You are on page 1of 1

MAKSUD AL FATIHAH

Segala puji bagi Allah


Tuhan semesta Alam
MAha Pemurah lagi maha Penyayang
Menguasai Hari PEmbalasan
HAnya KEpada mu kami menyembah dan mohon pertolongan
Tunjukilah kami jalan yg lurus
Iaitu Jalan yg kurniakan nikmat kepada mereka bukan jalan merkea yang
dimurkai dan bukan jalan mereka y sesat