tu kevalakarmabhiH) . . 4.9; 4.10; 4.11 4.12.
390
9.15(1). , (shrutismR^itibhyAm uditaM yatsa dharmaH prakIrtitaH) .
: Vedic relevation and sacred law are recognized sources of
righteous action [Brown 2002: 113].
391
9.16. , , , /
, []
(sarva-j~nAt sarva-shaktesh cha matto vedaH samutthitaH // aj~nAnasya
mamAbhavAd apramANA na cha shrutiH) ,
, ,
-
. (apauruSheya):
.
, . , (vedArtha),
,
.
, , .

,
.
, , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

126

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


,
, , ,
, , ..
(. [
, . 2, 1993: 442]).
392
9.17. , , /
, , , , [] ,
, (smR^itayash cha shruter arthaM
gR^ihitvaiva cha nirgatAH // manvAdInAM shrutInAM cha tataH
prAmANyam iShyate)

. ,
, [, . 2,
1993: 443].
393
9.18-21(1).
() ,
.
394
9.21(2) 22(1).
// (mad-Aj~nA-rakShaNArthaM tu brahmakShatriya-jAtayaH // mayA sR^iShTAs) . 4.13.
-
.
395
9.22(2) - 23(1). , <> //
, []
(yadA hi dharmasya glAnir bhavati <> // abhyuttAnam adharmasya tadA
veShAn bibharmy aham) . 4.7-8; XI.54-55.
11.41-54, ,

. ,
(49 - 59) [- 2013: 61 - 102].
396
9.23(2). (devadaitya-vibhAgash chApyata evAbhavan) ,
, 16.1-20.
397
9.24. . 16.19-21.
398
9.25(1). [], , ,
(yo veda-dharmam ujjhitya dharmam anyam samAshrayet)

(vAmAchAra), . 9.27 28(1) . .
399
9.26(1). [ ],
[ ]
(brAhmaNair na cha saMbhAsyAH pa~Nkti-grAhyA na cha dvijaiH)
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

127

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- -,
.
,
(upanayana),

[ 1987: 604].
400
9.27-28(1). -, -, - - //
,
(vAmaM kapAlakaM chaiva kaulakaM bhairavAgamaH // shivena
mohanArthAya praNIto nAnya-hetukaH) , ,
.
(vAma) (vAmAchAra),
,
:
, , [ 2009: 771 773;
1996: 412 414; 2002: 48 - 49]. (kapAlaka,
kapala ) ,
I II . ..
, ,
(). ,
, .
. , ,
XII.8.3 4; 9.72, 75 76, 96 [ 1996: 229; 2002: 80 81]. (kaulAH kaulikAH) ,
.
, -, ().
( VII.39.27-28; XII.9.96)
[ 2002: 48 - 49, 88]. -, ,
, ,
, [Devigita 1998: 276].
,
(dakShiNAchAra),
.
401
9.28(2)-29(1).
,
//
(dakSha-shapAd bhR^igor shapAd dadhIchasya cha shapataH //
dagdhA ye brAhmaNa-varA veda-mArgabahiShktAH)

, .
, ,
,


, .
- .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

128

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


, , , ,
.
,
[Devi-gita
1998: 276 - 277].
XII.9,
.
,

,
,

[- 2011: 50 - 56]. . 71.


402
9.29(2)-30. // -, -,
-, - / - (teShAm
uddharaNArthAya sopAna-kramataH sadA // shaivAsh cha vaiShNavAsh
chaiva saurAH shAktAs cha vaiShNavAsh chaiva saurAH shAktAs tathaiva
cha / gANapatyA AgamAsh cha praNItAH sha~NkareNa tu)
(), ,
, .
(), (), ( ),
() ( )
, .
: ,
[ 1996: 48].
403
9.31-32(1). , /
. //
, [] ,
(tatra vedAviruddhAMsho pyukta eva kvachit kvachit
/ vaidikais tad-grahe doSho na bhavatyeva karhichit // sarvathA vedabhinnArthe nAdhikArI dvijo bhavet) ,
-
. (XIV .
..). -
( ) (
). -
28 .

. ,
, .
- .
,
.
: - -,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

129

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
(dakShiNAchAra),
,
.
. ,
(vamAchAra),
, [, . 2,
1993: 652; 1996: 49].
adhikarin , ,
,
, ,
(dIkShA) (. . 3.51) [Devigita 1998: 277].
404
9.32(2). , ,
(veda-adhikAra-hInas tu bhavet tatra adhikAravAn)
, , ,
,
,
.
405
9.35(1). (mad-gata-prANA)
[Vijnanananda 1977:
736], . : devoting their life energies to me
[Brown 2002: 116]. . 15.60.
406
9.35(2). , , (saMnyAsino
vanaprasthAsh cha gR^ihasthA brahmachAriNaH)
(. . 9.26(1))
: 1). (brahmacharya)
-
, ,
,
, 2). (gR^ihastha) ,

