Вы находитесь на странице: 1из 13

MENU UTAMA

MASUKKAN BASELIN
SUBJEK:MATEMATIK
BASELINE DATA

SILA
MASUKKAN
MARKAH
BASELINE

Markah

Gred

40

48

60

69

80

KEMBALI KE MENU UTAM

ELINE DATA

MENU UTAMA

Arahan: pemberatan bagi setiap markah bagi perolehan kadar TOV


TOV
PEMBERAT SETIAP PEPERIKSAAN
PEPERIK.

MARKAH

PPT

30

PAT
UD

60
10

MASUKKAN PERATUS LONJAKAN MENGIKUT SUBJEK


PENETAPAN ETR
Arahan: Tuliskan peratus lonjakan yang dikehendaki untuk setiap mata pelajaran

Mata Pelajaran

Peratus lonjakan

MATEMATIK

20

pemberatan bagi setiap markah bagi perolehan kadar TOV


TOV
PEMBERAT SETIAP PEPERIKSAAN
KADAR
0.30
0.60
0.10

RATUS LONJAKAN MENGIKUT SUBJEK


PENETAPAN ETR

kan peratus lonjakan yang dikehendaki untuk setiap mata pelajaran

Kadar
0.20

KEMBALI KE

KEMBALI KE MENU UTAMA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LIMBANG


98707, LIMBANG, SARAWAK

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

KETUA PANITIA

MATEMATIK

Tahun

2015

Bilangan Murid

Kelas

BIL

237

NAMA

PKS 1 (TING 2) 2014


M

ERIC FONG ZHI HAO

LAU HUI CHING

3 CITRA

AMIELEO ANAK NINGKAN

3 NILAM

JESSICA LIONG LI TEEN

3 NILAM

ROWENNA ANAK REMEO

3 NILAM

WONG ZI HAN

ADAM KONG ZHEN SENG

MUHAMMAD ARIF BIN ZULKIPLI

3 CITRA

3 NILAM
3 BERLIAN
3 DELIMA

43
59
57
57
47
66
47
42
PKS1

A
B
C
D
E
F

BIL
20.0
8.0
10.0
12.0
29.0
159.0
5.12

KEMBALI KE MENU UTAMA

TEMATIK

TEMATIK

SILA MASUKKAN MARKAH PKS 1, PKS 2 DAN UJIAN


DIAGNOSTIK PADA PETAK PUTIH
SILA
MASUKKAN
ANJAKAN

2015
20%

ANJAKAN

MATEMATIK
PKS 1 (TING 2) 2014

PKS 2 (TING 2) 2014

55
46
48
46
41
45
44
50

D
D
D

E
C

E
E
PKS1
PERATUS
8.4
3.4
4.2
5.1
12.2
67.1
5.12

UJIAN DIAGNOSTIK 2015

TOV

OTI 1

43
70
35
58
73
43
65
55

50
52
50
51
50
51
50
50

53
55
53
53
53
54
53
53

E
D

E
E
E
E
D

PKS2
BIL
PERATUS
10.0
4.2
8.0
3.4
5.0
2.1
14.0
5.9
19.0
8.0
182.0
76.8
5.42

B
F
D
B

E
C
D

UD 2015
BIL
PERATUS
16.0
6.8
17.0
7.2
10.0
4.2
15.0
6.3
20.0
8.4
160.0
67.5
5.06

D
D
D
D
D
D
D

TOV
BIL
PERATUS
14.0
5.9
6.0
2.5
9.0
3.8
15.0
6.3
19.0
8.0
177.0
74.7
5.36

OTI 1
BIL
15.0
12.0
9.0
8.0
19.0
177.0
5.30

SILA KLIK KE MENU


UTAMA

SILA
MASUKKAN
ANJAKAN

MATEMATIK
OTI 1

OTI 2

OTI 3

OTI4

ETR

55
58
55
56
55
56
55
55

58
60
58
58
58
59
58
58

60
63
60
61
60
61
60
60

60
63
60
61
60
61
60
60

D
D
D
D
D
D
D

OTI 1
PERATUS
6.3
5.1
3.8
3.4
8.0
74.7
5.30

D
D
D
D
D
D
D

OTI 2
BIL
PERATUS
16.0
6.8
11.0
4.6
9.0
3.8
12.0
5.1
17.0
7.2
175.0
73.8
5.27

C
D
D
D
D
D
D

OTI 3
BIL
PERATUS
19.0
8.0
10.0
4.2
8.0
3.4
15.0
6.3
20.0
8.4
168.0
70.9
5.19

C
C
C
C
C
C
C

OTI 4
BIL
PERATUS
27.0
11.4
9.0
3.8
8.0
3.4
19.0
8.0
34.0
14.3
143.0
60.3
4.95

ETR
BIL
27.0
9.0
8.0
19.0
34.0
143.0
4.95

ETR
G
C
C
C
C
C
C
C
C

ETR
PERATUS
11.4
3.8
3.4
8.0
14.3
60.3
4.95