Вы находитесь на странице: 1из 147

I<

7\ll

..

. . -

PenpuHmHoe eocnpoueAeHue
IAClHIIA 1970 .Cl

-6r

2006

82'04

84(0)4
72

(1970)

. . . . . . . . z, . . zu.
. . BUHozpaoB. . . uw-. . . u.
. . uu ( ). . . .
. . 3. . JI..

. . .-


m (2005)
. . z, . . (), . JI.. , . . .
. JI.. uu, . . u, . . ,
. . EZOPOB (eJ\b ). . . , . . ,
. . u, . . Jl., . . u ( ),
. . n, . . u, . . u ( ).
. . . . . u-u, . .

ISBN 5-02-026376-1

,
(, ),
1948 ( ), 2006


, ,
, 12221225 . . - 
. , -
.
-
.

- .
, ,
,
.

, ,
.
1963 .
. .
. . . ,

- . . -.
. . .
. . u-ICUU

l\1\


, ,

, , ,
.

. .
,
, .

, , .

, :

. ,
.
?
, , -

. , ,
, ,

. ,
, , .

, , , ,
, - .
, ,
, ,

. :
. ,
, .
:

. : ,
. ,
. ,
, ,

.
.

10

, ,
,

: , .
, ,

, . , , ,
. ,
,
. , ,
, , , ,
, , , , .
, , , ,
: , .

BCef,f ,
. ,
, .

, . ,
.

. , ,
, .
, .
, .

, .
, ,
. . ,

,
. ! .

, . ,
.

. .
,
.

.
, .
, .
. ,
. ,
, . .

, ,

11

, , , ocyap~

. .
,

, .
-

- 11 . , .
, .

, . ,
- , - , - ,
- , - , - ,
, , - , - ,
- , , - ,
, - , - , - ,
- , , ,
. ~

. , .
, ,

. ,
. , ,
, .
,

. ,
, . , ~
.

CHO~
. .
. ,
, , , , ~
. ,
. , .
, , .
, , - e~

, . ,
. ,

, , .

. ce~
, .2
, .
. . ~
, . , ,
, r .

bl!I , ,
. . ,

12

, ,
, ,

. ,
,

, . ,
,

, ,
.
, . ,
, ,

. ,

,
. ,
,

. ,
, ,
. ,
,

, ,
. ,

, .
, , ,
, .


4 , .
,

. .
. -

, ,

.
. , , .

.
.
: 5

.
.

,
, .
," , ,

. ,
, . . ,
, ,

, . .

), . . , .

14

. .
6 :

7
.

, ,

, . J\
, . ,' ,
, . ,
. , .
, , .
, .
.

, .
:

,
,

,-

. 8

, .
. , .

- . ,
- . ,

. , ,
. ,
, . 9
.

:
?. : ,
: ,

, , - , , - ,
, - , - , - , -

" .

15

8r.t

- , , - , - ,
- , - , .
: ? 10
? ?. :

. : ,
, , , .
: , ,
,

. , ,
, . 8

, . 1I , .
: ,

?. :
.

: ? ?
?. ,
:


, .
.

.
,
,

. 12

:
! ,
, : , , , .
, , , .
.
: ,
} , .
, .

, .
, , , -

- . - . .
- . .
.
.
r

, ",

- ,
- ,
- , - ,.,
- , - . - . - . f\
.

,..

16

.14
" ":

,

;
.

.
.15

: ,
?. : ,

: ,
, , ,

, .

,
. :
,
. ,
. ,
,

, ,
. - ,
. " ": 16

.

.
-

:

.
?

. :

" .

17

Jl

}1

: ?
? , ,
, ?. :
. , ,
. , , , ,
.

. - . ,
, .
: ? ?.
:
,
, ,
. :
?. : ,
,

. ."  ,
. . ,
, :
," , - ! ,
- . ,
. ,
.18

: ?
?. :
. ,
, .
. .
19 . -

, .

".

.
8 , , , (6()1).

. .N'~

3264

- 1 .

18

: ,
, , ?. :
. ,

, -

, ,

.
: , ,
. ,

, .
: .
, ,

. : , ,
. , ,
,
, .
: , .

.
, ,

" ":
,

rAe ero

rAe

. 2

. ?.
: ,
. ,

.
.
, , .
:

ero - ,
- ,

ero

ero

.21

: ,
.

"

orpaAa,

r u

79

, ?. :
" 22 .
. ,
, - , , .
: , . -
, .
,

. 23 ,
.

.
, ,

. - , ,
,

. .
,

, ,

. .
, Aca-. .
.

, !

, , .
, .
, . ,
. .
.

. ,
, , .
, .

: ?.
: .'"
. ,
, - .
. ,
, ,

, .
. ,
.

. 24
", .
- .
. - .
r -

, . . .
II .

20

,
. , ,

. - . ,
.25
: , -
; ,

. : ,
. , ,

. : ?.
: , , ,
. - , .
, .
. . :
?. : ,
, .
, : .
-, .
. ,
, .
. .
,

" ":

?,..28

: ?.
: l ,
, ?
, , . , .
- .

, .

: ,
,

. : .
, ,
.

, .

27

: ,
?. : ,

, , .

. .

. . ,

, .
, , MO~

, , .
, . ,

, ,

, , ~

E-.

,

. ,
.
. , , .
; - . .. ~

..

":

,21

:
,
.
,

. ,
,
. ,
, ,
. ,

, .

, ,
,
. ,
,
, ,

.
, ,

.
!, : - : ". - ". -
, - '.. - , - ".

", -

, -

}", - ". -

, -

- ".

. -

22

, ( ,
, ):
, ,
, ,
, ,
,
,
,
.

. . :
, ,
,

,
,
,
.

:
?. : ,
. :
?. :
.
. , I<.

- , - , ,
. ,
- ,
. , ,
, .
. ,
28 .

. " ":
, ,
:

l


,

? 29

KopHe~ , , ,
, . .
.

23

. : ,' ,
, . - ,
- , - , - ,
- , - , - ,
- , - , -
. ,

11

1l.

: ?.
: , , - .
,
. ,
.
, . ,

. , .

, ,

, -

:
,

.I

: ,
: ,

: .

, .
: ?.
: .
, .

, .

24

/l

.
,

. .
, , , , ,
.
:

:
,

:
.

:
. .
.

. 2

, , ,
, ,

, .
,

, , ,

, . :

.
,

, , ,

. ,
, , .


. , ?.
: .
. ,

.
, .

25

. , ;
. , .
- , - .
. 8 , ,
. ,
. , .
, .
, .
, , . 34
, ,
.
" ":

,

?. :
,

: - , , ,
. , ,
.

: ? ,
. ,
, . :

.
. .
, - .
n:

.5

6.
6 ".

.
.
.

26

:
: , ?. :
, .

, ,

. ,"

. ,
. , .
.

: ?.
: .
: , .
: ,
,

, ,

. - , ,
. ,
:
, ,

. .

, .
, , , - .
, .
, , ,37
, :
.
.
.

11 .
.
,
,
,
,
,
,
,
II .

. ".
, "!> ".
8 , ",

, .
. ,
. .
.
.
,
.
,
, . .
. .
.
,
8, .8

r U

27

: l ,

, ,

. :
, .

- .

: l' ?
? ?. :

, - -.
. 6 ,
.
. , - .
" ":

. 9

, ; .

- -. .
- !
, . :

.
. ,
. - .
, l ,
.
, ,
, .

. : - .
. , .
, . ,

.
6 .
,. MHOBeH~",

, -, ,..
- , .

28

, ,
. ,
. ,
. ,
. , ,
. , .
:

bI;

bI . 4

. , ,

.'

OrQHb

. ,

,41 ,
. .

, . ,
, , ,

. ,

, .

, , :
bI ,
bI
.


bI

. .
,

. :
bI .

29

,

;

,
,

. 42

: ,"
. .
, , ,
, .
. - .
. ,
, - ,
:

,
,
:

. 43

- /
, .
,

, . ?.
: .
, .
. , , ,
. , , ,
, . .

, , ,
, .

, ,
. ,
.

. 44 , ,

. ,

- >.
- .
.

r ll".

30

.- - .
. , ,

, .
~ , , !.
, : ,
,
.

, .
. , .
3. .
. ,
. ,
. , . ,
. ,
, , , . ,
, , .
:
,
, ,
;

. 45

, " ":
lt ,

. , .
, ,

. 4
, . .
, .
- .
.

- , . I{
, .
.
.

""

lIa

U<l3I1,

(I'ragr), , 8_ l'.

, .

r .

, .
, . :

.

. 47

,
,

. ,
. - .
, .

, " ,

. - ,
. ,
.
.
. . -

, -

, , -

, ,

, -
. ,
, , ,
.

, , ,

. ,

. ,
, - , - , -
, - , - ,

r -

. , -

, ,

, .
, ,-
, ,

.
. ,
I

".

32

, . ,
, .
, ,
. , ,
, -. :
, , , ,

blC, ,

, , , , , ,
, .

. :
, -
.

, ,
, ,
, .
: , , ,

, .
,

, , ,

: , , ,

.
,

, , :

, .
?. : .
, , ,

. ,
, ,
.
, , , -
,

, . ", -
, - " . : "
, ,

. ,
, !" . ,

. " ,
, ".

: " , ,
. ,
. , ,
, " .

, :

33

. ,
, ,

. , : .
, , ,
, - ~
, - .
,
,

.
. : ,
- . . ,
, ." ~
, .

: , ~
. ,
?. :
, ,
, .

: ?. :
. , Kpa~
.

. :

, .

,< , ,

- ,'" . ~
, . xpa~
, .

ill, , . ~
.48 ," ,
, .

, , -
. , , ~ ~
, . -

(?).

, . (Saga)
(saga).
r

" .

", .
.
'" "(?).
".

3.

