You are on page 1of 13
1010 markah markah
1010 markah markah

A. Isikan tempat kosong dengan perkataan sesuai.

1.

 • ____________________

ini diperbuat daripada getah.

2.

 • __________________

itu

berwarna-warni.

3.

 • ___________________

itu

berwarna merah.

4.

 • _____________________

itu sangat garang.

5.

_____________________

itu amat jinak.

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

 • 1. Siti sedang mendengar __________.

 • 2. Abu sedang menggunakan ___________.

 • 3. Bapa sedang mengangkat ___________.

 • 4. Farah sedang memukul ____________.

 • 5. Murid-murid sedang bermain ___________.

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Siti sedang mendengar __________. 2. Abu sedang
B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Siti sedang mendengar __________. 2. Abu sedang
B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Siti sedang mendengar __________. 2. Abu sedang
B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Siti sedang mendengar __________. 2. Abu sedang
B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Siti sedang mendengar __________. 2. Abu sedang
10 markah
10 markah

C. Padankan ayat berdasarkan gambar.

1

C. Padankan ayat berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 Swetha melintas jalan dengan menggunakan jejantas.

2

3

C. Padankan ayat berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 Swetha melintas jalan dengan menggunakan jejantas.
C. Padankan ayat berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 Swetha melintas jalan dengan menggunakan jejantas.

4

C. Padankan ayat berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 Swetha melintas jalan dengan menggunakan jejantas.

5

C. Padankan ayat berdasarkan gambar. 1 2 3 4 5 Swetha melintas jalan dengan menggunakan jejantas.

Swetha melintas jalan dengan

menggunakan jejantas.

Kumar melintas jalan dengan

menggunakan lintasan undan.

Kirthana melihat ke kiri dan

kanan sebelum melintas jalan.

Kita mestilah mematuhi lampu

isyarat.

Saya mendengar bunyi kenderaan

sebelum melintas jalan.

10 markah
10 markah

D. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.

D. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. kerana dan sambil atau lalu 1. Adik

kerana

dan

sambil

atau

lalu

D. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. kerana dan sambil atau lalu 1. Adik
 • 1. Adik menangis

____________

sakit perut.

 • 2. Asina menggoreng ikan

_________________

menyanyi.

 • 3. Ibu Azwan membeli ikan

________________

sayur sawi di pasar.

 • 4. Adik membuka pintu

masuk ke dalam bilik.

________________

 • 5. Kamu suka minum teh

_______

kopi ?

10 markah
10 markah

E. Suaikan supaya menjadi simpulan bahasa.

1

anak

1 anak diri
1 anak diri

diri

 

2

Minta

2 Minta ayam
2 Minta ayam

ayam

3

Mandi

3 Mandi mata
3 Mandi mata

mata

4

Cahaya

4 Cahaya yatim
4 Cahaya yatim

yatim

5

Cakar***

5 Cakar*** peluh
5 Cakar*** peluh

peluh

 

10 markah

F. Isikan petak kosong dengan kata kerja yang betul.

F. Isikan petak kosong dengan kata kerja yang betul. memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput
 

memotong

menunggang

mengayuh

memancing menebang

memancing

menebang

1.

Rumput

memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan
memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan

2.

Basikal

memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan
memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan

3.

Motosikal

memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan
memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan

4.

Pokok

memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan
memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan

5.

Ikan

 
memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput 2. Basikal 3. Motosikal 4. Pokok 5. Ikan
F. Isikan petak kosong dengan kata kerja yang betul. memotong menunggang mengayuh memancing menebang 1. Rumput

10 markah

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang

betul.

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.
 • 1. mempunyai

ladang

Datuk

itik.

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

_________________________________________________

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

2.

dedak.

makan

Datuk

memberi

itik

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

________________________________________________

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

telur
3.

mengutip

Itik.

Nenek

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

_________________________________________________

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.
 • 4. reban.

tidur

Itik

di dalam

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. mempunyai ladang Datuk itik.

_________________________________________________

10 markah
10 markah

H. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.

 • 1. kamu menangis ?

_____________

 • 2. makanan kegemaran kamu ?

_____________

 • 3. yang membuang sampah di sini ?

_____________

 • 4. hari jadi kamu ?

_____________

 • 5. cara membuat kek ini ?

_____________ Bagaimanakah Mengapakah Apakah Siapakah Bilakah
_____________
Bagaimanakah
Mengapakah
Apakah
Siapakah
Bilakah
10 markah
10 markah

I. Betulkan kesalahan ejaan dalam ayat.

 • 1. Nama saye Proton Saga.

_______________________.

 • 2. Badan saya berwarne merah.

_______________________.

 • 3. Seorang perempuan telah membili saya. _______________________.

 • 4. Saya berasa amat gumbira. _______________________.

10 markah
10 markah

J. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

Ai Ling dan keluarganya telah menyambut Tahun Baru Cina

pada minggu lepas. Ai Ling memakai cheongsam manakala abangnya

memakai samfu. Ibu Ai Ling membuat kuih bulan. Mereka berdiri di

luar rumah untuk melihat tarian singa. Pada waktu malam, mereka

bermain tanglung.

 • 1. Bilakah Ai Ling menyambut Tahun Baru Cina?

A

semalam

B

minggu lepas

C

tahun lepas

 • 2. Apakah yang dipakai oleh Ai Ling ?

A

samfu

B

cheongsam

C

sari

 • 3 Siapakah yang membuat kuih bulan ?

A

Ibu Ai Ling

B

Nenek Ai Ling

C

Kakak Ai Ling

4

Mengapakah mereka berdiri di luar rumah ?

___________________________________________

___________________________________________

 • 5 Apakah yang mereka buat pada waktu malam ?

___________________________________________

___________________________________________

20 markah
20 markah

Disediakan oleh,

___________

Cik.J.Thiripurasunthari

Disemak oleh,

___________

Pn. Norhayati

Ketua Panitia BM

Disahkan oleh,

____________

Pn.D.Nirmala

GPK 1

KERTAS SOALAN TAMAT