You are on page 1of 14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM


SG PETANI, KEDAH.

CADANGAN KERTAS KERJA


PERTANDINGAN REKA CIPTA LAYOUT KAD
MENGGUNAKAN PERISIAN KOMPUTER

TARIKH : 14 SEPTEMBER 2009


TEMPAT : RUANG LEGAR IPGM KSAH

KERTAS KERJA PERTANDINGAN REKA CIPTA LAYOUT


KAD MENGGUNAKAN PERISIAN KOMPUTER
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
_

NAMA PROJEK

: PERTANDINGAN REKA CIPTA LAYOUT KAD


MENGGUNAKAN PERISIAN KOMPUTER

PENGANJUR

: GURU PELATIH PPISMP-PENDIDIKAN SENI VISUAL


AMBILAN JULAI 2008 (F3G)

TEMPAT

: RUANG LEGAR IPGM KSAH

TARIKH

: 14 SEPTEMBER 2009

PENGLIBATAN

: 21 ORANG PELAJAR F3G


20 ORANG PESERTA
SEMUA PENSYARAH YANG TERLIBAT

PENGENALAN
Pameran Pendidikan Seni Visual 2009 mengandungi 4 subtopik dan salah satunya
ialah pengurusan pengendalian pertandingan. Ia adalah satu bentuk amali di bawah
sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi kursus persediaan Program
Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan semester tiga. Oleh kerana terdapat
tajuk yang berkaitan dalam sukatan pelajaran tersebut, maka bersesuaianlah
sekiranya pertandingan ini diadakan bagi menambahkan kefahaman guru pelatih
terhadap tajuk-tajuk yang dipelajari dalam semester ini iaitu pengurusan
pertandingan

RASIONAL
Rasional pameran ini dijalankan adalah sebagai salah satu ruang untuk melatih
bakal guru agar bersedia menghadapi cabaran di mata masyarakat. Menerusi
pengurusan

pertandingan

ini,

masyarakat

juga

mampu

untuk

mengambil

kesempatan yang ada untuk berkongsi pendapat tentang pertandingan yang


berunsurkan seni dalam pendidikan dan dapat memberi pendedahan kepada
masyarakat. Bukan itu sahaja, malah budaya berkarya dapat diaplikasikan bagi
menghargai usaha dan bakat kreativiti individu menerusi apresiasi seni. Antara
rasional-rasional lain pendiidkan ini dijalankan adalah juga termasuk untuk
memahamkan masyarakat agar faham bahawa seni visual mampu mendidik
kehidupan manusia untuk meluaskan bidang dan peranan sebagai pendidik dan
karya-karya yang dipamerkan dapat memberi ransangan dan input yang baik
kepada semua pihak bagi menyemarakkan lagi bidang seni dalam dunia pendidikan
yang global.

MATLAMAT
Untuk melahirkan dan menjana bakal guru yang dapat memartabatkan serta
meningkatkan profesion keguruan sejajar dengan kehendak kerajaan sebagaimana
yang termaktub dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP - 2006-2010).
Selain itu, matlamat pertandingan ini juga dapat melatih bakal guru menguruskan
pertandingan dan mencungkil bakat baru dalam kalangan guru pelatih. Ia juga dapat
memupuk minat generasi muda dalam kesenian.

OBJEKTIF PAMERAN
Pada akhir pameran ini diharapkan para guru pelatih akan dapat :

Meningkatkan

kemahiran

bakal

guru

dalam

menguruskan

sesuatu

pertandingan

Mengembangkan daya fikir dan daya kreativiti melalui pertandingan.

Menimbulkan keseronokan, minat dan kepuasan dalam berkarya, bersosial


serta menimba pengalaman baru.

Membentuk sahsiah guru pelatih.

Mengeratkan lagi hubungan silaturrahim serta persefahaman dalam kalangan


para guru pelatih.

Membimbing dan melatih para guru pelatih berinteraksi sesama sendiri dan
berkongsi pengalaman dalam berkarya.

