You are on page 1of 37

Mulakan dengan lafaz

TUJUAN POWER POINT INI


DISEDIAKAN ADALAH
SEBAGAI CONTOH DAN
PANDUAN KEPADA CIKGUCIKGU UNTUK MEMBINA
TEKS ANIMASI BERASASKAN
FILE ANIMASI

CONTOH-CONTOH TEKS YANG TERHASIL


APABILA DIMASUKKAN IMEJ ANIMASI KE
DALAM TEKS

INI JUGA DIAMBIL DARI FILE ANIMASI

PILIH TEKS ANIMASI MANA SATU ANDA SUKA

CONTOH-CONTOH BAR

CONTOH-CONTOH BAR / LINE

Autoshape

KLIK AUTOSHAPE BASIC


SHAPE UNTUK DAPATKAN
BENTUK

AUTOSHAPE

AUTOSHAPE-STAR BANNER

KOTAK DIALOG

ISIKAN TEKS ANDA


DI SINI

CALLOUTS
ACTION
BUTTON

AQIDAH YANG BERSIH

MAMPU BERDIKARI

AKHLAK YANG MURNI

MAMPU MENGUASAI DIRI

IBADAH YANG BETUL

MASA YANG TERANCANG

MINDA YANG BERILMU

BERMANFAAT UNTUK
UMMAH

TUBUH BADAN YANG KUAT

PENGURUSAN YANG
CEKAP

Kanta cembung nipis

Kanta cembung tebal

3 peraturan melukis rajah sinar


kanta cembung

Objek

Kes 3: Jarak objek = antara 2f dan f

Objek
Imej
2F
Nyatakan ciri-ciri imej
yang terbentuk..

2F

BOLEH. SEMUA SAMPLE YANG ADA DI DALAM


POWER POINT INI ANDA BOLEH PINDAH DAN
UBAH SUAI KE POWER POINT YANG ANDA
SEDIAKAN

KLIK MOUSE KANAN ATAS MANA-MANA TEKS


ATAU PICTURE, PILIH COPY DAN PASTE KE
POWER POINT ANDA. TEKS BOLEH DIEDIT (guna
perkataan anda sendiri) DENGAN KLIK 2X ATAS
TEKS TERSEBUT