N2 3264

34

, . . 49
.
- , - ,
. .
- r ,
,
. "
", , "" .
, , ,
. .
.

, ," , .
, , , "" ,

, ,'"
, .
, .

, : " ".
, ,3 ,
. , , "

. ,

- .
. , ," .
, , .
:

,
,

.. .
.. (?).
(sj9fn) (sjafni).
r " (Lofn) (l)
JI

(l).
. -, .

().

.. ". .. .
'" ". .

. (hJeilla).

" .. .

r/l

35

, ."
.ll ,
.

, ,
. " " :

,

,
.
,
,


. 5

. , ,
, . , ,
,
, .

: , , , .
, - .
. - ,
. , ,
. ,
. ,
, ,

. ,
: . ,
, .
.
, ,

- .
- .
(Gna), , Dbl8~
bl (gna).
r .
4

, .

- ., - , - , - ,
- , , - bI .
,

".
.
.
.. .

"/ll.

36

, , , , ,
. ,
. ,

, . " ,
, .

". , ,
.
. - .
,

, ,
. ,
, :

!',

!

,

. 51

,
.

, , , , .
, , .
, . :
, .
, ,
, .
: ,
, ,
. ? , ,
!. : :
,

, . ,
.
, . , ,
, .
, . :

-

lIu

...2

37

: ,
?. : , ,
l( - ,
. - . :

. 53

. r - .
, . -
, .
. :

,
. BopOHbll ... 54

: ,
? ?.
: l
! , ,
, ,
,
. .
,

.55 , ,

. , .
: , l
, !.
: :"

,
, ( ,
: , , , , , , ,
, , . , .

" ...
"",

".
r .. .

,.

" .

38

====-==========-========

. : , , , , , ,
, , , , , .
: .
l ,
. :

, ?
, , ,

. ,
, . " ":

.56

: .
, , ,
. ,
?. : , ,
,

, ~y .

. , 7
. :

. 58

: , .
:

,
- ,
- ,
- ;
- ,
-
-,
- ,..59

: ?
?. : , !. , - , -
", - , - JUl. - ,
, . . . . 15.
! ,. ( ).

39

, ? ,
, , .

,
, ,
,

.
. ,

'- ,
. -
. ,
.
.

, .
.

, .
, , , .
, .
,


, .
, , , ,
. , ,

, . ,
. ,
,
. ,
, , , ,

. , ,
II , .
, . , ,
, . ,

. /) ,
. , ,
- .
,

40

, ,
. ,

. "

..

":

l.60

? ,
?.
: -

. - .
. , ,
. ,
. ,
, . ,

, .

: . ,
, .
?

- ?.
: , , .
.
,

, ,

. : , ,
. :
, ' .
,

. :
, .
,

: , ,
.

, -
, .

. .

41

.
. , .

, -.

, , ,
, .

, , , ,
, . ,

. , , ,
:

. :
, , , .
, Sl
. , ,
. ,

. ,
, ,

, ,

.
.

, , .
, ,
, , , .
.

. , .

,
- , .
, . .

. , ,
, ,

. , ,
. ,
. .
:
. . , .\

. ,
. Tyr . ,
, ,
. . ,

(?).

- , -

42

, . , Aca~Top.
- ?.
, , - ,

, ,
. ,
.
, .
. :

.
. , ,
.
. .
,

, . , ,
: ,
.

. ,
. . ,
11 .

: ,
. ' , ,
.
: . lO
: ? ?

, ?. , -
. , - , - .
:
, . ,
.

, .
. , ,
. .
, :

? , ,
. , ? ,
. , "
, , :

, .
:

~ 61

~ . .

43

, , , . -
, .
, , .

,
. , .
, ,
. : .
, .
, .
, . h
!!

.
.
, .
- .
: , ,
. , -~

, , .
, ~

, - .

, , :
, :

. -: ,
-. .
,, ,
. ,
,

- , ,
. , ,
, . ,
.

- , ,
. ,
, -. - ,
, , , ,

. - .

, ,

. -

. ~ ,

.
.

44

-J\

, ,

. : ,

. , ,
, ,

. -I\:
,

, .
. ,
. , .
- ,

: ' . ,
- .
, . ,
, ,

- : , ,
. ,
,

. , ,
. . ,
,

l1 .

- : ,
. -, - ,
. , , , ,
. , , , ,
-

, , .
, , , ,

: , .

-: , ?
, ? ,
, ,

. ,
, , ,

, . , ,
. , :
- , .

- : ,
, . ?
, . :
. , ,

45

, .
?.
-:
,

. -, ,

, .
. ,
, . ,
. , ,

- :
,

, ,,:

l. : , , ",
110 .
l. -
: ,
. :
,
: , , ,
. ,
.
. -
. - . , ,
, .

, .
, : .
- , ,
. ,

, , ,
. -
. , .

, . -
. ,

- ,
- .
, , , , , ,

: ,
, .

-: , ,
: ,
.. ,..

46

. ,

, .
. .
,

, , .
. ,
, , .

,
, , .
, . ,
. .
, , , , 011
, . ,
, - ,
, . ,
, .
,

1' , . ,
, .
.

:
, . ,
,

, , , .
.
, .
, , ,
, . ,
, .

, , , .
, :
, ,
lI .

,
. - -.
. ,
, .

, . , ,

. , _

, .

-,

~ . ,
.
? .

47

: , ,
, .
, - , ,

, , .

. . .
,
. , ,
. , :
, . , ,
,

, ,

, .
, , .
, .
, ,
. ,
, .
,
. . ,
, . ,
.

, .

, , .

, .
. , ,
- . ,
. . .
, ,
.
. , ,
, , -
, .

, .
, ,
. ,
. , ,
, . ,
, ,
, , .
, ,
, .
, ,
,

48

. , ,
. , , ,

. , ,
,

. .62
:
? '.
: ,
. ,
, .

l'I

. ,
, , , , , , ,

, .
, ,

, .
, , .

, , ,
. , ,
. , ,
. , , , ,
. : " ,
. ".
: " ?".
: " , .
, ".
.

.
, , .

: " - ?".
: ", , ,
". . "
, . , ;
". ,
. , .
.
, ,
, . ,
- , . :
. ,
,

. :
, .

49

, ,
,
, ,
,63 . , bl
, , bl .
, , .
! .
, .
.
.
. - ,
- ,
, , .
,
bl .
. ,
.

,
, , , .

11 .
. ,
, .

.
.
, W, bl
bl. ,
. bl
. !
:
.
.

, .
, . ,
,

, " ,

. , ?".
: " , bl bl ,

"

1.l.

r .

3. N~

3264

50

lu

, ?" . ,
, "
".
,
. , , ,

.
6 , , .

, , ,
. , ,
, . ,
- ". ,
, ,
, ,
- .
, ,
, .
,
. : , ,
,

, , :
. .
. :
"

, bl

, , , ,
.64

: ,
, , .
- ?. :
, , 
, ,
, ,

. n
. ,

".

51

/l

, ,
. . ,
: , .
, .
, ,
, - . ,
, , .
.
, , , .
, .
, ,

. .
: - .
, ,

. ,
, , , .

, : ,
, , .
, , ,
, . -
. , .
, , .
.
, ,

. , ,
. , ,
.
J(. , - ,
. .
,
. , ,
. , ,
. ,
. .
.

: ?
. :
. : ,

. ' , ,

, . , .
, .

" .

52

, ,
. TaI{ "

..

":

II ,

TpecllYT


ll . 65

crKllp,

UJ!,

: ,
. ,

. .
:

, ,

, ,
.
, . .
- , ,

, , ,
. , .

.
: ,

, .

. , ,
. , .

, . ,
. :

, . ,

. .

, , .

. ,
.
.

, ,

. ,
.

. .

,
. .
,

. ,

. ,

53

, . ,
. .
, .
, , , ,
. , .

. , .
, ,
. , ,
.
. .
, .
.

" ":
,


.
,

,
,

,
,
66 .

69

?
?
,


,
70
,
71

~ ;


,72
,
;73

EpMYHf'aHA

. 74

,-


,75

67 .

,
,

,8

54

. 77

lI. 76

:
- .

;

.7 8

: , ,
, , ?

,
.

:
. , .
, .

.
, .
, .
, . ,
. ,
.
-, :

..

!!, . 79

:

.

: - ?

- ?.

: ,
. , , . ,
. -,

. -

.
l ).
"".

".

55

. ,
,
. , .
:


,
. 8


.1i . -

. 81

, , , ,

,
8 ,

. 82

" .
8 ().

.84 ,
. 85 .

, ,

. ,
, . ,
, , , .

, ,

. : , , , , , ,
, , , , , . : ,
, , , , , , . I)
. .
, .
, .
, .

, , , ,
. , ,
. , , ,
,

. , , , , ,
, : . ,
, .
, . -
. , , ,
. :
.

: ,
. . ,
.

, ,
. .
, .

57

s nsuu

, , . ,
- . .

, ,
.
, , .
.

, , , ,
,

. , ,
.

, ,
. ,
. ,
.
. , , ,

. ,
, .

, .

, , . ,

. , ,

. , ,
. .

, .

, ,
. , ,
.
, , .
, , :

!.

, , ,

, .
, r.1 -

. , ,

. ,
. .

, .

, .

58

: , .
?. : .
.
. , ,
,

. , - , - .
" "
. ", ,
". : ,
.

: ,
? .
:

,
, .
, . 8
, ,
. .87 ,
, .
. ,
, , ,
, .
, ,r - , -
, , ,
,

, .

, ,
, .

110
. ,
, ,

. ,
. ,
. ,
, , .

. ,
, ,
, , , . .

, ,

, ,

6 ".

".

"
).
".
r

( -

caMoro lI1 ,

59

s suu

. ,
, - .
. ,

," .
,

, , ,

, , .
:
. ?.
: .
, . ,
, . . ,
- , . ,
, . , ,
, .
, .