*tertakluk kepada sebarang pindaan

JAWATANKUASA INDUK PAMERAN DAN PERTANDINGAN REKA CIPTA


PENAUNG :
PUAN HAJAH SAADIAH BINTI BANI

( PENGARAH INSTITUT PERGURUAN SULTAN ABDUL HALIM )

PENASIHAT :
TN HJ HUSSIN BIN MHD. YUSUP

( TIMBALAN PENGARAH INSTITUT PERGURUAN SULTAN ABDUL HALIM )

TN HJ JUDIN BIN AHMAD

( PENSYARAH KANAN JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL )

TN HJ JAAFAR BIN MAHMUD

( KETUA JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL )

EN MANSOR BIN ABDULLAH

( PENOLONG KETUA JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL )

PENSYARAH PEMBIMBING :
EN ZAKARIAH BIN ABDUL GHANI
PN NORIDAH BINTI RAMLI

JAWATANKUASA PELAKSANAAN PAMERAN DAN PERTANDINGAN

PENGERUSI :
NUR FARAHIYAH BT AZMI

PENOLONG PENGERUSI :
SITI AZRINA IZYAN BT AHMAD

SETIAUSAHA :
NUR SHAFINAZ BT ISMAIL

BENDAHARI :
MOHAMAD SAFWAN BIN MAHZIN

PENGUMPULAN KARYA :
AMIRAH BT CHE AZUHA
NURUL SYAFIQAH BT MOHAMED YUSOF

AJK PEMANTAUAN DAN PERHUBUNGAN:


AINUN NASIBAH BT JOHAR
ANNISA BT SUIB
NOR HAZIRAH BT HARON
AMIRA NABILA BT ADAM

AJK PENDAFTARAN
MAISARAH BT OTHMAN @ OWI JIN
NOOR HALIMAH BT CHE LONG

AJK TAKLIMAT
MUHAMMAD SHAUQI BIN CHE SOH

AJK PERALATAN
ABDULLAH AFFAN BIN NASHIRON
NUR HAWA BT ZUL

AJK DOKUMENTASI
LAPORAN : NORAKMA LIYANA BT MOHAMED SALLEH
FOTOGRAFI: FATIMAH MUNIRAH BT AHMAD
BANNER DAN TAG NAMA : MOHD RUSYDAN BIN MOHD ROSLI

AJK PENGHAKIMAN
NUR SHUHAIDA BT JALALUDIN

AJK TEMPAT
NORASIKIN BT JAIS

ANGGARAN PERBELANJAAN
HADIAH TEMPAT PERTAMA : RM15.00
KEDUA : RM12.00
KETIGA : RM10.00
PEMBALUT HADIAH

: RM3.00
_______________

JUMLAH

: RM40.00
21
= RM2.00 (SETIAP PELAJAR F3G)

PERANCANGAN ATURCARA DAN AKTIVITI

Tarikh

:14 September 2009.

Hari

: Isnin.

Tempat

: Dewan Munsyi IPGM KSAH.

2.30 petang

Pendaftaran para peserta

3.00-5.00 petang

Pertandingan reka cipta

5.00 petang

Penutup

PENUTUP

Program- program yang berkaitan dengan pengurusan pertandingan ini diharapkan


semua guru pelatih mendapat pendedahan yang secukupnya dan memberikan
bermanfaat sebagai persediaan untuk menjadi bakal guru yang kebolehan. Semoga
guru pelatih berjaya memahami konsep pengurusan pertandingan yang seimbang
meliputi aspek ilmu pengetahuan, kemahiran dan sahsiah keguruan. Selepas
program ini juga diharapkan para guru pelatih akan dapat memahami peranan guru
sebagai agen perubahan, membina hubungan komuniti dan memberikan
perkhidmatan pendidikan secara adil dan saksama. Akhir sekali, diharapkan para
guru memahami akauntabiliti dan komitmen guru dalam konteks pelaksanaan tugas,
kualiti perkhidmatan serta etika dan moral professional.