, 3).
(vanaprastha) ,
, 4). (saMnyAsa)
[ 2009: 130 131;
1996: 72].
407
9.36(1). [
], (upAsante sadA bhaktyA
yogam aishvara-saMj~nitam)
: They always worship My Virat (Cosmic) form,
immersed in the Yoga called Ais'varya Yoga (Cosmic yoga dealing with the
glories, prosperity of god), . : focused on my cosmic
majesty [Brown 2002: 116].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

130

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

9.5;
11.8. . .
[ 1999: 52]. ,
. ,
,
[ 1994: 523].
,
[Devi-gita 1998: 278].
408
9.38(2)-39(1).
(pratimA mUrti),
(, , .) [ 2002: 115]. (mUrtau)
,
,
. . .
,
,
,
. , ,
( ).
,
, ,
. ,
,

[ 1991: 52 53]; sthaNDile.
sthaNDila a piece of ground (levelled, squared and
prepared for a sacrifice), an altar [Apte 1922: 621]. .
: on prepared ground [Brown 2002: 116]; [,
] (bANa-li~Nge) . . 5.40(2); (yantre)

,
.
.
,
. . [ 2008: 175 - 181]. .
XI.27.9.
409
9.39(2).
[] (parAt parAm)

3.23; 9.8(1).
410
9.41(1). (shR^i~NgAra-rasa-saMpUrNAM)
. . 1.40(1).
411
9.41(2). (chandra-khaNDa-shikhaNDinIm)
. . 1.36(1).
412
9.42(1).
(pAshA~Nkusha-varAbhiti-dharAm) . .
1.39(1).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

413

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

131

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

9.39 42. . , ,
, ,
(. . 1.15(2)),
, .

[Song
2002: 29].
414
9.43 41(1). , (mAnasa-pUjA),
, ,
[ 2002: 115], . . 1.24(2).
415
9.44(2). , (saMvid eva
paraM rUpam upAdhi-rahitaM mama) . 3.4(2) 5(1); 4.25 30.
416
9.45(2). , [] ,
(saMvid-rUpAtiriktaM tu mithyA mAyA-mayam
jagat) . . 1.50(1).

, [Song 2002: 30].
417
9.46 (1). (saMsAra) . . 1.56(2);
(sAkShiNIm Atma-rUpiNIm) .
. 2.16.
418
10.1. . (XI.1.48):
/ ;
/ (padman ujjvalam karpUrAbhaM)
, - [Devi-gita 1998: 289],
. . 5.47(1).
419
10.2(1). [] (shakti-saMyutam)
shakti sva-patnI,
[Devi-gita 1998: 290].
420
10.3.
, /

(prakAshamAnAM prathame prayANe
pratiprayANe pyamR^itAyamAnAm / antaH padavyAm anusaMcharantIm
Ananda-rUpAm abalAM prapadye)
, ,
, , . 5.27
51.
. XI.1.47. .
abalA ;
. parA shakti [Devi-gita
1998: 290].
421
10.4(1). (shikhA)
, ,
- 13.12 [Devi-gita 1998: 290];

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

132

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

-- (sachchidAnanda-rUpiNIm) . .
1.67(2).
422
10.4(2). , (shauchAdi kriyAH sarvAH)
,
. ,
, , -
[Devi-gita 1998: 290].
423
10.5(1). (agnihotra, . )
,
[ 1996: 40 - 41].
424
10.5(2). [] (pUjA-saMkalpaa Acharet)
, ,
, [Devi-gita 1998: 290].
425
10.6(1). - (mAtR^ika-nyAsa) ,

. ().
,
namaH. (
) . -
, --,

, , --, ,
.
426
10.6(2)-7. -- (hR^illekha-mAtR^ika-nyAsa)
- (. . 10.6(1)),
, - hrIM (.
. 1.25(1)).
427
10.8(2). [ ] (pIThaM
dharma-AdibhiH)
(. . 5.24(2)
25(1)). ,
(dharma), (j~nAna), (vairAgya)
(aishvarya), , ,
[Devi-gita 1998: 297].
428
10.9 - 10.
/ , ,
. // , , , /
(tato dhyAyen mahAdevIM
prANAyAmair vijR^imbhite / hR^idayAmbhoje mama sthAne pa~nchapretAsane
budhaH // brahmA viShNushcha rudrashcha Ishvarashcha
sadAshivaH / ete pa~ncha mahApretAH pAda-mUle mama sthitAH)

. , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

133

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[Devi-gita 1998: 296].(),
.
(); ,
, , , ,
(). ,
, , .
,
, , ,
[ 1997: 719; Kinsley
1987: 137; Song 2002: 31]. . - 249.
429
10.11(1). (pa~ncha-bhUtAtmakA) ,
. . 2.27 35(1); (pa~ncha-avasthAtmakA)
,
, - (atIta-rUpa), .
. 1.52(1). . ,
. , ,
, ,
.
- ,
, ,