, ,

, .
,
.

.
, .
, : , ;
.
, ,
. .
,
. ,
, -

. .
, . .
, .
, . ,

.
. , ,
, .
. ,
. , ,

.
- .
.

60

, -

, .
.

, ,

, , , .
,
. , , ,
" ".

, . 88
" ",
"" "" " ".
:

? ?. :
. :
?. : .
? - .
? - .
- , . 89

. , "",

" ",

, ,

. , " ", " ",


" ", . 9
. " ".
,

. , ,

. 91

,
, .

,92 : [

.]

: [ ,
.

-, , ,
, , ,

, , , (<< -

),

61

-, , .]
, . [
, , , ,
,
: , , , , ,
, , , ,

.] :

93

, ,
: , , ,
, , , .]
, ,
. , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , , .

[ ,
, , , , ,
, - ,
: , ,
, , (<< -
),
(<< - ),
, , ,
(<< - ), ,
( - ), ,
(<< - ), ,

(<< -

, -

- ), ( - ),
( - ), ,
(<<-), (-).]

,
, , ,
, .

62

, . [
.]
. il
,

II

. 94

II .]

? ,
, , , ,
,
, ,
, , ,
, ,
. [ ,

, , , ,
(
), , , , ,
, , ,
, ,

(<<

( -

- ),
- ),

(<<

).]

. - ,
. : [ ,
, , ,
, (

).
, , , , , ,
, , .]
?

, , ,
, , , .

,95 , ,
.

? ,
, ,

. :

,
. 96

63

, ,
.

? ,

, , , ,

. :

,
: [ .]
l,U,
:


!! -

bl . 97

l,U.]
.
? ,
, , ,
, . :
, .
,
,
. - J\:. ,
:
- .
. .
, .
.
? ,
, , .
? ,
.
-. .

, ,

, ,

64

? ,
, , ,
, .

? ,
, , , ,
.
? , ,
-,

-,

-,

? ,
, ,
.98

? ,
, ,

, -

, . ,
,

, , ,
, , r,
, , , ,

, , ,
, , . [
Cf>IH ,
. . , , . .
.]
,
, . ,

,
.
, ?
,

, -

. ,

, ,

. , , , ,
. . ,
:
. , .
, ,
. ,
. ,
. , ,
. ,

, ,
, , -
. . ,
. , .

65

, ,
, , ,

,
, .
; ,
. ,
, .
, - .

. , ,

. ,

. , ,
. , ,
, .

. ,

, . ,
. ,

, .

.
, , ,

, .
-

. ,

. , ,

. ,

. .

. , .
,

. , , , .

, .

, , :
, , . !
.
, .

.
:
, , , .
.

, - .

, .
. 5

3. X~

3264

66

, . h
, .

, ,

. , , ,

, . :,,
. .

: , , !

, ,
!. , , , ,
. , - , -
, .
, ,
, .

, .

, .
, .
, ,
, .
,
, .
, , ,
,
, . ,
. ,
'ITO , .
.
: .

.99
[

.]

: ,
! , ,
?.

: ,
.
, , . ,
. ,
.
, , , ,
.

. , , ,
,

, , ,

, . -

67

.\, .
. , , I<,

. .
.
(J , , , ,

, ,
.
.
. ,
, , .
,
.
, .
,
. ,
II , .
:
, ,

.
,
,
.

: ,
, .

: "

!", .
, , .

: " -

".

. , .
: .
.
,

- , .
- .

,
,
.
. , ,
. ,
, .


~=================

68

.100 [ 19 .]
? ,

, , , , ,

( , , : ,
.
? ,
, , , ,
, , ,
, , , .

,
, .

? , ,
( , , .

, .
> - ,

.
. [ 13 .]
,
, .

, ,

, , , ,
, 101 ,
, . [ '
, , ,

, , ,

: , >,
, , , ,
, , , , ,
.]

' ? ,
, , , ,

, , ,
, , . [
,

, , (
), , , . ]

? ,

, ,

, , , , , ,
, , .

69

uu

, , , ,
,

, ,

, . [
, . ,
,

, ,

, , , , ,
, [,

(= , , . . ,- ),
( - ).]
?
,

[
: , .]
? ,
, , , ,
, s . [
( .]
? ,
, , .

? ,
, . [
.]
? ,
.

, (<<

).]

, .
,

. ?
-

, , ., ,

. ,

, ,

, , , .I2

.
, , 1:.

.
,

70

, ,
. ,
, .
.
. 103

II

.
, , .
, .

? *
, , ,
, , ,
,

, , , ,
, , ,
, .

?
. ,
II ,
. , , , , ,
, , , , , , .
: .
, ,
, , ,

, . ;r
104 ;
. ,
, . : ,
, , . ,
, , .
, , ,
, .

, .
.
, :

, I ,

1'.

6 .

"

, -

/ uu

71

- . ,
. ,
. [~

, (

).]

?
,
. :

? , ,
: . ,
,

, ,
, . ,
,
, .

, , , ,
. ,
, ,
, .
, ,
. , ,
, .


, . , ,
, , . .
, ~.
, ,
, .
. ,
, ,

, . ,

, . ,
,
.

,
, ,
"Jl".
"ii.

72

. , -
, - . ,
:

, ,

, , ,
, .

. , ,
.

, ,
, , , ,
: .
, , ,
, ,

, ,

I-; . , ,
. ():
.

, -
. ,
. ,

l - .
, . ,
. .
. ,
., , , , .

. . ,
, , ,

. ,
. , ,
. 8

: [
(<< - ,

).]

, . [


( - ).]

)
: [
8

II

"

ll" .

73

,
(<< - ,

- ). }
, .
. [
(. . ,
), ( -
, - , - ,
- ).] .

,
.

, , , , ,

, , , .

, , ,
. [
, .}

, ,
, . ,
, . .
, . -
. r ,
.
. .
, ,
. ,
. ,
, , ,

, , .
, . ,
.

, , ,
. , .
, , ,
. ,
, .

, .
Vl : , .
,

.
.

74

. .
.
, , , ,

. ,
, . . .,
, . ,
, ,

, .

, ,

. , ,
, . ,
, ,

, ,

. , ,
.

, - ,
, ,
, .
. , ,
ll , , .

? '}
, -
. .
.
, . I)
, , ,

.
, , , , .
-
-, , ,

. . .
-, ,
, .

, TboJte,It5
. , , uCblHa
, , .
- , .
, ,
. , ,
, ,
.
1.f .

75

-.
.
, ,
. ,
, .
, , . 1\

: . ,
.

. :
,
,

,!6

.

:
,

.'7

, , 010 ,
, , .

, - .
, - .
, .
. .
. .
.

, -, , .
. .
, ,
.

, ,
.
,

76

. -

- , .
, .

,
, .
.
. ,11.0 , 011 ~
. , ,
, ,
.
. ,l\
, .
: .
, .
,

, , ,
.
,

, .

: ,
, . .. :
, ?
, ,
. , , -

- , ,
-. .
.

, . ,
. , ,
, .
, , .
, .
J{ , ,
.

, , , ,
, .
, . ,
, , ,
, .
, ,

77

nl.l1.l

. , ,
. . ,
,
-


-
, ,

. ,
,

,
.

.
, .
, ,
. ,
. ,
, . ,
, , , .
, , , ,
, .
, , , .

. , .
: , . ,

, , .
, . "

.. , ,
, , .
-

(. ,

. .
. ,
, .

. . , ,
, ,
If

. .

, , :
.
.

,
. ,
,

. , , .,

78

, .
,

, , .
, , . ,
, . ~:

, q ,

, ' .
110 , , .
: . ,
l.

, , ,
. ,
. :

, l.
, .

. . l8

.
.
, .
, , , ,
. , ,
, ,

. [ ,
.]
,
, .

, . I9
[ . ]
?
. ,
. ll ,
, .
, .
. ,
.lll .
,
, , -,1l2
.
, ,
. , ,

-. ll3

79

s/( nsuu

.
, .
JI . , ,

: ,
. " ,
, .

, . :
, . , ,
, .
, , .114
, .
~
. . ~
~ .
, ~. .
, . ,
, .
. 115

;
,

;
,
,

,
:

- ,
!.

,
! .

, ,

l.

-------

.
.. ( ).

80
,

,-

,
:
,
,

.
,

npvBeAa~,

,,

!
,

,-

--

!
, 
, ,

,
;

,


, ,

,
,


116 ,

81

11

.117

,
,

:


;

[
.]
?
.
, ,
. ,
.
. .
. .

: ,
?.

'

- .
, - .
: , , ,
, , , .
, , ,
. , .
. : !
, ,
!. : ,>.
.
. , .
, , .
-.
, , ,
, ,

, .
6

3 N~

3264

82

: .
. 118
, , , ,
.

, , ,
, , .
-

, .
-
, - ,
. ,
. , ,

, .
.
.\,
. , .

, ,
, .
(JI .
,
, : ,

, ?. ,
. : - D !.
, , , ,
. : ,
Herol. . ,
I' , .

,
, ,
' .
. ,
.
.
, ,

.
. .
,
, , , ,
.
, .

, . :
! . OHII
. 119

83

I/

.
[ ,
.]
, -
120 - .
, : , - . [
.
121

. :

,
,

,
.
,
,
,

,
,

I,JJ ,

,I22

, , ,
, !:!. , , ,
, , .

, .
"
.
, - . [

, ,

If

:
, , , ,
, , ,

(<< ), .]

, .
[ ,

, : ,
.]

Il , ,
II

84

-,
,
- .]
. . ,
.

- , .
, - . ,

. ,
, . [ j:>
, -,
:
, ,

(<< -

),

(<< - ,
), ( - ), ,
(<<

- , - , - ),
(<< - ,
- ), , .]
, , ,
, ,

, . [

, , , , ,
(
, - , -- ,

- ), (<<

- , - , ), (<<
- , - , ),

(<<

(<<

- , - , ), ,
, ( - ,
, - , ),
- ), , ,

. ]

? , , ,
.

