Вы находитесь на странице: 1из 27

A

KPDS RUSA / MAYIS 2008

5. , --- .

1. - 15. sorularda, cmlede bo braklan


yerlere uygun den szck ya da ifadeyi
bulunuz.
1.
, ---- .
A)

B)

D)

B)

C)

D)

E)

C)
E)

6. , ----
, ,
.

2. ,
---- , ,
.
A)

B)

C)

D)

B)

C)

D)

E)

E)

3. ----

.
A)

B)

C)

D)

7.
, ----
.
)

B)

D)

C)

E)

E)

4. ,
, ----
.
A)

B)

C)

D)

8. ----
.
) -

B) -

D)

E)

C)

E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

9. ----, .
)

B)
D)

13. ---- ,
.

C)

E)

B)

C)

D)
E)

10. --- ,
.

) -

B) -

C) -

D) -

14. ---- ,
.

E) -

B)

C)

D)
E)

11. ---- .
)

B)

C)

D)
E)

15. ----
, .
12. ----
.
)

B)
D)

C)

B)

C)

D)
E)

E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

16. - 20. sorularda, aadaki parada


numaralandrlm yerlere uygun den
szck ya da ifadeyi bulunuz.

21. - 25. sorularda, aadaki parada


numaralandrlm yerlere uygun den
szck ya da ifadeyi bulunuz.

(16) ----
.
,
(17) ----, (18) ----
(19) ----. (20) ---- ,
.

(21) ----
.
(22) ---- , .
(23) ---- .
(24) ---- -
,

, , , (25) --- .

16.
A)

B)

C)

D)

21.

E)

B)

C)

D)
E)

17.
A)

B)

C)

D)

22.

E)

B)

C)

D)

E)
18.
A)

B)

C)

D)

23.
)

B)

D)

E)

C)

E)

19.
A)

B)

C)

D)

24.

E)

B)

C)

D)
E)

20.
A)

B)

C)

D)

25.
)

B)

D)

E)

C)

E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

29. , ----.

26. - 35. sorularda, verilen cmleyi uygun


ekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A)
B)

26. , ----.
A)

C)

B)

D)

C)

E)

D)
E)

30. , ----,
.
A)

27. , ----.
A)

B)

B)

C)

C)
D)

D)

E)

E)

28. , ----.

31. ----, .

A)

A)

B)

B)

C)

C)

D)

D)

E)

E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

32. ----,
.

36. - 40. sorularda, verilen Rusa cmleye anlamca en yakn Trke cmleyi
bulunuz.

A)

36.

.

B)
C)

A) Afrikadan Avrupa ve Asyaya gn


tarihinin belirlenmesi konusunda yeni bir
alma balatld.

D)
E)

B) Afrikadan Avrupa ve Asyaya gn tarihi


konusunda her zaman farkl grler ileri
srlmtr.
C) Afrikadan Avrupa ve Asyaya gn tarihini
belirlemede her zaman baz sorunlar ortaya
kmtr.

33. ----, .
A)

D) Afrikadan Avrupa ve Asyaya gn tarihini


belirleme almalar her zaman ilgi
ekmitir.

B)
C)

E) Afrikadan Avrupa ve Asyaya gn tarihi


her zaman tartmal bir konu olmutur.

D)
E)

37. ,


.

34. ----,
.

A) Farabiye gre, eitim insann nefsiyle


ilgilidir ve birey bu sayede, henz kk
yalardan itibaren ideal bir devletin yesi
olmaya hazrlanr.

A)
B) -

B) Farabi insann henz kk yalardan


itibaren eitime ynelmesinin, ideal bir
devlette bireyler iin bir zorunluluk olduu
grn savunmutur.

C)
D)
E)

C) Farabiye gre, eitim insann nefsiyle


ilgilidir ve birey yaamnn her dneminde
eitim konusunda bilinli bir aba iindedir.
D) Farabiye gre, bireyin henz kk
yalardan itibaren eitime ynelmesi, onun
ideal bir devletin yesi olmasn salar.

