Вы находитесь на странице: 1из 1

Agur terdi:

E-mail hau idazten dizugu, zure curriculum-a Linkedin-en bidez jaso dugula
jakinarazteko.
Aurrerago, harremanetan jarriko gara zurekin.
Ongi izan!
ENPRESAGINTZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hola!
Te escribimos este e-mail para informarte de que hemos recibido tu C.V. a
travs de Linkedin.
Ms adelante, ya nos pondremos en contacto contigo.
Atentamente,
ENPRESAGINTZA