[ , , ,

,
(- ), , (
), ( - ),
, , ).]

lI , ,

. ,

. , -

85

, , , ,
. ,

, , , >.
, .
, . !
, . I,U
.

, . l5
, , .
, .
, .
,

. [ - ,
, , , , , , ,
, , , ,
, :
(<< - , ), (<< - ,
- ), ( -
, - , - ),
(), ( ), (),

(), (), ;>


(<< - , - ),
(<< - , - ),
(), ( ), ( ),
(<< - ,
- ). (

),

),

(,

-), ( ),
( ), ( ), ( ), lI.
(, - ), ().]
, , , .
[ ,
, (),
(, - ), ,

. ]

.
.

, .
, .

. .

86

~, , ~
. , ,\

. , ,

, .
. , ,
, .

.

: , , , .
. , ,
, . ,
, .
, , - .
: ,

," . ,
, ,

, .
: , . ,
.

- ,
, .
.
l),
, .
: ,

. ,
. 'I'C,

. 123


. 124 [
.]

- , . [
-

( -

).]

ll,

, -

, . . l,I!
, , ,
.

? , ,
, , . [

, -,

, , , .
-

( J\).

87

/( nuu

, , ,
: ,

(<< -

), (

),

> ( -- ), ,
, , ,
, , '>, , ,

, ( - ),
, .]
? ,
, , ,

, , , , ,
.
. [ , ,
, , ,
: ,
, 125 , , ~
(<< - ), , ,
, ,
>, 126 , ,
, .]
1'I ,
, .
,

, .
d , , -
. ,
, .

, . [
, ,
, ,
, .]
, -,
. - .
, " .
. ,

-,

KOIlYHraM. -
. [ ,
.]
,
. ,

. ,

88

.
. ,
,

- .

. ,
, ,

. - 127
, - , - .

. ,
,
.

, .
.
, .
.

,
. '- ,
, -
. , ,
.

. [Il 1 )(
.]

, , . [

.]

Il .
[
.]

, ,
. [ )(,

, , .]

. [Il ,
1,
)( (. . , )( ),
(. . )( , ),
(. . )( , ), ,
)( (. . ), )( (. .
),

89

- (. . ), (. .
).]

. ,

, .

: [ :
" ", " ", "
", " ", " ", "
". , ? (, , -
). ,
, ,
. ]
? , , ,
' . [

, ,
, , .]
,
. ,
,

. : , , ,
, , , , , , ,
,

ll.

: , , , ,
, , , ,
, ~, .

: , , , , ,
,

<,,

, ,

[ , , ,
, , - ,
:

, , .]
, .
, u .
. ,
.
. , ,

, , ,
, , , , , .]

" ( )

90

, , , ,

, , , , , ,
, , , , , .

, , , , ,

, !

.'I. :

.

11
.
,
11 .
. .

.
,

.
. .
.
.
.

.
.

.

:
.
- .
-

.
- .
~
.

.
.

,

- ,
- .

,
.

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

, , .

.
.
~. .
.

- . - . - I'.

91

/( uu

: , , , ,
, , , , , ,
, , , .
: , , , , >, , .

: , , , , .
: , , , .

?
, , .
, , , , ,

. :
,
- ,
- ,
- ,

- ,
- . I28

, ,
- . .
'>

. [ ,
, , .]

: , , , , ,
, . [

, , -

. ]

, , , ,

, . [ ,

,
.]

? : , , ,
, , , ., , , .

: [
.] . [
, , , , , , ,

-.
,

, ,

, , >.]

,
. , , : [-

92

lU

,
.]
, ~
: , , , , ,
, , , . ~
:
, , , KpOBa~
, , . .
- , - ~
, .
, , ,

, , , ,
, , , , , .]

? : [
, , , , , ,
, , KO~
,

. ]

, , , ,

, ,

,
,
,

, .

- ,
- ,
- ,
- ,
-
- . 129

,
, . , - , -

paB~
paB~

. 'l' , Me~

,
,

,
~

, - , - ~
, - ,

- .
? . ~
- , - ,
. 'I'C . -':'
. [ . ]

. ,
. .

[ .] D~

93

S!IC SUU

, . [

.]

. ,

. [ .
,
, , .]

- [
], . ,

."

.
. ,

, . ,


.
, . 130
, . :
- -, - ,

- , - , - , - ,
- , - , -
. ,
, ,
. ll , . [

,
, , ,
q,

, ,
,

.]

. 132 :
, ; - ,
; -, ; -,
; - , ;
- , - lJ!;
- , -
; - , ,
, , ,

-
; , -
, , , .

u 01' .
'; t' , 1, , T.II.

94

,
. ,
- , - . '
'. ,
.
. ' ,
. .

[ , , II

, , , ,
, , , , .] KOHYH~
, . [ ,
, ,

.] - , .
[ .
.]
,
. - , ,
, .

, .
, I!!,
. ,

. - , .
, - , .

- . - ,
. , Ha~
. ,
ll .

. , ,
, , 133

, .
, -

, ~
,

, . Ko~

- , .
, . ~
.
II - . -

. -

, . , :

, , , , , , >,

. : , , , pa~

, , , , , , ,

95

, , , . l!! :
, , , ,
, , , , , ,
.

, , . .

, , , ,

, . :

, , , . :
,

, . .
:

, .

. - . - .
- . - . , .
. - . -
. - . - .
, . , .
- . - . ,
. - . ,
! ,
. . -
. - . - . -
. - . - .
- . 134

, ,
,135 .
,

, ,

- . , ,

;,

. , , ,
,
,

, , , .

, , .

. ,

, ' ,
, " .

96

136 , ,
,

, . .
. ,
. ~ ,
.
. . >
. ,
. .
, ,
. - ,

. , .
, .
, , - .
, . ,

. , .
. .
, , -, .
. , .
, , .
, .
.

. ,
,

, , ,

, , , , .
, .

, , ,
.

, , , , II
, , , ,

, , .

. , (
), , , , ,
.

, , ,
,

, .

,
. ,
.
( ) ,
, , .

,
- .

.

97

s suu

. ,

, , , ( - )
. , , .

, ,

, , , .

,131

, . ,
,

, , . ,
,

, ,

, , , .

, ,

, ,

, -

, , ,

, .
. ,
, . , , ,
, , , , , .
, , ,
.

, ,
, , , , , ,
, , , , ,
,

, , , , ,
,

, , .

, , , , ,
,

. , ,
, .

, , -
. 138
.

. ,
, . -

3. X~

3264

98

, , .
, .
. ,
. ,

. .

- /(


, ,
- . ,
. , -

. -
: ,

: , , ,
, , ,

, . , :
- ,
.

- .
- ,

( ).
- ,
, - , ,
.
, ,

, , : " "
,
If

, , .
, , , , ,
, ,

. ,
,
.1

,
1222-1225 . ( - 1222-1223 ., I

S. N r d 1. Snorri Stur1uson. Reykjavik. 1920.

128.

102

uu

). ,

.
( XIV .) : .
- , -,

(codex regius 2367),


1325 .; -,
(codex Wormianus, 242),
1350 .; -, (codex Upp~alien
sis 11), 1300-1325 .; -,
(codex Trajectinus 1374),
1600 . , ; -,

748 1,

XIV .

748 11

757).


, (
) .

(, , ) ,
. , ,
.

1931 . -

. .

, . ,
, stedda
st60 ).
(edda

cor

, .

, ,
. , , >.
, -, ,

. ,
,

.
.

"".

. ,

, . XIV
. ,

.
,

Il

1643 .

103

U 10

. , ,
XVH . ,


(1056-1133). ,
, .
,
, ,
, .
,
. ,

( 1963 .
) ,

(<< ). ,

, , ,

. , -, ,
, ,
. ,
,
. , , , ,
.

, ,

XIV . :
"". .
:

XH-XIII

.,

),

(1214-1284),
, 1183 1244 ., . .

, . -

- .
- , .
,

, , , ,
,
.

uUR

104

, . ,
110 ,
, , , .

, , , ,

, . -

. -

XI

. ( ).

( ),
. ,
,
, - (. . ),
, -
. I , , ,
. , ,

1179 . & .
.
.
.
, ( )
( ),
. , ,
,
. ,

.

.

1202 .
, , . ,

. -

1206 .

, .

, 1222 ., ,
', 1224 .
( )
If

, -

105

u. CrYPIIYCOH u. eto

. ,
. , , ,
,

: ,

, .

.
, ,
.

1215, 1222

1231

.), . .

, , ,

. . ,
(
), .

.
. 1216 . 720 ,
80 , 1232 . - 960 .

,
.
, . -,
If :

, .

. ,
. (. . , )
,

- ,
, ,
. , ,

( , ,
).

, (.

. 116) .

I ,

. (haramUlaar) , . .
, , ,
.
, If

106

uUR

. ,

, , -

, ,
. -
,
b , .

-, , . .
, ,

, (
). ,
, :
, .

1218-1220 . -
( 14 ) -

( ). .

, .
. ,

,
. ,
- . .
,
, .
. ,
.

1237-1239 .

-1\ , .

( , )
,

, -, ,

, - . ,

,
, , , .


. , lC ,
: ,

,
, , , .
, , .

107

U C~O

1240 .,
. -, 1241 .
, ,

, e~
, .
-

, .
, ,
, .
. - , ,
- , .
: , . "

'" - . "'" - . " '''


.
. 23 1241 .
1941 . .
,
, blC
.

, , , ,
, , ( -

), , .
,

, : , ,
. ,
, . . . ,

> ,
,

. ,
.


. .

,

. ,

1I0 , -

U/lu

108

----=-.::---- --..---==:.='.-=-..=...