35. ---- .
A) ,

E) Farabiye gre, eitim insann nefsiyle ilgili


olduu iin, ideal bir devlette bireyler kk
yalardan itibaren eitime ynlendirilmelidir.

B)
C)
D)
E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

38. ,


.

40. ,
, ,
,

.

A) Kakao ekirdeklerinin uzak kavimlerle


alverite bir takas rn olarak kullanld
bilinmektedir.

A) Bilindii gibi ozon, stratosferde bir tabaka


oluturmutur, fakat bu onun zararl
ultraviyole nlarn emmesi iin artk yeterli
olmamaktadr.

B) Kakao ekirdekleri o kadar deerliydi ki


uzak kavimlerle alverite bir eit takas
rn olarak kullanlyordu.

B) Bilindii gibi ozon, stratosferde bir tabaka


oluturarak, zararl ultraviyole nlarndan
korunmada faydal bir kalkan grevi
stlenmitir.

C) Kakao ekirdekleri o kadar deerliydi ki


yalnzca uzak kavimlerin en pahal
rnleriyle takas ediliyordu.

C) Bilindii gibi, stratosferde zararl ultraviyole


nlarn emerek bunlarn geiini
engelleyen ozon tabakas gittike bu
zelliini yitirmektedir.

D) Uzak kavimler alverie yalnzca ok


deerli kakao ekirdeklerinin takas edilmesi
kouluyla raz oluyorlard.
E) Kakao ekirdekleri o kadar deerliydi ki
uzak kavimlerle takas edilerek tm
gereksinimler karlanabiliyordu.

D) Bilindii gibi ozon, stratosferde bir tabaka


oluturarak zararl ultraviyole nlarn
emen ve bunlarn geiini engelleyen
faydal bir gazdr.
E) Bilindii gibi, stratosferde zararl ultraviyole
nlarn emen ve bunlarn geiini
engelleyen en faydal gazlardan biri de
ozondur.

39. ,
,
, ,
.
A) Yal ya da gen herkesin k aylarnda
ortaya kan depresyona kar baz
nlemler almas gerektii belirtiliyor.
B) Yal ya da gen herkesin k aylarnda
ortaya kan depresyona kar daha dikkatli
olmas gerektii vurgulanyor.
C) Yal ya da gen herkesin uygulayabilecei
basit yntemlerle, k aylarnda ortaya kan
depresyondan kurtulmas mmkndr.
D) Yal ya da gen herkesin k aylarnda
ortaya kan depresyona kar tbbi yardm
almas neriliyor.
E) Yal ya da gen herkesin k aylarnda
ortaya kan depresyondan ancak tbbi
yntemler uygulanarak kurtulabilecei
syleniyor.

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

42. Efsaneye gre, kral Midas dokunduu her


eyin altn olmasn dilemiti ve istei
gerekletikten sonra a ve susuz kalnca
yapt hatay anlam, bu dileinden
vazgemiti.

41. - 45. sorularda, verilen Trke


cmleye anlamca en yakn Rusa cmleyi
bulunuz.
41. Yaklak 50 bin yl yerleik hayat sren
Aborjinlerle zdelemi olan, dnyann en
byk adas Avustralya, 1600 l yllarda
Avrupallar tarafndan kefedildi.

A)
, ,

, ,
,
.

A) ,

50 ,
1600- .

B) ,
, ,
, ,
,
, ,

.

B) ,
,
50
,
1600- .
C) ,
50
, ,
1600- .

C) ,
, ,
,
,
,
,
.

D) ,
50 ,

, 1600-
.

D) ,
,
,
,
,
.

E) ,
,
,
50 ,
1600-
.

E) ,
,
,
, ,
.

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

43. Dnyada, bir lkeyi temsil eden bayraklar


arasnda tek renkten oluan ve zerinde
herhangi bir simge bulunmayan tek bayrak
Libya bayradr.

44. Son yllarda tbbn en nemli konularndan


birisi vcuttaki kanserli hcrelerin, salkl
dokulara zarar vermeden yok edilmesinin
salanmasdr.

A) , ,

,
.

A)
,

.

