You are on page 1of 1

Cng Ty TNHH MTV Phn Phi SI GN CO.

OP (SCD)
765 766 ng 8B, Khu Th An Ph An Khnh, P. An Ph, Q.2, HCM.
Tel : (08) 6281 0256 6685 2715 6685 2716 / www.scd.com.vn

TH NG
Cng ty TNHH MTV PP Si Gn CO.OP (SCD)
trc thuc Lin Hip Hp Tc X Thng Mi
Tp.HCM (SI GN CO.OP), xin trn trng knh
cho Qu Cng ty.
SCD vinh d c Tp on Newell Rubbermaid
(M) chn l Nh Phn Phi c quyn ti Vit Nam
cho hai thng hiu vit cao cp PARKER &
WATERMAN
PARKER v WATERMAN l hai thng hiu vit ni ting, lu i nht th gii v
c gii doanh nhn ton cu a chung v kiu dng sang trng, lch lm, thit k
tinh t, c o, cht lng bn b, vt thi gian v c bit mang li nhng cm gic
tri nghim tuyt vi cho c nhng khch hng kh tnh.
PARKER v WATERMAN l mt mn qu tng sang trng, tinh t v c gi tr
qung co thng hiu tt nht ca Qu Cng ty c bit dnh tng cho cc i tc,
khch hng thn thit v nhn vin
Vi mong mun tr thnh mt i tc tin cy v mang n s hi lng tt nht cho
mi khch hng, chng ti lun nhn c ng h v ng hnh ca cc thng hiu
ni ting nh : Vietcombank, Sacombank, ACB, BiDV, HD Bank, HSBC, P&G Vit
Nam, Kimberly Clark Vit Nam, Symantec, Petrolimex, VietsovPetro, LaVie,
Cargill, Proconco, Trng Hi t, Kim Ngha...
Chng ti rt mong sm nhn c thng tin phn hi tt p t Qu Cng ty.
Mi thng tin h tr, vui lng lin h : B Phn Chm Sc v Pht Trin Khch
Hng Doanh Nghip (B2B) : (08) 6685 2715 6685 2716.
Trn trng knh cho v knh chc sc khe, thnh t
Trng BP. Chm sc v Pht trin Khch hng Doanh Nghip

Mr. HUNH OAN TRNG 0903 768 778


Email : johnnyhuynh.b2b@gmail.com