[ 2003: 53 - 54].
[Devi-gita 1998: 297].
430
10.12(2). (japed)
(mUla-mantra) ; ,
.
, , ,
XI.18.21, hrIM bhuvaneshvaryai namaH
[Devi-gita 1998: 301].
431
10.13(2). (arghya-sthApanaM) ,
(4.43 - 48), ,
(XII.12.42 - 55). ,
,
,
[Devi-gita 1998: 301 - 302].
432
10.13(2) 14. c (pAtra) prokShaNI-pAtra
( ),
, . . 10.13(2)
[Devi-gita 1998: 302];
. // []
-,
/

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

134

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(pUjA-dravyAni shodhayet // jalena tena manunA chastramantreNa daihikaH // dig-badhaM cha purA kR^itvA)
-, ,

, (. . 5.55(2)),
.
(68.54 - 55)
, , ,
. .
[Devi-gita 1998: 306].
- phaT, ,
,
. -, -,
, ,
.
! !,
.
, ,
[Devi-gita 1998: 302]. . 5.90, 92.
433
10.16(1). (AvAhayet)
[Devi-gita 1998: 302];
(prANa-pratiShThA-vidyAyA)
(prANapratiShThA) , .
,
.
(tejas) . ,
(, .),
.

.
6.72 - 74 [ 2003: 273 274]. .
5.82 84.
434
10.16(2). , , ,

(AsanAvAhane
chArghyaM
pAdyAdyAchamanaM tathA) ,
, : 1).
(viShTara), 2). (pAdya), 3).
(arghya), 4). (AchamanIya),
5). (madhuparka) [ 1987: 733]. .
I.4.26; IV.21.47; X. 2.15; 45.12.
, .
435
10.17(1). (vAsodvayaM) . . 3.32(2).
436
10.18(2). (shukra-vAra) . , . .
1.26(1); 8.38(2).

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

437

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

135

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

10.20(1). (AvR^itti-sahitAM)
- , .
438
10.21 (1). (dakShiNA) . . 3.51.
439
10.21(2). [] [] ,
(tvat-kR^itena nAmnAm sAhasrakeNa) ,
. --
1008 ,
[Devi-gita 1998:
307].
(sahasranAma) ,
.
sahasranAma bahuvrIhi
--.
,
, ,
.
.
,
(mahAdevI)
, ,
,
[Bhattacharya 1990: 165].
.

-
(, ),
-. ,
XII.6 - [- 2011: 25 35].
440
10.22 23. (kavachena) (kavacha, . , )
, .
, , , -, - . (XII.3)
[- 2011: 20 - 21], (75.28 72)
; , [ ]
(sUktena ahaM rudrebhir) , ,
- (.125), . . 1.23(2).
: ; , [ ] -- (devyatharvoshiro-mantraiH hR^illekhopaniShad-bhavaiH) - (
-, --)
( .
. 1.72(2)).
, .
, -.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

136

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ( 1.44 48). ,
hrIM
[ 2009: 109 113; Devi-gita 1998: 236]. -
: - (mahlakShmIshcha
vidmahe sarvasiddhishcha dhImahi / tanno devI prachodayAt),
,

(oM aiM hrIM klIM chAmuNDayai
vichche). ,
,
, ,
-.
(saMhAra-shakti),
(sthiti-shakti), (sR^iShTishakti). ,
(dasha mahAvidyA) .

. , vichche (vit-cha-i) sat,
chit Ananda (--),
.
,
. , -
-, -: ka e I la hrIM
ha sa ka ha la hrIM sa ka la hrIM shrIM.
([URL]: http://ru.wikipedia.org/wiki/-
( : 21.12.14)) [ 2009: 110 111; Brown 1990:
153].
441
10.23(2).
(kShAmapayej jagaddhAtrIM) . ,

[Devi-gita 1998: 307].
442
10.24(1). (pulakA~NkitasarvA~Nga) . . 7.20(1).
443
10.24(2). (nR^itya-gItAdi-ghoSeNa) . .
7.24(1).
444
. 15.15.
445
. XII.7.147.
446
10.26(2). (homa) (4.118 120),
( ),
.
6.119 - 164 [Devi-gita 1998: 307].
447
10.26(2) 27(1). [], // , ,
, [ ] , (suvAsinIH

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

137

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

// baTukAn pAmarAn anyAn devI-buddhyA tu bhojayet) . 8.47;