Jabatan Pendidikan Seni Visual


IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sg. Petani,
Kedah.

9 September 2009

Tuan Haji Jaafar bin Mahmud


Encik Mansor bin Abdulllah
Cik Norhayati binti Musa
Tuan/Puan,
Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Reka Cipta Layout Kad
Menggunakan Perisian Komputer
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman tuan/puan, PPSIMP F3G IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
akan mengadakan pertandingan tersebut pada:Tarikh
Masa
Tempat

: 14 September 2009
: 3.00 petang
: Ruang Legar IPGM KSAH

3.
Sehubungan dengan itu, tuan/puan telah dilantik sebagai hakim pertandingan
tersebut.
Kerjasama tuan/puan bagi menjayakan majlis berkenaan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


............................................
(Nur Shafinaz binti Ismail)
Setiausaha Pertandingan Reka Cipta,
PPISMP F3G.

Jabatan Pendidikan Seni Visual


IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sg. Petani,
Kedah.

9 September 2009

Tuan Haji Jaafar bin Mahmud


Encik Mansor bin Abdulllah
Cik Norhayati binti Musa
Tuan/Puan,
Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Reka Cipta Layout Kad
Menggunakan Perisian Komputer
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman tuan/puan, PPSIMP F3G IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
akan mengadakan pertandingan tersebut pada:Tarikh
Masa
Tempat

: 14 September 2009
: 3.00 petang
: Ruang Legar IPGM KSAH

3.
Sehubungan dengan itu, tuan/puan telah dilantik sebagai hakim pertandingan
tersebut.
Kerjasama tuan/puan bagi menjayakan majlis berkenaan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


............................................
(Nur Shafinaz binti Ismail)
Setiausaha Pertandingan Reka Cipta,
PPISMP F3G

Jabatan Pendidikan Seni Visual


IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sg. Petani,
Kedah.

9 September 2009

Tuan Haji Jaafar bin Mahmud


Encik Mansor bin Abdulllah
Cik Norhayati binti Musa
Tuan/Puan,
Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Reka Cipta Layout Kad
Menggunakan Perisian Komputer
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman tuan/puan, PPSIMP F3G IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
akan mengadakan pertandingan tersebut pada:Tarikh
Masa
Tempat

: 14 September 2009
: 3.00 petang
: Ruang Legar IPGM KSAH

3.
Sehubungan dengan itu, tuan/puan telah dilantik sebagai hakim pertandingan
tersebut.
Kerjasama tuan/puan bagi menjayakan majlis berkenaan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


............................................
(Nur Shafinaz binti Ismail)
Setiausaha Pertandingan Reka Cipta,
PPISMP F3G

Jabatan Pendidikan Seni Visual


IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sg. Petani,
Kedah.

9 September 2009

Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia,


Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah.
Tuan/Puan,
Makluman Mengenai Pertandingan Reka Cipta Layout Kad Menggunakan
Perisian Komputer
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman tuan/puan, PPSIMP F3G IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
akan mengadakan pertandingan tersebut pada:Tarikh
Masa
Tempat

: 14 September 2009
: 3.00 petang
: Ruang Legar IPGM KSAH

Kerjasama tuan/puan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


............................................
(Nur Shafinaz binti Ismail)
Setiausaha Pertandingan Reka Cipta,
PPISMP F3G.

Jabatan Pendidikan Seni Visual


IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sg. Petani,
Kedah.

9 September 2009

Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia,


Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah.
Tuan/Puan,
Makluman Mengenai Pertandingan Reka Cipta Layout Kad Menggunakan
Perisian Komputer
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman tuan/puan, PPSIMP F3G IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
akan mengadakan pertandingan tersebut pada:Tarikh
Masa
Tempat

: 14 September 2009
: 3.00 petang
: Ruang Legar IPGM KSAH

Kerjasama tuan/puan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


............................................
(Nur Shafinaz binti Ismail)
Setiausaha Pertandingan Reka Cipta,
PPISMP F3G.