B)
,
,
.

B)
,

, .

C) , ,

,

.

C)
,
.
D)


.

D) ,

,
.

E)


,
.

E) , ,
,

.

45. Ksa srede enerji tketimi sorunlarn


zm bulunmazsa, 50 yl ierisinde
yeryzndeki doal kaynaklarn tkenmesi
bekleniyor.
A) ,


50 .
B)
, ,
50

.
C) ,

50
.
D)

, ,
50
.
E) 50
,
,
.
Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

47.

.
,
. ----.

.
, ,

,

.

46. - 51. sorularda, parann anlam


btnln salamak iin bo braklan
yere gelebilecek cmleyi bulunuz.
46.

.


. ----.
,
35-40 .
A)

A)

B)
,

B)

C)
,

C)

D)
,

D)

E)


E)

Dier sayfaya geiniz.

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

48.
. ----.
. ,

. ,
,
-
.

50.

.
. ----.
,
.

A) ,

B) ,

A)
,

B) ,


C)

C) , ,
, ,

D)
,

D) ,
, ,

E)

E)

51.

.
,
. ----.

.

49.
.
11 .

. ----.
,
.

A)

A)

B)

B)

C) ,
, ,

C) ,
,

D)

D)

E)

E) ,
,

Dier sayfaya geiniz.

10

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

54.
,
.
,
,
,
:

52. - 57. sorularda, verilen durumda


sylenmi olabilecek sz bulunuz.
52.
.

,

. :

A) ,
- ,
.

A) ,

.

B) ?

B) ,
, .

C) ,

?

C) , ,
.

D) -
?

D) ,
, .

E) ,

?

E) ,
.

53. .
,
.
:
A) ,
.
B) ,
.

55. .


, .
:
A) ,
,
.
B)
,
.

C)

,
.

C)

.

D)
,
.
E) ,
,
,
.

D) ,
.
E) , -

.

Dier sayfaya geiniz.

11

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

56.
, ,
.

.
:

58. - 63. sorularda, cmleler srasyla


okunduunda parann anlam
btnln bozan cmleyi bulunuz.

A) , ,
, .
B)
.
C) ,
.
D)
, ,
.

58. (I)
, .
(II)
. (III)


. (IV) ,
,
, ,
. (V)
.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E)
.

59. (I) ,
,
,


. (II)

,
. (III) .
(IV) ,
.
(V)
.
57. .


. :

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) ,
.
B) ,
?

60. (I)
, . (II)
.
(III) , -
. (IV)

. (V) , ,
, .

C) .
D)
.
E) ,
.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Dier sayfaya geiniz.

12

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

61. (I)
. (II)
,
. (III)
, . (IV)
. (V)
.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. - 69. sorularda, verilen cmleye


anlamca en yakn olan cmleyi bulunuz.
64.
,
,


.

E) V

62. (I)

.
(II)

. (III)
.
(IV)
,
. (V)
,
.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) ,

, ,

.
B) ,
,

.
C) ,
,
,

.
D)
,

.
E)


.

63. (I)
.
(II)

, ,
,
. (III)
,
,
,
. (IV) ,
. (V)
,
,
.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Dier sayfaya geiniz.

13

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

65.
, ,
,
.

67. ,
,
, ,

.

A)
, ,
, ,
.

A) ,
,
,
,

.

B)
, ,
.

B) - ,

,
,
.

C)

.
D) ,

,
.

C) ,
,
,

.

E) ,
,
.

D) ,


,
, .

66. ,
, ,
,
.
A) ,
,
,
,
.

E)
,
,

, ,
.

B) , ,

,
.
C) ,
- ,

.
D) ,

,
,
.
E)


.
Dier sayfaya geiniz.

14

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

68.
,

.
A)

-
.

69..
A)


,
.

B)
,

.

B).

C)
,

.

C)

,

.

D)

,

.

D)


.

E)


.

E)


.

Dier sayfaya geiniz.

15

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

71. :
- !
.

70. - 75. sorularda, karlkl konumann


bo braklan ksmn tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

- ----.