XII.7.147 148.
448
10.27(2). [] (vyutkrameNa visarjayet)
,
,
, - - (
[Devi-gita 1998: 308])
(mUrti).
, (. . ,
),
, .
.
( 6.182 183)
[ 2003: 293].
449
10.28(1). (sarvaM
hR^illekhayA kuryAt pUjanaM mama) hrIM,
, [Devigita 1998: 310].
450
10.10(1). kR^ita-kR^tyatvam, .
, , , . .
1.3(1).
451
10.30(2). (bhuvana-sundarIm)
, .
452
10.31(2). (maNidvIpaM mama
yAtyeva) . . 1.15 (2). . XI.18.33 34.
453
10.32(1). , [] (j~neyo devI-svarUpo)
, . . 7.13(2).
454
10.33(1). (adhikArAnurUpataH)
. . 9.31-32(1).
455
10.34-36. . 18.67-68.
456
10.37. . 8.35 36; I.3.17.
457
10.38(1). (bhagavatI tatraivAntaradhIyata) . .
,
, ,
,
, .
[ 1999: 172 173]. . I.5.30, 102;
III.24.23; IV.12.38; V.19.43, 35.41; VI.5.59; VII.11.18; IX.9.27; X. 9.26;
XII.8.84; 3.16; 39.29 .
458
10.39(2). , ,
(yA gaurIti prasiddhAsIddattA sA shaMkarAya cha)
, , 1.63 64, .

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

om

bu
to
re
he
k
lic
w

459

rm

ABB

PD

to
lic

he

re

138

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

10.40(1). ,
(tataH skandaH samudbhUtas tArakas tena ghAtitaH) . .
1.9(2) 11.
460
10.40(2). , ,
(samudra-manthane pUrvaM ratnAnyAsur)
.
, , .
,
, , ,
, ().
[ , . 1, 1991: 536].

,
. 9 , 8,
9, 12, 13 [ 1982: 248].
461
10.41-42(1).
,
, / [
] . // ,
(tatra devaiH stutA devI
lakSmI-prAptyartham AdarAt / teShAm anugrahArthAya nirgatA tu ramA
tataH // vaikuNThAya surair datA tena tasya samo bhavat)
( , ramA, )
, .
(aMsha-rUpa) .
,
,
(.
).
.
[ 1982: 248 249],
(
).
462
10.42(2). (devI-mAhAtmyam uttamam)
(13.2)
.
463
10.43(2). , []
(na vAchyaM tvetad anyasmai rahasyaM kathitaM yataH)
, . 18.63-64.


, ,
[ 1999: 142].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

139

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
- ,
.

,
[ 1983: 70; 2009: 291].
(prasthAna-traya) (
- ).

[ 2009: 295]. ,

,
, .
, .
(mahAtmya, . ,
, . , sine qua non .
,
-
: (charita) (stotra).
(
) ( ).
(
) , .
,
, ,
- [Brown 1990: 179 - 182;
Giridhar Madras].
- (devI-gItA, .
).
,
, ,
,
[Song 2002: 3].
.
, , 700 ,
.
, ,
[ 2009: 296].
, , ,
. 507
(31 - 40) - (),
18000 .
, ,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

140

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
,
.
.
,
-, - (.34.44)
( ,
-
(III.30.63).

,
- [Brown 1990: 199].
, ,
. (I.11.1 - 336)
.
(, ).
1008
.
(15 - 19) .
-. .
VIII
XII .
( ),
.
.
,
, .
,
[Song 2002: 6]. -- ,
, , .
,
[Brown 1990: 183 185].
, , ,
,
, ,
,
[Song 2002: 6]. ,
(-).
,
, , , ,
, . .
, .
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

141

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, - (III.25 32) [ 1994: 63 485; Brown 1990: 179].


.
: VII - VI . ..
III . .., IV - II .
.. [ 1999: 113; 1983: 70].
,
IX . ,
- [ 2005: 294].
.
, ,
XIII .. ., , XVI .
,
. , ,
, ,
, ,

. ,
. -,
VI . [-
2009; 1985; Coburn 1988],
,
[Song
2002: 5 - 6]. -, -,

[ 2009: 53 56; Song
2002: 7 - 9]. -, ,
, -
[
2009: 771 773; Song 2002: 9 - 10].
.
, .
, ,
, ,
.
, .
, [
1994: 49 50]. , :
,
,
[. : 1994: 49].
, , ,
. , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

142

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. , , ,
,
.
, ,
.
,
.
, ,
, ,
, ,
[ 1994: 12 - 14]. ,
(2.5 8; 8.9 11; 9.20 21; 11.15 50; 15.2 - 6).
,
, , , [Song 2002:
36].
, , .

[ 1994: 36], .
,
,
,
.

.
, ,
,
(. , . )
(. , . ).
.
. .
(. . , . . ) , ,
[ 1994: 18-27; 1999: 137-141].
, . . :
<> -, (
- aufgehoben)
. ,

, , .
<>
, [ 2005: 299].
,
, ,
, ,
(. ),

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

143

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,

, [ 1983: 70-71;
2009: 296]. 10 ,
( ) , ,
( 1-2) ,
[ 1999: 116]. ,
.
,
( [ 2003: 67]). ()
. ,
- ( ,
),
, (XIII
.) (XV .).