.:.~-=

, , , ,
, .
(. . 102) , ,

, , .

, (

).

. ,
- - . .
.

, -

. .) .

. , -

, ,
. .

, . ,
, , ,
, ,

, , , , 1;,
.
,
, . , ,
3' , , ,
, ,
.

-
. - -
. ,
, , , ,
, ,

, .

, ,

, ,
, -, -
. , -

709

CIO

? , . .
, . .

? , . . ,

? . ,

-,

. ,
. ,
, ,
,

. ,
, , ,

, .

, ,

, :

, , , ,
. ,
,
,

. ,
, , ,
, ,

.
, . .
,
,

, , , ,
, .

. . , ,
Il . . -

. , , -

uu

110

, ,
,

XIII

. ,

, . . . .

, .
, , ,
lC. ,

, . ,
,
(. . -I .), ,
XII-XIII .,
, ,
.

,
,
, -
:

, . ,
,

. . , ,
, ,
, - , , ,
,

, .

,
, ,

, ,
, ,
, . . .

, . . ,
,

, ,
, .

, . . ,
.

.
, -

711

U eto

, . ,
, - , ( -
). , , -
, , ,

, . . , .
, ,
. ,
, .

,
, , , - .
, -, .

,
( - ,
60 ).
,

, - ,
. , , , 1:0 -
,
, , ,.
, - . ,
, ...
,
, . . -

. ,

(
), , ,
. .
, . .

, .
:
.
, ,
. ,

, .

-,

. ,

. ., ,

, , ,

112

uu

.
( -
. .), (
, )
(., ,
, ).
(<< , ,

. .), ,
, ,
, ' . , '
.

,
. ,
. , ,
, '. -, ,
, , .

(,
- , ).
, , ,
. , ,
. ,
, , ,

, :

, , !.
, , ,
, , ,
. ,
- . ,
, ,

,
.
,
- ,

. , , ,

, , , (,

, ),
,

. , ,
, .

113

U l0

, , , ( , bl
), , bl ,
,

caMblM

HeKOTopblX

( ! ).

bl

bl

bI

, t bl

( bl ! ).
bI ", .
bl. bl
,
. bl HeKoTopble bl,
bl bl bl .
bl, , -,
: bl ,

bl

TeMHble

bl

, bl .
, ,
bl , bI bl ,

bl

bl,

bl

. bl
bl ,

( ,
, ).
bl bl ,
bl bl , , ,
, ,
. , bl
bl, , bl
, ,
, , .
, :
, ,

YCTHble

bl, bl,

bl .>.
bl bl
. bI

bl , bl bl ,
, ,

KOTopble

bl

r:. bl
( ) bl .
bl bl
. , :
8

3 -23264

114

UJlu

?.
, ,
,
.
, - .
.
,

.
,
, .

, , .

(. . ,
, - ),
(. . , -
,

- ), (. . ,
, ,
- ) , .
,

, , ,
. ., . ,
, ,

, , ,

, , -
-- .

.
: .
- , [fornyfn].
[kenning, ].
, .
. -, , , -
(heiti, ), . .
( , , . 89 .). . 95 .
, (viokenning),
. ., -, , . .

, . .,

(sanken-

. ., -,
. . (

ning),

). (. 89)
. ,
(<< , ,
. . , . 60). , ,
. ,

, , . --

115

U l0
, ,

.
,

, .
(. 89 .)
.

, .
,
, ,

. ' ,

, . ,
, - .
. 3
. ,
(<< ,
, . 89), ,
, .
, -

.
, , , .
,

, . ,
.

, , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,

, , , , , , .
. ,
. .

,
, Q. ,
, , . .

, .

.
, , -, ,
, , , -,

, (

oHal) .

116

uu

, , :
.


. .
, <l.
, , . ,

, (
,

).
, ,

, .

. .

, , . .

( ),
, . .

(
, , ).

.
70 IX-XII . ,
, - . , ,
, ,

.
( ,

),
,

. bl
, (
), . . , .

, ,

:
- , ,

. , , ,
, .
102 (),
. , ,
, . . ,

.,

CIO

117

. . ,
,
:

.
, (
, , ),
68 ,
, ,

.

.
,
:

- . ,
, .
,

: ,

. ,
, -, -
,

. ,
,


, .
:

.
.
. , .

, . . ,
.
- , ,
.

XII .
,
,
.
. 82
42 , . 70- :

118

uu

" .
, ,

. ,
, .

.

- . , .
( ), r:ii
() -
.

(102 101 ).

.
,

. ,

. , .
, , , .
.

. ,

. . , XIV .
,

, .
, .

. .

) 1665 . , - 1746 . ,
1818 . , 1848-1849 . .


, .
(Edda Snorra Sturlu50nar - Edda Snorroni5 Sturlaei, I-IH. Hafniae, 1848-1887).
. .

1875

. 1877-1883 . 1913 . -
( . ). 1900. 1926 1931 . -
. - (Edda Srr SturIU50r utgivet efter h.nd5krifterne af mmi55i for det Arnamagnaean5ke Legat ved
Finnur 16550. "hv. 1931). .
. 1907 . .
1935 1949 . - . codex WormiU5 ( 1924 . - ) codex

719

6u6u~u

Trajectinus ( 1913 . - ). Codex Uppsaliensis


. codex r~gius 1940 .
codex Wormianus 1931 . .
. : Edda Snorra Sturlusonar, Gylfaginning
prosafortel\ingene Skaldskaparmal. utgitt . Holtsmark J6n Helgason. "
havn, 1950.
: norsk-islandske skjaldedigtning udg. for n Arnamagnaeanske Legat ved Finnur J6nsson, IA-II~
(tekst efter handskrifterne), IB-IIB (rettet tekst med tolkning). K"benhavn, 1911-191:>
( I-II pn ); norsk-islandska
skaldediktningen reviderad . . Kock, 1-11. Lund, .1946-1950 (
). . : Lexicon poeti antiquae linguae septentrionalis - Ordbog det norsk-islandske skjaldesprog, oprindcli forfattet af Sveinbjorn Egilsson f9r"get ungivet ved Finu J6nsson. 2. udgave.
", 1966.

.. .

: 11 d 6 r r m n n s 5 .
BibIio~raphy ! the Eddas. Ithaca, N. ., 1920 (= Islandica, III); J 6 h n n n n s8 . BibIiography ! the Eddas. supplement to bibIiography ! the Eddas Halld6r
Hermannsson. Ithaca, N. ., 1955 (= Islandica, II). 1955 .
,

": . g k. Untersuchungen iiber


die Glfginig. Beitriige zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, VI.
1879, . 477-537; II, 1880, . 203-318: F i n n u r J 6 n 8 s . Edda Snorra Sturlusonar, dens oprindelige Form Sammensretning. Aarb"ger for nordisk Oldkyndighed.
1898, . 283-353; R. . . Studien iiber die Snorra Edda. Acta philologica Scandinavica, 1, 1926-1927, . 54~150; . . Z t t r h 1. Studier i Snorretext.
Stockholm, 1949; W. r g m n . Zur Tex:tkritik der Edda. Acta philologica Scandinavica, XXIV, 1952, . 77-87.
.m .: l\.. . . . ., 1963,
. 212 . . " - ~
. . .
J . 4- .: . . ,
. . , . . . . . >1 "ap~
( ). ., 1959, . 36-53;
. . -. 1) . , 1947; 2)
. ., 1967, . 172 .
, . 175-176. bl
: F i n n u r J 6 n 8 s .

oldnorske oldislandske litteraturs historie, 1-3. ", 1920-1924 (2- .);


J. de Vries. 1) Altnordische Literaturgeschichte, 1-2. li, 1964-1967 (2- .);
2) Altgermanische Religionsgeschichte, 1-2. li, 1956-1957 (2- .): . . G.
v i 11 - t r . Myth and religion ! the North. London, 1964.
: S. N r d 1. Snorri Sturluson. Reykjavik, 1920,
( ). . : Sturlunga saga, 1-11.
Reykjavik, 1946; F. 5 h . Snorre Sturlason Sturlungene. Kristiania, 1922 (
- ).
: . g k. Zur
Bewertung der Snorra-Edda als religionsgeschichtliche und mythologische Quelle der nordgermanischen Heidentums. Leipzig, 1932; . u h . nordgermanische Heidentum in
den ersten christlichen Jahrhunderten. Zeitschrift fiir deutsches Altertum und deutsche Literatur, LXXIX, 1942-1943, . 132-166 (,
); W. aetke. Die Gotterlehre der Snorra Edda. Berlin, 1952 (Berichte
die Verhandlungen der siichsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. KI .

120

uu

97. Bd. Hf. 3. . 1-68) (.


); . 1,t 5 m r k. Studier i Snorres myto10gi.
Skrifter utgitt det Norske Videnskaps Akademi i 0510. 11. hi5t. filos. k1 . 1964. Nv 4,
. 1-84. . : . r i t i . Snorre
Stur1ason resene. Arkiv for nordisk filologi. LXXIX. 1964. . 117-153.
: R. i 5 5 n r, Die Kenningar der
Skalden. und Leipzig. 1921 ( ); .
: . u 5 1 r. Anzeiger fiir deut5ches ltrtu und deutsche Lite
ratur. XLI. 1922. . 127-134 ( ); . G. r d u r.
meaning of Snorri'5 categories. Berkeley and Los Angeles. 1952 (Univer5ity of .
fornia publication5 in modern phi1010gy. XXXVI. Nv 4); . . .
. . . .
.

16.2. 1957.

143-155.

" .: .

u 51 r. Die ge1ehrte Urgeschichte im a1tisHindischen Schrif.


tum. Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften. phi1~.hist. CI.. Berlin.

