You are on page 1of 8

MAKLUMAT DIRI

GAMBAR
TERKINI

Muhammad
Zaril Iswan Bin
Nama
:
..
970308-08-6283
No.Kad Pengenalan :
..
B7-G-01 Teratai Apartment, Jalan
10 Taman
Putra Perdana,47130
Alamat Tetap
:
Puchong Selangor.

zack.zaril@gmail.com
E-Mail
:
.
011-12212134
No.Hp
:
.
03-83182131
No.Tel Rumah
:
.
8/3/1997
Tarikh lahir
:
.
18 TAHUN
Umur
:
.
Lelaki
Jantina
:
.
Lesen Kenderaan
:
.
BUJANG
TERLAJAK

Taraf Perkahwinan :
.
Malaysia
Warganegara
:
.
Melayu
Bangsa
:
.
ISLAM
Agama
:
.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2004 Sekolah Kebangsaan Taman Putra


Perdana
2010 - Sekolah Menengah Kebangsaan Taman
Putra
Perdana

TARAF PENDIDIKAN

2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)


2012 PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
2009 UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
(UPSR)

MINAT DAN HOBI

Membaiki Telefon Pintar


Memasak

KEMAHIRAN INTERPERSONAL
Boleh Berkerjasama Dalam Organisasi
Mudah Berinteraksi

AKTIVITI KO-KURIKULUM
2014 PERKEMAHAN PERDANA PERINGKAT
SEKOLAH
KEBOLEHAN
Pemahaman dan Pertuturan
Bahasa Melayu Menulis Dan Membaca
Bahasa Inggeris Sederhana
Bahasa Jepun - Sederhana
Perisian Yang Biasa Digunakan
MS.WORD
Opera,Firefox,UC Browser,Safari,Kamelon
Kaspersky,AVG,AVIRA,SMADAV
Kebolehan Menaip.
1 minit = 25 Patah Perkataan
15 minit = 1 Perenggan
45 minit = 1 Muka Surat
PENGALAMAN KERJA
1)Runner
2)Kemahiran :Tarikh Mula Kerja :15/1/2015
Tarikh Berhenti
:30/1/2015
Pengalaman Kerja : Sebab Berhenti
:

1.How To Insert Picture


Step 1 :
Click Insert
Then,Click on Picture

Step 2 :
Then, Look for your picture that you have saved.
Next,Click Insert.

STEP 3 :
Finally, Your Picture will opened up . :D

2.How To Use Bullet and Numbering


STEP 1 :
For Bullet ,Click Home and Choose Bullet.

STEP 2 :
For Numbering, Click Home and Choose Numbering .

3.How To Insert Symbol


STEP 1 :
Click on Insert and Choose for Symbol.

STEP 2 :
For More Symbol , Click on option
And You Can Choose Any Symbol That you needed.

You also have Special Character For Symbol .

CONCLUSION:

I can learn about Microsoft Word and how to use it.


Moreover indirectly I can use microsoft easier and
faster to perform work such as assignment And I also
recognize in their full on the use of Microsoft Word.