()
, (II.1.23-38).
.
3.46-51; 6.1-14.
, :
(4.32-39; 6.10.13; 7.34 - 35), (4.34(1); 6.2, 3,13), (4.34(1);
6.12,14), (6.5, 6), , (7.16 18(1)), :
(2.3(1), 6; 6.18), (3.4 - 6, 8 - 12), (3.49)
(4.6). .
, : 4.2; 4.32-33; 6.17; 6.21 (2) - 22; 7.16
- 18(1); 7.36 - 39; 9.10 - 11; 9.12(2) - 13(1); 9.21 (2) - 23(1); 9.24; 10.43(2).
, ,
9.22(2)-23(1), , , , .

,
, ,
, .
, ,
,

,
[Song 2002: 12].
, ,
, ,
. , ,
[Ibid.: 3]. , ,
, , ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

144

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
/ ,
[] (9.22(2) 23(1)),
(4.7), ,
. ,
[Ibid.: 3 - 4].
- .
: 2.42, 45, 46; 8.28; 9.48, 53. ,
15.15 2.53 [ 1994: 44].
, , ,
. ,
, ,
, (2.43,
45). :
, ,
( -) (9.16-20, 25-28)
, , ,
, -. ,
(dakShiNAchAra),
, ,
(9.31-32).
, .
(1.46), (1.23; 10.22).
(6.28-30),
.
, , , ,
,
,
( : 18.63, 64, 67, 68;
8.49; 10.34-37).
, ,
[ 1999:
142].
, .
,
.
. , ,
, ,
,
, .
,
, .
,
, ,
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

145

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


,
.
.
(10.39 40(1)),
[Song 2002: 5].
, (9.6)
(1.41, 56) .
, , ,
,
.
, .
. ,
- (1.26 - 30).
( ,
) (1.31 - 41)
.
,
(3.12 4.1) [ 2000: 528], ,
(10.39). ,
, ,
, .
, , .
(
,
), --.
, , ,
. , , , .
. , ,
,
. , ,
,
[Giridhar Madras].
,
, . (2.39; 5.4-5 .),
(15.15). ,
- .
-
(). .
, : ,
, , - , : []
, , ,
(13.12). ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

146

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

: , [] ;
() , (14.3);
() [] , , ,
(14.27). ,
, .
. ,
. ,
, ,
,
[ 1994: 541; 1999: 99].
, , , ,
-,
, ,

. , ,
,
(12.2-6). . .
, -
(15.16-17) [ 1994: 73].
, :
(kShara) (akShara),
(kUTa-stha, .. ),
.
: ,
(kShara puruSha) (saguNa),
(nirguNa) [ 1994:
544]. ,
,
[, . 1, 1993: 455]. ,
.
.
(3.2(2)),
(--),
(2.3(1)).
(1.49(2)), -
, ,
.
,
,
.
: 1)
; 2) ,
, ( ).
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

147

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, (
I.8.40; III.4.38 39; 24.38) [Kinsley 1987: 136 - 137].

. , ., ,
[, . 1, 1993:
467]. .
, ,
(1.50(1); 9.45).
,
, . :
: (apara) (para).
, ,
() (7.4-5).
, ,
.
,
, [ 1983: 80-81].
, -,
(4.6) [ 1983: 80;
1999: 98].
[ 1994: 516].
(aj~nAna) (4.42), .
.
, [
1999: 99]. . . [
1994: 186].
, , ,
, , -
,
.
, ,
. -
, (2.3(2)), (3.3(1)),
, , ,
, (2.4).
-,
(2.4(2)), ,
(2.8) . : 1). , , 2). ,
(2.42(2)-43(1)).
[, . 2, 1993: 531-532].
, ,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

148

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
, (2.43(2)-46(1))
[ : 532]. : (), (-) (-). ,
, , .
,
(
)
(2.46(2)-49(1)) [ : 408, 497].


-. ,
(IX .)
.

,
.

, . , ,
, , ,
(3.1 - 2). ,
,
[Song 2002: 9].
, -,
. ,
,
( ) .
( --)
(--) , ,
, ,
. , ,
, ,
[Song 2002: 9].
, .
,
, .
( 17-18).
,
, ,
, .
.

( )
- ( ).
(3.40, 42; 7.4; 13.6),

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

149

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
[ 1983: 81]. , 7.4 .
, ,
.
, ,
[ 1994: 514]. 13.6
: ,
. ,
[ :
537].
. ,
-,
, (2.27-35(1)).
,
(2.35(2)-36).
, , ,
, , ,
,
[Song 2002: 15]. ,
, [Ibid.: 15].
,
,
- ,

[Ibid.: 16].
,
. ,
, [Ibid.: 16].
,
, .
,
, ,
,
(II.1.24 38) [ 1992: 49 66].
, : 1)
( ),
( 10.19 - 41; 3.13 - 15); 2)
( 11.3 - 4; 3.20 21); 3) , ( 11.5
- 23; 3.23 - 34); 4) ,
, , ,
( 11.23 - 30; 3.35 - 38); 5)
( 11.35; 3.38 - 39); 6)