. 3. . 3-102.
" .: . i u s. Hattata1 Snorra Stur1usonar. 1-2. .
1879-1881; F i n n u r 6 n 5 5 . Snorre Stur1uson5 Hattata1. Arkiv for nordi5k filo10gi,
XLV. 1929. . 222-269; R. .. r. kommentaren til Hilttata1. Arkiv for nordisk
filo1ogi. XLIII. 1926-1927. . 262-309.
or .:
de V r i 5. A1tnordisches etymologischcs

1908,

Worterbuch. Leiden. 1961.

J.

" -

" , ~ ,

. - ,
, , , . . , . If
- .
(. . ?). . , (. . ), (. . ),
(. . ), (. . ), , (. . ), ,
. -
(, . .). , ,
r
( - , , , )

f. , .
, 20 -

3
, -


( ,
). (
. 1904 .
) , (

, , ). .
, (.
" , , .

,
" ).

~ .
. . ,,
, - , - (
~TO gefa ). , ,
.
, . , ,
!,.' , ,

. , -

III-IV .
, (

) , .

uUIl

122

5 ~(l - (
) IX . -

. , ,

, .

20

.
, _j> .
6 IX .
,
. ,

\, . .
. 93.
i a - . - .
8 1 , .. . U "
. . .
9 , ,

)'

.. N,

, .
10
.,

II

, , . . ,

r, u U -

, . -

11

.
12 1 ., .

n - ( - ), (. 20, 36,
Jl Jl Jl, , 80' - .
. , . Jl
13

52, ;3)

Jl.

14

, -

~Jl , .
1,
16

52

Jl . Jl -

29-44

6 -

, -

30-31

. Jl
17

33

., .

Jl Jl 'JI.
- , (lUilr). 35
, , ( ,
18
19

),
, Jl . .

20

21

5 JI .
40-41 , .

22

, Jl , . . ,

23

, .. ,

24

, , .

(:. .).

25

-, : (<<

), (<< )

~t (<< ), -

, .

40-41 .. . - ,

.
27
28

9-10 . - 11-13 15 .
,

. .

u..u

29

28

29

723

" .
" .
" , .

31 13
2 35 34 " .
33 19 2... .

34 64 " , ,
" , .
35 37 " .
36

" , " . II

29

, .

7 HOkla- , 04 (. . 58 .).
46-49 " .

38
lO

40, , - , ceAYIO
, . .
39

24

" .

40 12 " .
41  - , KoTopx "e

(. .

58), ".!!!l , " "

: . bl
, bI

. ! 42
43
44

11 " .
14 " .
1U - bl (. .

. -,
lO .
45

4G

13 " .

lC -

5),
,

"

J1 lO (. . 48). Il bl .
47 15 " .

48 - , ">>.. " -
, bl , , ,

.
49

UU10 -

bl " .
50 36 " .
51

42

" , " .

52

18 " . - , e

54
55
56
57

20 " .
\ - (. . 22).
23 " .
,

r.
53 19 " .

58

41

" .

25

59

44 " . . , . 40, 72. .

60

53.

26

" bI.

1-./( - II ( ),
, bl . , -, -II
61

, .

"

(. . -) - , , II,
, .

124

62 , , -
.
63 . . 11.
64 - ,

. ,
(. . ) .
(. . ) - . u,
, .
,

, ,
, ,
.

65
66

45 .
- .
- .

67
68 w
69

. ~ope -

u - .
71 .
72 - .

, ~ope -

70

- .
XePY~Ha - . - .
75 - . ( )
73

74

. .

- , RpA

s - .
46-48, 50-53, 55-57 .
78 18 .
79 38-39 .
30 51 . - .
81 45 " .
82 47 " .
83 , "
. , ;
( - ) , ;
- " ; ,
, , - .
, , . ,
, -, " ( ,
. .).
76

77


84 ~,
, - . ".
" . , ,
. . 70 .
8s Jl - , " (.
. 84).
86

.
87 - , ". ,

- (. . 86).
88 ( ) "
( 104-110). ( -

125

, . . )
. ,
.

, -, - , . . (.
11 .).
90 , , ,

89

114

Jl '>.

10, .. ; ,
, R .
,

',

" (. . ).
91 ,
' . 8
. , ,
. .
92 XI .
IX-XII .
8 , . -,
( v
) (.: . ., 1956).
93 rc -
, . . ( , .

. 6) , . .
, . ,
, , .

9. : li- <<, , II}"

9:; - , .

(
, .: , . 253-439).
9G 1 2, 3 4, 5 6, 7 8
, 1 5, 2 6, 3 7, 4 8 :
, (. . ) (. . ) ,

(. . ) , .

- - .
97 43 .
98 , .

, . .

99 .
20 , ,

. , , (Haustlong).
100 21 ,
, .

101 UJ~ - .
102. reynir ,
Vlar . &
- .
103 selja ,
]9g .

126

uUR

104 , , R " , .
105 - , .
108 r,gu lC t.
107 32-33 " , " .
108 (- ;t "),
R . 73-78, - . ,
" . ,

IV-V .,
375 .
437 .

JI

- Jl (=. )
:, (=. )
, Jl (=. )
(. ) 453 . . .
. .

Jl

" , " , " , "


, , " ,
" , .
. Jl .: . .
. ., 1960.
109

. .

5.

110 lCtu - . .
111 U Jl , ,

, .
U , , Jl
112 Jl Jl .
113 t- ( , ).
114 " >. " ( ,
, . 79-81), Jl " , .

115

XVI

- Jl.
Jl
, ,

. . " . .

. ,
,

( ).

116 - , , .
117 , (

, . 81), , , CBoero
, . , , ,
, , .
118 lC , , KdK
, , , .
, , . . .

119 ( ) - .
VI .
, , AJI, ,
(, , ).

, ,
, : ,

ro ,
. , ,

"

Jl

. " ..
" .

127

UAfu_

120 - .
121 u - re ,
( ), ,

. .
. .
122 IC - , - .
123 _l . .
.

. ,
, , .
124 . . 5.

125

U - (. . 22).
126 - .
127 . . 112.
128 20 .. , .
129 30 .. .
130 l - .
131 , , ,
.

132

8 ,

.
 , , , , ,
.
133 - . ,

( 8), .
134
.

135 BUAICCHHUHI- , -, , .. . .,
(), ( ) . .

, -

8 .

16 , . -, 81'0

8 .

137 , 8 , .
138 -. , leti

reilli - . .

( l) 78.
( )

( ) 78.
( ) 9.
() 81, 82, 90.
10, 12.
() 22.
(=, ) 30.
(.= , .) 64.
( ) 73.

( )

93.

f\ ()
11

75-77, 90.

92.

() 26.

81, 82.

() 22.
93.
() 91. 92.
(,) 55.
( Q) 24.
() 21.
(=) 26.
.\ () 69.
() 32.
( ) 19.
12, 87. 88.
() 31.
() 22, 73, 74, 76.
( ) 25.
(l' ) 36.
11.
( l l)

63.

( ) () 60, 68,
84. 87-89. 91-94. 125.
- (= ) 19, 27, 42, 44, 45, 55,
65.
( ) 13, 14, 19, 21, 49,
50. 54-57, 60, 62, 64, 65, 70.
() 69.
I

(u?) 90.
( ) 19, 68.
( l0)
() 17.
() 35.
() 66
() 16.
(:) 80.
(=u) 21, 68.
10.

93.

(") 21.
() 11, 23,

27, 28, 30, 48-50,


55. 57. 62, 64, 68, 83, 124.
() 26, 68.
() 36.
() 59.


(
) 82.
)( () 68.
11.
( ) 82.
() 94.
( ) 36, 53, 63, 90.
() 26, 59.
() 91.
( ) 11.
() 17.

- ; , .

,
, - .

129
() 21.
()
. 54.
() 84.

17.

( ) 17. 61.
(=) 15.
() 15, 26.
() 20, 22, 23,

25, 30, 52.

(,) 21.
(, )
( ) 20, 35.
() 26.

(=)

38.

(~ )
(?)

21.

77.

61, 64, 65, 71.

() 92, 94.
(=. )
8 (Q) 64.
() 34.
() 72.

27, 62.

() 26.
() 37.
() 26.
() 26.
() 58-61.
() 90.
() 82.
(
) 89.
() 82.
22.

62-

() () ,

61, 68, 71,


73, 78, 85, 86, 89, 92, 122.

() ( l0)

93,94.

( l)
11.
( ) 25,
) 91.
(?) 21.
() 54.
(?) 34,
() 71, 72.

"

93.

28.
u

63, 64, 68, 123.

(t:P )
(

75, 76, 93.


) 75, 76,

93.

( ) 93.
( ') 17, 61.
( lII) 68, 92.
() 62.
90.
, t 11, 90.
(= )
() 90.
( .) 31, 53,
()

N2 3264

20.

26.

( ) 17.
( ) 81.
( ) 11.
() 24.
- () 61, 89.
( l) 74, 78,
( l)

94.

64, 66, 68, 70, 123.

(,

35-39,

( ) 26.
() 16.

( ) 17-19,61.
() 29, , 38, 56, 58-60,

() 26.
() 63.
() 26.
( l) 68, 92.
( ) 25.
() 21.
() 30, 35, 54-56, 64.
( .) 51.
( ) 26,

83, 127.
64, 124.

93, 94.
11, 78,

() 81.
() 34.
() 26.
() 23.
() 23, 90.
( )
90.
(=u) 21, 68.
11.
' () 62.
( )
- () 60, 85, 86, 91.
() 21.
() 52, 54.
( ) 15, 37.
() 30, 53-56, 63, 67, 70.
I ( )
() 84.
() 62.
( ) 16.
() 15, 62, 86.
() 26, 61, 89.
( lC) 20.
( ) 17, 61.
( )
() 62, 67.
() 38.
() 38.
11.
11.

82.

82.

25.

16.

sr .

130
() 55, 124.
I> (r) 15,21,
l> () 21.

( ) 33.
() 37.
() 84.
() 26.

26.