70.
:
- , !
.

:
- , .
.

:
- ?
.
?

- ----.

:
- . .
.

A) , .
B) .

:
- , , ,
.

C) ,
- .

A) .

D) ?

B) .

E) ?

C) .
.
D) ,
.
E) , ,
.

72. :
- ,
. ?
:
- , ,
- .
.

- ----.

:
- ,
.
A) .
B)
.
C) , , .
D) ,
.
E) ?

Dier sayfaya geiniz.

16

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

73. :
-
.

75. :
- , ,
,
.

:
- .
.

:
- ----.

:
- ----.

:
- ,
,

.

:
- ,
.

:
- .

A) ,
.

A) .

B) .

B) .

C) , ,
.

C) ,
.

D) .
- ,
.

D)
.

E) ,
.

E) ,
.

74. :
-
,
.
:
- .
.

- ----.

:
- .
A) .
B) , .
C) ,
.
D)
.
E) ?
,
.
Dier sayfaya geiniz.

17

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

76. , ----.

76. - 80. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.

A)

,

,

,
,
.

,


.
,
,
,

.
,
.
,


.


. ,
,
.

B)C) ,
,
,
,

D)


,

E),

77. , ----.
A) ,
,

B)
,

C) ,
,

D) ,
,
,

E)

,

Dier sayfaya geiniz.

18

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

78. , ----.

80. , ----.

A)

A)

B)


B) , ,


C)
,

C)


D) ,
,

D) ,

,

E)
,

E)
,

79. , ----.
A)


B)

C)

D)


E)

Dier sayfaya geiniz.

19

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

82. , ----.

81. - 85. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz..
,
.
,
,

,
. ,
,
.
,
,

.
,
,
.

.

A) ,
, ,
,

B) ,
, ,


C) ,
,

D) ,
,

E) ,
,

83. , ----.
81. , ----.

A)

A) ,

,

B)

B)

C)

C)

D) ,

D)
,

E)

E)

Dier sayfaya geiniz.

20

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

84. , ----.

85. , ----.

A)

A)

,

B)

B)

,

C)

D)
,

C) ,


E)

,

D)

,

E)
,

Dier sayfaya geiniz.

21

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

86. ,
----.

86. - 90. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.

- o .
,

,
,

.

.
,
. ,


.
, ,
. ,

.

. ,
.

A)

,
,

B) ,

,


C)

,

D) , ,

,

E)

,
, ,

Dier sayfaya geiniz.

22

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

87. , ----.

89. , ----.

A)


A) ,

B)

B)

,

C)

D)

C) ,
, ,

E)

D)


E)90. , ----.
A)


88. , ----.
A)

B)

B) ,


C)


C)

D)
,

D) ,
,

E) ,
,

E)

,

Dier sayfaya geiniz.

23

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

92. , ----.

91. - 95. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.
,
,
.
.

. , 52

, .

.
,
.

:
.
. ,
2050 , ,
65 .

,

2050

30
.

A)

B) ,


C) ,

,

D)

E)

93. , 50
----.
91. , ----.

A) ,

A)

B)
,
, ,

B) ,

,

C)

C)

D)

D)

E)

E)

Dier sayfaya geiniz.

24

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

94. , ----.

95. ,

,
----.

A)

B)

A) 30

C) ,
,

B)
30
C)
,

D)

D)
, 2050
30

E)

E)

Dier sayfaya geiniz.

25

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

97. , ----.

96. - 100. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.

A)

30 40

.


,

.
.
, ,
.
.
,
,

.
,
,
, ,
. ,

,
.

B)
,
,
C)
, ,
,

D)
,
, ,

E) ,

,

98. , ----.
A)

B)
,

96. , ----.

C)


A)
30
40
B)

C)

D)

E)
30-40

D)

E)


Dier sayfaya geiniz.

26

A
KPDS RUSA / MAYIS 2008

99. , ----.

100. , ----.

A) ,A)

B) ,
,

C)

B)
,

D)

C)

E) ,
,

D) ,

,

E)
,

TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

Dier sayfaya geiniz.

27