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

150

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

( 11.36 - 40; III); 7)


( 11.45 - 46; 3.53); 8)
,
( 11.47 - 48; 4.1 - 2)
[Brown 1990: 187 188].
, , .
,

, ,
. ,
, ,
( 11.7, 13, 19 20) [Brown 1990: 188].
, ,
.
.
[Brown 1990: 189].
, ,
,

,
[ 2009: 330]. ,
:
[Song 2002: 3].
,
. ,
, [Ibid.: 16 - 17].
,
,
, ,
[Brown 1990: 189].
,
.
, .
, ,
, [Ibid.: 190].
,

(divyaM chakShus),
(11.8). , , ,
, ( ,
,
(15.21)).
.

[Ibid.: 194].

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

151

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
, , .
: ( ),
( , ), ( )
( , ) (7.13(2), 10.32(1).
-,
(4.8).
, ,
. ,
(4.9), <> (9.28)
(9.34), .
: mukti, brahma-sthiti (
), naiShkarmya (), nistraiguNya (
), kaivalya ( ,
), brahmabhava ( ) [, . 1,
1993: 493]. 2.72 nirvANa (
), ,
. . . ,
, , ,
[
1994: 56; 1999: 98]. .
6.30: ,
[] ,
(6.30), ,

[ 2009: 324].
: ,
,
, [, . 1,
1993: 495].
, .
, : - ( ),
- ( ) - ( ) ( 7.2).
,
,
. , -, ,
. -
-,
, . . -. ,
,
, . ,
, -,
(11.55), ,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

152

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, - (7.16).
,
(4.33), (6.46-47) [ 1983: 73].
. . - . . ,
- ,
,
[- 2009: 320]. . . .
, -
[ 1983: 73]. ,
. , . ,
- [ 1996: 90],
. -, ,
, [
1983: 73]. .
, ,
, (4.8).
, - : 1) ,
() (); 2)
; 3)
; 4) [Song 2002: 18].
,
.
,
(4.11), (4.15).
, .
,

. : .
,
(4.12). , 7.8-9 -
. , ,
, (
9.27) . , ,
, - . -
: , ,
, ,
(7.1) ,

(7.3). -
(12.5-7). ,
, , ,
-

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

153

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, -
(III.25 - 32) [- 1994: 63 - 486],
. , . . , ,
,
[ 2002: 45].
,
, ,
(7.28, 31).
,
(7.13 - 14), , ,
(7.27).

, ,
, [Song 2002: 24].
, , ,
, ,
(7.28) [Ibid.: 24].
,
: : 1). - ( -), 2). -
( ), 3). -; : 1). -, 2). -, 3).
-.
.
, -,
400 . (+ 100 ) [
1999: 188]. , ( ),
, .
,
, .
, .
,
(4.29).
, (eka),
,
.
(), - .
-
[ 1992: 147-181].
: ,
,
, [ 1994: 66].
, , ,
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

154

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, [
1999: 188]. ,
,
,
. ,
, , . 6.16 ,
, , ,
, , , , [
1994: 510].

, ,
.
.., ,
, ,
, . ,
,
[ 1999: 189].

. ,
, , ,
, .
(5.4-5) (5.3).
(5.6-26(1)).
: , , ,
(5.8(2)-15(1)).
(5.15(2)-18), (5.19-21(1)). ,

(5.25).
,
(),
, .

, - -. ,
: , (5.28-31).
(5.33).
(5.34-37). (5.4852), , (5.53-54).
(5.54).
,
(5.55-61). , , (5.60).
,
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

155

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(5.62). ,
, . , - ,
( . . )
( ) ,
.
.
, ,
, (8.1-36(1)),
(8.36(2)-44(1)) ,
(8.44(2)-49). ,
(8.47).
.
,
, : 1. ,
(9.7-11); 2. ,
(9.38 - 42). ,
, ,
,
, (9.43).
(9.39(1)). ,
,
. ,
-
. , .
9.13, 22, 27, 32, 34; 18.70. -
.
, , .
, : ,
.

. ,
, .
18.41-44.
4.13 .
1.41-43 : .
: , ,
(9.32).
, .
.
,
.
,
.
,

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

156

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,
(. 5.54), ,
(10.36), . , ,
. , ,
,
(XII.14.24 - 25) [Song 2002: 37 - 38],
9.32.
.
, (
; , (5.37).
:
,
. ,
(varNa), (1.41, 43;
4.13), . . . [ 1994: 40].
. . ,
. , -, ,
, , - ,
. - ( ),
, , ,
sva-bhAva-jAn
( ),
.
, , ,
[ 1994: 41].
,
.
-
(3.36; 9.21(2)-22(1)), , , ,
. ,
(jAti).
, .
,
.
( ), . ,
:
(9.21(2)22(1)). , ,
,
(9.25). 9.25
.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

157

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, ,
(.. , )
(9.26(1)). 9.27 ,
: , ,
.
: , , ,
(9.30). , ,
:
, ,
. ,
- .
, ,
(7.17-18). 3.14 : ,
, , ,
. ,
: , ,
,
(9.35(2)). ,
.
,
,
. . . ,
,
[
1983: 72].
,
, -
[ 2009: 300]. ,
,
: -, ,
, . ,
, ,
,
[Song 2002: 11].

