You are on page 1of 4

KERTAS CADANGAN

KERTAS
CADANGAN
SPM
WRITING
WORKSHOP
PERTANDINGAN
FORMBACKWOODSMAN
5, 2015
COOKING 2010
PADA:
PADA:2015
11 JULAI
16 MAC 2010
TEMPAT:
TEMPAT:
DEWAN
DATO ONN,
ILHAM,
JAWI,
MRSM MUAR
PULAU PINANG

1.0

Tujuan
Kertas kerja ini disiapkan adalah untuk mendapatkan kelulusan dan bantuan
kewangan dari pihak maktab untuk melaksanakan SPM Writing Workshop,
Form 5, 2015

2.0

Latar belakang
2.1

Kebolehan menulis karangan yang berkualti adalah penting bagi


pelajar untuk menjawab Kertas 2 Sijil Pelajaran Malaysia. Kebolehan
tersebut juga akan membantu pelajar menjadi lebih yakin dalam
meyampaikan maklumat dengan berkesan dalam Bahasa Inggeris.

2.2

Unit Bahasa Inggeris MRSM Muar merasakan perkongsian ilmu dari


penulis-penulis yang pakar akan membantu pelajar menyedari
kehebatan penulisan yang berkualiti.

3.0

Objektif program
3.1

To understand the types of writing needed for the SPM examination

3.2

To help students choose the type of writing they want to improve.

3.3

To discuss different topics and techniques to generate ideas for writing.

3.4

To assist students to look at how to structure an essay, eg. how to start


an introduction and closing paragraph

3.5
4.0

To encourage students in creative writing

Cadangan tarikh, masa dan tempat


4.1

Tarikh:

11 Julai 2015 (Sabtu)

4.2

Tempat:

Dewan Dato Onn, MRSM Muar

5.0

6.0

7.0

Penyertaan dan perserta


5.1

30 orang pelajar tingkatan 5 (cemerlang / sederhana)

5.2

Semua guru unit Bahasa Inggeris.

Tentatif
8.30 pagi

Sesi pertama

10.30 pagi

minum pagi

11.00 pagi

Sesi kedua

1.00 petang

Rehat / makan tengah hari

2.00 petang

sesi ketiga

4.30 petang

Minum petang / bersurai

Anggaran perbelanjaan dan pendapatan


Bil
1
2
3
4
5

8.0

Item
Bayaran penceramah
Makanan penceramah dan
guru
Hadiah / cenderamata pelajar
Belanja luar jangka
Jumlah besar

Harga seunit

Jumlah (RM)

(RM)
50 x 30 pelajar
20 x 10 tenaga

1,500.00
200.00

pengajar
5 x 30 pelajar
-

150.00
150.00
2,000.00

Senarai Jawatankuasa Pelaksana


Tiada

9.0

Penutup
Diharapkan agar SPM Writing Workshop, Form 5, 2015 ini dapat
dijalankan dengan lancar dan mendapat sokongan moral dan bantuan
kewangan daripada semua pihak demi mencapai objektif yang telah
digariskan.

10.0

Pengesahan

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disokong oleh:

HAJAR BINTI MD SAID

ISIDORA ALEXANDER

JULIATI BINTI ABDUL JALIL

Penyelaras
English Camp

TEK
Guru Kanan
Unit Bahasa Inggeris

Timbalan Pengetua
Hal Ehwal Akademik

Form 5, 2015

MRSM Muar

MRSM Muar

Diluluskan / Tidak diluluskan :

SAIMIN BIN JUMARI


Pengetua
MRSM Muar