.l'; (.) 63.

INI (=) 26.


( ) 26, 69.
() 29.
() 21.
pr ( ) 11.
11.
90.
() 22.

11.

()

61,63.

()

54, 123.

( t) 68, 92.
() 33.
() 82, 90.
11.
93, 94.
() 18.
() 14, 19,21,22,25,26,31,

32,34, 37.

( t) 68, 92.
() 47, 90.
() 14-27, 29, 30, 32,

33,

62, 94.

29, 30,
32, 33, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 51, 54,
55.

() 25.
f () 21.
() 87, 127.
() 35.
() 38, 53.
() 26, 85, 89, 94.
94.
( ) 73.
(=) 11.
() 34, 73.
() 13, 33, 56, 70.
f () 35.
() 37.
()

26, 64.

.l'; () 62, 66, 67.


( ) 87.
() 35.

(Jli) 22.
() 37.
() 90.
' () 92.
() 26.
( ActapAe) 70,
r () 29, 32.
( ) 19, 69.
(or) 25, 31.
() 22.
11.

()

93.

JQ () 86.
() 90.
& () 38.

77.
() 58.
() ()
() 58.
( ) 14-27,

35, 56.

l' () 58, 61.


( ActapAe, or)

32, 33, 36, 38, 52, 53, 55,

36-38 40, 47, 48, 50, 51, 54.

37.

( )
( ) 37.
ro 51, 124.

15, 25,

71, 83.

60, 61, 85, 87,

(r) 34, 35.


() 90.
() 53.
() 74-76.
() 24, 91.
( ) 31.
( t; 68, 92.
() 90.
54.
(<< ) 76, 90.
() 94.
(=r) 94.
( ) 75, 76.
(l) 80.
(
) 24.
() 24.
() 24, 91.
() 38.
( CutypAa) 74, 76.
( Crapoto) 93.
( l) 75, 76, 83, 90.
() 92, 94.
() 67.
(, " ) 85.
87.
() 67, 68, 85.
() 26.
() 26, 27, 38, 61.
( ) 75.
() 66.

131

() 69, 79, 80.


l>l () 24.
( ) 75.
11.
(repOHHJI .Jl) 62, 75-77.
( ) 52, 71, 72.
(Jl) 35.
( Jl) 75-77, 90.
I>I I>I () 84.
( CI/TTYH~a) 59, 61,

68.

, (

15, 37.

() 38.
(KaMeHHaJl ) 33.
() 49, 50.
( )

78, 93.

r (CblHOBbJl ) 77.
Jl ( ) 22,
() 62, 67.
( ) 11,

121.

( )
(
() 35.

75, 76,
30, 52.
13, 14,

CTapozo) 93.

( Crapozo) 90.
() 21.
() 24.
12,78. 79,81, 88. 94.
() 21. 23. 61. 89.
() 24.

93.

90.

( KOHrra z) 93.
( ) 1 .
( z)
() 22.
() 22.
49. 50.
(JI ) 91.
() 90.
() 22.

( )

71. 83.

19. 68.

49, 50, 62. 70,

() 32.
() 22.
() 24.
() 24.
() 21.

( )

10.

31, 53, 64,

91.

RPYHpex (QI') (
Jl) 77. 78.
RpYH (-) 94.
R (= )
20.
() 22.

90.

() 30.

Jl (= /I) 90.
Jl ( ) 31.
(Jl) 91.
Jl ( XPYHzHupa) 64. 66.
Jl ( Jl) 23. 30.
Jl l,U ( )
() 23, 90.
(Jl ) 19.
:() 40. 63. 71.
() 26, 61. 89.
( )

49. 63.

22-24. 38.

52. 53.

() 21. 54.
(,) 58. 80.
(JI) 30. 56, 57, 63, 64. 68. 70.
87.
() 89.
94.
() 16-18. 21. 68. 69.
( ) 12.
( /l CTapo~o) 93. 94.
()' 22.
r ( . -

z)

12. 93. 94.

Jl ( )
( )

19, 90.
77.

87.

( )
( ) 31.
lf 11.

RBYP ( CTllpOZO) 93.


RpA (=) 35.

19, 21,

90.

.8/ () 18.
a.R,Jl (!) 13.
Jl ( ) 19. 62, 68.
( ) 26.
bl (== )

()

9.

64-66.

49.63.

87.

( Jl)

Rr ( )

90.
I>I 65.
() 61, 58,
() 62.
() 23.

81, 82.

59, 61, 124.

132
()

23.
21.

()

15, 22, 24, 37, 54.


() 80.

( .\
) 68.
( ) 90.
() 61, 84, 85, 88,
() 90.
() 90.
( t)
() 30.
() 26.
() 62.
() 94.
( )

89.
68, 92.

20, 39, 47, 53, 62.

() 87.
(, ) 22,
16, 18, 22.
31, 46-48,

62,64.

()

31, 39, 48, 50, 64,

71.

( )

23, 89.
() 31, 32.
( ) 31.
() 62.
() 62.

(,
t) 55.
() 21, 49.
() 22.
( CTapOto) 93, 94.
( ) 93.
() 34.
( ) 43, 46.

() 26, 31, 33, 39-41, 43, 46,


48, 50-53, 56, 57, 63, 64, 66, 67,
70-74.
(=) 11.
11.
10.
() 31.
() 90.
() 20.

() 62.
() 32.

88.

52, 53, 55,

35.

11,54, 55, 62.

()
() 24, 91.

( ) 15.
() 37, 123.
( ) 56, 124.

52, 53, 61.

(, )

49.

()

11.
( ) 54, 55, 62, 66.
( )
() 90.
() 87.
- (=t) 93.
() 90.
() 33, 72, 83.

( ) 87.
() 68, 86, 87, 92-94.
90.
( ) 87.
\1 ( ) 65, 66.
( LUBcguu) 13.
(= ) 10.
() 79.
( ) 19, 20, 69.
( ) 18-

21.

( )

() 90.
90.
() 23.
() 23, 90.

31.

g)

19,69.

( ) 37, 91.
10.
15, 20, 36, 40, 52, 53, 122.
( ) 16, 18.
() 21.
m ( ) 27, 39, 41, 42,

49, 54, 55, 62, 65, 66.

( )
,

79.

()

40, 52.

53

~ ( ) 19.

() 21.
() 31, 64.
(,) 30, 49, 50. 56,
( )
(>) 21.
(=) 19.

62, 68.
31.

(=) 31, 51.


( ) 31, 51, 64.
() 86.
aD () 82.
( t) 68, 92.
( CTapOto) 93.
() 20.
() 38.

133

sr .

( ) 30,
() 19.
() 38.
() 21.
() 21.
() 14.

49.

() 14.
() 22, 24, 54, 91.
() 21.
(I , ) 76, 77, 83, 93, 126.
( ), 15, 16, 22, 31.
() 15, 39, 122.
( ) 28, 29, 57.
9.
12, 81, 86, 88.
(=) 21, 68.
() 21.
( ) 19, 68.
() 28, 29, 35, 56, 57, 62, 63,

68,70, 73.

() 21.
() 21.
() 38.

() 20.
( ) 33, 40, 68, 72,
(60t) 11, 12, 17, 19, 22,

123.
23, 25,
26, 29--31, 33, 36--38, 48--53, 56,
57, 59-66, 68, 70--74, 84-86, 89,
94.
( ) 31.
() 58, 59--61.
() 21.

(~) 54.
( ) 88.
( ) 88.
() 14, 26.

() 21.
(=) 68.
() 21, 22.
OCTj:loBa 86.
() 68, 69.
() () 61, 69, 84,

92.

() 83.
() 14, 26.
()

124.

( .)
() ()

91-94.

(=r)

24.

10.
( t) 68, 92.
( ) 19,
() 82, 90.
()

83, 84, 88, 89,

90.

14-16, 18, 22, 26,

40.

r () () 78, 86.
() 35.
() 21.
( ) 69.
( t) 68-70, 91, 92.

( .!/) 77.
(Il) 35.
( ) 19, 90.
() 59.

( ) 74.
( )

73-76.

() 35.
bl ( ) 88.
() 61.
bl () 90.
, , 11, 94, 121.
() 76, 83.
(,) 21.
:l) 11.
( R)

41, 62.

87.

() 30, 35, 64,


(KOHYH~) 65.
() 35, 85.
bl () 90.
() 60, 61, 69,

68.

84, 85, 87, 91,

92.

(
( ) 68,

Crapoto) 93.

92.

() 33.
() 26.
() 26.

39, 40.

( Cut!/pJfa !/!/) 76,

77.

73.

66,

67.

()

26.

() 53,
() 37.

14.
' () 66.
() 90.
() 90.
22.
() 25.
( ) 27, 41, 62,

() 22.
(oTej,l J\era) 69.
(=) 26.

()

14, 122.

134

8r .

(=r) 24.
11.
( yr) 87.
() 69.
. JlbR () 82.
( ) 15,
81S8 () 23, 90.
() 22.
u (.) 91.
() 62.
(.) 15.

() 28, 29,
() 90.
() 22.

W (OHYHr)

37.

83.

93.

87, 88, 93, 94.


93.

( ) 11.
( 1) 74, 78.
( 1 ) 76.
( )

93.

74-78, 90, 93.

. . CTaporo ( ) 88.

() 26.
( Jl) 31. 51.
() 37.
CHOCKerr (.) 26.
() 26.
( 1)
() 20.
() 63.
() 54.
( 1)
.. ()

. ()

23.

90.

56. 64.

38. 40.

91.

() 23, 35.
( = Jl) 11.
( ) 78. 94.
( )

11.
, (

93.

( )

83,

10)

15.

69, 88.

( ) 19.
( =) 35.
() 58-61.
. ( ) 31.
() 90.
10.
() 62.
() 68.
() 84.
j! ()

20.

61.
28, 123.
13, 31. 39, 41. 49. 57,

27.