.

,
.
,
[Brown 1990: 199].

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

158

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

C
-; ; ;
--; -; -;
-; -; -;
-; -;
-; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; ;
-; - (
); -; -;
-; -;
-; ;
; ; -;

-; -;
-; ; ; -;
; -; -;
-; ; -;
-; -;
-; --;
-; -; -;
-

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

159

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

Devibhagavata-puranam 1986 Devibhagavata-puranam. - New Delhi: Oriental


Books Reprint, 1986 ()

1994 . . 3- ., .
, . . . . . . - ., Acad, 1994.
1999 . . ., . . . .
. 2- ., . . - .: . ., 1999.
1999 . . - .: - , 1999.
- 2005 -. . . . . - , 2005.
- 2001 -. . . .
. . - , 2001.
- 2003 (1) -. . .
. . . - , 2003.
- 2003 (2) -. . .
. . . . . . . - , 2003.
- 2003 (3) -. ,
. . . . . - , 2003.
- 2004 (1) -. ,
. . . . . - , 2004.
- 2004 (2) -. ,
. . . . . - , 2004.
- 2006 -. . . .
. - .: , 2006.
- 2010 -. .
. . . . - , 2010.
- 2011 -. .
. . . . - , 2011.
- 2012 -. .
. . . . - , 2012.
- 2014 -. . .
. . . - , 2014.
- 2014 -. . . .
. . - , 2014.
- 2003 -. . . . . - ,
2003.
- 2009

-. . . . . , 2009. - 2- .

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

160

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- 2012 - -.
. . . . . - , 2012.
- 2012 - -.
. . . . . - , 2013.
1998 . . . . .
. . . - .: , 1998.
1969 - . \. . - .: , 1969.
- 2006 - -. 1 20. . . . . , 2006.
- 2009 - -.
. . . . . - , 2009.
2004 --.
. . . . . , . . . - .: ,
2004.
1995 . . . . . . - .:
, 1995.
- 2013 -. 36 59. .
. . . , 2013.
1984 . V. 2. . . . .
. 2- . - : , 1984.
1987 . . [].
. . . . . . - .: , 1987.
1996 . . ,
/ . . . . - .: , 1996.
1998 . . ,
. . ,
. -/ . . . . . . .: , 1998.
2000 . . .
. - .: , 2000.
2002 . -. -.
--. . . . . - , 2002.

2003

.
, . . . .
. . . - .: , 2003.
2005 . XV XVIII. .
. . . . . - .: , 2005.
2009 . . ,
. . . . . - .: , 2009.
2003 -. . . - .: , 2003.
1980 - .
[]. . . . . - .: ,
1980.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

161

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2008 (1) -.
1. . . . . - , 2008.
2008
-.
. . . . . - , 2008.
2009 -. 2.
. . . . - , 2009.
2008 - . -.
. . . . . - .: -, 2008.
2006 . ( ).
( ). . . . . . .: ; , 2006.
1989 : I - IV. . . . . - .:
, 1989.
1995 : V VIII. . . . . - .:
, 1995.
1999 : IX - X. . . . . - .:
, 1999.
2007 (1)
. . . .
. - , 2007.
2007 (2) . . . .
. - , 2007.
2009 . . . . . , 2009.
2010 . . . . . , 2010.
1997 . . . . . . - .:
, 1997.
1948 . . . . .
. . .: - , 1948.
2003 . . -. . - .:
, 2003.
2000 . . . . . - 2- .. . - .:
, 2000.
2009 , . .:
, 2009.
1999 . . . .
. . .: , 1999.
- 1992 -. . - .:
, 1992.
- 1994 -.
. - .: , 1994.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

162

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1974 . .
. // ( ). . . - .:
, 1974.
2002 . .
// : . 5 .: - .-. . -, 2002.
1991 - . .
// . - .: . , 1991.
2004 . . - .:
, 2004.
1995 . . . . . . .
. - .: , 1995.
- 1975 - . ., . .
. .: , 1975.
- 1985 - . ., . . .
.: , 1985.
- 1993 - . . .
2- ., . . . . ., 1993.
1977 . . , . - .: , 1977.
1990 . . -. - .: , 1990.
1996 . . // . . 6, .
1. . 2- ., . . - .: , 1996. . 532 543.
1999 . - .: . ., 1999.
2009 : . - .:
. ., 2009.
1996 . . . . - .: ,
1996.
2008 . . - .: ,
2008.
1992 (-
-). . ., ., .
. . . . . - .: , 1992.
1977 , , ,
, . - .: , 1977.
1983
. .
. .: , 1983.
2005 . ., . .
// :
. .: , 2005.
. 10 75.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