23, 38, 39. 49.

( )
() 90.
() 90.
()
() 90.

53.

78. 94.

126.

67.

78.

() 26.
( ) 94.
() 22.
( ucz) 32, 35. 36.
lS ( )
( ) 27.
I!{I (1.) 41-43.
i () 69. 72,

93.

94.

64.90.

( 1)

() 12.
( lUl)

()

63. 71. 72.

nar (=61) 11.


( .) 82.
() 26.
(=u) 94, 127.
() 18.
() 37.
(lS 1) 33.
. (.) 91.
() 23.
( ) 77, 78, 85.
11.
( ) 29, 68.
11.
(or) 11, 30, 62, 64, 68, 70-72,

()

94.

(.) 35.
(.) 35, 84.

() 15, 26.
(.) 26, 94.

11.
( 010)
( ) 93.

51, 57, 63, 64, 70.

78.

11, 12. 88.


10, 11.
72.
11, 94.
( )
() 93.
() 87.
(=) 21. 68.

135

(,
.
() 15, 16, 25, 52-55.
)' () 58---61.
() 34.
(.) 20.
_ ( ) 12.
(.. ) 36.
( ) 15.
() 34, 84.
(u) 34.
() 33.
() 21.
() 26.
() 50.
() 90.
() 38.
( CTapOto) 93.
() 85.
() 10,23,27,30,35,39-49,51-

56, 62,64-68, 70-72, 84.

() 61.
()
()
()

62.
84, 86.
61, 83,

88.

, ( ) 88.
r () 83.
90.
() () 89.
() 83.
() 62, 86.
(_8!) 21.
. () 94.
() () 83, 92.
( ) 87, 89.
() 14-16, 18,26,40,54,61.
() 61.
(=) 26.

10.
() 21.
10.
() 21.
() 26.

68, 89, 122.

( )

14, 60, 66,

41, 43, 44, 46, 62,

65,66.

()
(.)

90.
28, 29, 57, 58, 68, 80,

83.

( zo) 93.
() 38.
() 29, 31-33, 53, 56, 60, 61,

63,

70, 71, 85.


11.
() 26.
() 30, 56, 62, 64, 68, 84, 85.
() 60-64, 84, 85, 89.
( u) 15.
81, 82.
(.) 22, 24, 87.
() 23.
() 91.
() 42.
, ( YTtapAa) 42-

47, 123.
() 90.
() 22.
( ) 31, 64.
() 26.
() 73-76, 83, 91.
() 90.
() 20, 29, 31, 52, 55,

63, 64,

89.

( )

33, 48.

() 79, 81, 83.


() 21.
( t) 70.
(

tOB) 51.

')

15,

37.

10, 12, 19, 121.


( ) 35, 62, 68, 85.
( ) 27, 46,
11.
(I: ) 28, 29.
() 26.
() 26, 61.

( )
() 38.
(.

()

66.

74, 126.

ApllapccoH)

68, 82, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94.

11.
() 22.
( u) 29.
(, ) 69.
() 30, 31, 56, 62.
10, 11.
.. () 50.
() 29,32,35,36,40,49,

52, 56,
62, 63, 68, 70, 72, 73, 84.
() 29, 33, 39, 49, 56, 57, 62,
63-65, 68, 70, 72, 73.
( ) 37.
11.
() 11, 19, 26, 33, 34, 48-50.

136

sr ,

53, 56, 61, 62, 64, 66, 68, 70.

11.
, ( ) 11.
( ) 78, 79.

(=l) 11.

78-81.

( )

()

22.

)( (

66, 68, 125.

(Jl)

/13

53, 124.

)(

( /)
) 82,
( ) 75-77, 84, 90.
( ) 85, 86.

33, 50, 68, 70, 72.


() 21.
() 14, 26.

() 30, 48, 55, 62, 64.


( ) 85, 86.
( ) 37.
() 30, 52, 53, 56,

(i<) 58.

( l) 78.
11.
)( ( ) 88.
() 38.
(, -
ll) 15, 16, 31, 49. 50,

11.
()

( ,) 79.
() 26.
( ll) 19.
(= l) 68.
() 89.
( u) 15, 37.
( )

70, 82, 83.

() 38.
()

60.
) 93.

6 (r
90.
90.
( ) 12.
- () 84.
() 89.
() 68, 85, 86, 89, 91, 93.
() 92.
( ) ()

60, 68, 84, 85, 88, 93.

( ) 69, 94.
( ) 81.
( ) 93.
( )

52-54, 62, 64, 66, 91, 122.

() 26.
II ( Jl/() 31, 64.
)( ( HOPBClU/I)

83,

127.
)( (J() 70, 83.
() 90.
)( () 79.
(Jl.)
)( () 28, 56, 64, 73.
11.

)( ( )

62.

49.

() 34.
)( (=) 93.
() 14.
() 26.
)( () 35.
(=) 14, 26,

62.

() 22.
(, )

35.

85, 86

93.

IJJ ()
( ) 62, 77,
)( () 35.
(~IJ) 22.
(=)

93.
78, 85.

26.

()(
,
) 88.
90.
)( () 93.
)( (=Xapa'/lbA )

63. 64.

96.

86, 88.

( ) 89.
( .\)

30.

)( () 75.
() 22.
( )

CTapolo) 93.

80, 81,

126.

() 35, 84, 85.


)( () 56, 124.
( Ii)

51, 61.

88.

)( () 26.
(

)( (=) 75.
( ) 93.
( Crapolo) 93.
( CrapOlO) 93.
)( ( ,) 25.

()
()

34.

58, 124.

19, 25, 35.

137

sr ,

(,) 53, 89, 124.


62.
78.
(=UI() 14.26.
XHIIKYA (=IC) 14, 26.
lI () ;9, 61.
( ) 33, 68, 72, 73.
() 84.
), () 34.
() 55.
() 93, 127.
( l() 91.
() 23, 90.
( ) 73, 74,
() 38.
(= ) 2;.
( ,)
( ) 49, 62.
() 3;, 84.
78, 87.
() 20.
l ( ) 81--

t;.

83, 126.

( )

74.

() 61.
;~- () 26, 61.
() 62, 64--66, 80,
(Jl) 52, 53.
( ) 43, 44, 46.
/l ( ) 37, 91.
() 21.
( 1) 74.
( )

20.

( )
90.
() 26.

85.

84--86, 127.

(() ) 74.
( ) 82.
( ) 85.
I () 47, 48.
() 49, 62.

() 90.
() 90.
(

16.

( 1)
() 90.

11--13,
(n)

79--81, 88, 94.


90.

21.

(6~aT )

()

85.

()

63, 69, 81, 89, 91, 93.

61,

( )

56, 58-60, 64,


66, 68--70, 91, 92, 124.

( ) 9:94.
( )
()

60--63, 68, 72, 83, 84, 85, 87, 89,


93.
94.
() 37.
k () 22.
() 37.
() (R) 61, 62,
68,87.
() 87.
( ) 74, 93.
( I ,1) 93.
(3 ) () 61, 83-85,
86, 89, 91.
(()) () 69, 72, 73,
81, 83, 87, 91, 92, 94.
11.
() 87, 89.
() 33.

( , ) 61, 125.
() 94.
() 62.
(f<...) 71.
- (), 27, 40, 43.
() 16, 66.
( ) 4;, 46.
( ) 58.
() 62.

( 1) 70.
( 1)
() 10.
() 23.
( ) 77, 78.
- () 86.
()
11.

36.

18.

( = lC) 26.
( )
, () 15, 26.
() 86, 68.
( ) 19.
() 19.
11.

78, 126.


\l"
""
".

. . uu. . . . u-ICl

13
56

ero .. (. . u-ICU)

101

118
121
128

Jl
(.

(.
.

. u.ICU)

JI

u-u)

(. .

CMupHUIAKaJl)

121
121
124

1970


zu Jl.umepamypHble

. .
. .
. . u
. .
JI.. . . .
N!! 02980 06 2000 . 17.05.06.
7090 )(6' . . . . .1\.10.5. .- . .1\.8.5.
2000 . . . N!! 3264. 102
- .l\
199034, -, ./\, 1

E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.nauka.nw.ru

199034, -, 9 .I\, 12

1S8N 5020263761

1936 .

(1875-1939) -

: . ,
,

.
,

1936

.
.
,
,

. .
III .

. .
,

. .

(1703-1768) -

III ., .
m

1752 .

. m

.
, ,
, .
,

.
.


- .
,

. . ,
. .

. .
(. . , . m (), . . .),
. . . .

,
- .
(),
.
,

1994-2003


- .

r ra

121009
197345

, 6 .,

6; 241-02-52

-, ., 7; (

812) 235-40-64

ara ra

ra

690088

-88, -,

620151

, . -,

664033

, . ,

(
(

140

(<<

);

4232) 5-27-91
137

(<<

);

3432) 55-10-03
298

(<<

);

3952) 46-56-20

45; ( 3912) 27-03-90


, - , 72; ( 10-375-17) 292-00-52,
292-46-52, 292-50-43
117312 , . , 55/7; 124-55-00
117192 , -, 12; 932-74-79
103054 , , 21, 2; 921-55-96
103624 , . ., 4; 298-33-73
630091 , -, 51; ( 3832) 21-15-60
630090 , -, 22 (<< - );
( 3832) 30-09-22
142292 ., , 1 (<< - );
(13) 3-38-60
443022 , - , 2 (<< - );
( 8462) 37-10-60
191104 -, -, 57; ( 812) 272-36-65
660049
220012

, . ,

194064
199034

-, -,

-, ,
(

634050
450059
450025

4;

812) 297-91-86
9 , 16;

812) 323-34-62

, . ,
-59, . . ,

10

(<<

, . ,

49;

18;
-

3822) 22-60-36
3472) 24-47-74
3472) 22-91-85

); (