163

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1996 . . - . - 3- .,
. . - .: , 1996.
1992 . 2- . - .: .
, 1992.
2002 . . : , , . .: , 2002.
1985 . . // .
, , . - .: , 1985. . 134 145.
1993 . : 2- . .: , 1993.
1991 . .
. - .: , 1991.
2009 . .
// . : / .
., ., . . . . .: , 2009. .
291 335.
1998 . . . . . .
- .: , 1998.
1997 .
. . . - : , 1997.
1997
. . . . - .:
, 1997.
1996 - . . 3. - .: -,
1996.
1982 . ., . . . - .:
, 1982.
2000 . . , , . - .: , 2000.
2008 . . - //
Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia: 80- . . .
.: , 2008. . 338 356.
2002 . . - .: -,
2002.
1998 . .
. . . . - .: , 1999.
1999 . : . - .: , 1999.
2000 . : 2- . .:
, 2000.
1999 . - .:
, 1999.
Apte 1922 Apte V. Sh. The Student s Sanskrit-English dictionary. - 2 Ed. Bombay: Gopal Narayen and Co, 1922.

om

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

164

C
w.

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

Bhardwaj 1983 Bhardwaj S. M. Hindu places of pilgrimage in India. Berkeley,


Los Angeles, London: University of California Press, 1983.
Bhattacharyya 1996 Bhattacharyya N. N. History of the Shakta Religion. Delhi: Munshiram Manoharial Publishers Pvt Ltd, 1996.
Brown 1990 Brown Mackenzie C. The Triumph of the Goddess: the canonical
models and theological visions of the Devi-Bhagavata-purana. - New York:
State University of the New York Press, 1990.
Coburn 1988 Coburn Thomas B. Devi-Mahatmya. The Crystallisation of the
Goddess Tradition. - Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.
Devi-gita 1998 The Devi-gita; The Song of the Goddess: A Translation,
Annotation, and Commentary. Albany: State University of New York Press,
1998.
Dyczkowski 2004 Dyczkowski, Mark S. G. A Journey in the World of the
Tantras. - Varanasi: Indica Books, 2004.
Erndle 1993 Erndle K. Victory to the Mother. The Hindu Goddess of Northwest
India in Myth, Ritual and Symbol. N.-Y., Oxford: Oxford University Press,
1993.
Giridhar Madras Shri Giridhar Madras. Shri Devi-Gita //
www.ambaa.org/devigita/Devigita1.htm ( : 20.05.2005).
Hazra 1963 Hazra R. C. Studies in the Upapuranas. - Calcutta: Sanskrit
College, 1963. - V. 2.
Kalikapurana 1991 The Kalikapurana. Text, introduction and translation in
English by Prof. B. N. Shastri. - Delhi-7: Nag Publishers, 1991.
Kinsley 1987 Kinsley D. Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in
the Hindu Religious Tradition. - Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.
Mahabhagavata-purana 1983 - Mahabhagavata-purana. Edited by Pushpendra
Kumar. Delhi: Eastern Book Linkers, 1983.
Rodrigues 2003 Rodrigues H. P. Ritual Worship of the Great Goddess.
Albany: State University of New York Press, 2003.
Pithas

The
51
Pithas
of
Devi,
Mother
Goddess//
www.allindia.com/hindpilgrim/pithas.htm ( : 20.05.2005)
Satish
Raja

Satish
Raja
Arigela.
Shakti
Pithams//
www.ambaa.org/essays/shaktipithams.htm ( : 20.05.2005)
Sircar 1998 Sircar D. C. The Sakta Pithas. Delhi: Motilal Banarsidass
Publishers, 1998 (reprint).
Song 2002 The song of the goddess: the Devi Gita: spiritual counsel of the great
goddess / translated and with an introduction by C. Mackenzie Brown. N.-Y.:
State University of New York Press, Albany, 2002.
Vijnanananda 1992 The Devibhagavata-purana. Translated by Swami
Vijnanananda. - New Delhi: Nag Publishers, 1992 (reprint).
Worship 1972 - Worship of the Goddess according to the Kalika-purana.
Translated by R. K. Van Kooij. Leiden: E. J. Brill, 1972.

om

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

rm

to

bu

ABB

PD

re
he
k
lic
C

to
lic

he

re

165

C
w.

om

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


1977 .
. 1979 . .
. 1989 . . 1994 .
.
, 1999 .
1995 , . . .
, .
, , ,
.
(). 2003, 2004 2006 - 2014 .
, -.
.
!
, : ali-kgd@mail.ru.
: www.mahadevi.ru, www.sanskrit.su
: http://vkontakte.ru/id26842290
Facebook: http://www.facebook.com/andrei.ignatiev.3

om